Pengenalan Pantun Melayu adalah merupakan sebuah hasil sastera rakyat yang tertua yang disebar-luaskan secara

lisan. Ia tergolong di dalam corak sastera yang berbentuk non-narrative atau bukan cerita. Pantun adalah bahasa berangkap yang mengandungi unsur-unsur keindahan, seperti banyak baris tiap rangkap, banyak suku kata, ritma akhir, pembayang maksud, asonasi-aliterasi, kata-kata yang indah, ringkas dan padat. Pantun merupakan suatu bentuk tradisi lisan yang masih hidup sehingga sekarang. Fungsinya yang terdapat dalam hampir semua aspek kehidupan dalam upacara, kegiatan seni, dan kegiatan berunsurkan pendidikan menyebabkan pantun digemari. Setiap pantun yang terhasil dari pemikiran seseorang Melayu membawa maksud yang tersendiri melalui isi hati dan pemikiran tentang sesuatu perkara yang diucapkan secara halus walaupun maksudnya amat mendalam. Pantun Melayu merupakan puisi Melayu tradisional yang merupakan pusaka atau warisan Melayu yang merupakan puisi yang terikat iaitu yang mempunyai bentuk, rangkap, rima, pembayang dan maksudnya. Pantun merupakan puisi ciptaan asli orang Melayu, bukan saduran dan penyesuaian daripada puisi-puisi jawa, India, cina dan sebagainya (Harun Mat Piah, et,2000:112). Pantun juga merupakan hasil pengalaman hidup yang sederhana, yang dijalin dengan daya keintelektualan, dan seni masyarakat Melayu tradisional. Maka pastinya pantun ialah pemerian latar hidup, filsafat, dan penghayatan seni masyarakat Melayu. Saya berpendapat, kejadian pantun berdasarkan kepada ilham dari pengamatan hasil dari persekitaran dan peredaran semasa dengan mencari makna kehidupan sendiri. Secara inti patinya alam sekitar menjadi sumber ilham. Budaya lisan yang wujud pada suara, telinga, dan ingatan menentukan bentuk pantun. Bentuk ini tidak harus panjang lebar, kerana ingatan kita tidak dapat menangkap dan merakamkan terlalu banyak rincian, kata, bunyi, baris dan maksud. Oleh yang demikian, bentuknya harus agak pendek-pendek dan padat. Pada permulaan pantun bermula dengan pantun dua kerat, kemudian pantun dicipta dengan empat kerat kerana penggunaan pantun ini memudahkan pemantun untuk mencipta pantun. Setelah terciptanya pantun empat kerat maka lahirlah pantun enam, lapan, dua belas hinggalah kepada dua puluh. Ini kerana orang Melayu terdahulu menunjukkan daya kreatif dalam berimaginasi bagaimana mereka mencipta bait-bait pantun dengan mencari makna dahulu kemudian menyatakan pembayang. Penciptaan pantun adalah berkait rapat dengan hasrat hati, permainan bahasa, ejekan, sindiran dan pemikiran yang berfalsafah pemantun. Pantun juga bererti umpama. Sepantun maksudnya seumpama, seperti dalam, sepantun ayam kehilanagan induk. Dilihat dari segi bentuknya, ciri utama dalam ialah sampiran. Pantun merupakan puisi Melayu lama yang menggambarkan kehalusan budi dan keprihatinan masyarakat pada waktu itu terhadap alam dan ruang lingkup budayanya. Ruang lingkup budaya masyarakat Melayu lama bukan sekadar berkisar dalam diri, antara lainnya seperti sedih, hiba, sayu, kasih dan benci tetapi melebar kepada soal-soal sindiran, kiasan, cinta tanah air, pelayaran, ekonomi dan hubungan diplomatik.

suku kata. dan warna-warna perasaan yang indah seperti hal ehwal berkasih-kasih dan pujuk rayu yang lembut antara kekasih dengan kekasih. pantun empat kerat. pertemuan di musim menuai. Manakala aspek dalamannya pula termasuk penggunaan lambang-lambang yang tertentu dan adanya perhubungan makna antara pasangan maksud. Menurut Zainal Abidin bin Ahmad atau Za‟ba dalam buku Pelita Bahasa Melayu Penggal III 1957 menyatakan bahawa pantun adalah milik masyarakat Melayu “ pantun ini ialah cara karangan berangkap yang betul-betul hak Melayu dari asal dan betul-betul mengandungi semangat Melayu. giat. rima yang tetap. Bukan sahaja mempunyai erti yang mendalam tetapi persembahan pantun itu sendiri amat menarik dengan baris dan pilihan kata-katanya dengan rima serta susunan perkataannya. pantun sepuluh kerat. Jumlah suku kata dalam setiap baris adalah antara lapan hingga dua belas. 5. kalangan orang-orang tua sering menyulam pantun dalam percakapan mereka. sayu. dan setiap rangkap pantun mengandungi satu fikiran yang bulat dan lengkap. Manakala dalam perbualan biasa pula. Setiap rangkap terdiri daripada baris-baris atau kerat-kerat. 2. iaitu aspek luaran dan dalaman. Setiap rangkap ada bahagian pembayang dan bahagian maksud. Dan lagi ialah kaedah yang sejati bagi mengubahkan alun perasaan “syair” yang sebenar. fikiran yang mereka kemukakan bertambah jelas apatah lagi pantun yang mereka gunakan mempunyai maksud yang bernas dan tepat. Bentuk pemikiran itu membawa makna dan sekali gus memberi gambaran alam yang amat akrab dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisi.balas pantun di antara satu sama lain. 4. sindir. Skema rimanya ialah a-b-a-b . Pembayang tersebut juga sebagai sampiran atau pembayang maksud.Pantun dibahagikan kepada dua aspek yang penting. Pada umumnya pantun memiliki ciri-ciri dam hukum kepuitisan yang tersendiri antaranya lain ialah 1. iaitu menggambarkan fikiran-fikiran hiba. 3. suka. Memiliki rangkap-rangkap yang berasingan. misalnya. pantun dua belas kerat dan pantun enam belas kerat. Segala-galanya digubah dengan cara yang menawan. Aspek luaran ialah dari segi struktur dan seluruh ciri visual yang dapat dilihat dan didengar termasuk rangkap. Dengan demikian. majlis menyambut kelahiran anak dan lain-lainnya lagi. pantun enam kerat. majlis meminang. Ini lazimnya berlaku dalam majlis-majlis yang tertentu seperti kenduri kendara. sama ada hubungan konkrit atau abstrak. Mereka boleh berbalas. pantun lapan kerat. pembayang dan maksud. pantun dua kerat.” Walaupun masyarakat Melayu lama tidak tahu tentang ilmu tulis menulis namun mereka dapat mencipta pantun dengan baik. sedih. Semuanya itu dalam satu bentuk pemikiran yang tersusun dijelmakan dalam rangkap-rangkap pantun.

jelas pada kita ia merupakan norma dan nilai dalam masyarakat itu sendiri. Walau bagaimanapun. bahasa yang digunakan lebih mengutamakan kefahaman dan kejelasan makna tetapi yang ditekankan adalah bahasa yang digunakan perlu memperlihatkan kehalusan. Memiliki lambang-lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Berdasarkan struktur pantun ini. kadang-kadang kita dapati memang ada hubungan di antara pembayang maksud dengan maksud dalam satu-satu rangkap pantun. Terdapat hubungan makna antara pembayang atau sampiran dengan bahagian maksud. Atau hubungannya tidak jelas. Justeru itu. Sindir-menyindir dan kias ibarat memainkan peranan ketika menyampaikan sesuatu fikiran agar ia berkesan dan indah melalui pantun. Menangkap ikan dengan menggunakan belat pula adalah satu cara kehidupan orang-orang Melayu yang tinggal berhampiran dengan sungai. Sementara pendapat lain mengatakan ada hubungan antara. Setiap perkataan dalam pantun lazimnya mempunyai hubungan yang amat akrab dengan kehidupan masyarakat Melayu. Malah sebagai satu budaya ia menggambarkan kesantunan. Malah rima itu bagaikan terdapat pada setiap kata yang kemudiannya hadir pada setiap baris pembayang dan maksudnya. Terutamanya apabila air sungai surut maka belat digunakan untuk mengepung ikan supaya masuk ke dalam lukah yang dipasang. banyak pendapat yang bertelingkah tentang ciri yang terakhir itu. Ada juga yang tidak mempunyai apa-apa hubungan. Demikian juga dengan suasana atau gambaran alam yang terdapat dalam pembayang pantun itu menggambarkan kehidupan orang Melayu dengan tumbuh-tumbuhan yang berguna kepada mereka. kelembutan dan keindahan yang jelas dilihat bukan sahaja pada maknanya tetapi juga pada struktur luarnya. Dengan ini jelaslah bahawa gaya bahasa dalam pantun cukup penting untuk melihat gaya seseorang pengarang menghasilkan karya. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya. 8. Ketiga-tiga ciri ini perlu untuk memperlihatkan nilai estetik sesebuah pantun. Hal ini bermakna. Bagaimanapun. Setiap rangkap atau stanza pantun memiliki kesatuan fikiran yang lengkap dan sempurna. Ada yang berpendapat bahawa tidak terdapat hubungan antara pembayang maksud dengan maksud dalam pantun.6. gaya bahasa merupakan kombinasi . Dalam pantun. Jika ia mengandungi perlambangan dengan maksudnya yang tersirat di sebalik sindiran dan kiasan. Rima di tengah sedemikian ini menjadikan pantun tersebut lebih kemas dan indah. Keseluruhan pantun itu memberikan satu kesatuan fikiran yang akrap dengan kehidupan. 7. Jelas sekali bahawa kehidupan masyarakat Melayu dapat dikesan melalui serangkap pantun yang indah. Mereka tahu benar di mana pokok terap tersebut hidup subur. maka perlambangan itu adalah dalam konteks yang difahami malah digunakan oleh masyarakat Melayu. dapat kita lihat satu binaan yang amat kukuh dan rentak rimanya dirasakan bermula di tengah-tengah pada setiap baris iaitu ketika kita meletakkan „jeda‟ atau berhenti sekejap ketika menyebut atau membaca pantun itu.

.dua unsur. iaitu idea yang diekspresikan dan keperibadian pengarang. pencapaian estetika dan pernyataan sikap pengarang. iaitu sebagai teknik eksposisi. Gaya bahasa merupakan sesuatu yang istimewa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful