P. 1
YAHUDI

YAHUDI

|Views: 4|Likes:
Published by Syahiir Idris
SEJARAH DAN KONSEP ASAS YAHUDI
SEJARAH DAN KONSEP ASAS YAHUDI

More info:

Published by: Syahiir Idris on Jan 14, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

YAHUDI Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama atau suku bangsa.

Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber (Kejadian 10:21 (yang disebut !"brani! atau Yakub (yang juga bernama !"srael! anak "shak anak #braham ("brahim dan Sara, atau keturunan Suku Yehuda, yang berasal dari Yehuda anak Yakub. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. #gama Yahudi adalah k$mbinasi antara agama dan suku bangsa. #gama Yahudi dibahas lebih lanjut dalam artikel agama Yahudi% artikel ini hanya membahas dari segi suku bangsa saja. Keper&ayaan semata'mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan sese$rang menjadi Yahudi. (i samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip'prinsip agama Yahudi tidak menjadikan se$rang Yahudi kehilangan status Yahudinya. )etapi, de*inisi Yahudi undang'undang kerajaan "srael tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain. Se$rang Yahudi ("brani: ‫די‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudi (sl. % ‫דים‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudim (pl. % +adin$: ‫ג׳ודיו‬, (judi$ (sl. % ‫ג׳ודיוס‬, (judi$s (pl. % Yiddish: ‫ייד‬, Yid (sl. % ‫יידן‬, Yidn (pl. ,-. adalah ahli daripada $rang Yahudi, iaitu kumpulan etn$keagamaan yang berasal daripada Bani "srael atau "brani dari )imur )engah purba. Etnisiti, kenegaraan dan agama sangat berkait rapat antara satu sama lain, dengan agama Yahudi menjadi keimanan tradisi$nal negara Yahudi. /emeluk agama Yahudi bermaksud sese$rang yang telah lahir atau berada dalam kumpulan etnik Yahudi dan ia telah menjadi tradisi $rang Yahudi sejak berkurun lama lagi. /engikut akaun tradisi$nal, sejarah Yahudi bermula dengan patriakh Biblikal, #braham, "saa& dan 0a&$b, semasa ala* kedua S/E. 1rang Yahudi menikmati dua temp$h dari aut$n$mi p$litikal di tanahair mereka, )anahair "srael, semasa sejarah purba. Era pertama, iaitu meliputi temp$h dari 2enghakiman, /$narki Bersatu, dan /$narki Berbahagi (Kerajaan dari "srael dan 0udah , berakhir dengan kemusnahan dari Kuil 2ertama pada 3-4 S/E. Era kedua merupakan temp$h dari Kerajaan 5asm$nea (160–78 B9E . Sejak kemusnahan dari Kuil 2ertama, diasp$ra telah menjadi tempat tinggal dari kebanyakan dari dunia Yahudi. ,:. Ke&uali di ;egeri "srael m$den, didirikan pada 1:6-, $rang Yahudi telah menjadi min$riti di setiap negara iaitu yang mereka tinggal dan mereka kerap mengalami penindasan, mengakibatkan p$pulasi yang naik turun pada kedua'dua dalam bilangan dan distribusi selama berabad. /enurut kepada #gensi Yahudi, sejak dari 2004 terdapat 17,2 Yahudi seluruh dunia% 3.7 juta di "srael, 3.7 juta di #merika Syarikat, dan yang tertinggal didistribusikan dalam k$muniti dari berbe<a sai<% ini persembahkan 0.2= dari anggaran semasa p$pulasi dunia.,10.,11. Bilangan ini termasuk semua yang menganggap diri mereka Yahudi samada atau tidak dipenggabungan, dan, dengan penge&ualian dari p$pulasi Yahudi "srael, tidak dimasukkan yang tidak menganggap diri mereka Yahudi atau yang tidak Yahudi mengikut halakha. 0umlah keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia, bagaimanapun, sukar untuk diukur. )ambahan kepada pertimbangan halakhik, terdapat *akt$r sekular, p$litikal, pengenalan keturunan dalam mentaksirkan siapakah se$rang Yahudi yang meningkatkan bilangan dengan banyak.,11. YAHUDI DAM AGAMA #sal usul Yahudi tradisinya bertarikh sekitar ala* kedua S/E kepada patriakh, #braham, "saa& dan 0a&$b. Stala /erneptah, bertarikh 1200 S/E, adalah salah satu dari rek$d arke$l$gikan tera>al dari $rang Yahudi di )anah "srael, dimana agama Yahudi, satu agama m$n$theisme dibangunkan. /enurut pada akaun Biblikal, $rang Yahudi menikmati temp$h kea<aman'sendiri pertama diba>ah kehakiman Biblikal dari 1thniel melalui Sams$n, kemudian pada (&. 1000an S/E , ?aja (a@id mendirikan BaitulmuAaddis sebagai ibu k$ta dari ;egeri Kerajaan Kesatuan "srael dan 0udah (Kesatuan /$narki dan dari sana memerintahnya (uabelas Suku "srael. 2ada :80 S/E, anak lelaki (a@id, S$l$m$n menjadi raja "srael. ,12. Kurang dari sedekad, S$l$m$n mula membina Kuil Su&i yang dikenali sebagai Kuil 2ertama. Selepas kematian S$l$m$n (&. :70 S/E , sepuluh suku utara berpisah membentuk Kerajaan "srael. 2#da 822 S/E $rang #ssyria menakluk Kerajaan "srael dan mengusir Yahudinya yang bermulanya diasp$ra Yahudi. )emp$h Kuil 2ertama berakhir sekitar 3-4 S/E setelah $rang Babyl$nia menakluk )anah "srael dan memusnahkan Kuil Yahudi. 2ada 37- S/E, selepas lima puluh tahun dari ta>anan Babyl$nia, ?aja 2arsi

. Kerajaan "srael Selatan mula merujuk dirinya dengan nama dari suku prad$minannya. Kata nama "brani !Yehudi! (plural Yehudim asalnya dirujuk kepada suku 0udah. Kerajaan 5er$d juga bertahan selama seratus tahun. telah siap pada 314 S/E semasa pemerintahan (arius si #gung selama tujuh puluh tahun selepas kemusnahan Kuil 2ertama. 9ubaan Seleu&id untuk tebar semula BaitulmuAaddis sebagai p$lis dihelleniskan datang kepada utama pada 14. Sebagai balasannya. Sinag$ga merupakan pusat masyarakat serta keagamaan yang utama dalam agama Yahudi. 5$l$kus . yang pertama dari 2erang Yahudi'?$m dan 2ember$ntakan Bar K$&hba pada 173 E+ yang penting menyumbang kepada bilangan dan ge$gra*i dan diasp$ra. $rang Yahudi telah hidup di hampir setiap negara di dunia. (i samping . laksana bilangan penting p$pulasi Yahudi dari )anah "srael telah diusir dan dijual kepada perhambaan sepanjang Empayar ?$m. 2enganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas'tugas dan tanggung ja>ab khusus. berbanding dari yang spesi*iknya dari suku atau Kerajaan 0udah. #ntara 0umat s$re sampai Sabtu s$re mereka akan menyalakan lilin dan meminum anggur serta r$ti yang telah diberkati.16.14. 5ingga le>at abad ke'1-. Selepas $rang #ssyria menakluk kerajaan utara meninggalkan kerajaan selatan sebagai satu'satunya negeri Bani "srael. terselamat dari diskriminasi. Kekalahan $leh $rang Yahudi pada pember$ntakan 2ertama pada 80 E+.S/E dengan kejayaan pember$ntakan /a&&abean dari /attathias si 2aderi )inggi dan anak lelakinya terhadap #nti$&hus Epiphanes. dan kemajuan indi@idu di berbagai l$kasi (seperti Sepany$l. 2$land dan #merika Syarikat . pen&ipta dunia yang menyelamatkan bangsa "srael dari penindasan di /esir. dan malah pembunuhan kaum (lihat:anti'Semitisme.17. )anah "srael jatuh diba>ah ka>alan Breek 5ellenistik. Kerajaan 5asm$nean bertahan selama seratus tahun kemudian setelah ?$m menjadi lebih kuat ia melantik 5er$d sebagai raja pelanggan Yahudi. maka mereka meyakini bah>a merekalah bangsa yang terpilih. ek$n$mik. dan pengasasan mereka dari Kerajaan 5asm$nean pada 132 S/E dengan BaitulmuAaddis sekali lagi sebagai ibuk$tanya. "stilah ini asalnya dirujuk kepada $rang dari kerajaan selatan. Kata "nggeris 0e> unggulnya dipemer$lehan dari Yehudi. akhirnya jatuh kepada dinasti 2t$lemaik yang hilangnya kepada Seleu&ids. penindasan.9yrus si #gung membenarkan $rang Yahudi kembali membina semula BaitulmuAaddis dan kuil su&i. menurunkan undang'undang )uhan ()$rah kepada mereka dan memilih mereka sebagai &ahaya kepada manusia sedunia. dengan temp$h kadangkala dari kebudayaan. mereka akan menerima &inta serta perlindungan )uhan. 5#?"'5#?" KE#B#/##. kemiskinan. dan agama Yahudi adalah ikatan prima dari $rang Yahudi tanpa mengira darjat keanutan. 0erman. 2erjanjian ini kemudian diulangi $leh "shak dan Yakub. seperti me>ujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada )uhan. dan ?abi adalah sebutan bagi mereka yang pakar dalam hal'hal keagamaan. atau sebagai Kerajaan 0udah. "nti keper&ayaan penganut agama Yahudi adalah >ujudnya )uhan yang /aha Esa. apabila Kerajaan "srael Dtara berpisah dari Kerajaan "srael Selatan. )uhan kemudian menganugerahkan mereka Sepuluh 2erintah #llah melalui pemimpin mereka. AGAMA YAHUDI Yahudiah (Yudaisme adalah keper&ayaan yang unik untuk $rangFbangsa Yahudi (penduduk negara "srael maupun $rang "srael yang bermukim di luar negeri . . 2$rtugal. /usa. 5ari Sabtu merupakan hari utama yang biasa disebut hari Sabat. . (an karena "shak dan Yakub menurunkan bangsa Yahudi.13. >alaupun istilah BEnei Yisrael (Bani "srael telah masih digunakan untuk kedua'dua kumpulan. kegunaan pertamanya dalam "njil untuk merujuk kepada $rang Yahudi sebagai seluruh berada dalam Kitab Esther. kata Yehudim beransur datang merujuk pada $rang dari keimanan Yahudi sebagai seluruh. Berikutan Caman Enlightenment dan saudara Yahudinya 5askalah. istilah Yahudi dan penganut Yahudi telah praktikalnya sin$nim. Kitab agama Yahudi menuliskan )uhan telah membuat perjanjian dengan #braham bah>a beliau dan &u&u' &i&itnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada )uhan. Sejak itu. 2embinaan Kuil Kedua. Keluarga merupakan hal yang utama dalam agama ini dan penganutnya yang setia akan bersembahyang setiap hari. Kemudian. terutamnya di Er$pah dan )imur )engah lebih unggul. . #pabila "skandar #gung menakluk Empayar 2arsi. satu trans*$rmasi beransur berlaku semasa dimana ramai Yahudi datang dilihat menjadi satu ahli dari bangsa Yahudi sebagaimana terpisah dari menganuti kepada keimanan Yahudi.

/akanan yang disediakan harus menuruti undang'undang tersebut. kitab )aurat te'lah musnah karena serbuan dari Bukhtunshir. D<air adalah se$rang sh$lih yang ha*al kitab )aurat.Sabat. a>alnya mun&ul di dalam #lkitab "brani: !(engarkan 1 "srael. #pabila se$rang anak laki'laki men&apai kematangan dia akan dirayakan karena menjadi angg$ta masyarakat Yahudi dalam upa&ara yang dinamakan Bar /it<@ah. juga diterjemahkan sebagai !(engarkan 1 "srael. yaitu D<air ( E<ra . kalau . #gama dan kemasyarakatan saling berkaitan di dalam masyarakat Yahudi.B 2E. Suatu barisan dari k$muniti Yahudi telah didirikan $leh pendatang Yahudi di berbagai tempat sekitar (unia Kun$. kebanyakan iaitu se&ara primernya akibat dari perumpunan ge$gra*ik dari p$pulasi Bani "srael yang asal. Bemara.B'D. K")#B (#. tetapi dibenarkan dengan mereka yang bukan Yahudi. semulajadi.e@iEim (2ara .abi Ketubim ()ulisan Selain itu terdapat juga )almud yang merupakan terjemahan serta k$mentar mengenai )$rah dari para rabi dan &endekia>an undang'undang. Ketika dihidupkan kembali setelah kematiannya itu. D. dan daging harus disembelih $leh kaum ?abi. agama Yahudi juga meyakini bah>a #ll$h memiliki anak. dinamakan k$syer. dan men&eritakan <at'<at )uhan. "ni termasuk /ishnah dan 5alakah (k$de undang'undang masyarakat utama penganut agama Yahudi . )EKS D)#/# Kitab "brani disebut )anakh dan terdiri dari 26 buku yang dihimpun dari 7 kumpulan: )$rah atau )aurat (2entateu&h . /aka D<air memba>a bukti akan keberadaan dirinya dengan memaparkan ha*alan )auratnya. yaitu hanya dengan ha*alannya. sedangkan D<air datang memba>a )aurat dengan tanpa kitab. )uhan adalah #llah kita. #(#)'#(#) (#. ($ktrin ini mengekspresikan keper&ayaan kepada satu )uhan. selalunya pada jarak jauh dari satu sama lain mengakibatkan e*ekti* dan selalunya pengasingan temp$h'lama dari satu sama lain. dan e@$lusi kemerdekaan berikut. iaitu dianggap sebagai pengenalan'sendiri etnik perse$rangan. /idrash dan #ggadah (legenda dan kisah'kisah lama . /isalnya pengambilan ribaF bunga dianggap berd$sa sesama kaum Yahudi. Setelah kematian sese$rang. K$nsep tuhan yang mengambil beberapa bentuk (misalnya )rinitas dianggap bida’ah dalam 0udaisme. menunjukkan dari perbe<aan ini . (aging babi juga dilarang dalam agama Yahudi. #nak laki'laki juga diharapkan untuk disunat (se>aktu masih bayi seperti perjanjian #braham dengan )uhan.D) Y#5D(" Kebanyakan penganut Yahudi mengikuti peraturan dalam memilih makanan yang tertulis di dalam )aurat yang melarang &ampuran susu dengan daging.(#. dan mereka pun menyembahnya. K$nsep Ketuhanan #gama Yahudi K$nsep ketuhanan agama yahudi se&ara ketat didasarkan pada Dnitarian m$n$teisme.(#. $rang'$rang Yahudi akan mengadakan satu minggu berkabung di mana mereka memba&a Kaddish. (alam d$a se&ara utuh dalam hal mende*inisikan )uhan adalah Shema Yisrael. hari besar yang lain termasuk ?$sh 5ashanah ()ahun Baru dan Y$m Kippur (5ari 2enerimaan )$bat .abi /usa datang kepada mereka memba>a )aurat dalam bentuk kitab maka ia diyakini sebagai ?$sul utusan #ll$h. )uhan adalah satu!. #da pun D<air berlepas diri dari perbuatan syirik kaum Yahudi ( Bani "sr$il PEMBAHAGIAN ETNIK (idalam dunia p$pulasi Yahudi. Kini. Ketika itulah u$rang'$rang Yahudi mengkultuskannya dengan anggapan. ma ka D<air lebih . dan p$pulasi. kemudian #ll$h mematikannya selama 100 ta'hun. Semasa berala*'ala* dari diasp$ra Yahudi k$muniti ini akan berkembang diba>ah pengaruh dari persekitaran tempatan mereka% p$litikal.B#. kebudayaan. lalu mereka me'yakini D<air lebih tinggi kedudukannya daripada /usa sebagai anak #ll$h. Kabballah pula ialah teks lama yang berunsur mistik. )uhan adalah yang tunggal ! . )uhan kami adalah #llah. terdapat berlainan pembahagian etnik.amun dalam perkembangannya.

Djian meny$k$ng sejarah Yahudi tradisi$nal dan menyangkal te$ri baha>a $rang Yahudi diturunkan kebanyakannya dari pemeluk dari agama lain. Bagaimanapun.. Yahudi Be$rgia dan berbagai yang lain. baik juga sebagai darjah dan sumber dari &ampuran genetik. #nalisis (. tatarajah kulinari.22. Yahudi +ibya. seperti dari (.22.. #rgentina.# Kajian yang diterbitkan $leh #kademi Sains Kebangsaan menemui baha>a !gen bapa dari k$muniti Yahudi dari Er$pah. Yahudi Bunung. seperti Kha<ar. Keputusan ini adalah . >alaupun gaya mereka dalam liturgi adalah unik dan mereka berbe<a dengan keh$rmatan kepada &ampuran antara migran Sephardi yang mendirikan diri mereka di )imur )engah dan #*rika )engah selepas pengusiran Yahudi dari Sepany$l dab 2$rtugal pada 16:0an dan k$muniti Yahudi yang pra'>ujud di rantau tersebut.# dari sekurang'kurangnya 60= dari p$pulasi #shkena<i semasa.. termasuk yang paling banyak Beta "srael dari 5absyah% dan Yahudi 9ina. Kaukasian. /i<rahim. membentuk kumpulan ketiga utama. 2engarang kajian menulis baha>a !daya tarik yang sangat rapat dari p$pulasi )imur )engah Yahudi dan bukan'Yahudi diperhatikan .27. (i 2eran&is. Kanada..# menunjukkan se&ukupnya kurang perkah>inan'&ampur dikalangan Yahudi selama lebih 7. 2enyelidik meluahkan pengejutan pada uni*$rmiti genetik menakjubkan yang mereka jumpai dikalangan Yahudi m$den.23. menandakan pangkalan Spanish dan 2$rtugis mereka .20.# selanjutnya menentukan baha>a Yahudi m$den dari suku kepaderian — !9$hanim! — berk$ngsi keturunan la<im di "srael yang bertarikh balik sekitar 7. meny$k$ng hip$tesis dari asal usul )imur )engah la<im!. 0adi >alaupun Kha<ar b$leh diserap kepada p$pulasi Yahudi m$den.. Yahudi Berber. 2embahagian antara semua kumpulan ini adalah anggaran dan sempadan mereka tidak selalunya jelas. Yahudi 9$&hin. #*rika Dtara. dan Sephardim. seperti #merika Syarikat. yang paling penting ialah Yahudi Kai*eng.. )eimanim dari Yaman dan 1man kadangkala dimasukkan. ta*siran keagamaan. atau !Spaniard! (Se*arad bermaksud !Sepany$l! atau !"beria! dalam "brani. Yahudi #shkena<i persembahkan bahagian besar dari Keyahudian m$den. baik juga seperti berbagai k$muniti berbe<a yang kini pupus. #kibat dari emigrasi mereka dari Er$pah semasa temp$h masa perang. dan Bene Ephraim% ?$mani$tes dari Bree&eE "talkim atau Ben é ?$ma dari "tali% )eimanim dari Yaman dan 1man% berbagai Yahudi #*rika. (alam kegunaan m$den. Bra<il..21. Yahudi selalu dikenalpasti terg$l$ng kepada salah satu dari dua kumpulan utama: #shkena<im. emigrasi /i<rahim dari #*rika Dtara telah memba>a mereka untuk mengatasi bilangan Yahudi Er$pah yang pra'>ujud. k$muniti Yahudi sedunia berkait rapat dengan Syrian dan 2alestinian. itulah. dengan sekurang'kurangnya 80= dari Yahudi sedunia (dan hingga :0= sebelum 2erang (unia "" dan 5$l$kus . Dnited Kingd$m. ia tidak sama baha>a mereka membentuk peratusan besar dari keturunan Yahudi m$den.# mit$&h$ndrial (mt(. meskipun perkembangan bebas dari Sephardim tertib. termasuk kepelbagaian linguistik Yahudi. sebuah periuk ber&air bebas dari setiap bahagian kumpulan didalam keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia... Bukti (..000 tahun. dikalangan /i<rahim terdapat Yahudi "raA. Yahudi /esir. dan )imur )engah yang selalunya sebagai tak berkait kepada satu sama lain seperti mereka sediakala kepada sebarang dari kumpulan Yahudi yang diterangkan sebelumnya. atau !0erman! (#shkena< bermaksud !0ermany! dalam "brani /edie@al.21. >alaupun Yahudi Er$pah kadangkala merujuk mereka sebagai Sephardim. 5anya di "srael merupakan p$pulasi Yahudi mempersembahkan semua kumpulan. Satu lagi penemuan kajian baha>a stikyard dari kr$m$s$n Y.24.dikalangan Yahudi b$leh diperhatikan dalam luahan kebudayaan Yahudi dari setiap k$muniti. Yahudi Bukhara. atau !1rang )imur! (/i<ra&h menjadi !)imur! dalam "brani . Yahudi +ubnan. Djian (. menandakan pangkalan Er$pah )engah mereka .26.. (emikian. /i<rahim juga diistilahkan sebagai Sephardi berpun&a dari liturgi yang seakan sama. Bnei /enashe. amalan liturgikal. di negara sebelumnya tanpa k$muniti Yahudi asli.. Yahudi Syria.. adalah k$leksi berbagai jenis k$muniti Yahudi dari #*rika Dtara.21. #sia )engah. /eskipun kepelbagaian ini. /i<rahim &$nt$hnya. Kumpulan kebudayaan Yahudi yang lebih ke&il termasuk Yahudi "ndia termasuk Bene "srael.000 tahun lepas yang dijumpai dari p$pulasi lain. #ustralia. Yahudi Kurdish. dan #*rika Selatan. dan disy$rkan baha>a !kebanyakan k$muniti Yahudi telah tinggal se&ara relati*nya terpen&il dari k$muniti jiran bukan'Yahudi semasa dan selepas (iasp$ra!. tidak kira dimana diasp$ra telah disuraikan sekitar dunia. dan )imur )engah diturunkan dari p$pulasi m$yang )imur )engah yang la<im!. merupakan k$leksi berbagai dari Yahudi )imur )engah dan #*rika Dtara.

. $rang Yahudi di shtetl 2$land dan Bahagian )imur Ba>ah . iaitu membuat lakaran perbe<aan jelas antara agama Yahudi. atau #merika Syarikat dan "srael k$temp$rari. dengan sdikitnya hanya menutur "brani pada Shabbat. atau bahasa'bahasa budaya di sekelilingnya. Gen$mena ini telah memba>a kepada sebahagian besarnya budaya Yahudi berbe<a yang unik kepada k$muniti mereka sendiri..430 dan 7. apabila Babyl$nian memusnahkan Kuil 2ertama. 2enyelidik menganggarkan baha>a keturunan la<im terbaru dari 9$hanim m$den hidup antara 1000 S/E (se&ara kasarnya pada masa 2emergian beramai2 Biblikal dan 334 S/E. selalu membentuk dialek atau dirumpun keluar sebagai bahasa bebas. iaitu menunjukkan baha>a paderi ini hidup se&ara kasarnya 104 generasi yang lalu. di "slam di Sepany$l dan 2$rtugal. *en$mena kebudayaan telah dibangunkan baha>a pada sesentengah pertimbangan se&ara >ataknya Yahudi tanpa menjadi langsung se&ara spesi*iknya berkeagamaan. Yahudi dari diasp$ra menutur Breek. Yahudi sedunia telah menutur bahasa tempatan atau d$minan dari rantau yang mereka migrat kepadanya.. dan emigrasi meluas dari k$muniti Yahudi lain sekitar dunia. Kesusasteraan dan teater Budaya Yahudi Sekular b$leh dinyatakan dengan menggunakan bahasa'bahasa Yahudi. lidah berkait'rapat.k$nsisten untuk semua p$pulasi Yahudi sedunia. Saintis menganggarkan tarikh dari paderi asal berdasarkan pada mutasi genetik.28. Yiddish atau +adin$. telah sebahagian besarnya tidak lagi digunakan.. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedara (lihat 5askalah . "brani /$den kini salah satu dari dua bahasa rasmi dari negeri "srael bersama dengan #rab. termasuk Bru<inik. seperti bertentangan dari agama itu sendiri. 0ude$'/alayalam dan banyak yang lain. seperti 2eran&is dan Sepany$l.40.!. "brani /$den. 0ude$'#rab. bahasa'bahasa Yahudi purba dan tersendiri dari beberapa k$muniti.. manakala $rang Yahudi terasimilasi di 0erman semasa abad ke'1: atau di #merika Syarikat pada hari ini umumnya akan menuturkan bahasa 0erman atau bahasa "nggeris BUDAYA YAHUDI #gama Yahudi emebimbing penganutnya pada kedua'dua amalan dan keper&ayaan. /enjelang abad ketiga S/E.e> Y$rk (semasa a>al abad ke' 20 biasanya menuturkan bahasa Yiddish. setiap adalah sejatinya Yahudi . )iga bahasa yang paling la<im dituturkan dikalangan Yahudi kini ialah "nggeris.28. budaya Yahudi. Sesetengah bahasa ?$man&e. 0ude$'Berber. akankah sesuatu k$muniti Yahudi menggunakan bahasa Yahudi atau tidak sebagai bahasa utamanya bergantung kepada takat keterasingan atau asimilasi k$muniti itu. dan identiti Yahudi adalah sukar. /enjelang abad kelima S/E. dan pertuturan harian dari $rang Yahudi untuk berabad.3-. dan sebagai bahasa dalam kebanyakan buku telah ditulis pada agama Yahudi. /ereka menemui keputusan seakan sama menganalisis (.24. BAHASA-BAHASA YAHUDI "brani merupakan bahasa liturgikal dari Yahudi (diistilahkan lash$n ha'k$desh. Yiddish merupakan bahasa 0ude$'0erman yang dikembangkan $leh Yahudi #shkena<i yang bermigrat ke Er$pah )engah. 2emulihan bahasa "brani di luar kegunaan liturgi sebahagian besarnya merupakan *en$mena a>al abad ke'20. pemergian beramai'ramai Yahudi dari tanah #rab. Sepanjang sejarah. Dmpamanya. menyertai "brani sebagai bahasa tuturan di 0udea. "ndia dan 9hina. yang tiba di 2alestine pada 1--1.3:. dan ?usia.38. Sesetengah *akt$r ini datang dari dalam agama Yahudi. antara 2. #rami. Dmumnya. Berpun&a dari banyak *akt$r... Krim&hak. dalam era dan tempat sepelbagai seperti dunia 5ellenik purba.38. "brani telah dihidupkan semula sebagai bahasa tuturan $leh Elie<er ben Yehuda. umpamanya bahasa "nggeris atau 0erman. yang lain dari interaksi Yahudi atau k$muniti dari Yahudi spesi*ik dengan persekitaran mereka. !lidah su&i! . Selama lebih enambelas abad "brani telah digunakan hampir eksklusi*nya sebagai bahasa liturgikal. dan +adin$ merupakan bahasa 0ude$'Sepany$l yang dikembangkan $leh Yahudi Sephardi yang bermigrat ke Semenanjung "beria. tetapi juga !&ara hidup. . dan telah dipanggil bukan sekadar agama.# dari Yahudi #shkena<i dan Sephardi.28. bahasa iaitu kitab su&i "brani ()anakh telah digubah. dan amat berkait dengan Ci$nisme. yang lain dari s$sial dalaman dan kebudayaan dinamik dari k$muniti. seperti bahasa "brani. juga meluas digunakan. Selama berabad. "a tidak digunakan sebagai lidah ibunda sejak <aman)annai&. termasuk impak dari 5$l$kus pada Keyahudian Er$pah. di #*rika Dtara dan )imur )engah.1-0 tahun yang lalu bergantung pada satu mengira sebuah generasi sebagai 23 atau 70 tahun. Sebahagian besar kesusasteraan dan teater sekular dalam bahasa Yiddish bermula pada abad ke'1: dan mer$s$t menjelang pertengahan abad ke'20.

seperti berikutnya. >alaupun sendiri tidak mengamalkan atau memper&ayai agama Kristian. peristi>a 5$l$kus mengakibatkan kemusnahan sebahagian besar . )erutamanya. #S#+ BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Selama sekurang'kurangnya 2. >alaupun mereka bukanlah sekular pada dirinya. tetapi mulai dari Caman Kesedaran (dan ikutan'ikutannya dalam agama Yahudi $leh gerakan 5askalah . (sila lihat 2embahagian etnik Yahudi. dan sebagainya. Dmpamanya. bukan semua $rang perse$rangan atau semua *en$mena kebudayaan b$leh dikelaskan dengan mudah sebagai !sekular! atau !keagamaan!. perkataan sekular dalam Budaya Yahudi Sekular tidak merujuk kepada jenis $rang Yahudi tetapi sebaliknya kepada jenis budaya. dan "ndia.000 tahun. dan yang lain kerana dinamik s$sial dan kebudayaan di dalam k$muniti yang langsung tidak berkait dengan agama pada dirinya. tetapi juga sebagai satu !&ara hidup!. dan )urki. telah dirujuk bukan sahaja sebagai sebuah agama. terutamanya ke #merika Syarikat. tetapi ia juga b$leh merangkumi sumbangan' sumbangan kebudayaan indi@idu'indi@idu yang mengaitkan diri dengan $rang Yahudi sekular. 1rang' $rang Yahudi semasa itu sentiasa terselerak sehingga menjelang abad ke'1:. 2ada >aktu yang sama. K$muniti'k$muniti Yahudi Caman 2ertengahan di Er$pah )imur mengembangkan trait'trait budaya yang tersendiri sejak berabad'abad lagi. Kaukasia. tidak terdapatnya sebarang perpaduan budaya Yahudi. atau juga $rang Yahudi yang >arak yang bekerja di ka>asan'ka>asan kebudayaan yang umumnya tidak dianggap sebagai berkait dengan agama. dengan dua juta $rang pendatang Yahudi tiba di sana antara tahun'tahun 1--0 dan 1:20. BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Budaya Yahudi Sekular merangkumi banyak *en$mena yang berkait. :2= daripada jumlah penduduk Yahudi merupakan $rang Yahudi #shkena<i dan justera itu. dengan k$muniti'k$muniti yang lebih ke&il di pelbagai ka>asan yang lain% sebahagian besar Yahudi /i<rahi terselerak di sekitar dunia #rab% penduduk'penduduk Yahudi yang lain terselerak di ka>asan'ka>asan seperti Ethi$pia. pembunuhan'pembunuhan kaum di Er$pah )imur menyebabkan penghijrahan. serta di #merika Syarikat dan "srael kini. ia merupakan kebudayaan k$muniti'k$muniti Yahudi yang sekular. 1leh sebab identiti ini. Bagaimanapun. dengan sesetengahnya daripada interaksi $rang Yahudi dengan $rang'$rang yang lain di sekelilingnya. Berakan 5askalah bergabung dengan gerakan Emansipasi Yahudi di Er$pah )engah dan Barat kuntuk men&ipta suatu peluang untuk $rang Yahudi memasuki masyarakat sekular. )ambahan pula. dengan: sebahagian besar $rang Yahudi #shkena<i mendiami di Er$pah. serta perkembangan susulannya di #merika Dtara. 2ada dekad 1:60'an. ahli'ahli Bund — iaitu ahli'ahli Kesatuan Sekerja Yahudi Dmum pada akhir abad ke'1: dan a>al abad ke'20 — umumnya tidak bersi*at keagamaan. Sesetengah pun&a ini berasal daripada agama Yahudi pada dirinya. (i banyak ka>asan dan pada <aman'<aman yang berbe<a. undang'undang dhimma /uslim. umpamanya di dunia Yunani pada <aman silam. /enjelang tahun 1:71 sebelum peristi>a 5$l$kus. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedaran. )anggapan ini berta mbah hebat lagi apabila kebangkitan ?$mantisisme pada umumnya meningkatkan lagi perasaan identiti ke negaraan di seluruh Er$pah. khususnya di Er$pah )imur% sebahagian besar $rang Sephardi terselerak di berbagai'bagai k$muniti di #*rika Dtara. dan salah satu bekas pemimpin Bund ialah anak kepada pemeluk agama Kristian. 0ustera itu. agama Yahudi membimbing pengikut'pengikutnya dalam kedua'dua amalan dan keper&ayaan dan $leh itu. Banyak daripada penduduk'penduduk ini diasingkan setakatnya daripada budaya'budaya di sekelilingnya $leh ghett$isasi. $rang Yahudi 1rt$d$ks yang >arak yang menulis karya kesusasteraan dan mu<ik atau menerbitkan *ilem'*ilem dengan tema bukan agama dikatakan menyertai Budaya Yahudi Sekular. 9$nstanin /H&iu&H menulis tentang !suatu semangat Yahudi yang dibe<a'be<akan tetapi tidak diasi ngkan! yang menyelubungi kebudayaan $rang Yahudi yang bertuturan bahasa Yiddish. *en$mena kebudayaan telah berkembang dengan si*at Yahudi yang kekadang tidak bersi*at keagamaan. agama Yahudi dan budaya Yahudi amat susah dipisahkan dengan jelas. banyak $rang Yahudi yang bertuturkan bahasa Yiddish di Er$pah )imur menganggap diri sebagai seg$l$ngan etnik atau nasi$nal yang identiti mereka tidak bergantung kepada agama. Dmpamanya. banyak daripada apa yang dianggap sebagai !budaya Yahudi! sebenarnya merupakan budaya Yahudi Er$pah )engah dan )imur.

ketua "nstitut untuk 2enyelidikan Yahudi dan K$muniti. apakah kehidupan sebenarnyaI /akanan..! . umpamanya meraikan hari kelepasan Yahudi sebagai suatu perayaan sejarah dan semula jadi yang penuh dengan kandungan dan bentuk baru. 2endidikan dan agama Yahudi yang kehilangan budaya tidaklah sebegitu menarik. diskriminasi. . . atau menandakan peristi>a kitaran hidup seperti kelahiran. persatuan kebudayaan. 2endidikan kemanusiaan Yahudi sekular menanam nilai'nilai m$ral sejagat berdasarkan kesusasteraan Yahudi klasik dan kesusasteraan dunia melalui pertubuhan'pertubuhan perubahan s$sial yang berhasrat untuk men&apai idaman'idaman keadilan dan kemurahan hati. perkembangan'perkembangan ini menyebabkan perganjakan taburan $rang Yahudi yang lanjut. BEnai /it<@ah. dan perkabungan dengan &ara sekular. pengayaan. dan saumaah sekular. Saumaah'saumaah pada dirinya merupakan pusat'pusat kebudayaan Yahudi yang unggul. seperti bekas gerakan untuk membebaskan $rang Yahudi S$@iet. dan pemaksaan agama. amat banyak $rang Yahudi sekular mengambil bahagian dalam kegiatan'kegiatan kebudayaan Yahudi. Setiap si*at keagamaan dipenuhi dengan kebudayaan% setiap perbuatan kebudayaan dipenuhi dengan keagamaan. #khirnya. menulis: !2ada hari ini.2. hubungan. ia merupakan teater yang unggul. Bary )$bin. +ihatlah 2ass$@er Seder — pada dasarnya.7. /ereka berkumpul untuk mengkaji t$pik't$pik yang berkait dengan budaya Yahudi dan hubungannya dengan budaya'budaya yang lain di ha@ur$t.. berkata tentang budaya Yahudi tradisi$nal: !2embahagian antara agama dan budaya sebenarnya tidak >ujud.1. ("ni adalah benar khususnya bagi agama Yahudi 1rt$d$ks . perkah>inan.kaum Yahudi Er$pah. #mat banyaknya tradisi'tradisi kita yang memang mengandungi aspek'aspek kebudayaan. /entakri*kan budaya sekular di kalangan mereka yang mengamalkan agama Yahudi adalah susah kerana seluruh budaya Yahudi berjalin dengan tradisi'tradisi agamanya. dan mereka menyertai tindakan a>am dan p$litik yang diselaraskan $leh gerakan'gerakan Yahudi sekular. Bersama'sama dengan kelahiran "srael dan perhijrahan $rang Yahudi dari negara' negara #rab. 2r$*es$r Estetik dan ?et$rik di Dni@ersiti )el #@i@ serta juga pengasas dan pengarah akademik K$lej /eitar untuk #gama Yahudi sebagai Budaya . . Serupa juga dengan kehidupan Yahudi. serta gerakan'gerakan untuk memerangi pembunuhan kaum. di 0erusalem. Yaak$@ /alkin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->