Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya

hormati, Bapak Ketua dan Pengurus Komite Sekolah yang saya hormati, Para orang tua murid kelas VI yang saya hormati, Teman-teman dan adik-adik kelas I s/d V yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya kita diberi kesehatan untuk berkumpul bersama pada hari ini. Hari ini, kita berkumpul dalam rangka hari kenaikan kelas dan perpisahan sekaligus hari perayaan kelulusan siswa kelas VI. Guru-Guru dan Teman-Teman, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah enam tahun kami kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Begitu banyak pelajaran dan pengetahuan yang kami dapatkan. Semuanya itu sangat berguna bagi kami. Kini, akhirnya hari kelulusan itu tiba. Setelah enam tahun kami banyak belajar dari bapak dan ibu guru, saya selaku perwakilan teman-teman kelas VI mengucapkan terima kasih untuk guru-guru kami tercinta. Semua pelajaran dan nasihat yang kami dapatkan akan selalu kami ingat. Selain itu, dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing kami selama enam tahun. Tanpa bimbingannya, mustahil kami dapat menamatkan sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi tidak ada yang dapat kami sampaikan, selain rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu Guru mendapat balasan dari Allah SWT. Kami juga menyampaikan permintaan maaf atas semua kesalahan dan kenakalan yang pernah kami perbuat selama kami bersekolah di sini. Kenanglah kami semua, sebagai siswa-siswi yang pernah Bapak dan Ibu ajar. Kepada adik-adik kelas, kami ucapkan ucapkan selamat tinggal. Semoga adik-adik bertambah giat belajar dan senantiasa mengharumkan nama sekolah kita. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada orangtua kami tercinta yang juga hadir pada kesempatan ini. Para orangtua yang selalu memberikan kasih sayang dan dorongannya kepada kami hingga kami dapat lulus dan merayakannya pada hari ini. Untuk teman-teman, semua peristiwa yang kita alami disekolah ini, senang, sedih dan bahagia akan selalu mengingatkan kita pada sekolah tercinta ini. Setelah lulus, hendaknya kita selalu terdorong untuk tetap rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Akhir kata, saya sebagai perwakilan teman-teman kelas VI ingin mengucapkan selamat tinggal pada sekolah kami tercinta. Kami akan selalu mengingat sekolah ini. Kami mohon doa dari semua pihak agar kami dapat melanjutkan belajar di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya Sekian dari saya.Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disekolah inilah. Kakak-kakak kelas VI yang saya cintai. kakak tidak melupakan sekolah kita tercinta ini. Akhir kata.saya selaku perwakilan dari adik-adik kelas I s/d kelas V mengucapkan selamat bagi kakak-kakak kelas VI yang telah lulus. Bapak ketua dan pengurus komite sekolah yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah swt. Kami berharap setelah kakak lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. terima kasih Wassalamuakum Warahmatullahi wabarakaatuh. . atas semua limpahan rahmat dan karunianya hingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara kenaikan kelas dan perpisahan kelas VI. Bapak dan ibu Para orang tua wali murid yang saya hormati. Bapak dan ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini. Sekian dari saya.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak kepala sekolah yang saya hormati.semoga semua citacita kakak dapat tercapai. kita belajar banyak dari para guru dan teman-teman kita. saya beserta semua teman-teman mengucapkan selamat jalan untuk kakak-kakaku.