Robot versus Manusia KANDUNGAN No.

Tajuk Muka surat

1

Objektif

2

2

Pengenalan kepada Robot

2-10

4

Robot dalam Indusri

11-16

5

Robot dalam Keselamatan

17-22

6

Robot dalam Perubatan

23-28

7

Robot dalam Angkasa Lepas

29-32

8

Robot Melaksanakan Tugasan di Rumah

33-37

9

Robot Dalam Hiburan

38-42

10

Robot dalam Pendidikan

43

11

Kesimpulan dan Rujukan

44

1

OBJEKTIF • • Mengkaji kaitan dan kesalingan antara robot dan manusia. Meneliti kekurangan dan kelebihan pada robot dan membandingkannya dengan manusia dalam pelbagai bidang berbeza. • Mengetahui bidang yang memerlukan robot dan bagaimana robot menyumbang dalam bidang tersebut.

PENGENALAN KEPADA ROBOT Definisi Robot Merujuk kepada Robot Institute of Amekica (1979), sebuah robot adalah satu mesin yang diprogramkan untuk pelbagai fungsi serta direka untuk memanipulasi bahan-bahan, bahagianbahagian, alat-alat, atau alat-alat khusus melalui pembolehubah usul-usul terancang untuk mempersembahkan pelbagai tugas. Lagi satu definisi ialah Sebuah robot adalah satu alat automatik yang menjalankan berfungsi biasanya dianggap sebagai manusia atau sebuah mesin dalam bentuk seorang manusia." Robot Istilah robot berasal dari bahasa Cekoslowakia. Kata robot berasal dari kosakata “Robota” yang bererti “kerja cepat”. Istilah ini muncul pada tahun 1920 oleh seorang pengarang sandiwara bernama Karel Capec. Karyanya pada saat itu berjudul “Rossum’s Universal Robot” yang ertinya Robot Dunia milik Rossum. Rossum merancang dan memdirikan satu bala tentara yang terdiri dari robot industri yang akhirnya menjadi terlalu cerdik dan akhirnya menguasai manusia.

2

Perkataan Robotics juga berasal dari novel fiksyen sains “runaround” yang ditulis oleh Isaac Asimov pada tahun 1942. Sedangkan pengertian robot secara tepat adalah system atau alat yang dapat bertindak atau meniru perilaku manusia dengan tujuan untuk menggantikan dan mempermudahkan kerja/aktifitas manusia. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai robot, mesin harus memiliki dua jenis kemampuan iaitu: 1) 2) Biasa mendapatkan informasi dari sekelilingnya. Biasa melakukan sesuatu secara fizik seperti bergerak atau memanipulasi objek. Untuk dikatakan sebagai robot, sebuah system tidak perlu untuk meniru semua tingkah laku manusia, namun suatu sistem tersebut dapat mengadopsi satu atau dua saja sistem yang ada pada diri manusia saja sudah dapat dikatakan sebagai robot. Sistem yang diadopsi berupa sistem penglihatan (mata), sistem pendengaran (telinga) ataupun sistem gerak.Sebuah robot dapat saja dibuat untuk berbagai macam aktifitas, namun sebuah robot harus dibuat dengan tujuan untuk kebaikan manusia. Sejarah robot Selepas kemalangan teknologi semasa Perang Dunia Kedua pada 1956, satu pertemuan bersejarah berlaku pada George C DEVOL, seorang pencipta dan usahawan yang berjaya dan bersama dengan seorang jurutera namanya Joseph F ENGELBERGER berminat untuk membincangkan tulisan-tulisan bagi Isaac Asimov. Mereka bersama membuat analisa dan secara komersial usaha telah berjaya memcipta satu robot yang sebenar dan mampu bekerja.lepas itu, mereka telah dipujuk oleh Norman Schafler Condec Corporation dalam Danbury supaya mengasasi satu kejayaan komersil. Seterusnya, Engelberger telah memulakan sebuah syarikat perkilangan 'Unimation' yang mana membentuk automasi maka syarikat komersial pertama bagi memproses robot telah 3

dibentuk. Sebabbya Devol mencipta bentuk pertama, robot pertama mereka digelar 'Unimate'. Hasil akihirnya, Engelberger telah dipanggil sebagai 'bapa robotik.' Robot Unimate yang pertama telah dipasang di sebuah kilang General Motors untuk berkerja dengan mesin proses tuangan. Sebenarnya banyak robot Unimates telah dijual untuk membuat acuan pada proses tuangan pada mesin dan membuat pengimpalan titik pada badan kereta, sebab kedua-dua kerja ini merupakan kerja yang paling dibenci oleh manusia. Kedua-dua bidang ini telah diganti secara komersial dengan Berjaya kerana robot itu dapat bekerja dengan tetap dan menjimatkan wang. Pada seterusnya, satu industri telah muncul dan memajukan supaya pelbagai tugas telah boleh digantikan oleh robot, seperti pemuatan dan alatan mesin pemunggahan. Akhirnya Westinghouse telah mendapat Unimation dan impian usahawan itu telah dicapai. Robot Unimation masih dalam pengeluaran pada hari ini, dengan robot lain dalam penjualan. Idea robot telah dikenalpasti dan mempunyai nilai yang tinggi dalam pasaran. Banyak perbadanan besar telah membeli mereka untuk harga sekurang-kurangnya $100,000 setiap satu dan hanya untuk diletak masuk dalam makmal untuk "melihat apa mereka boleh melakukan;" sebenarnya jualan ini telah menjadikan sebahagian besar bagi pasaran robot. Sesetengah syarikat juga telah mengurangkan ROI (Return On Investment criteria for investment) untuk bagi menggalakkan penggunaan robot.

Kegunaan dari robot Sesuai dengan definisi robot di atas, maka terdapat banyak kegunaan dari robot. Secara umum kegunaan robot adalah untuk menggantikan kerja manusia yang membutuhkan ketelitian 4

yang tinggi atau mempunyai resiko yang sangat besar atau bahakn mengancam keselamatan manusia. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja di bagian welding di sebuah industri assembling kendaraan, akan mempunyai resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Maka untuk mengurangi rtesiko kerja tersebut perlu digunakan robot yang menggantikan kerja manusia di bidang tersebut, sehingga resiko kecelakaan kerja dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Ada juga sebagian robot yang sengaja diciptakan untuk menemani manusia di dalam aktifitasnya. Robot-robot ini dapat disebut robot bermain. Robot ini diciptakn untuk membantu manusia yang mengalami kesepian diri sehingga dapat mempunyai teman. Robot-robot yang termasuk jenis ini termasuk antar lain Battle Bots, Robot contesti, Robot Anjing. Namun secara garis besar robot dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Robot industri Robot antariksa Robot transportasi Robot perang Robot kendali jarak jauh Robot kedoktoran Robot riset Robot bermain, dll

Robot Era Moden Robot era moden kini lebih banyak dikembangkan untuk riset daripada penyerupaan manusia. Sehingga memiliki kecerdasan sendiri nahkan ada rencana untuk membuat robot yang bisa ditandingkan dengan kecerdasan menyerupai manusia. 5

Jenis-jenis robot

Bahagian Robot. Robot industri mempunyai empat komponen utama: 1. Unit mekanikal 2. Sumber kuasa 3. Sistem kawalan 4. Alat. Penjagaan robot 1. Pemilihan cara penjagaan yang sesuai bagi robot sepatutnya berasaskan satu analisis bagi penggunaan sistem robot, pengaturcaraan, dan operasi-operasi penyelenggaraan. Antara faktor-faktor itu akan dipertimbangkan adalah: 6

• • • • • • • • •

kerja sebuah robot adalah telah diaturkan untuk menjalankan perintah atau prosedur-prosedur pengaturcaraan keadaan persekitaran lokasi dan syarat-syarat pemasangan kesilapan manusia munasabah penyenggaraan tidak dijadualkan atau dijadualkan kemingkinan sistem robot rosak cara operasi normal fungsi-fungsi semua kakitangan dan tugas.

2. Cara penjagaan dan perlindungan robot yang berkesan bukan sahaja pengendali tetapi juga termasuk jurutera, pengaturcara, kakitangan penyenglenggaraan, dan mana-mana orang lain yang kerja dengan sistem robot yang kemungkinan boleh terdedah dengan bahaya yang berkaitan dengan operasi robot. Kombinasi penjagaan kaedah boleh digunakan. Cadangan luaran dan sistem sokongan adalah penting, terutama jika sebuah robot atau sistem robot menjalankan operasi dalam keadaan berbahaya atau pengendalian bahan bahaya.

Cara kawalan robot Semua robot-robot industri adalah sama ada sistem auto atau separuh-auto terkawal. Robot auto dikawal melalui penggunaan pengesan-pengesan yang memantau secara berterusan robot axis dan bahagian-bahagian bersekutu untuk letak dan halaju. Maklum balas ini dibandingkan untuk ambilan maklumat yang telah diprogramkan dan menyimpan dalam ingatan robot. Robot separuh 7

-auto tidak mempunyai maklum balas keupayaan, dan axis mereka dikawal melalui satu sistem perhentian mekanikal dan suis-suis had.

Jenis Laluan Robot Robot industri boleh diprogramkan daripada satu jarak untuk membuat pergerakan mereka berdasarkan keperluan dan program operasi jenis yang berbeza lorong menghasilkan teknikteknik kawalan berbeza. Tiga jenis laluan berbeza lorong adalah: 1. Laluan titik ke titik • Robot dalam cara ini diatur untuk langkah daripada satu mata diskret kepada yang lain dalam tempat kerja robot. Dalam cara operasi automatik, laluan tepat dibawa oleh robot akan berbeza sedikit kerana perbezaan-perbezaan dalam halaju, geometrigeometri sendi, dan titik lokasi-lokasi ruang. Perbezaan ini dalam lorong-lorong adalah sukar meramalkan dan oleh kerana itu boleh membahayakan keselamatan potensi kepada kakitangan dan peralatan.

2. Laluan terkawal • Laluan atau mod pergerakan pasti yang akhir lengan robot yang menyusul boleh diramalkan (terkawal). Laluan dan orientasi robot itu mengembara daripada titik ke titik. Transformasi-transformasi koordinat memerlukan pengurusan perkakasan ini dikira oleh sistem kawalan komputer robot itu . Pemerhatian yang terhasil daripada jenis pengaturcaraan ini adalah mengurangkan kemungkinan bahaya kepada kakitangan dan peralatan. 8

3. Laluan Berterusan. • Sebuah laluan robot adalah terkawal dengan menyimpan satu jumlah yang besar atau penggantian rapat titik ruang dalam ingatan semasa satu ajaran urutan adalah satu jalan berterusan robot terkawal. Manakala robot itu sedang digerakkan, titik-titik koordinat di angkasa masing paksi adalah secara berterusan mengawasi tentang satu asas masa tetap, e.g, 60 atau kali sesaat, dan dimasukkan ke dalam ingatan komputer sistem kawalan. Bila robot diletakkan dalam cara operasi automatik, program dimainkan semula dari ingatan dan satu tindakan salinan dihasilkan. Jenis-jenis kemalangan robot • • • • Kesan atau Kemalangan-kemalangan Pelanggaran. Keleburan dan Kemalangan-kemalangan Pemerangkapan Kemalangan bahagian mekanikal Kemalangan kerosakan alatan obot

Sumber bahaya yang boleh diramalkan • • • • Kecuaian manusia Pengendalian yang tidak sah Pengaruh alam sekitar Sistem laluan yang salah * Kecuaian kawalan * Kerosakan mesin * Pengaruh sistem kuasa

Tiga Hukum Robotik

9

Di dalam fiksyen sains, Tiga Hukum Robotik merujuk kepada satu set tiga hukum yang diguna pakai pada hampir semua robot ciptaan manusia. Terma ini mula digunakan dalam cerpen Runaround karya Isaac Asimov pada tahun 1942. Tuga hukum tersebut adalah seperti berikut:1. Robot tidak boleh mencederakan manusia, ataupun secara berdiam diri membiarkan manusia dicederakan. 2. Robot mesti mematuhi segala perintah manusia selagi tidak bercanggah dengan Hukum Pertama. 3. Robot mestilah melindungi kewujudannya selagi mana perlindungan tersebut tidah bercanggah dengan Hukum Pertama dan Hukum Kedua. Kemudian, Asimov menambah Hukum Sifar: Robot tidak boleh mengancam kemanusiaan, ataupun secara berdiam diri membiarkan kemanusiaan diancam. Lama kemudian, dua lagi hukum ditambah iaitu Hukum Keempat dan Hukum Kelima. Hukum Keempat, yang diperkenalkan pada tahun 1974 menyatakan: 1. Robot mestilah mewujudkan identitinya sebagai robot sepanjang masa. Robot mestilah sedar dia adalah robot.

ROBOT DALAM INDUSTRI 10 sebab kenapa manusia harus menggunakan robot dalam industry: 1. Robot industri adalah sesuai untuk pembuatan kecil-kecilan. 2. Bekalan dan Permintaan. 3. Kemudahan memperkenalkan peralatan baru apabila bukan beroperasi pada keupayaan penuh. 4. Bank mempunyai program. 5. Pengamir keupayaan adalah terhad. 10

6. Mengambil perniagaan kembali dari pesaing-pesaing. 7. Robot mempunyai kemampuan. 8. Pesaing anda yang sentiasa mengambil bahagian dalam pasaran. 9. Cara pertandingan dengan pesaing anda adalah melabur dalam automasi. 10. Kos terendah dan kualiti tertinggi menang bahagian pasaran. Penggunaan dalam Industri Robot-robot industri biasa melakukan pekerjaan yang adalah sukar, berbahaya atau membosankan. Mereka mengangkat objek-objek berat, cat, bahan kimia pemegang, dan menjalankan kerja himpunan. Mereka menjalankan setugas jam selepas jam, hari selepas hari dengan ketepatan. Mereka tidak menjadi penat dan mereka tidak membuat kesilapan-kesilapan mengaitkan dengan keletihan dan demikian juga amat sesuai untuk mempersembahkan tugastugas berulang. Kategori-kategori utama robot-robot industri itu dengan mekanikal struktur adalah: • Robot Cartes robot /Gantry: Ia sebuah robot lengan yang mempunyai tiga sendi-sendi berprisma , yang axisnya adalah sama dengan seorang penyelaras Cartes. • Robot berbentuk silinder: Ia sebuah robot yang berfungsi dengan sistem koordinat berbentuk silinder. • • Bulat / robot Polar: Ia sebuah robot yang menggunakan sistem koordinat kutub. Robot Skala: Ia sebuah robot yang mempunyai dua selarian sendi-sendi berputar untuk menyediakan pematuhan dalam sebuah pesawat. • Robot lancar: Ia sebuah robot lengan yang mempunyai sekurang-kurangnya tiga sendisendi rotari. • Robot selari: Ia sebuah robot lengan yang mempunyai sistem serentak sendi berprisma atau berputar. 11

Jenis robot yang dinyatakan di atas kebanyakan tugasnya adalah digunakan untuk mengangkat benda berat, mengimpal, mengendalian alat-alat, proses tuangan dan lain-lain. Kerja robot dalam industri Pengimpalan Mungkin permohonan-permohonan paling disukai itu robot-robot berada dalam kimpalan perindustrian. Kebolehulangan, kualiti keseragaman, dan kelajuan kimpalan robot adalah tidak sepadan. Dua asas jenis-jenis kimpalan adalah pengimpalan titik dan kimpalan arka, walaupun kimpal laser adalah dibuat. Keperluan-keperluan alam sekitar beberapa seharusnya dipertimbangkan untuk satu operasi yang berjaya. Industri automotif adalah satu pengguna utama tukang pateri tempat robot. Pada 1985 Chrysler Motor Corporation tumbuh-tumbuhan mempunyai sebuah robot penduduk 900, 670 di mana telah digunakan untuk pengimpalan titik. Jumlah keseluruhan adalah kira-kira 2,350 pada 1990. Yang lain tugas kimpalan utama dipersembahkan oleh robot-robot adalah lengkok atau kimpal kelim. Dalam permohonan ini dua bahagian berhampiran dicantumkan oleh bersatu mereka, dengan itu mewujudkan satu jahitan.

Pemasangan Robot-robot meminjamkan telaga diri mereka untuk sifat membosankan dan berulang tugastugas perhimpunan asalkan perancangan baik dan reka bentuk telah dibuat. Seperkara lagi,

12

peringkat tinggi mereka kebolehulangan telah membenarkan pembangunan beberapa teknologi

baru dalam pemasangan elektronik.

Penyemburan cat Satu lagi penggunaan popular dan cekap untuk robot-robot berada dalam bidang pengecatan sembur. Ketekalan dan kebolehulangan satu usul robot telah membolehkan menjelang kualiti sempurna manakala pada masa yang sama pembaziran tidak cat. Permohonan-permohonan pengecatan sembur kelihatan seperti merupakan contoh permohonanpermohonan sesuai itu robotik, melegakan manusia pengendali daripada satu berbahaya,

13

meskipun kerja mahir, manakala pada masa yang sama mutu kerja bertambah, keseragaman, dan

mengurangkan kos-kos.

Pempaletan dan Pengendalian Bahan Pempaletan adalah perbuatan pemuatan itu atau bahan pemunggahan ke atas palet. Industri surat khabar itu telah terutamanya pukulan kuat dengan bertambah kos-kos buruh. Sebahagian dari penyelesaian untuk masalah ini ialah menggunakan robot-robot Cincinnati yang serupa Milacron Robot menjadi sudah biasa palletize sisipan-sisipan pengiklanan untuk senaskhah akhbar Banyak syarikat di Amerika Syarikat dan Kanada pernah terpaksa untuk semakin singkat kawasan-kawasan sebegitu sebagai tuangan beracuan dan suntikan membentuk kerana mereka tidak boleh bersaing dengan firma-firma asing. Pengenalan robotik itu kepada proses ini telah membenarkan syarikat-syarikat sama itu untuk kekal berdaya maju.

Dalam industri semikonduktor cip IC manufacturig kemudahan-kemudahan, pelbagai processses berlaku dalam tempoh satu bilik yang bersih. Ini memerlukan kakitangan itu serta robot-robot bukan memperkenalkan kotoran, debu, atau minyak kepada kawasan. Sejak robot-robot tidak 14

nafas, bersin, atau mempunyai kelemumur, mereka terutamanya adalah sesuai untuk persekitaran bilik bersih dituntut oleh industri semikonduktor.

Kelebihan &keburukan robot industrial dengan manusia Kelebihan robot dalam industrial • Robot-robot tidak akan mendapat sakit atau perlu berehat , jadi mereka boleh bekerja 24 jam sehari, 7 hari satu minggu • • Bila tugas itu membahayakan manusia, mereka boleh jadi melakukan kerja sebaliknya. Robot-robot tidak menjadi bosan , jadi kerja iaitu berulang dan tidak bermanfaat adalah tiada masalah untuk sebuah robot • • Robot boleh mengelakkan kemalangan dan pembaziran bahan mentah Robot boleh melakukan kerja dengan taraf ketepatan yang tinggi dan menambahkan taraf barang • Robot boleh menjalankan beberapa kerja pada masa yang sama

Keburukan robot dalam industrial • Robot bukan manusia, mereka tidak akan bertindak balas terhadap segala kemalangan yang berlaku di sekitar. • Apabila kemalangan berlaku, meraka tidak tahu memberi pertolongan. 15

Walaupun robot boleh mengelakkan kemalangan, tetapi mereka juga boleh mncipta masalah yang lain

Keburukan manusia dalam industrial • • • • Menusia ada perasaan dan perasaan itu boleh menjejaskan taraf kerja yang dilakukan Manusia akan berasa letih apabila melakukan suatu kerja secara berterusan Manusia tidak sesuai bekerja dalam keadaan bahaya Manusia tidak boleh melakukan beberapa kerja pada masa yang sama

Kelebihan manusia dalam industrial • • • Manusia pun boleh menghasilkan kerja yang taraf tinggi selepas latihan Manusia boleh bertindak balas terhadap segala yang berlaku di sekeliling Manusia boleh memberikan pertolongan apabila ada kemalangan berlaku.

ROBOT DALAM KESELAMATAN Perkilangan-welding Proses ‘welding’ merupakan satu proses pencantuman dua atau lebih kepingan logam dengan menggunaan tenaga haba yang tinggi. Kebayakannya, ‘welding’ digunakan dalam bidang pembuatan kenderaan. 16

Penggunaan robot dalam proses ‘welding’ dapat menjamin keselamtan dan kesihatan pekerja. Robot dapat kurangkan risiko kemalangan dan seterusnya dapat mengurangkan kos. Robot yang menjalankan tugas ‘welding’ direka untuk mempunyai sistem ventilasi yang baik untuk membuang gas-gas dan wasap yang berbahaya semasa ‘welding’ dilakukan. Selain itu, pengoperasian robot adalah dilakukan di belakang pelindung oleh operator yang melindunginya daripada haba, radiasi dan bunyi. Sekiranya, proses ‘welding’ dijalankan oleh pekerja manusia, kesan negatif jangka panjang dan jangka pendek akan timbul pada kesihatan para pekerja. Hal ini adalah kerana pekerja ‘welding’ terdedah kepada bunyi yang kuat, haba yang tinggi, gas-gas yang bertoksik, radiasi yang berionisasi, wasap pembakaran besi yang barbahaya dan ultraviolet serta radiasi infra merah. Faktor-faktor ini akan menyumbang kepada pelbagai masalah kesihatan terutamaya sistem respirasi, sistem saraf pusat, darah dan ginjal. Sebagai contoh, wasap hasil daripada pembakaran rod logam mengandungi neurotoksin dan manganese yang berkait rapat dengan penyakit Parkinson, iaitu sejenis penyakit yang masih belum ditemui penawarnya. Risiko-risiko yang lain adalah penyakit pulmonary Edema, bronkitis, asma, pneumonia, Emphysema, hilang keupayaan pendengaran, masalah kardiovaskular, masalah kesuburan dan ulser perut.

Secara ringkasnya, robot dapat menjaminkan keselamatan yang lebih baik berbanding kepada tenaga manusia dari segi bidang perkilangan.

17

Pemeliharan dan pemuliharaan limbah nuklear Pada tahun 1985, robot setengah tan ‘Rover No 1’ dari GPU Nuclear Corperation ditugaskan untuk mengumpul sampel konkrit dari Unit 2 Reaktor Three Mile Island bagi tujuan pemeliharaan limbah nuklear. ‘Rover No 1’ merupakan antara robot yang terawal yang digunakan dalam bidang nuklear. Robot Pioneer hasil Carnegie Mellon telah dihantar ke Ukraine untuk menyelidik kes kejadian letupan yang menyebabkan kematian seramai 32 orang pekerja. Robot tersebut telah berjaya mengumpul maklumat dari limbah leburan Unit 4 Reaktor di Chernobyl dan banyak membantu dalam siasatan kes tersebut. Pada hari ini, dengan perkembangan teknologi, operator menggunakan telerobotik, iaitu robot Homer Simpson untuk menggantikan manusia dalam pemindahan rod plutonium yang mengeluarkan radiasi berbahaya terhadap kesihatan manusia. Manusia adalah tidak mampu mengendali limbah-limbah nuklear secara lansung kerana radiasi daripada bahan nuklear seperti sinaran gamma boleh mengakibatkan keguguran rambut, kemandulan, pendarahan dalaman, kanser serta kematian. Kulit manusia hanya mampu menahan sinaran radiasi alfa yang pendek sahaja. Sinaran radiasi panjang seperti sinaran beta dan gamma 18

adalah amat memudaratkan kesihatan manusia. Justeru itu, penciptaan robot untuk melakukan tugas yang merbahaya ini adalah wajar digalakkan.

Pencarian dan penyelamatan Dalam usaha pencarian dan penyelamatan, robot boleh mengesan lokasi mangsa dengan lebih tepat berbanding dengan anjing penyelamat. Contohnya, persekitaran kejadian bangunan runtuh adalah amat berhabuk dan ini boleh menjejaskan deria hidung anjing. Tetapi, robot mengesan mangsa dengan menggunakan sensor haba dan ini tidak terjejas dengan persekitaran fizikal. Sesetangah robot juga boleh sampai ke lokasi yang tidak dapat dicapai oleh ahli penyelamat atas sebab keadaan yang terlalu berbahaya kepada ahli penyelamat.

19

Namun begitu, robot dalam usaha pencarian dan penyelamat mempunyai kekurangan. Robot tidak dapat bertindak sefleksibel manusia semasa pemindahan mangsa ke tempat yang selamat. Hal ini mungkin akan mengakibatkan kecederaan yang lebih serius terhadap mangsa semasa pemindahan. Ahli penyelamat pula mempunyai kelebihannya. Selain daripada dapat bertindak secara fleksibel semasa pemindahan mangsa yang cedera, ahli penyelamat juga boleh memberi semangat. Dalam keadaan tertentu, mangsa memerlukan keazaman untuk terus hidup. Robot yang tidak berperasaan tidak dapat melakukan perkara seperti memberi sokongan kepada mangsa supaya mereka terus bertahan. Akan tetapi, ahli penyelamat merupakan manusia biasa yang akan letih dan ini mungkin akan melambatkan proses pencarian dan penyelamatan. Selain itu, ahli penyelamat mungkin juga akan membahayakan nyawa sendiri dalam usaha menyelamatkan orang lain. Pada pendapat kami, pengggunaan robot oleh ahi-ahli penyelamat dapat memudahkan kerja ahli penyelamat tetapi ahli penyelamat masih diperlukan dalam usaha pencarian dan penyelamatan.

Peneutralisasi ‘minifield’

20

Sebuah robot yang berkaki enam yang dinamakan ‘Spider’ direka untuk menyokong usaha meneutralisasikan ‘minefield’. Robot ini kecil dan boleh mengelak halangan serta mengakses ke tempat-tempat yang sukar untuk dicapai oleh manusia. Oleh sebab saiznya yang kecil, kos pembuatannya adalah sederhana dan boleh dihasilkan dengan mudah bagi menggantikan robot yang tidak dapat berfungsi. ‘Spider’ boleh mengesan kedudukan bom tanah dengan lebih tepat berbanding dengan manusia dengan menggunakan sejenis pengesan logam. Tambahan pula, saiznya yang kecil dan ringan tidak akan mencetuskan letupan bom tanah yang ditanam. Upaya manusia adalah terhad dalam meneutralisasikan ‘minefield’. Biasanya kaedah mekanikal akan digunakan, iaitu dengan mengetuk tanah. Kaedah ini kurang berkesan kerana terdapat 95% bom tanah yang aktif tidak dapat dikesan dan dineutralisasikan. Selain itu, manusia mempunyai risiko yang tinggi dalam menjalankan tugas ini dan mungkin akan mengakibatkan kemalangan yang tidak diingini.

21

Secara keseluruhannya, robot mempunyai kelebihan berbanding dengan manusia dari segi bidang keselamatan. Justeru itu, kerajaan wajar menambah dana dalam penyelidikan robot demi kesejahteraan manusia.

22

ROBOT DALAM PERUBATAN Teknologi robot pada masa kini sudah berkembang maju dan memberi impak yang baik terhadap pelbagai bidang dalam berbagai aspek.Bidang perubatan tidak terkecuali menerima tempias arus ledakan teknologi ini. Tetapi sejauh manakah robot berfungsi sebagai ‘doktor’ dan setandingkah robot dengan manusia? Bagi membuat penghakiman bukanlah mudah,jadi,satu sistem perubatan berasaskan robot diambil sebagai contoh penelitian terhadap tahap keupayaan robot yang ada pada masa kini dalam bidang perubatan. Contoh tersebut ialah: Sistem radiosurgeri stereotaktik Cyberknife. Ciri-ciri Cyberknife Cyberknife merupakan robot pembedahan berkomputer dengan ketinggian lebih kurang 12 kaki. Ia seperti hidup dan menghasilkan gerakan-gerakan perlahan ala tai chi yang cukup mengasyikkan semasa prosedur rawatan. Sistem pemanduan imej cyberknife mirip kepada sistem yang digunakan di dalam teknologi peluru berpandu yang dilengkapi teknologi berkomputer di samping kamera imej sinar X. Penyakit yang boleh dirawat menggunakan Cyberknife Sesetengah penyakit yang selama ini dianggap `tiada harapan' sama ada tidak boleh dirawat atau dibedah oleh doktor, kini sudah pun boleh dirawat dengan adanya Cyberknife. Misalnya, tumor kecil yang kompleks, yang tumbuh di dalam otak pesakit yang sebelum ini sukar dicapai oleh pakar bedah dan berisiko tinggi untuk dibuang berjaya dirawat dengan menggunakan Cyberknife.

23

Cyberknife juga boleh merawat kedua-dua jenis tumor sama ada benigna (bukan kanser) dan malignan (berkanser dan boleh merebak ke bahagian lain badan). Sementara itu, kata Dr. Abdul Rahman, keanjalan tangan robot Cyberknife memungkinkan rawatan diberikan ke atas anggota badan seperti spina/tulang belakang dan sistem saraf pusat korda spina, yang selama ini tidak boleh dirawat menggunakan lain-lain teknik radiosurgeri. Selain tumor otak berkanser, Cyberknife berupaya merawat tumor-tumor bukan kanser yang mungkin menekan saraf-saraf di dalam otak atau korda spina sehingga menyebabkan kesakitan yang teruk. Teknik rawatan Cyberknife dan kebaikannya kepada pesakit Teknik rawatan Cyberknife menggunakan pancaran berganda radiasi yang bertenaga tinggi, bersumber daripada tangan robotik yang anjal ke ketumbuhan atau lesi yang telah disasarkan atau ditempatkan (seperti sistem pemanduan peluru berpandu) di dalam badan pesakit. Tidak perlu menggunakan kerangka besi yang dipasang pada kepala pesakit. Kebaikan Meminimumkan pendedahan radiasi terhadap tisu-tisu normal yang sihat di sekeliling tumor yang dirawat. Terapi radiosurgeri konvensional biasanya turut menjejaskan sebahagian besar tisu-tisu sihat yang tidak memerlukan radiasi. Masih mengekalkan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada radiosurgeri, tanpa kepalanya perlu digerudi kepalanya .

Prosedur pembedahan

24

Langkah 1: Menyediakan rawatan Bagi kanser hidung dan otak, topeng muka yang lembut akan dibentuk bagi setiap pesakit. Ia bertujuan meminimumkan pergerakan pesakit semasa rawatan di samping memastikan keselesaan mereka. Bagi merawat tubuh badan, satu prosedur pesakit yang ringkas mungkin diperlukan bagi memasang beberapa susuk (penanda emas yang kecil) berhampiran lesi/tumor, bagi membolehkan sistem Cyberknife mengesan kedudukan tumor semasa rawatan. Pengimejan Bagi kanser otak dan hidung, pesakit yang dipakaikan dengan topeng muka akan menjalani CT scan dan MRI pada bahagian otak dan leher. Bagi kanser spina dan badan pula, acuan badan akan dibuat terlebih dahulu, sebelum diikuti dengan CT scan pada mana-mana bahagian tubuh yang sesuai. Kedua-dua imbasan dilakukan menerusi suntikan ke dalam vena. Sila maklumkan kepada doktor jika anda mempunyai sejarah alahan. Doktor akan menggunakan imbasan tersebut bagi mengenal pasti saiz, bentuk dan lokasi tumor yang tepat sekali gus mengelakkan sinaran terkena lain-lain struktur penting di sekelilingnya. Langkah 2: Perancangan rawatan Data CT dan MRI akan dimuat turun ke dalam komputer perancangan rawatan Cyberknife di mana, para doktor akan menggunakan perisian terkini mengikut angka, intensiti dan arah pancaran radiasi yang akan dihantar oleh robot ke sasaran. Pesakit tidak perlu hadir sama pada peringkat ini. Langkah 3: Penghantaran rawatan Ketibaan pesakit Pakailah pakaian yang selesa tanpa barangan kemas. Bawa bertenang. Prosedur ini tidak menyakitkan. Jika anda mahu, anda boleh membawa senarai soalan untuk dikemukakan kepada pakar-pakar yang akan terlibat melakukan rawatan. 25

Mengambil kedudukan Pesakit akan diminta berbaring di atas meja rawatan dan kemudiannya akan dipakaikan dengan topeng muka atau acuan tubuh yang telah dibuat terdahulu semasa proses menyediakan rawatan. Secara amnya, bius tidak diperlukan kerana rawatan Cyberknife tidak menyakitkan. Rawatan tidak menyakitkan Semasa rawatan, pesakit tidak boleh bergerak. Mereka berada di dalam keadaan sedar sepenuhnya sepanjang prosedur yang lazimnya memakan masa di antara 30 hingga 90 minit, bergantung kepada kerumitan tumor anda. Sistem pemanduan imej akan mengambil imej sinar X dari semasa ke semasa dan membandingkannya dengan data daripada CT scan, untuk memastikan radiasi disasarkan dengan tepat ke arah tumor. Rawatan selesai Bagi radiosurgeri satu sesi, rawatan siap! Pesakit biasanya dibenarkan meninggalkan pusat rawatan dan boleh terus memulakan rutin harian mereka seperti biasa. Sekiranya doktor mengambil keputusan untuk melakukan beberapa sesi rawatan, pesakit perlu kembali semula untuk rawatan tambahan harian, lazimnya tidak lebih lima kali. Susulan Selepas rawatan radiosurgeri, susulan dengan CT dan MRI dilakukan dalam tempoh tiga bulan. Doktor akan menerangkan kepada anda tentang prosedur berkenaan pada akhir rawatan.

Pembedahan oleh Robot versus Pembedahan Manusia Aspek diteliti Aspek perbezaan Tempoh pembedahan 30 minit hingga 90 minit Boleh mencapai belasan jam 26 Pembedahan oleh Cyberknife Pembedahan oleh manusia

mengikut kerumitan Tempoh pemulihan Amat cepat.Ada pesakit yang boelh terus pulamng ke rumah sejurus pembedahan dilakukan.Malah tidak memrlukan cuti rahat dan Jenis pembedahan deskripsi ubat Pembedahan yang rumit dan untuk di kawasan yang sukar Penggunaan bius dibedah Tidak diperlukan langsung,pesakit sedar Ketepatan pembedahan sepenuhnya Sangat tepat;pembedaahan mikro,jadi turut mengurangkan risiko pembedahan. Mana-mana bahagian yang cedera.Agak sukar di kawasan yang rumit sepeti otak. Perlu mengikut keperluan pembedahan Risiko lebih sedikt daripada pembedahan yang dilakukan robot. pembedahan Tempoh pemulihan sekurangkurangnya berhari-hari

Rumusan Robot Versus Manusia dalam Perubatan: Penggunaan robot dalam bidang perubatan banyak membantu para doktor dalam melaksanakan pembedahan. Pembedahan yang agak rumit dan berisiko tinggi berjaya dijalankan dengan menggunakan Cyberknife dalam masa yang singkat. Kami berpendapat bahawa robot mempunyai potensi yang cerah untuk terus berkembang dalam bidang perubatan malah punya keupayaan untuk bersaing dengan kemahiran doktor sebenar. Walau bagaimanapun, kecanggihan robot masih terhad an memerlukan kemahiran doktor berpengalaman. 27

ROBOT DALAM ANGKASA LEPAS

28

T ek n o lo g i Angkasa

Teknologi angkasa ialah suatu istilah yang kerap dianggap sebagai satu kategori. Angkasa lepas (sebagai biasanya digunakan, eksklusif alam semesta bumi) adalah demikian satu sekitaran benda asing yang cuba untuk bekerja dengan petunjuk-petunjuk yang ia tidak dapat elakkan untuk mendahului pinggir baru teknik-teknik dan pengetahuan. Teknologi-teknologi baru bermula dengan atau digerakkan oleh usaha-usaha berkaitan angkasa yang sering kemudiannya dieksploitasikan dalam aktiviti-aktiviti ekonomi lain. Ini telah dengan meluas menunjukkan kepada sebagai berfaedah oleh penganjur-penganjur angkasalepas dan peminat-peminat membantu pelaburan tabung awam dalam aktiviti-aktiviti dan program-program angkasalepas. Lawan-lawan politik mendapati ia itu akan jadi jauh lebih murah untuk membangunkan teknologi-teknologi khusus secara terus jika mereka adalah berfaedah dan mengejek justifikasi ini untuk perbelanjaan awam dalam kajian berkaitan angkasa lepas.

29

Sebagai contoh: Komputer-komputer dan telemetri adalah pernah mendahului pinggir teknologiteknologi yang mungkin telah dipertimbangkan sebagai "teknologi angkasa" lantaran kerana kritikalnya kepentingan mereka untuk booster dan pesawat angkasa. Mereka wujud sebelum Perlumbaan Angkasa Perang Dingin tetapi perkembangan mereka adalah dengan meluas memecut untuk memenuhi keperluan dua kuasa hebat besar program-program angkasalepas. Manakala masih diguna hari ini dalam pesawat angkasa dan peluru-peluru, aplikasi-aplikasi yang menjemukan seperti pengawasan jarak jauh (melalui telemetri) pesakit-pesakit, menyiram tumbuh-tumbuhan, keadaan-keadaan lebuh raya, dan sebagainya. dan penggunaan komputerkomputer yang meluas jauh mengatasi aplikasi-aplikasi angkasa mereka dalam kuantiti dan kepelbagaian aplikasi.

Pengkhususan teknologi-teknologi angkasa * Perlombongan asteroid * Stesen angkasalepas * Kapsul angkasalepas * Telemetri * Perisai haba ablatif (Ablative heat shield) atmosfera) * Atmosferik membrek (Atmospheric braking) * Booster * Emparan (Centrifuge) * Misi-misi dianggotai Manusia * Dewan pengasingan * Pad pelancar (launch pad) MANUSIA 30 * Gantri (Gantry) * Internet Antara Planet * Pendarat (Lander) * Kemasukan Semula * Kapal angkasa * Sut angkasalepas * Splashdown * Penolak (Thruster) * Aerobot (Penyiasatan planet tergantung di

Penerokaan manusia ke angkasa lepas bermula pada April 1961 apabila angkawasan pertama Yuri Gagarin membuat pusingan bersejarah mengelilingi bumi dengan masa 108 minit, menggunakan kapal angkasa Vostok 1 seberat lima tan. Neil Alden Armstrong (lahir pada 1930 di Ohio, Amerika Syarikat) adalah angkasawan Amerika Syarikat, dan orang pertama yang menjejakkan kaki di Bulan. Pada 20 Julai 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mendarat di Bulan dengan kenderaan udara kecil, yang telah dihantar ke Bulan dengan roket Saturn V dalam misi Apollo 11. Di Malaysia pula, kita telah membuka episod baru dalam lipatan sejarah negara apabila angkasawan negara Dr Sheikh Muszaphar Shukor Sheikh Mustapha berlepas ke Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) menggunakan roket Soyuz TMA-11 buatan Russia dari tapak pelancaran Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan tepat pukul 7.21 malam.

ROBOT

31

Robotik arm ini pula digunakan untuk kegunaan angkasa lepas. Ia digunakan untuk memindahkan barang-barang yang berat termasukla para angkasawan. Dengan penggunaan robotik arm ini, angkasawan dapat menjimatkan masa dan dapat menuju tempat yang diingini dengan mudah. Oleh itu, manusia amat memerlukan robot di angkasa lepas untuk melakukan tugas-tugas yang berat. Tetapi, ini menunjukkan beberapa aspek tertentu kehadiran manusia di angkasa lepas itu membawa sedikit demi sedikit faedah bernilai sejagat yang tidak boleh sama sekali digantikan dengan robot atau satelit. Walaupun robot dapat membantu manusia dalam menjalankan ujikaji angkasa lepas, tetapi terdapat juga sedikit keburukan di sebalik penggunaan robot. Antaranya, kos yang amat banyak diperlukan untuk menghantar atau menggunakan robot. Apatah lagi jika kita menggunakan kedua-dua, manusia dan robot, dalam masa yang sama sekaligus. Sudah tentu akan menyebabkan kerugian negara yang besar. Sudah tentu juga kita sebagai rakyat Malaysia tidak mahu negara kita mengalami kemunduran sedangkan negara kita semakin membangun. Cukuplah setakat menghantar seorang angkasawan sahaja sudah memakan kos bernilai berbilion ringgit Malaysia.

ROBOT MELAKSANAKAN TUGASAN RUMAH

32

Twendy-one sedng melayan ‘majikannya’ Menggunakan robot untuk melakukan kerja-kerja rumah sering menjadi tema ceritacerita fiksyen sama ada dalam bentuk penulisan mahupun tayangan. Pada masa lalu realiti untuk melihat robot yang berkeupayaan menjadi pembantu rumah,serta menggantikan tugas pembantu rumah adalah agak mustahil. Namun tidak kini. Masalah utama yang dihadapi oleh negara kecil berkuasa besar seperti Jepun adalah masalah tenaga kerja dan pada masa yang sama golongan tuanya bertambah. Mengikut kajian, rakyat Negara Matahari Terbit ini mempunyai kadar kelahiran yang rendah tetapi jangka hayat yang tinggi. Oleh itu, tidak hairanlah Jepun menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja.Jadi, penciptaan robot di Jepun tidak disangkal merupakan jalan terbaik bagi mengatasi permasalahan ini. Penciptaan robot yang mempunyai hubungan erat dengan manusia merupakan ciri yang ditekankan oleh penyelidik Jepun dalam usaha menghasilkan robot. Sehubungan itu, robot yang dapat berfungsi membantu manusia dengan selamat, boleh berkomunikasi dan tangkas bekerja semakin diperlukan. Kebanyakan penyelidikan robot ketika ini lebih menumpukan terhadap aspek hiburan dan hanya sedikit kajian dibuat terhadap penciptaan robot yang memenuhi ciri seperti selamat, boleh diharapkan dan pantas. Bagaimanapun universiti penyelidikan terkemuka Jepun, Universiti Waseda, baru-baru ini memperkenalkan Twendy-One, robot yang direka untuk membuat kerja rumah dengan jari dan 33

tangan lembut supaya boleh menggenggam seperti manusia serta menyokong tubuh apabila duduk dan berdiri. Dinamakan sebagai Edisi Abad ke-21, Twendy-One adalah versi canggih robot Wendy yang dimajukan pada 1999. Hasil penyelidikan berterusan, Twendy-One yang lemah lembut membolehkannya memegang sekeping roti tanpa menghancurkannya dan mengangkat orang dari katil. Profesor Shigeki Sugano, yang mengetuai sekumpulan pensyarah kejuruteraan mekanikal Universiti Waseda, berkata Twendy-One adalah robot pertama di dunia yang mempunyai paling banyak sistem bersepadu. Katanya, Twendy-One direka untuk hidup bersama manusia dan setakat ini adalah robot pertama mempunyai enam ciri yang diperlukan untuk mencapai matlamat itu, iaitu selamat, melahirkan sifat persahabatan, berkomunikasi, berkemahiran, mampu melakukan kerja fizikal dan bergerak. Saiz Twendy-One rendah sedikit daripada purata ketinggian wanita Jepun, iaitu 1.5 meter (5 kaki), tetapi seberat 111 kilogram (245 paun), mempunyai tangan panjang, manakala mukanya seperti wajah makhluk asing dalam filem E.T. Penciptaan robot ini mengambil masa hampir tujuh tahun dengan perbelanjaan berpuluh juta ringgit untuk menggabungkan semua ciri teknologi tinggi seperti tangan yang mempunyai 241 pengesan tekanan berbalut silikon, ke dalam robot yang anjal dan lembut.

Hasilnya, Twendy-One boleh meletakkan roti bakar di atas pinggan dan mengambil botol kicap dari peti ais apabila disuruh. Robot ini mempunyai kebolehan bercakap dan boleh menyapa manusia dengan ucapan selamat pagi atau selamat menjamu selera. 34

Sugano berkata, Twendy-One direka dan dimajukan menjadi robot yang boleh dikeluarkan secara komersial untuk membantu golongan tua dan mungkin bekerja di pejabat pada tahun 2015 dengan harga kira-kira RM671,000. Walaupun Twendy-One sudah cukup canggih, tetapi perjalanan masih jauh untuk melihat robot ini memenuhi ciri utamanya, iaitu mempunyai hubungan erat dengan manusia. Sugano mengakui bahawa Twendy-One sangat rumit dan masih mempunyai banyak kelemahan seperti bateri hanya tahan selama 15 minit dan komputer di bahagian belakang badan mudah menjadi terlalu panas selepas digunakan. Hanya faktor masa akan menentukan sama ada Twendy-One menjadi sempurna seperti diharapkan oleh Sugano. Ketika masyarakat Jepun ternanti-nanti kemunculan Twendy-One pada tahun 2015, timbul persoalan sama ada masyarakat kita juga akan mengikut jejak negara maju yang memerlukan robot untuk melayan dan menjaga orang tua.

FAKTA Twendy-One • Direka untuk membantu golongan tua dan orang kurang upaya. • Bertindak balas terhadap sentuhan dan arahan suara manusia. • Bahagian badan direka untuk menutup semua wayar dan berfungsi menyerap hentakan. • Bahagian atas badan mempunyai 13 segmen manakala tangan mempunyai empat jari yang boleh digerakkan beberapa darjah. • Kepala mengandungi pembesar suara dan dua mata yang sebenarnya adalah kamera CCD. • Boleh membongkok untuk mengambil benda di atas lantai. Robot versus Manusia sebagai pembantu rumah Aspek penilaian Bidang tugasan Robot Hanya terhad kepada tugasan yang Manusia Boleh melakukan pelbagai pekerjaan. 35

telah diprogramkan;menyediakan Kualiti kerja sarapan Kurang memuaskan kerana masih di peingkat awal(berdasarkan ciptaan robot terkini) Masa bekerja Tiada batasan waktu, 24 jam. Bergantung kepada situasi,sikap dan persekitaran. Contoh:manusia malas hasil kerja mesti tidak memuaskan. Bergantung kepada persetujuan antara majikan dan pekerja,selalunya 12 jam sehari.

Jadual di atas hanya merujuk sebahagian aspek yang boleh membeezakan manusia sebagai pembantu rumah dan robot sebagai pembantu rumah. Secara realitinya, manusia punya lebih banyak kelebihan dalam melaksanakan tugasan di rumah. Sebagai contogh,dalam bidang masakan,walaupun robot mampu memasak makanan yang enak tetapi rasa ‘air tangan’ yang dicari tiada.Robot juga digunakan untuk menjaga warga emas. Walau sebaik manapun jagaan yang diberikan, robot masih hanyalah mesin dan tidak mampu menggembirakan warga emas tersebut lantaran tiada hubungan emosi antara keduanya. Ketiadaan emosi dan tindak balas kepadanya merupakan kekurangan paling nyata dan terbesar dalam penciptaan robot. Ketidak upayaan ini menyebabkan robot hanya bertindak berdasarkan program dan jika berlaku sesuatu di luar dari yang diprogramkan,robot tidak mampu bertindak balas sewajarnya. Walau bagaimanapun,permasalahan ini boleh diatasi dengan melakukan pengubahsuaian demi pengubahsuaian selaras dengan perkembangan teknologi. Jadi , kita boleh katakana buat masa ini keputusan manusia vs robot dimenangi oleh manusia.

36

ROBOT DALAM HIBURAN MANUSIA

37

Ini adalah salah satu pelakon terkenal dan tempatan Malaysia. Maya Karin Roelcke atau lebih dikenali sebagai Maya Karin. Beliau mempunyai bakat yang terserlah dalam bidang lakonan dan nyanyian. Sudah tentu dengan bakat dan kecantikan semulajadi yang sedia ada pada dirinya membuatkan semua peminat industri seni tidak mempertikaikan kehebatannya sendiri. Sesungguhnya, bakat yang ada pada Maya Karin dan juga penggiatpenggiat seni tanah air mahupun luar negara terjadi secara semulajadi tanpa ada sesuatu yang mengawal mereka. Fenomena seni manusia pada masa kini mempunyai evolusi yang tersendiri. Contohnya, ramai di kalangan manusia mencipta filem yang mempunyai unsur teknologi tinggi atau lebih tepat lagi dikenali sebagai unsur robotik. Mereka membandingkan manusia dan robot. Kita dapat lihat dengan jelas di dalam filem Transformers yang mendedahkan bahawa akan ada peperangan antara manusia dan robot. Robot akan menghancurkan kehidupan manusia pada masa depan. Sedangkan, manusia itu sendirilah yang mencipta robot. Jika robot ternyata akan memusnahkan kaum manusia suatu hari nanti, pihak yang patut disalahkan adalah manusia itu sendiri. Memang benar robot dicipta untuk kebaikan kaum manusia, tetapi jika teknologi robot itu sendiri melebihi hadnya, fenomena kehancuran mungkin akan menjadi nyata. Tetapi, kita seharusnya berserah diri kepada Tuhan untuk menentukan masa depan kita.

38

Ada juga filem yang menjadikan manusia sebagai robot itu sendiri. Sebagai contoh, filem tempatan kita sendiri yang bertajuk Bionik. Melalui filem ini, manusia itu asalnya merupakan manusia yang asli. Namun, demi menyelamatkan nyawa manusia tersebut, doktor terpaksa menjadikannya sebahagian robot. Walaupum ini merupakan satu lakonan semata-mata, tetapi tidak mustahil fenomena ini akan bakal berlaku. Mungkin suatu hari nanti, teknik ‘merobotkan manusia’ akan digunakan kelak dalam bidang perubatan.

Siapa yang tidak kenal dengan bintang bola terkenal antarabangsa David Beckham, atau nama sebenarnya David Robert Joseph Beckham. Kehebatan beliau dalam bermain bola sepak tidak dapat disangkal oleh mana-mana pihak. Buktinya, beliau telah merangkul banyak anugerah tidak kira secara pasukan atau individu.

ROBOT

39

Gambar di atas merupakan robot yang dicipta untuk menjadi model. Dapat dilihat bahawa robot ini menunjukkan ekspresi muka yang persis seperti manusia. Pasti orang ramai akan berfikir bahawa manusia telah mencipta robot yang mempunyai perasaan. Malangnya, anggapan itu salah sama sekali. Kita tahu bahawa pergerakan robot telah diprogramkan mengikut apa yang dikehendaki. Lumrahnya, robot tidak mempunyai emosi dan perasaan langsung kerana perbezaan yang ketara antara manusia dan robot ialah hati. Kita patut bersyukur kerana Tuhan telah memberikan kita perasaan yang indah yang tidak akan dapat dimiliki oleh robot. Semakin lama kemajuan teknologi robot semakin pesat perkembangannya. Ditambah lagi dengan idea dan pemikiran kreatif dari penciptanya, tentunya ini akan menambah kreativiti dan inovasi yang berpengaruh pada robot yang diciptakanya tersebut. Sesuatu yang luar biasa tampaknya sedang diupayakan dan dikembangkan oleh salah satu perusahaan terkenal Jepang yaitu Toyota. Dan dari informasi yang diperoleh, ternyata Toyota ini telah berhasil menciptakan sebuah robot Humanoid yang dapat melakukan lari seperti halnya manusia. Robot ini dapat berlari dengan pantas seperti manusia. Setelah membuat kajian yang menyeluruh, ternyata pihak Toyota talah dapat membuktikan bahawa robot yang dicipta tersebut mampu berlari lebih dari 7 km per jam. Dengan kata lain, robot Humanoid ini mampu berlari lebih cepat dibanding robot ASIMO. Professor Masatoshi Ishikawa dari Universitas Tokyo telah mencipta dua robot yang mampu bermain baseball. Satu robot berfungsi untuk membaling, satu robot lagi berfungsi untuk 40

memukul. Robot tersebut mampu membaling bola dengan kelajuan 25km/jam. Robot yang satu lagi mampu memukul bola tepat dalam akurasi 90%. Kedua robot tersebut tidak memiliki gaya seperti manusia sama sekali. Walaupun demikian, kita patut menghormati atas upaya dan kerja keras kumpulan pembuat robot tersebut untuk idea yang kreatif dan inovatif untuk membuat robot seperti itu.

Berikut merupakan robot anjing yang dicipta oleh negara Jepun. Robot ini dicipta untuk menjadi teman hiburan manusia. Sudah lumrah manusia yang sentiasa ingin mencari sesuatu yang baru. Tidak cukup dengan haiwan peliharaan yang ada, yang cukup sempurna, comel, tidak kira kucing atau haiwan lain, mereka mahu juga haiwan mekanikal.

41

Sekilas pandang ada juga terselit karakter Tan Sri P. Ramlee apabila kita melihat gambar robot yang sedang bermain trompet ini. “Sudah terang lagi bersuluh”. Inilah pepatah yang dapat menggambarkan kehebatan manusia dan robot pada masa kini. Sampai manusia sendiri tidak dapat mengenal pasti yang mana satu lebih hebat. Robot atau manusia. Tetapi sehebat manapun ciptaan manusia, tiada apapun yang dapat menandingi ciptaan Tuhan. Kedua-dua robot dan manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri.

ROBOT DALAM PENDIDIKAN 42

Robot ‘CUBO’ direka khas untuk pendidikan kanak-kanak. Robot ini boleh membaca buku untuk kanak-kanak supaya mereka mempelajari Bahasa Inggeris. ‘CUBO’ mempuunyai OID (Optical Identification Device) di mana ‘CUBO’ dapat menyebut ikon benda-benda yang ditunjuk oleh kanak-kanak dalam buku elektronik. Selain itu, robot ‘Saya’ telah dicipta di Jepun oleh Hiroshi Kobayashi, seorang professor di Universiti Tokyo untuk dijadikan sebagai guru dalam kelas. ‘Saya’ boleh memaparkan enam emosi dan dapat mengawal keadaan di dalam kelas. Kos penbuatan ‘Saya’ di Jepun hanyalah separuh daripada melatih seorang guru biasa. Walaupunbegitu, robot hanyalah sebuah mesin yang tiada kecerdikan, identiti dan keupayaan untuk belajar seperti guru manusia. Sekiranya guru yang mengajar, keadaan kelas akan berbeza dari segi keceriaan kelas. Guru boleh mencurahkan perasan ke atas pelajarnya dan ini dapat mempengaruhi prestasi pelajar. Guru juga penting dalam membimbing dan mendidik kanakkanak, denagan kata lain, guru terlibat dalam perkembangan minda dan karekter kanak-kanak. Guru boleh mengawal pendidikan yang menyeluruh terhadap pelajar yang dipertanggungjawab kepadanya dan bukan hanya akademik semata-mata.

Robot ‘CUBO’

Robot ‘Saya’

KESIMPULAN 43

Ringkasnya robot terlibat dalam pelbagai lapangan dan bidang kerja manusia pada masa kini. Kehadiran robot-robot ini ternyata amat penting malah sudah menjadi suatu keperluan dalam sesetengah bidang; industri yang memerlukan robot bekerja. Robot merupakan pembantu terbaik bagi manusia. Walau bagaimanapun, perlu diingat mungkin pada suatu ketika robot akan menjadi saingan kepada manusia terutamanya dalam bidang melibatkan kekuatan fizikal;tenaga buruh diganti dengan mesin bagi meningkatkan produktiviti barang. Solusinya,manusia perlu sentiasa muhasabah diri dan melakukan anjakan paradigma selaras dengann kemajuan sains dan teknologi. RUJUKAN • Chang Sd, Min w, Martin PP, Gibbs IC, Heilbrun MP.An Analysis of The cyberknife: A robotic Frameless Streostastic Radiosurgical System.Nuerosurgery.2003;52:140-147 • Radiobiology for the Radiologist.Eric H. Halll Lippincott Williams and Wilkins;edisi ke5(2000) • Manufacturing Engineering Handbook, Hwaiyu Geng,Editor in Chef, terbitan Mc Graw Hill handbook(2004) • • • Robot modeling and Kinematics, Rachid Man Seur, terbitan River Media(2006) Robotics Demystified, Edwin Wise, terbitan Mcgraw Hill Companies(2005) Maurice I. Ziedman, What Every Engineer Should Know About Robots, vol. 4, Marcell Dekker, 1984, Newyork dan Basel • Stefan Flor Cyzk, robot Vision, Wiley-VCIT, 2005, Weilhem

UNI VERS IT I TE KN IKAL MALA YSIA MELA KA( UT eM)
44

(FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN) BMFA

SEMESTER 1 SESI 2009/2010 FALFAFAH DAN SAINS TEKNOLOGI

Tajuk: Robot versus Manusia NAMA: Yap WanLoong (B050910283) Foo Ming Yee (B050910053) Noraidah Bte Blar (B050910225) Radin Hazimah Binti Radin Monawir( B050910192) NAMA PENSYARAH:EN.RADZUAN NORDIN

45