SISTEM PENDA WAIA N

1

SISTEM PENDAWAIAN
Pengenalan : Sistem Pendawaian ialah satu sistem pemasangan litar-litar elektrik yang merangkumi - pengalir, penebat dan perlindungan mekanik untuk kabel yang digunakan.
2

Jenis-jenis Sistem Pendawaian
Terdapat pelbagai jenis sistem pendawaian yang biasa digunakan, di antaranya ialah: • 1. Sistem Pendawaian Permukaan. • 2. Sistem Pendawaian Tersembunyi. • 3. Sistem Pendawaian Pembuluh (kondiut). • 4. Sistem Pendawaian Sesalur ( trungking). • 5. Sistem Pendawaian Salur.
• * Jenis sistem pendawaian yang digunakan di Malaysia dan yang akan dibincangkan dalam tajuk ini.
3

Jenis-jenis Sistem Pendawaian ( sambungan )
• Lain-lain jenis Sistem Pendawaian: • 6. Sistem Pendawaian Katenari. • 7. Sistem Pendawaian Ampaian Grid. • 8. Sistem Pendawaian Tetupai. • 9. Sistem Pendawaian Bumi Sepusat. • 10. Sistem Pendawaian yang bertebatkan bahan galian.
4

Faktor Pemilihan Sistem Pendawaian
• 1.

Jenis beban yang hendak dipasang- arus besar / kecil, pegun/mudahalih.

• 2. Keadaan tempat pemasangan - Jenis bangunan lama/baru, kayu/ simen • 3. Jenis voltan bekalan - 1 fasa atau 3 fasa. • 4. Masa menyiapkan. - merugikan jika disiapkan lewat • 5. Kekemasan & kecantikan - kehendak pengguna

5

Faktor Pemilihan Sistem Pendawaian (sambungan ) • 6. Keadaan sekeliling – keadaan khusus, lembab /berminyak dll. • 7. Perubahan & Penambahan litar akan datang kekal /sementara (diubah). • 8. Tempoh ketahanan pemasangan - tempoh lama & kekal /sementara. • 9. Kos perbelanjaan - kemudahan dapatkan pekerja /alat6

1.

Sistem Pendawaian Permukaan

• Sistem pendawaian permukaan boleh dipasang secara terus ke dinding dan siling kayu atau di atas lapik kayu bagi dinding konkrit • Kabel yang digunakan mestilah dari jenis yang mempunyai tebatan berlapis ( PVK/PVK ).- kerana terdedah kepada kerosakkan mekanikal

7

Sistem Pendawaian Permukaan ( sambungan )
• Sistem pendawaian ini sesuai di tempat yang mana suhu disekelilingnya tidak melebihi 65 ºC. • Pemasangan kabel dilakukan dengan sokongan oleh klip ke permukaan dinding / siling. Sama ada menggunakan klip kuprum, aluminium ataupun plumbum - pastikan bukan permukaan logam
8

Kebaikan dan kelemahan Pendawaian Permukaan
• 1. 2. 3. 4. Kebaikan: Kemas & elok dipandang. Sesuai untuk pemasangan kecil ( rumah kediaman ) Pemasangan mudah dan cepat disiapkan. Kerja menyelenggara / tambahan mudah dilakukan dan tidak menjejaskan pendawaian sedia ada. Kos pendawaian yang paling murah. • 1. 2. 5. 6. Kelemahan: Terdedah kepada kerosakkan mekanikal (terdedah). Tidak Tahan suhu panas dan lembab. Sesuai hanya di tempat tertentu sahaja. Tempoh ketahanan tidak lama.

5.

9

Ciri-ciri pemilihan Pendawaian permukaan
• a). Bangunan dibuat daripada - kayu / batu. • b). Voltan rendah – fasa tunggal. • c). Bilangan litar akhir – sedikit • d). Kabel yang dipasang – tidak begitu banyak. • e). Kurang risiko berlakunya kerosakkan mekanikal. • f). Kerja pemasangan – dibuat cepat. • g). Beban kuasa yang digunakan – kecil. • h). Kos pemasangan – ekonomi / murah.
10

2.

Sistem Pendawaian Pembuluh (Konduit).

• Sistem pendawaian yang menggunakan pembuluh yang di dalamnya akan disalurkan kabel. • Dipasang di tempat yang terdapat bahaya kerosakan mekanik, terdedah kepada tindakan kimia, cecair dan di luar bangunan. ( Kilang-kilang perusahaan, makmal, bengkel dan sebagainya ). • Sistem pendawaian ini boleh dipasang sama ada secara permukaan atau tersembunyi. • Bilangan kabel yang dipasang dalam sesuatu pembuluh hendaklah mengikut faktor ruang iaitu tidak melebihi 40%. • Dawai pancing ( fish tape ) digunakan untuk menarik kabel ke dalam pembuluh.

11

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan ) • Pembuluh yang digunakan dalam sistem pendawaian ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu: (a). (b). (c). Pembuluh Logam Pembuluh bukan logam ( PVK ). Pembuluh mudah Lentur ( Logam & PVK).

12

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
Ciri-ciri pemilihan sistem pendawaian Pembuluh: • a). Beban / kuasa yang digunakan – besar. • b). Memerlukan voltan bekalan – 1 fasa & 3 Fasa. • c). Bangunan kilang, bengkel, bangunan komersial dan gerai-gerai. • d). Sistem pendawaian terdedah kepada bahaya kerosakkan mekanikal.

13

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
• (a). Pembuluh Logam • Di antara pembuluh logam yang digunakan ialah keluli tolok ringan (galvani ). • Pemasangan pembuluh jenis ini memerlukan peralatan khas seperti, alat pembengkok untuk membuat bengkokkan atau ofset, Alat pasung dan acuan – bagi membuat bebenang.
14

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
• Semua serpihan reja-reja pembuluh perlu dibersihkan terlebih dahulu untuk mengelakkan kabel tercedera. • Standard saiz pembuluh boleh didapati seperti 19mm/20mm, 25mm, 32mm, 40mm dan 50mm.

15

Kebaikan dan kelemahan Pendawaian Pembuluh Logam:
• 3. 4. 5. 6. 5. Kebaikan: Mempunyai perlindungan mekanik yang lebih baik Tahan cuaca dan keadaan panas. Tahan lama dan tahan lasak. Boleh dijadikan pengalir keselanjaran bumi tambahan. Boleh ditanam terus ke dalam tanah. • 1. 2. • • • Kelemahan: Bentuk tidak kemas (tidak cantik ). Memerlukan pekerja mahir Perlukan peralatan khas – mesin pembengkok. Kos mahal / tinggi. Tempoh menyiapkan lebih lama.

16

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
• (b). Pembuluh Bukan Logam

• Terdapat pembuluh bukan logam yang biasanya diperbuat dari bahan plastik ( PVK ) yang tahan dan sesuai digunakan pada suhu 60º C. • Pembuluh PVK ini tahan dari kakisan (karat) dan dapat mengelakkan sebarang kebocoran aliran arus jika menyentuh bahagianbahagian yang boleh menjadi pengalir.
17

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
• Pembuluh PVk juga boleh didapati dalam dua jenis, iaitu pembuluh tegar dan pembuluh boleh lentur. • Bagi tujuan membuat ofset atau bengkokan, pembuluh boleh dipanaskan terlebih dahulu atau menggunakan pegas ( spring ) yang khas.

18

Kebaikan dan kelemahan Pendawaian Pembuluh Bukan Logam (PVK)
• •   Kebaikan: Tahan kakisan (karat ). Selamat dari kejutan elektrik (PVK-penebat) Kos – murah. •   Kelemahan: Tidak memberikan perlindungan mekanik. Mudah rosak jika sering terkena matahari / hujan

19

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
• (c). Pembuluh Boleh Lentur ( Logam / PVK ). • Pembuluh ini sangat berguna untuk menyambung pemasangan ke punca-punca beban yang bergetar, bergerak, selalu diubahsuai dan pada kedudukan yang sempit dan tidak rata. • Tidak sesuai untuk memberikan perlindungan mekanik yang baik.
20

Kebaikan dan kelemahan Pendawaian Pembuluh Boleh Lentur
• 3. 4. Kebaikan: Pemasangan cepat – tidak perlu benang. Mudah digayakan mengikut bentuk yang dikehendaki (tiada alat khas). Dapat elakkan merebaknya kebakaran – putus. • 3. 4. 5. 6. Kelemahan: Mudah terlucut / tercabut Tidak boleh dipasang pada jarak jauh. Mudah patah. Bukan pengalir keselanjaran bumi tambahan (PVK).

5.

21

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
•  Peraturan IEE – Pemasangan Pembuluh : Semua pemasangan pembuluh hendaklah disiapkan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja menarik kabel dilakukan. Faktor Ruang mestilah tidak melebihi 40% dari luas muka keratan pembuluh. Satu pemasangan pembuluh mestilah mempunyai tidak lebih daripada 2 – sesiku pejal, atau 2 selekoh bengkokkan 90 . Jejari dalam selekoh bengkokan pembuluh mestilah tidak kurang dari 2.5 kali ganda dari ukuran garis pusat luar pembuluh itu.
22

 

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
•   Peraturan IEE – Pemasangan Pembuluh : Sambungan kabel mestilah dilakukan dalam kotak sambungan atau kotak-kotak alatambah. Semua pemasangan pembuluh mestilah dielakkan dari terkena air atau dipasang di tempat-tempat yang terdedah kepada air. Kabel-kabel litar Kuasa dan litar lampu perlu diletakkan di dalam pembuluh yang berasingan. Jika pemasangan pembuluh terpaksa melalui / menembusi lantai / dinding – lubang khas perlu diadakan.

 

23

Sistem Pendawaian Pembuluh ( sambungan )
• Peraturan IEE – Pemasangan Pembuluh :

Semua kesan-kesan kelembapan di dalam pemasangan pembuluh mestilah dibersihkan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja menarik kabel dilakukan. Penarikan kabel-kabel ke dalam pemasangan pembuluh yang panjang – dimulakan dari tengahtengah sistem tersebut.

24

3.

Sistem Pendawaian Tersembunyi.

• Sistem pendawaian ini dipasang di dalam dinding / siling konkrit dan tidak kelihatan langsung kecuali pada penghujung kabel yang digunakan untuk sambungan ke terminal aksesori pendawaian. • Pada kebiasaanya pendawaian ini dibuat ketika peringkat pembinaan bangunan. ( sebelum kerjakerja menurap simen dilakukan )
25

Sistem Pendawaian Tersembunyi ( sambungan)
• Sistem pendawaian ini hanya dibenarkan membawa voltan rendah sahaja. • Sistem tersembunyi dibahagikan jenis, iaitu: pendawaian ini boleh kepada dua

1. Sistem pendawaian tersembunyi – kabel bertebat. 2. Sistem pendawaian tersembunyi– pembuluh.

26

Kebaikan dan kelemahan Pendawaian Tersembunyi.
• 3. 2. Kebaikan: Kemas & cantik.- pejabat. Selamat – tidak terdedah kepada kerosakkan mekanikal dan perubahan cuaca. Tidak memerlukan alat-alat tambahan khas. Tahan lama. • 1. 2. 5. 6. Kelemahan: Kerja-kerja tambahan – susah dilakukan. Sukar menentukan punca kerosakan - pembaikan. Bahaya terkena paku atau ketukan daripada pemasangan lain- gas,air. Pemasangan perlu dilakukan semasa bangunan dibina.

5. 6.

27

4.

Sistem Pendawaian Sesalur (Trunking).

• Sistem pendawaian sesalur menggunakan sesalur logam atau bahan penebat (PVK) pada kebiasaannya bersegi empat dan dipasang secara menegak atau mendatar di permukaan dinding. • Sistem ini dapat menampung kabel yang banyak di sesuatu pemasangan yang besar. Di samping dapat memberikan perlindungan mekanik yang tambahan baik.
28

Sistem Pendawaian Sesalur ( sambungan ).
• Sistem ini biasanya digunakan pada pemasangan dalam bangunan-bangunan yang besar seperti kilang, sekolah, bengkel, pejabat dan tempat yang melibatkan banyak kabel litar dan bahaya mekanik. • Faktor ruang sistem pendawaian sesalur ialah 45%.
29

Kebaikan dan kelemahan Pendawaian Sesalur:
• 3. 4. 5. 6. Kebaikan: • Kelemahan: Mudah dimasuki habuk & kekotoran. Memerlukan pekerja mahir. Kelihatan tidak kemas (Sesalur tertonjol keluar macam beroti ). Kos mahal / tinggi. Perlindungan mekaniknya 1. baik. Dapat menampung kabel 2. yang banyak. Kerja pemasangan cepat. 5. Tidak mudah dirosakkan oleh perubahan suhu dan cuaca. 6.

30

Kabel Bawah Tanah
• Kabel bawah tanah ialah kabel yang ditanam terus dalam tanah atau dimasukkan ke dalam paip atau salur terlebih dahulu sebelum di tanam. • Kabel yang lazimnya digunakan untuk pemasangan dalam tanah ialah kabel berpenebat PVK, kabel berpenebat kertas dan bahan mineral. • Kabel ini ditanam 750mm ke dalam tanah bagi kabel voltan rendah dan 1000mm bagi kabel voltan tinggi.

31

Pemasangan Kabel Bawah Tanah
Dijalankan Apabila : • • • Kawasan tidak Cukup Untuk Menjalankan Pemasangan Talian Atas – Kawasan Bandar. Terdapat Bahaya Voltan Tinggi Di Pemasangan Talian Atas – bangunan tinggi Kawasan Dari Tiang Dan Talian Bersimpang Siurbanyak bangunan / tanaman.

32

Pemasangan Kabel Bawah Tanah (sambungan)

• Bahagian Utama Sistem Bawah Tanah: 1. Saluran 2. Paip/Salur 3. Lubang Utama 4. 5. 6. Kabel Sambat Kabel Lurang
33

Kabel Bawah Tanah ( sambungan )
Contoh Pemasangan Kabel bawah tanah: • (a). Dari papan suis utama ke papan suis sub-utama • (b). Dari pencawang ke tiang penghantar talian atas • (c). Dari litar akhir di rumah ke lampu pagar. • (d). Bekalan untuk lampu-lampu jalan.

34

Kabel Bawah Tanah (sambungan)
• Kebaikan Pemasangan Kabel Bawah Tanah: • (a). Tidak menggunakan tiang. • (b). Selamat dari bahaya – dilanggar, tiang patah. • (c). Kerja pemasangan – cepat. • (d). Kawasan sekeliling tidak tercemar. • (e). Kos jangka panjang – murah. • (f). Tahan lama – 50 tahun.
35

Kabel Bawah Tanah ( sambungan )
• Kelemahan Pemasangan Kabel Bawah Tanah: • (a). Sukar membuat kerja penyelenggaraankorek tanah. • (b). Guna kabel khas sahaja – Berpenebat bahan mineral. • (c). Sukar Kesan kerosakkan – guna alat khas. • (d). Kos permulaan mahal.

36

Kabel Bawah Tanah ( sambungan )
• Peraturan IEE – Kabel Bawah Tanah: • 1. Kerja pemasangan kabel bawah tanah mestilah dijalankan oleh kontraktor berdaftar sahaja. • 2. Kabel yang ditanam di dalam tanah mestilah dilapik dengan batu atau sebarang tanda yang dapat memberikan amaran tentang kewujudan kabel tersebut. • 3. Kabel-kabel yang dipasang mestilah disokong bagi mengelakkan daripada melendut. (lendutan – tambah tekanan kepada kabel ).
37

Kabel Bawah Tanah ( sambungan )
• Peraturan IEE – Kabel Bawah Tanah: • 4. Jika pemasangan membabitkan harta benda awam atau pihak berkuasa, kebenaran perlu diperolehi terlebih dahulu – JKR, Telekom, JBA dll. • 5. Seberapa yang boleh lubang yang dibuat biarlah selurus yang boleh dan cukup ruang untuk pekerja berdiri di sisi kabel itu nanti.

38