P. 1
YAHUDI

YAHUDI

|Views: 4|Likes:
Published by Syahiir Idris
SEJARAH DAN KONSEP ASAS YAHUDI
SEJARAH DAN KONSEP ASAS YAHUDI

More info:

Published by: Syahiir Idris on Jan 14, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

YAHUDI Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama atau suku bangsa.

Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber (Kejadian 10:21 (yang disebut !"brani! atau Yakub (yang juga bernama !"srael! anak "shak anak #braham ("brahim dan Sara, atau keturunan Suku Yehuda, yang berasal dari Yehuda anak Yakub. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. #gama Yahudi adalah k$mbinasi antara agama dan suku bangsa. #gama Yahudi dibahas lebih lanjut dalam artikel agama Yahudi% artikel ini hanya membahas dari segi suku bangsa saja. Keper&ayaan semata'mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan sese$rang menjadi Yahudi. (i samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip'prinsip agama Yahudi tidak menjadikan se$rang Yahudi kehilangan status Yahudinya. )etapi, de*inisi Yahudi undang'undang kerajaan "srael tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain. Se$rang Yahudi ("brani: ‫די‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudi (sl. % ‫דים‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudim (pl. % +adin$: ‫ג׳ודיו‬, (judi$ (sl. % ‫ג׳ודיוס‬, (judi$s (pl. % Yiddish: ‫ייד‬, Yid (sl. % ‫יידן‬, Yidn (pl. ,-. adalah ahli daripada $rang Yahudi, iaitu kumpulan etn$keagamaan yang berasal daripada Bani "srael atau "brani dari )imur )engah purba. Etnisiti, kenegaraan dan agama sangat berkait rapat antara satu sama lain, dengan agama Yahudi menjadi keimanan tradisi$nal negara Yahudi. /emeluk agama Yahudi bermaksud sese$rang yang telah lahir atau berada dalam kumpulan etnik Yahudi dan ia telah menjadi tradisi $rang Yahudi sejak berkurun lama lagi. /engikut akaun tradisi$nal, sejarah Yahudi bermula dengan patriakh Biblikal, #braham, "saa& dan 0a&$b, semasa ala* kedua S/E. 1rang Yahudi menikmati dua temp$h dari aut$n$mi p$litikal di tanahair mereka, )anahair "srael, semasa sejarah purba. Era pertama, iaitu meliputi temp$h dari 2enghakiman, /$narki Bersatu, dan /$narki Berbahagi (Kerajaan dari "srael dan 0udah , berakhir dengan kemusnahan dari Kuil 2ertama pada 3-4 S/E. Era kedua merupakan temp$h dari Kerajaan 5asm$nea (160–78 B9E . Sejak kemusnahan dari Kuil 2ertama, diasp$ra telah menjadi tempat tinggal dari kebanyakan dari dunia Yahudi. ,:. Ke&uali di ;egeri "srael m$den, didirikan pada 1:6-, $rang Yahudi telah menjadi min$riti di setiap negara iaitu yang mereka tinggal dan mereka kerap mengalami penindasan, mengakibatkan p$pulasi yang naik turun pada kedua'dua dalam bilangan dan distribusi selama berabad. /enurut kepada #gensi Yahudi, sejak dari 2004 terdapat 17,2 Yahudi seluruh dunia% 3.7 juta di "srael, 3.7 juta di #merika Syarikat, dan yang tertinggal didistribusikan dalam k$muniti dari berbe<a sai<% ini persembahkan 0.2= dari anggaran semasa p$pulasi dunia.,10.,11. Bilangan ini termasuk semua yang menganggap diri mereka Yahudi samada atau tidak dipenggabungan, dan, dengan penge&ualian dari p$pulasi Yahudi "srael, tidak dimasukkan yang tidak menganggap diri mereka Yahudi atau yang tidak Yahudi mengikut halakha. 0umlah keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia, bagaimanapun, sukar untuk diukur. )ambahan kepada pertimbangan halakhik, terdapat *akt$r sekular, p$litikal, pengenalan keturunan dalam mentaksirkan siapakah se$rang Yahudi yang meningkatkan bilangan dengan banyak.,11. YAHUDI DAM AGAMA #sal usul Yahudi tradisinya bertarikh sekitar ala* kedua S/E kepada patriakh, #braham, "saa& dan 0a&$b. Stala /erneptah, bertarikh 1200 S/E, adalah salah satu dari rek$d arke$l$gikan tera>al dari $rang Yahudi di )anah "srael, dimana agama Yahudi, satu agama m$n$theisme dibangunkan. /enurut pada akaun Biblikal, $rang Yahudi menikmati temp$h kea<aman'sendiri pertama diba>ah kehakiman Biblikal dari 1thniel melalui Sams$n, kemudian pada (&. 1000an S/E , ?aja (a@id mendirikan BaitulmuAaddis sebagai ibu k$ta dari ;egeri Kerajaan Kesatuan "srael dan 0udah (Kesatuan /$narki dan dari sana memerintahnya (uabelas Suku "srael. 2ada :80 S/E, anak lelaki (a@id, S$l$m$n menjadi raja "srael. ,12. Kurang dari sedekad, S$l$m$n mula membina Kuil Su&i yang dikenali sebagai Kuil 2ertama. Selepas kematian S$l$m$n (&. :70 S/E , sepuluh suku utara berpisah membentuk Kerajaan "srael. 2#da 822 S/E $rang #ssyria menakluk Kerajaan "srael dan mengusir Yahudinya yang bermulanya diasp$ra Yahudi. )emp$h Kuil 2ertama berakhir sekitar 3-4 S/E setelah $rang Babyl$nia menakluk )anah "srael dan memusnahkan Kuil Yahudi. 2ada 37- S/E, selepas lima puluh tahun dari ta>anan Babyl$nia, ?aja 2arsi

Berikutan Caman Enlightenment dan saudara Yahudinya 5askalah. (an karena "shak dan Yakub menurunkan bangsa Yahudi. )anah "srael jatuh diba>ah ka>alan Breek 5ellenistik. Kata "nggeris 0e> unggulnya dipemer$lehan dari Yehudi. Kerajaan "srael Selatan mula merujuk dirinya dengan nama dari suku prad$minannya. 0erman. apabila Kerajaan "srael Dtara berpisah dari Kerajaan "srael Selatan. menurunkan undang'undang )uhan ()$rah kepada mereka dan memilih mereka sebagai &ahaya kepada manusia sedunia. Selepas $rang #ssyria menakluk kerajaan utara meninggalkan kerajaan selatan sebagai satu'satunya negeri Bani "srael. penindasan. AGAMA YAHUDI Yahudiah (Yudaisme adalah keper&ayaan yang unik untuk $rangFbangsa Yahudi (penduduk negara "srael maupun $rang "srael yang bermukim di luar negeri .16. 9ubaan Seleu&id untuk tebar semula BaitulmuAaddis sebagai p$lis dihelleniskan datang kepada utama pada 14. telah siap pada 314 S/E semasa pemerintahan (arius si #gung selama tujuh puluh tahun selepas kemusnahan Kuil 2ertama. "stilah ini asalnya dirujuk kepada $rang dari kerajaan selatan. dan malah pembunuhan kaum (lihat:anti'Semitisme. mereka akan menerima &inta serta perlindungan )uhan. Keluarga merupakan hal yang utama dalam agama ini dan penganutnya yang setia akan bersembahyang setiap hari. 2erjanjian ini kemudian diulangi $leh "shak dan Yakub. terutamnya di Er$pah dan )imur )engah lebih unggul. maka mereka meyakini bah>a merekalah bangsa yang terpilih. (i samping .17.S/E dengan kejayaan pember$ntakan /a&&abean dari /attathias si 2aderi )inggi dan anak lelakinya terhadap #nti$&hus Epiphanes. kegunaan pertamanya dalam "njil untuk merujuk kepada $rang Yahudi sebagai seluruh berada dalam Kitab Esther. Kitab agama Yahudi menuliskan )uhan telah membuat perjanjian dengan #braham bah>a beliau dan &u&u' &i&itnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada )uhan. dan pengasasan mereka dari Kerajaan 5asm$nean pada 132 S/E dengan BaitulmuAaddis sekali lagi sebagai ibuk$tanya. >alaupun istilah BEnei Yisrael (Bani "srael telah masih digunakan untuk kedua'dua kumpulan. yang pertama dari 2erang Yahudi'?$m dan 2ember$ntakan Bar K$&hba pada 173 E+ yang penting menyumbang kepada bilangan dan ge$gra*i dan diasp$ra. akhirnya jatuh kepada dinasti 2t$lemaik yang hilangnya kepada Seleu&ids. seperti me>ujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada )uhan. pen&ipta dunia yang menyelamatkan bangsa "srael dari penindasan di /esir.14.9yrus si #gung membenarkan $rang Yahudi kembali membina semula BaitulmuAaddis dan kuil su&i. kata Yehudim beransur datang merujuk pada $rang dari keimanan Yahudi sebagai seluruh. . /usa. 5$l$kus . Sinag$ga merupakan pusat masyarakat serta keagamaan yang utama dalam agama Yahudi. dan agama Yahudi adalah ikatan prima dari $rang Yahudi tanpa mengira darjat keanutan.13. "nti keper&ayaan penganut agama Yahudi adalah >ujudnya )uhan yang /aha Esa. berbanding dari yang spesi*iknya dari suku atau Kerajaan 0udah. terselamat dari diskriminasi. #ntara 0umat s$re sampai Sabtu s$re mereka akan menyalakan lilin dan meminum anggur serta r$ti yang telah diberkati. 5#?"'5#?" KE#B#/##. 2$rtugal. Sejak itu. 2$land dan #merika Syarikat . kemiskinan. Kemudian. Kerajaan 5asm$nean bertahan selama seratus tahun kemudian setelah ?$m menjadi lebih kuat ia melantik 5er$d sebagai raja pelanggan Yahudi. 5ingga le>at abad ke'1-. 5ari Sabtu merupakan hari utama yang biasa disebut hari Sabat. Kata nama "brani !Yehudi! (plural Yehudim asalnya dirujuk kepada suku 0udah. )uhan kemudian menganugerahkan mereka Sepuluh 2erintah #llah melalui pemimpin mereka. dan kemajuan indi@idu di berbagai l$kasi (seperti Sepany$l. . dengan temp$h kadangkala dari kebudayaan. istilah Yahudi dan penganut Yahudi telah praktikalnya sin$nim. Sebagai balasannya. $rang Yahudi telah hidup di hampir setiap negara di dunia. #pabila "skandar #gung menakluk Empayar 2arsi. laksana bilangan penting p$pulasi Yahudi dari )anah "srael telah diusir dan dijual kepada perhambaan sepanjang Empayar ?$m. 2enganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas'tugas dan tanggung ja>ab khusus. Kekalahan $leh $rang Yahudi pada pember$ntakan 2ertama pada 80 E+. . atau sebagai Kerajaan 0udah. satu trans*$rmasi beransur berlaku semasa dimana ramai Yahudi datang dilihat menjadi satu ahli dari bangsa Yahudi sebagaimana terpisah dari menganuti kepada keimanan Yahudi. Kerajaan 5er$d juga bertahan selama seratus tahun.. 2embinaan Kuil Kedua. ek$n$mik. dan ?abi adalah sebutan bagi mereka yang pakar dalam hal'hal keagamaan.

(alam d$a se&ara utuh dalam hal mende*inisikan )uhan adalah Shema Yisrael. /aka D<air memba>a bukti akan keberadaan dirinya dengan memaparkan ha*alan )auratnya. Bemara. #(#)'#(#) (#.D) Y#5D(" Kebanyakan penganut Yahudi mengikuti peraturan dalam memilih makanan yang tertulis di dalam )aurat yang melarang &ampuran susu dengan daging. "ni termasuk /ishnah dan 5alakah (k$de undang'undang masyarakat utama penganut agama Yahudi . yaitu hanya dengan ha*alannya. Semasa berala*'ala* dari diasp$ra Yahudi k$muniti ini akan berkembang diba>ah pengaruh dari persekitaran tempatan mereka% p$litikal. K")#B (#. )EKS D)#/# Kitab "brani disebut )anakh dan terdiri dari 26 buku yang dihimpun dari 7 kumpulan: )$rah atau )aurat (2entateu&h . sedangkan D<air datang memba>a )aurat dengan tanpa kitab. yaitu D<air ( E<ra .(#. iaitu dianggap sebagai pengenalan'sendiri etnik perse$rangan.B#. #nak laki'laki juga diharapkan untuk disunat (se>aktu masih bayi seperti perjanjian #braham dengan )uhan. lalu mereka me'yakini D<air lebih tinggi kedudukannya daripada /usa sebagai anak #ll$h. dan daging harus disembelih $leh kaum ?abi.(#. dan e@$lusi kemerdekaan berikut. semulajadi. Kini. kebanyakan iaitu se&ara primernya akibat dari perumpunan ge$gra*ik dari p$pulasi Bani "srael yang asal. Ketika itulah u$rang'$rang Yahudi mengkultuskannya dengan anggapan. #da pun D<air berlepas diri dari perbuatan syirik kaum Yahudi ( Bani "sr$il PEMBAHAGIAN ETNIK (idalam dunia p$pulasi Yahudi.B'D.amun dalam perkembangannya. tetapi dibenarkan dengan mereka yang bukan Yahudi. )uhan adalah #llah kita. kemudian #ll$h mematikannya selama 100 ta'hun.e@iEim (2ara . D.B 2E. )uhan kami adalah #llah. dan men&eritakan <at'<at )uhan. hari besar yang lain termasuk ?$sh 5ashanah ()ahun Baru dan Y$m Kippur (5ari 2enerimaan )$bat . #pabila se$rang anak laki'laki men&apai kematangan dia akan dirayakan karena menjadi angg$ta masyarakat Yahudi dalam upa&ara yang dinamakan Bar /it<@ah. a>alnya mun&ul di dalam #lkitab "brani: !(engarkan 1 "srael. ($ktrin ini mengekspresikan keper&ayaan kepada satu )uhan. )uhan adalah satu!. (aging babi juga dilarang dalam agama Yahudi. Ketika dihidupkan kembali setelah kematiannya itu. ma ka D<air lebih . $rang'$rang Yahudi akan mengadakan satu minggu berkabung di mana mereka memba&a Kaddish. Setelah kematian sese$rang. selalunya pada jarak jauh dari satu sama lain mengakibatkan e*ekti* dan selalunya pengasingan temp$h'lama dari satu sama lain. /idrash dan #ggadah (legenda dan kisah'kisah lama .Sabat. /isalnya pengambilan ribaF bunga dianggap berd$sa sesama kaum Yahudi. agama Yahudi juga meyakini bah>a #ll$h memiliki anak. kalau . dinamakan k$syer. Kabballah pula ialah teks lama yang berunsur mistik. juga diterjemahkan sebagai !(engarkan 1 "srael. #gama dan kemasyarakatan saling berkaitan di dalam masyarakat Yahudi. kitab )aurat te'lah musnah karena serbuan dari Bukhtunshir.abi /usa datang kepada mereka memba>a )aurat dalam bentuk kitab maka ia diyakini sebagai ?$sul utusan #ll$h. /akanan yang disediakan harus menuruti undang'undang tersebut. Suatu barisan dari k$muniti Yahudi telah didirikan $leh pendatang Yahudi di berbagai tempat sekitar (unia Kun$. D<air adalah se$rang sh$lih yang ha*al kitab )aurat. terdapat berlainan pembahagian etnik. K$nsep tuhan yang mengambil beberapa bentuk (misalnya )rinitas dianggap bida’ah dalam 0udaisme. dan mereka pun menyembahnya. dan p$pulasi. menunjukkan dari perbe<aan ini . kebudayaan. K$nsep Ketuhanan #gama Yahudi K$nsep ketuhanan agama yahudi se&ara ketat didasarkan pada Dnitarian m$n$teisme.abi Ketubim ()ulisan Selain itu terdapat juga )almud yang merupakan terjemahan serta k$mentar mengenai )$rah dari para rabi dan &endekia>an undang'undang. )uhan adalah yang tunggal ! .

di negara sebelumnya tanpa k$muniti Yahudi asli.21.000 tahun. meskipun perkembangan bebas dari Sephardim tertib.# Kajian yang diterbitkan $leh #kademi Sains Kebangsaan menemui baha>a !gen bapa dari k$muniti Yahudi dari Er$pah. baik juga seperti berbagai k$muniti berbe<a yang kini pupus. dan Bene Ephraim% ?$mani$tes dari Bree&eE "talkim atau Ben é ?$ma dari "tali% )eimanim dari Yaman dan 1man% berbagai Yahudi #*rika. /eskipun kepelbagaian ini. itulah. seperti dari (. Keputusan ini adalah . 5anya di "srael merupakan p$pulasi Yahudi mempersembahkan semua kumpulan. Yahudi +ubnan. dan disy$rkan baha>a !kebanyakan k$muniti Yahudi telah tinggal se&ara relati*nya terpen&il dari k$muniti jiran bukan'Yahudi semasa dan selepas (iasp$ra!.. menandakan pangkalan Er$pah )engah mereka .. tidak kira dimana diasp$ra telah disuraikan sekitar dunia. /i<rahim. menandakan pangkalan Spanish dan 2$rtugis mereka . >alaupun gaya mereka dalam liturgi adalah unik dan mereka berbe<a dengan keh$rmatan kepada &ampuran antara migran Sephardi yang mendirikan diri mereka di )imur )engah dan #*rika )engah selepas pengusiran Yahudi dari Sepany$l dab 2$rtugal pada 16:0an dan k$muniti Yahudi yang pra'>ujud di rantau tersebut. ta*siran keagamaan. Yahudi 9$&hin.21. termasuk kepelbagaian linguistik Yahudi.. /i<rahim &$nt$hnya. dan )imur )engah yang selalunya sebagai tak berkait kepada satu sama lain seperti mereka sediakala kepada sebarang dari kumpulan Yahudi yang diterangkan sebelumnya. ia tidak sama baha>a mereka membentuk peratusan besar dari keturunan Yahudi m$den.22. Yahudi Kurdish. #nalisis (.. 2engarang kajian menulis baha>a !daya tarik yang sangat rapat dari p$pulasi )imur )engah Yahudi dan bukan'Yahudi diperhatikan . tatarajah kulinari. meny$k$ng hip$tesis dari asal usul )imur )engah la<im!. k$muniti Yahudi sedunia berkait rapat dengan Syrian dan 2alestinian. Djian (. 2enyelidik meluahkan pengejutan pada uni*$rmiti genetik menakjubkan yang mereka jumpai dikalangan Yahudi m$den. Yahudi +ibya. #rgentina. dan )imur )engah diturunkan dari p$pulasi m$yang )imur )engah yang la<im!. (emikian.27. dengan sekurang'kurangnya 80= dari Yahudi sedunia (dan hingga :0= sebelum 2erang (unia "" dan 5$l$kus ..26. Yahudi Bunung..dikalangan Yahudi b$leh diperhatikan dalam luahan kebudayaan Yahudi dari setiap k$muniti..20.. Yahudi selalu dikenalpasti terg$l$ng kepada salah satu dari dua kumpulan utama: #shkena<im. 0adi >alaupun Kha<ar b$leh diserap kepada p$pulasi Yahudi m$den. /i<rahim juga diistilahkan sebagai Sephardi berpun&a dari liturgi yang seakan sama. (i 2eran&is. Bnei /enashe.. baik juga sebagai darjah dan sumber dari &ampuran genetik. seperti Kha<ar.. merupakan k$leksi berbagai dari Yahudi )imur )engah dan #*rika Dtara. Yahudi Syria. Yahudi Berber. >alaupun Yahudi Er$pah kadangkala merujuk mereka sebagai Sephardim.# dari sekurang'kurangnya 60= dari p$pulasi #shkena<i semasa. termasuk yang paling banyak Beta "srael dari 5absyah% dan Yahudi 9ina. #kibat dari emigrasi mereka dari Er$pah semasa temp$h masa perang. amalan liturgikal. #sia )engah. emigrasi /i<rahim dari #*rika Dtara telah memba>a mereka untuk mengatasi bilangan Yahudi Er$pah yang pra'>ujud. #*rika Dtara.. 2embahagian antara semua kumpulan ini adalah anggaran dan sempadan mereka tidak selalunya jelas.. dikalangan /i<rahim terdapat Yahudi "raA. Yahudi /esir. Djian meny$k$ng sejarah Yahudi tradisi$nal dan menyangkal te$ri baha>a $rang Yahudi diturunkan kebanyakannya dari pemeluk dari agama lain.# menunjukkan se&ukupnya kurang perkah>inan'&ampur dikalangan Yahudi selama lebih 7. dan #*rika Selatan. Kaukasian. Dnited Kingd$m. Bukti (. yang paling penting ialah Yahudi Kai*eng. (alam kegunaan m$den.# selanjutnya menentukan baha>a Yahudi m$den dari suku kepaderian — !9$hanim! — berk$ngsi keturunan la<im di "srael yang bertarikh balik sekitar 7.. Yahudi #shkena<i persembahkan bahagian besar dari Keyahudian m$den. seperti #merika Syarikat.24. atau !Spaniard! (Se*arad bermaksud !Sepany$l! atau !"beria! dalam "brani. membentuk kumpulan ketiga utama. Satu lagi penemuan kajian baha>a stikyard dari kr$m$s$n Y.21.# mit$&h$ndrial (mt(. Kanada. #ustralia. Bra<il. Kumpulan kebudayaan Yahudi yang lebih ke&il termasuk Yahudi "ndia termasuk Bene "srael. )eimanim dari Yaman dan 1man kadangkala dimasukkan.23.000 tahun lepas yang dijumpai dari p$pulasi lain. Bagaimanapun. Yahudi Be$rgia dan berbagai yang lain. atau !0erman! (#shkena< bermaksud !0ermany! dalam "brani /edie@al.22. Yahudi Bukhara. atau !1rang )imur! (/i<ra&h menjadi !)imur! dalam "brani . adalah k$leksi berbagai jenis k$muniti Yahudi dari #*rika Dtara. dan Sephardim. sebuah periuk ber&air bebas dari setiap bahagian kumpulan didalam keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia.

Sesetengah bahasa ?$man&e.. atau #merika Syarikat dan "srael k$temp$rari. di #*rika Dtara dan )imur )engah. /ereka menemui keputusan seakan sama menganalisis (. /enjelang abad ketiga S/E. pemergian beramai'ramai Yahudi dari tanah #rab. dan sebagai bahasa dalam kebanyakan buku telah ditulis pada agama Yahudi. Kesusasteraan dan teater Budaya Yahudi Sekular b$leh dinyatakan dengan menggunakan bahasa'bahasa Yahudi.!. "brani /$den kini salah satu dari dua bahasa rasmi dari negeri "srael bersama dengan #rab. di "slam di Sepany$l dan 2$rtugal. telah sebahagian besarnya tidak lagi digunakan. Sepanjang sejarah.40.. dan ?usia. setiap adalah sejatinya Yahudi .3-. budaya Yahudi.38..28. akankah sesuatu k$muniti Yahudi menggunakan bahasa Yahudi atau tidak sebagai bahasa utamanya bergantung kepada takat keterasingan atau asimilasi k$muniti itu.38. juga meluas digunakan. lidah berkait'rapat. selalu membentuk dialek atau dirumpun keluar sebagai bahasa bebas.28. !lidah su&i! . Yahudi sedunia telah menutur bahasa tempatan atau d$minan dari rantau yang mereka migrat kepadanya. apabila Babyl$nian memusnahkan Kuil 2ertama.. "brani telah dihidupkan semula sebagai bahasa tuturan $leh Elie<er ben Yehuda. manakala $rang Yahudi terasimilasi di 0erman semasa abad ke'1: atau di #merika Syarikat pada hari ini umumnya akan menuturkan bahasa 0erman atau bahasa "nggeris BUDAYA YAHUDI #gama Yahudi emebimbing penganutnya pada kedua'dua amalan dan keper&ayaan. "ndia dan 9hina. BAHASA-BAHASA YAHUDI "brani merupakan bahasa liturgikal dari Yahudi (diistilahkan lash$n ha'k$desh. $rang Yahudi di shtetl 2$land dan Bahagian )imur Ba>ah . /enjelang abad kelima S/E.3:. Yiddish merupakan bahasa 0ude$'0erman yang dikembangkan $leh Yahudi #shkena<i yang bermigrat ke Er$pah )engah. iaitu menunjukkan baha>a paderi ini hidup se&ara kasarnya 104 generasi yang lalu. dengan sdikitnya hanya menutur "brani pada Shabbat. bahasa iaitu kitab su&i "brani ()anakh telah digubah. seperti bertentangan dari agama itu sendiri. atau bahasa'bahasa budaya di sekelilingnya.e> Y$rk (semasa a>al abad ke' 20 biasanya menuturkan bahasa Yiddish.. yang lain dari s$sial dalaman dan kebudayaan dinamik dari k$muniti. 0ude$'/alayalam dan banyak yang lain.24.28. dan identiti Yahudi adalah sukar. menyertai "brani sebagai bahasa tuturan di 0udea. dalam era dan tempat sepelbagai seperti dunia 5ellenik purba. Krim&hak. 2emulihan bahasa "brani di luar kegunaan liturgi sebahagian besarnya merupakan *en$mena a>al abad ke'20. bahasa'bahasa Yahudi purba dan tersendiri dari beberapa k$muniti. Gen$mena ini telah memba>a kepada sebahagian besarnya budaya Yahudi berbe<a yang unik kepada k$muniti mereka sendiri. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedara (lihat 5askalah . dan +adin$ merupakan bahasa 0ude$'Sepany$l yang dikembangkan $leh Yahudi Sephardi yang bermigrat ke Semenanjung "beria. yang tiba di 2alestine pada 1--1. tetapi juga !&ara hidup. #rami. Selama berabad. 0ude$'Berber.430 dan 7.k$nsisten untuk semua p$pulasi Yahudi sedunia. . Selama lebih enambelas abad "brani telah digunakan hampir eksklusi*nya sebagai bahasa liturgikal. )iga bahasa yang paling la<im dituturkan dikalangan Yahudi kini ialah "nggeris. Sebahagian besar kesusasteraan dan teater sekular dalam bahasa Yiddish bermula pada abad ke'1: dan mer$s$t menjelang pertengahan abad ke'20. termasuk Bru<inik.# dari Yahudi #shkena<i dan Sephardi. Saintis menganggarkan tarikh dari paderi asal berdasarkan pada mutasi genetik. Dmpamanya. dan emigrasi meluas dari k$muniti Yahudi lain sekitar dunia. 0ude$'#rab.. Yahudi dari diasp$ra menutur Breek. Dmumnya. Yiddish atau +adin$. "a tidak digunakan sebagai lidah ibunda sejak <aman)annai&. seperti bahasa "brani. antara 2. seperti 2eran&is dan Sepany$l. yang lain dari interaksi Yahudi atau k$muniti dari Yahudi spesi*ik dengan persekitaran mereka. dan pertuturan harian dari $rang Yahudi untuk berabad. 2enyelidik menganggarkan baha>a keturunan la<im terbaru dari 9$hanim m$den hidup antara 1000 S/E (se&ara kasarnya pada masa 2emergian beramai2 Biblikal dan 334 S/E.1-0 tahun yang lalu bergantung pada satu mengira sebuah generasi sebagai 23 atau 70 tahun. Berpun&a dari banyak *akt$r. iaitu membuat lakaran perbe<aan jelas antara agama Yahudi. *en$mena kebudayaan telah dibangunkan baha>a pada sesentengah pertimbangan se&ara >ataknya Yahudi tanpa menjadi langsung se&ara spesi*iknya berkeagamaan. dan telah dipanggil bukan sekadar agama. dan amat berkait dengan Ci$nisme. umpamanya bahasa "nggeris atau 0erman. Sesetengah *akt$r ini datang dari dalam agama Yahudi. termasuk impak dari 5$l$kus pada Keyahudian Er$pah.. "brani /$den.

0ustera itu. dan "ndia. banyak daripada apa yang dianggap sebagai !budaya Yahudi! sebenarnya merupakan budaya Yahudi Er$pah )engah dan )imur. )erutamanya. BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Budaya Yahudi Sekular merangkumi banyak *en$mena yang berkait. serta perkembangan susulannya di #merika Dtara. (sila lihat 2embahagian etnik Yahudi. agama Yahudi membimbing pengikut'pengikutnya dalam kedua'dua amalan dan keper&ayaan dan $leh itu. dengan sesetengahnya daripada interaksi $rang Yahudi dengan $rang'$rang yang lain di sekelilingnya. )anggapan ini berta mbah hebat lagi apabila kebangkitan ?$mantisisme pada umumnya meningkatkan lagi perasaan identiti ke negaraan di seluruh Er$pah. tetapi juga sebagai satu !&ara hidup!. telah dirujuk bukan sahaja sebagai sebuah agama. Kaukasia. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedaran. >alaupun sendiri tidak mengamalkan atau memper&ayai agama Kristian. #S#+ BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Selama sekurang'kurangnya 2. (i banyak ka>asan dan pada <aman'<aman yang berbe<a. dan yang lain kerana dinamik s$sial dan kebudayaan di dalam k$muniti yang langsung tidak berkait dengan agama pada dirinya. tidak terdapatnya sebarang perpaduan budaya Yahudi. atau juga $rang Yahudi yang >arak yang bekerja di ka>asan'ka>asan kebudayaan yang umumnya tidak dianggap sebagai berkait dengan agama. 9$nstanin /H&iu&H menulis tentang !suatu semangat Yahudi yang dibe<a'be<akan tetapi tidak diasi ngkan! yang menyelubungi kebudayaan $rang Yahudi yang bertuturan bahasa Yiddish. khususnya di Er$pah )imur% sebahagian besar $rang Sephardi terselerak di berbagai'bagai k$muniti di #*rika Dtara.seperti berikutnya. :2= daripada jumlah penduduk Yahudi merupakan $rang Yahudi #shkena<i dan justera itu. $rang Yahudi 1rt$d$ks yang >arak yang menulis karya kesusasteraan dan mu<ik atau menerbitkan *ilem'*ilem dengan tema bukan agama dikatakan menyertai Budaya Yahudi Sekular. dengan k$muniti'k$muniti yang lebih ke&il di pelbagai ka>asan yang lain% sebahagian besar Yahudi /i<rahi terselerak di sekitar dunia #rab% penduduk'penduduk Yahudi yang lain terselerak di ka>asan'ka>asan seperti Ethi$pia. tetapi ia juga b$leh merangkumi sumbangan' sumbangan kebudayaan indi@idu'indi@idu yang mengaitkan diri dengan $rang Yahudi sekular. undang'undang dhimma /uslim. /enjelang tahun 1:71 sebelum peristi>a 5$l$kus. dan )urki. Dmpamanya. terutamanya ke #merika Syarikat. peristi>a 5$l$kus mengakibatkan kemusnahan sebahagian besar . ia merupakan kebudayaan k$muniti'k$muniti Yahudi yang sekular. 2ada dekad 1:60'an. bukan semua $rang perse$rangan atau semua *en$mena kebudayaan b$leh dikelaskan dengan mudah sebagai !sekular! atau !keagamaan!. 2ada >aktu yang sama. Banyak daripada penduduk'penduduk ini diasingkan setakatnya daripada budaya'budaya di sekelilingnya $leh ghett$isasi. *en$mena kebudayaan telah berkembang dengan si*at Yahudi yang kekadang tidak bersi*at keagamaan. Bagaimanapun. dengan: sebahagian besar $rang Yahudi #shkena<i mendiami di Er$pah. serta di #merika Syarikat dan "srael kini. ahli'ahli Bund — iaitu ahli'ahli Kesatuan Sekerja Yahudi Dmum pada akhir abad ke'1: dan a>al abad ke'20 — umumnya tidak bersi*at keagamaan. dan salah satu bekas pemimpin Bund ialah anak kepada pemeluk agama Kristian. Sesetengah pun&a ini berasal daripada agama Yahudi pada dirinya. Berakan 5askalah bergabung dengan gerakan Emansipasi Yahudi di Er$pah )engah dan Barat kuntuk men&ipta suatu peluang untuk $rang Yahudi memasuki masyarakat sekular.000 tahun. tetapi mulai dari Caman Kesedaran (dan ikutan'ikutannya dalam agama Yahudi $leh gerakan 5askalah . perkataan sekular dalam Budaya Yahudi Sekular tidak merujuk kepada jenis $rang Yahudi tetapi sebaliknya kepada jenis budaya. >alaupun mereka bukanlah sekular pada dirinya. 1leh sebab identiti ini. umpamanya di dunia Yunani pada <aman silam. 1rang' $rang Yahudi semasa itu sentiasa terselerak sehingga menjelang abad ke'1:. banyak $rang Yahudi yang bertuturkan bahasa Yiddish di Er$pah )imur menganggap diri sebagai seg$l$ngan etnik atau nasi$nal yang identiti mereka tidak bergantung kepada agama. K$muniti'k$muniti Yahudi Caman 2ertengahan di Er$pah )imur mengembangkan trait'trait budaya yang tersendiri sejak berabad'abad lagi. pembunuhan'pembunuhan kaum di Er$pah )imur menyebabkan penghijrahan. )ambahan pula. agama Yahudi dan budaya Yahudi amat susah dipisahkan dengan jelas. Dmpamanya. dan sebagainya. dengan dua juta $rang pendatang Yahudi tiba di sana antara tahun'tahun 1--0 dan 1:20.

2endidikan kemanusiaan Yahudi sekular menanam nilai'nilai m$ral sejagat berdasarkan kesusasteraan Yahudi klasik dan kesusasteraan dunia melalui pertubuhan'pertubuhan perubahan s$sial yang berhasrat untuk men&apai idaman'idaman keadilan dan kemurahan hati. #khirnya. berkata tentang budaya Yahudi tradisi$nal: !2embahagian antara agama dan budaya sebenarnya tidak >ujud. 2endidikan dan agama Yahudi yang kehilangan budaya tidaklah sebegitu menarik. Saumaah'saumaah pada dirinya merupakan pusat'pusat kebudayaan Yahudi yang unggul. persatuan kebudayaan. perkah>inan. amat banyak $rang Yahudi sekular mengambil bahagian dalam kegiatan'kegiatan kebudayaan Yahudi. pengayaan. dan mereka menyertai tindakan a>am dan p$litik yang diselaraskan $leh gerakan'gerakan Yahudi sekular. +ihatlah 2ass$@er Seder — pada dasarnya.kaum Yahudi Er$pah. ia merupakan teater yang unggul. seperti bekas gerakan untuk membebaskan $rang Yahudi S$@iet. di 0erusalem. Serupa juga dengan kehidupan Yahudi. perkembangan'perkembangan ini menyebabkan perganjakan taburan $rang Yahudi yang lanjut. /entakri*kan budaya sekular di kalangan mereka yang mengamalkan agama Yahudi adalah susah kerana seluruh budaya Yahudi berjalin dengan tradisi'tradisi agamanya. Bersama'sama dengan kelahiran "srael dan perhijrahan $rang Yahudi dari negara' negara #rab. . #mat banyaknya tradisi'tradisi kita yang memang mengandungi aspek'aspek kebudayaan.. dan saumaah sekular.. atau menandakan peristi>a kitaran hidup seperti kelahiran. . apakah kehidupan sebenarnyaI /akanan. ("ni adalah benar khususnya bagi agama Yahudi 1rt$d$ks . /ereka berkumpul untuk mengkaji t$pik't$pik yang berkait dengan budaya Yahudi dan hubungannya dengan budaya'budaya yang lain di ha@ur$t. Bary )$bin. serta gerakan'gerakan untuk memerangi pembunuhan kaum. dan pemaksaan agama. ketua "nstitut untuk 2enyelidikan Yahudi dan K$muniti. dan perkabungan dengan &ara sekular.7. hubungan. .! . menulis: !2ada hari ini. umpamanya meraikan hari kelepasan Yahudi sebagai suatu perayaan sejarah dan semula jadi yang penuh dengan kandungan dan bentuk baru. BEnai /it<@ah. 2r$*es$r Estetik dan ?et$rik di Dni@ersiti )el #@i@ serta juga pengasas dan pengarah akademik K$lej /eitar untuk #gama Yahudi sebagai Budaya . Yaak$@ /alkin. diskriminasi. Setiap si*at keagamaan dipenuhi dengan kebudayaan% setiap perbuatan kebudayaan dipenuhi dengan keagamaan.2.1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->