GURU PENASIHAT: WAN ZURAINI BT WAN NAWAN DP00223 NORHIDAYAH BT ADAM DP00229

MINGGU

PERTAMA

AKTIVITI

  

Sesi Suai Kenal Pemilihan AJK Gotong-royong

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti ini, pelajar dapat: Mengetahui latar belakang dan matlamat kelab Membentuk sikap kerjasama di antara pelajar

PELAKSANAA N

Langka h 1

Butiran/Aktiviti
Guru penasihat akan memperkenalkan diri kepada pelajar dan memberikan taklimat ringkas tentang sejarah dan tujuan penubuhan Kelab Kesenian dan Seni Kreatif, serta menerangkan aktiviti yang akan dijalankan untuk sepanjang tahun Pelajar akan dibahagikan kepada 5 kumpulan di mana setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang untuk aktiviti suai kenal. Setiap pelajar akan memperkenalkan diri masing-masing di dalam kumpulan dan akan dipantau oleh guru penasihat. Pemilihan AJK kelab di mana AJK akan dipilih berdasarkan undian majoriti daripada semua ahli

M asa (min 20 )

2

5

3

20

4

25

PELAKSANAA N

Langka h 5

Butiran/Aktiviti
Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan seperti di awal aktiviti untuk membersih dan mengatur semula peralatan di bilik kelab. Segala peralatan yang lama dan rosak

M asa (min 40 )

6

akan

Guru penasihat akan menerangkan ditukar dengan yang baru. aktiviti minggu depan. Perjumpaan

10

di

Alatan

Jenistangguhkan oleh guru penasihat Jumlah Kertas senarai ahli 3 Penyapu 10 Mop 10 Bahan pencuci 5

MINGGU AKTIVITI

KEDUA
 

Pengenalan kepada Kesenian dan Seni Kreatif Bengkel: LukisanSecara Teknik Capan

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti ini, pelajar dapat  Mengukur tahap kreativiti yang ada di dalam diri masing-masing  Memahami konsep kesenian dan seni kreatif  Menghasilkan lukisan masing-masing dengan menggunakan panduan dan kaedah yang betul.

PELAKSANAA N

Langka h 1 2

Butiran/Aktiviti
Guru merekod dan mengambil kehadiran pelajar Guru memberi taklimat kepada pelajar mengenai apa itu kesenian dan seni kreatif. Guru memperkenalkan alatan-alatan asas untuk melukis seperti berus lukisan, warna air, warna pelaka, krayon, spray dan cara penggunaannya. guru mengenai tiga Penerangan oleh teknik asas dalam lukisan iaitu teknik capan, gosokan dan jalinan. Pelajar akan dibahagikan kepada 10 kumpulan (5 orang setiap kumpulan) Guru akan mengagihkan set peralatan melukis (seperti kertas lukisan, berus warna, warna air) dan keratan batang pisang kepada setiap pelajar mengikut kumpulan. Set peralatan yang dibekalkan akan

M asa (min 10 ) 10

3

10

4

10

5 6

5 20

PELAKSANAA N

Langka h 7

Butiran/Aktiviti
Guru akan menunjukkan demonstrasi tentang salah satu teknik melukis, iaitu teknik melukis secara capan dimana lukisan akan dihasilkan dengan menggunakan cop. Hujung batang pisang akan dipotong secara menirus dan diwarnakan sebelum dicop pada kertas lukisan. Corak yang ingin dihasilkan bergantung kepada kreativiti masing-masing. pelajar Guru akan meminta setiap menghasilkan sendiri hasil kreativiti mereka berasaskan teknik yang telah ditunjukkan Guru akan merumuskan keseluruhan aktiviti yang telah dijalankan pada hari tersebut. Jenis Jumlah Berus lukisan pelbagai saiz. 100

M asa (min 15 )

8

30

9

10

Peralatan

MINGGU AKTIVITI OBJEKTIF

KETIGA

Bengkel : Penghasilan Corak Secara Teknik Pualaman

Di akhir aktiviti ini, pelajar dapat  Menggunakan teknik yang betul dalam menghasilkan corak (pualaman)  Memanipulasi bahan yang sedia ada untuk menghasilkan sesuatu idea yang baru  Membentuk sikap kerjasama di antara pelajar

PELAKSANAA N

Langka h 1 2

Butiran/Aktiviti
Guru mengambil dan merekod kehadiran pelajar Guru memberi penerangan mengenai teknik pualaman iaitu salah satu teknik dalam seni kreatif untuk menghasilkan corak daripada gabungan pelbagai warna. Guru juga akan turut menunjukkan demonstrasi untuk menghasilkan corak warna dengan menggunakan teknik pualaman. Pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan dan akan dibekalkan peralatan untuk menghasilkan pualaman seperti besen, cat minyak, berus, kertas lukisan dan air. Kertas lukisan akan dicelup di dalam besen yang mengandungi larutan cat minyak. Setiap pelajar diwajibkan menghasilkan hasil kerja secara individu di dalam kumpulan.

M asa (min 7 ) 18

3

20

4

50

PELAKSANAA N

Langka h 5

Butiran/Aktiviti
Guru akan memilih 10 pelajar, wakil setiap kumpulan secara rawak untuk mempersembahkan hasil kerja masingmasing dan guru akan memberikan komen Guru akan merumuskan terhadap segala aktiviti yang telah dijalankan dan akan menerangkan aktiviti yang akan dijalankan pada sesi berikutnya dan meminta pelajar membawa barang terpakai dari rumah Jenis Baldi Besen Cat minyak Kayu Kertas lukisan Air Jumlah 10 10 10 10 100

M asa (min 15 )

6

25

Peralatan

MINGGU AKTIVITI

KEEMPAT
 

Mengumpul barang-barang terpakai Mereka cipta

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti ini, pelajar dapat  Membentuk keyakinan diri dalam menyatakan pendapat  Membina idea baru dari idea yang sedia ada.  Mengubahsuai bahan yang sedia ada mengikut kreativiti diri masing-masing.

PELAKSANAA N

Langka h 1 2

Butiran/Aktiviti
Guru akan mengambil dan merekod kehadiran pelajar Guru akan memberi penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan iaitu mengumpul barang terpakai dan seterusnya mereka cipta daripada bahan tersebut Pelajar akan dibahagikan kepada 10 kumpulan di mana setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang Guru akan mengarahkan semua kumpulan untuk mengumpulkan barang-barang terpakai seperti surat khabar, tin minuman kotak dan sebagainya di sekitar sekolah dan Guru akan menunjukkan cara untuk membuat dikumpulkan. menggunakan barang terpakai bingkai gambar iaitu kertas surat khabar, tisu dan gambar.

M asa (min 7 ) 15

3

10

4

20

5

15

PELAKSANAA N

Langka h 6

Butiran/Aktiviti
Setiap pelajar diminta untuk menghasilkan satu hasil reka cipta berdasarkan kreativiti masing-masing dengan menggunakan barang terpakai yang telah dikumpulkan di awal aktiviti. Setiap kumpulan diminta untuk menghasilkan satu hasil reka cipta berdasarkan kreativiti masing-masing dengan menggunakan barang terpakai yang telah dikumpulkan. Peralatan tambahan lain seperti gunting, gam dan pita selofan juga dibekalkan. Setiap kumpulan akan mempersembahkan hasil kreativiti mereka di hadapan semua pelajar.

M asa (min 5 )

7

25

8

15

PELAKSANAA N

Langka h 9

Butiran/Aktiviti
Guru akan memberi ulasan bagi setiap kumpulan dan merumuskan keseluruhan aktiviti yang telah dijalankan. Hasil kerja para pelajar akan disimpan dan akan dipamerkan pada hari kokurikulum sekolah pada masa Jenis akan datang. Jumlah Bahan-bahan terbuang Gunting 25 Gam 25 Pewarna emas dan perak 25 Berus lukisan 100 Warna hitam “pelaka” 10

M asa (min 8 )

Peralatan

MINGGU AKTIVITI OBJEKTIF

KELIMA

Bengkel : Teknik lukisan “basah atas basah” dan “kering atas basah”

Di akhir aktiviti ini, pelajar dapat Mengamalkan sikap tekun dalam melakukan sesuatu Menggunakan teknik yang telah diajar untuk menghasilkan lukisan Menghasilkan lukisan dengan menggunakan idea masing-masing.

PELAKSANAA N

Langka h 1 2

Butiran/Aktiviti
Guru akan mengambil dan merekod kehadiran pelajar Guru akan memberi penerangan mengenai lukisan ‘basah atas basah dan ‘kering atas basah’ serta perbezaannya. Guru juga akan menunjukkan demonstrasi untuk menghasilkan kedua-dua jenis lukisan ini. Teknik lukisan “basah atas basah’ ini adalah di mana lukisan dihasilkan menggunakan berus warna yang basah yang dicelup di dalam warna air (water colour) yang telah dicampur dengan air. Manakala teknik lukisan ‘kering atas basah” adalah di mana berus yang digunakan adalah kering. Setiap pelajar diminta untuk menghasilkan sendiri lukisan mereka berdasarkan teknik yang telah ditunjukkan mengikut kreativiti masing-masing. Pelajar akan menggunakan peralatan sendiri seperti yang telah dibekalkan di awal perjumpaan.

M asa (min 7 ) 25

3

35

PELAKSANAA N

Langka h 4 5

M asa Guru akan memilih 10 orang pelajar (min 25 ) secara
rawak untuk mempersembahkan hasil kerja Pelajar mengemas alatan yang telah mereka. digunakan Guru akan merumuskan keseluruhan aktiviti yang telah dijalankan pada hari tersebut. Jenis Berus lukisan pelbagai saiz Pallet Warna air Cawan Kertas lukisan Kain lap. Jumlah 100 25 50 25 100 25

Butiran/Aktiviti

10

6

15

Peralatan

MINGGU AKTIVITI

KEENAM
Membuat grafiti dan mural di dinding sekolah dan bengkel seni

OBJEKTIF

Di akhir aktiviti ini, pelajar dapat Mempelbagaikan hasil kreativiti mereka mengikut idea masing-masing. Membentuk sikap bertanggungjawab di antara ahli kumpulan Menjana pemikiran kritis dan kreatif di kalangan para pelajar

PELAKSANAA N

Langka h 1 2

Butiran/Aktiviti
Guru akan mengambil dan merekod kehadiran pelajar Guru akan memberi penerangan ringkas mengenai mural dan grafiti. Mural adalah lukisan pada dinding menggunakan cat pelaka manakala grafiti adalah lukisan yang menggunakan semburan (spray) Pelajar akan dibahagikan kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 10 orang bagi setiap kumpulan mengikut zon yang telah ditetapkan. Antara zon yang terlibat adalah: • Bilik guru • Bilik darjah • Kantin • Bilik Kelab • Dewan

M asa (min 7 ) 20

3

25

PELAKSANAA N

Langka h 4

M asa Dengan peralatan yang telah dibekalkan, (min 35 ) pelajar diminta untuk menghasilkan
lukisan sama ada grafiti atau mural pada dinding dengan kawasan lukisan berukuran 2 m x 2 m . Pelajar bebas untuk memilih mana-mana kaedah mana yang sesuai.

Butiran/Aktiviti

5

Guru akan memberi ulasan bagi setiap kumpulan dan merumuskan keseluruhan aktiviti yang telah dijalankan Jenis Berus lukisan pelbagai saiz Warna Pelaka Pallet Bekas air Spray Thinner Pita ukur Kertas surat khabar Jumlah 100 100 25 25 20 10 10

30

Peralatan

MINGGU AKTIVITI OBJEKTIF

KETUJUH

Anyaman bakul dan tikar

Di akhir aktiviti ini, pelajar dapat Membina semula sesuatu berasaskan panduan dan kaedah yang betul Menunjukkan rasa kefahaman mereka tentang sesuatu perkara melalui kerja praktikal pelajar Melaksanakan sesuatu kerja dengan rasa bertanggungjawab

PELAKSANAA N

Langka h 1 2

Butiran/Aktiviti
Guru akan mengambil dan merekod kehadiran pelajar Guru akan memberi penerangan ringkas mengenai anyaman tikar dan bakul dan menunjukkan demonstrasi cara pembuatannya. Bakul anyaman yang akan dihasilkan adalah bersaiz kecil. Pelajar akan dibahagikan kepada 10 kumpulan tetapi penghasilan hasil anyaman adalah secara individu. Tujuan kumpulan dibentuk adalah untuk memudahkan peralatan seperti daun mengkuang dan sebagainya untuk menganyam diagihkan. Setiap pelajar diwajibkan untuk menghasilkan satu anyaman bakul mengikut model yang telah ditunjukkan oleh guru. Guru akan memantau.

M asa (min 7 ) 15

3

20

4

40

PELAKSANAA N

Langka h 5

Butiran/Aktiviti
1 orang wakil dari setiap kumpulan akan dipilih untuk mempersembahkan hasil anyaman mereka. Guru akan membuat penilaian Guru akan merumuskan keseluruhan aktiviti yang telah dijalankan pada hari tersebut

M asa (min 30 )

6

10

Peralatan

Jenis Bakul yang sudah siap di anyam Rotan Baldi Air Gunting Pewarna air Spray Kertas surat khabar Varnish

Jumlah 20 25 gulung 10 25 25 10 10