RPT SAINS TING.

3 2014 (SMK PUJUT)
MINGGU/ TARIKH TEMA/ BIDANG PEMBELAJARAN/ OBJEKTIF PEMBELAJARAN TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI 1.1 Menganalisa mekanisma pernafasan manusia. HASIL PEMBELAJARAN BAND/ DESKRIPTOR/ EVIDENS CADANGAN AKTIVITI KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEBOLEHAN BERFIKIR  Menghubung kaitkan  Membanding dan membezakan  Menganalisis  Membuat gambaran mental SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI  Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.  Berfikiran kritikal dan analitis.  Berfikiran rasional.

1 (2-3/1/14)

Murid boleh: • mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia. • mengenal pasti struktur paruparu. •memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. •menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas. B6D1E1 membina model sistem respirasi manusia untuk menunjukkan proses tarikan dan hembusan nafas. B3D1E1 menerangkan mekanisme pernafasan B2D1E1 melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia

Memerhatikan model atau perisian komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia yang terdiri daripada rongga hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot interkosta. Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus. Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas. Membincangkan mekanisma pernafasan.

•memerihalkan pernafasan.

mekanisma

1

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
2 (6-10/1/14) 1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia. Murid boleh: •memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah. •memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah. •memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke dalam sel. B3D2E1 menghuraikan proses resapan dan pengangkutan oksigen oleh darah dari peparu ke sel badan Menayangkan video atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut: a) Resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel. b) Pengangkutan oksigen oleh sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin. Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a)Bahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin dan tar (daripada asap rokok),sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta jerebu. b) Kesan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen. c) Pelbagai penyakit sistem respirasi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru.  Menghubung kaitkan  Membanding dan membezakan  Menganalisis  Membuat gambaran mental  Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.  Sistematik

1.3 Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.

Murid boleh: • menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi. • menerangkan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi. • menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi sistem respirasi. • mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara. B1D1E1 menamakan pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi B3D3E1 menjelaskan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi B6D2E1 Pembentangan hasil buku skrap dalam pelbagai bentuk persembahan bertajuk “Kepentingan sistem respirasi yang sihat”:

 Membanding dan membezakan  Menganalisis  Menyenaraika n  Membuat kesimpulan

 Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.  Berfikiran rasional

2

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)

Mengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Sumbangsaran pelbagai ide tentang cara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya. 3 (1317/1/14) BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN 2.1 Memahami pengangkutan manusia. Murid boleh: •memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu arah. •menyatakan fungsi jantung. •mengenal pasti struktur jantung manusia. •membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari. •menghubungkaitkan ciri salur darah dengan fungsinya. •membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen. B2D2E1 melabel struktur jantung manusia B4D2E1 memerhati dan mengenalpasti struktur jantung menggunakan model atau spesimen hidup B4D2E2 membandingkan antara darah beroksigen dengan Memerhati dan mengkaji model, perisian komputer atau video tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti: arteri, vena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah. Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pasti strukturnya. Membincangkan perkara berikut: a) fungsi jantung. b) ciri salur darah dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen.    Mengenal pasti Membanding beza Menganalisis  Mensyukuri nikmat Tuhan Menjana idea

sistem dalam

3

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
 mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran. • memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan. •menerangkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat. darah terdeoksigen melalui aktiviti Menjalankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran. Membincangkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan. Menjemput pegawai perubatan untuk memberi ceramah tentang ‘Menjaga Kesihatan Jantung Anda’.

B3D4E1 Menerangkan: •sistem peredaran darah manusia, •peranannya dalam pengangkutan bahan dan •kepentingan mengekalkan jantung yang sihat B6D3E1 Pembentangan hasil penulisan artikel dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: •komponen darah dan fungsinya. •kumpulan darah •kumpulan darah penderma kepada penerima. •kepentingan menderma darah •pengendalian dan penyimpanan darah

2.2 Menganalisa manusia.

Murid boleh: darah • menyatakan komponen darah dan fungsinya. • menyatakan kumpulan darah. •memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. •mewajarkan kepentingan menderma darah. •memerihalkan bagaimana darah yang didermakan disimpan dan dikendalikan.

Menjemput seorang pegawai perubatan untuk memberi ceramah mengenai: a) komponen darah iaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya. b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB dan O. c)Kesesuaian antara kumpulan darah penderma dengan penerima. d) Kepentingan menderma darah. e) Penyimpanan dan pengendalian darah yang didermakan.

  

Mengenal pasti Membanding beza Menganalisis

Mensyukuri nikmat Tuhan Menjana idea

4

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
4 (2024/1/14) 2.3 Menganalisa pengangkutan tumbuhan. Murid boleh: sistem dalam •memerihalkan bagaimana tumbuhan menjadi layu. •memerihalkan fungsi stomata. B4D3E1 mengenal pasti stomata dan fungsinya serta mengaitkan dengan kelayuaan tumbuhan melalui aktiviti B3D5E2 menerangkan transpirasi peranannya Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membincangkan bagaimana ia berlaku. Mengkaji epidermis sehelai daun di bawah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membincangkan fungsinya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) Pengangkutan bahan makanan yang disintesiskan melalui floem. b) Pengangkutan air dari akar ke daun melalui xilem. Mengkaji keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem. Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral.     Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti  Mensyukuri nikmat Tuhan Menjana idea Berfikiran rasional

 

•memerihalkan transpirasi. •memerihalkan transpirasi. peranan

dan

•mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.  memerihalkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi. •mengkaji laluan air di dalam keratan batang menggunakan pewarna yang sesuai.

B5D1E1 menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi kadar transpirasi melalui eksperimen

•mengenal pasti lokasi xilem dan floem.

•memerihalkan dan floem.

fungsi

xilem

B4D3E2 memerhati laluan air dan bahan makanan dalam tumbuhan melalui aktiviti B2D3E1 melabel lokasi tisu xilem dan floem dalam batang tumbuhan dikotiledon B3D5E1 menjelaskan fungsi tisu xilem dan floem

5

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
5 (2731/1/14) BIDANG PEMBELAJARAN : 3. PERKUMUHAN 3.1Memahami perkumuhan manusia. Murid boleh: •menerangkan perkumuhan. •mengenal pasti perkumuhan manusia. maksud B2D4E1 mendefinisikan perkumuhan B1D2E1 menamakan organorgan perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ B3D6E1 Menjelaskan kepentingan perkumuhan Membincangkan perkumuhan. maksud     Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

organ

•menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. •menerangkan perkumuhan. kepentingan

Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan ginjal. Membincangkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea. Membincangkan kepentingan perkumuhan.

CUTI RAYA CINA ( 29/1 – 4/2/14) 6 (3-7/2/14) 3.2 Menganalisa sistem urinari dalam manusia. Murid boleh: • mengenal pasti lokasi ginjal dan bahagian sistem urinari yang lain. • memerihalkan bentuk ginjal, • mengenal pasti struktur ginjal. • memerihalkan fungsi ginjal. •menerangkan kepentingan untuk mengekalkan kesihatan ginjal. B2D5E1 Melabel struktur sistem urinari manusia B4D4E1 memerhati bentuk, struktur, fungsi ginjal menggunakan model atau perisian komputer B3D6E2 menerangkan kepentingan mengekalkan Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra. Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi ginjal. Mengkaji spesimen hidup ginjal untuk: a) memerihalkan bentuk ginjal. b) mengenalpasti komponen ginjal iaitu korteks, medula      Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

6

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
kesihatan ginjal dan pelvis. Membincangkan perkara berikut: a) Kepentingan ginjal. b) Kehidupan dengan ginjal yang rosak. 3.3Menganalisa perkumuhan dalam tumbuhan. Murid boleh: •memerihalkan cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan. B3D6E3 menerangkan caracara bagaimana tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan B1D2E1 menamakan organorgan perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ . Mengumpul dan mentafsir data berikut: a)Cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan. b)Hasil perkumuhan tumbuhan ialah karbon dioksida, air dan hasil perkumuhan yang kompleks.      Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•mengenal pasti perkumuhan tumbuhan.

hasil

7 (1014/2/14)

BIDANG PEMBELAJARAN : 4. PEMBIAKAN 4.1Memahami pembiakan seks dan aseks.

Murid boleh: •menyatakan pembiakan. kepentingan B3D7E1 Menjelaskan kepentingan pembiakan dan membandingkan antara pembiakan seks dengan pembiakan aseks B1D3E1 menamakan jenis-jenis pembiakan

•membanding dan membezakan pembiakan seks dengan aseks.

Membincangkan perkara berikut: a)Kepentingan dan jenis pembiakan. b)Persamaan dan perbezaan antara pembiakan seks dengan aseks Menggunakan carta, gambar rajah, video atau perisian komputer untuk mengkaji perkara berikut: a) Persenyawaan. b) Persenyawaan dalam dan

      

•menyatakan jenis pembiakan.

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

7

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
luar. c) Pelbagai cara pembiakan aseks iaitu belahan dedua, penunasan, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif serta penjanaan semula. Membincang dan mengelaskan haiwan dan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.

•menyatakan persenyawaan.

maksud

B2D6E1 mendefinisikan persenyawaan B3D7E3 Menerangkan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar B3D7E2 mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakan aseks B1D3E2 menamakan bahagianbahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita B3D8E1 menjelaskan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki

•memerihalkan persenyawaan dalam dan luar.

•mengelaskan haiwan tumbuhan mengikut pembiakannya.

dan cara

4.2 Menganalisa sistem pembiakan lelaki.

Murid boleh: •mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki.

•memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki. •menyatakan peranan sperma dalam pembiakan. •memerihalkan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh.

B3D8E2 menerangkan peranan sperma dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh

Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Organ seks iaitu testis dan zakar. b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu skrotum, uretra, salur sperma dan kelenjar prostat. Membincangkan perkara berikut: a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki. b) Peranan sperma dalam pembiakan. c) Perubahan fizikal, fisiologi dan emosi lelaki

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

8

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
semasa baligh. 8 (1721/2/14) 4.3 Menganalisa sistem pembiakan wanita. Murid boleh: • mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita. B1D3E2 menamakan bahagianbahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita B3D8E3 menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan wanita B3D8E4 menerangkan peranan ovum dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh B3D8E5 membandingkan antara gamet lelaki dengan gamet wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Organ seks iaitu ovari dan uterus. b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu salur falopia, faraj dan serviks. Membincangkan perkara berikut: a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita. b) Peranan ovum dalam pembiakan. c) Perubahan fizikal, psikologi dan emosi wanita semasa baligh. Menjalankan simulasi untuk menunjukkan perbezaan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita.

menyatakan peranan ovum dalam pembiakan. memerihalkan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh. membanding dan membezakan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.

4.4 Menganalisa kitar haid.

Murid boleh: • memerihalkan maksud haid. B2D7E1 mendefinisikan haid

Membincangkan perkara berikut: a) Haid dan kitar haid. b) Perubahan dinding

  

Membuat inferens Meramal Menganalisis

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan

9

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
• memerihalkan maksud kitar haid. •memerihalkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid. • menghubungkait fasa subur kitar haid dengan persenyawaan. B3D9E1 menjelaskan kitar haid B3D9E2 menerangkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid dan menghubungkait antara fasa subur dengan persenyawaan B3D9E3 menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan gambar rajah, carta, model, video atau perisian komputer: a) Lokasi penempelan embrio. b) Perkembangan zigot kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiran        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan uterus semasa kitar haid. c) Hubungan antara fasa subur dalam kitar haid dengan persenyawaaan. d) Kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.     Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

• menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.

9 (2428/2/14)

4.5Menganalisa persenyawaan kehamilan.

dan

Murid boleh:

 memerihalkan
persenyawaan dalam manusia. B3D10E1 menjelaskan persenyawaan dalam manusia, menentukan lokasi penempelan embrio dan perkembangan zigot kepada embrio menjadi fetus sehingga kelahiran

 mengenal pasti lokasi
penempelan embrio.

 memerihalkan
perkembangan zigot kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiran.

.
4.6Memahami kepentingan penjagaan Murid boleh: B6D4E1 Membuat Mengaturkan pameran atau persembahan multimedia  Membuat inferens  Menjana idea

10

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
pra natal. •menghubungkait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. •menerangkan pentingnya mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus. pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: •kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan •kesan rokok terhadap fetus •kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus tentang perkara berikut: a) Kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat semasa kehamilan. b) Kesan merokok dan pengambilan bahan tertentu seperti dadah dan alkohol ke atas embrio dan fetus.       Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

10 (3-7/3/14)

4.7Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia.

Murid boleh: •menyatakan kemandulan. maksud

•memerihalkan cara mengatasi kemandulan. •memerihalkan kawalan kehamilan. kaedah

B3D10E2 menjelaskan cara-cara mengatasi kemandulan dan kaedah-kaedah kawalan kehamilan B6D5E1 Memberi ceramah atau membahaskan mengenai: •kaedah kawalan kehamilan •salah guna kawalan

•membahaskan salah guna kawalan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. •menerangkan penyelidikan manusia. kepentingan pembiakan

Mengumpul dan mentafsir data berikut: a) Maksud kemandulan. b)Cara mengatasi kemandulan iaitu nutrisi, rawatan hormon, pembedahan,persenyawaan in vitro (IVF). c) Kawalan kehamilan iaitu kaedah ritma, penggunaan kondom, pil perancang keluarga, intra-uterine contraceptive device (IUCD), spermisid, vasektomi dan ligasi. Membahaskan isu kawalan kehamilan dan kesannya

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

11

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
kehamilan •kebaikan dan keburukan kawalan kehamilan kepada masyarakat. •Kepentingan penyelidikan pembiakan manusia 11 (1014/3/14) 4.8 Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga. Murid boleh: •mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga. •mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan betina bunga. •mengenal pasti gamet jantan dan betina. B4D5E1 mengenal pasti bahagian-bahagian bunga, bahagian pembiakan jantan, bahagian pembiakan betina, butir debunga dan ovul melalui aktiviti B3D11E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan jantan dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga B3D11E2 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan betina dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga pada masyarakat. Membincangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.

Meneliti bunga untuk mengenal pasti bahagian berikut: a) Ranggi dan sepal. b) Bahagian jantan iaitu stamen yang terdiri daripada filamen, anter dan butir debunga. c) Bahagian betina iaitu pistil yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovul. Menggunakan mikroskop atau kanta tangan untuk memerhati berikut: a) Keratan rentas dan keratan melintang ovari untuk mengenal pasti ovul. b) Butir debunga. Membincangkan fungsi berikut: a) Bunga dalam pembiakan. b)Bahagian pembiakan jantan bunga. c)Bahagian pembiakan betina bunga.

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•memerihalkan fungsi bahagian pembiakan jantan dan betina bunga dalam pembiakan seks.

12

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)

4.9Menganalisa pendebungaan.

Murid boleh: •memerihalkan pendebungaan. maksud

B2D8E1 mendefinisikan pendebungaan B5D2E1 menganalisis pelbagai jenis bunga dan agen pendebungaannya melalui kerja lapangan B1D4E1 menamakan jenisjenis pendebungaan B3D12E1 membandingkan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk B3D12E2 menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk

•menghubungkait ciri bunga dengan agen pendebungaannya. •menyatakan pendebungaan. jenis

•membanding dan membezakan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. •menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk. •menerangkan melalui contoh kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian. 12 (1721/3/14) 4.10Memahami perkembangan buah dan biji benih pada tumbuhan. Murid boleh: •mengenal pasti lokasi di mana berlakunya persenyawaan dalam bunga.

Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a)Pendebungaan. b)Jenis pendebungaan. c)Persamaan dan perbezaan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. d)Kelebihan pendebungaan kacuk. e)Kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis bunga dan mengenal pasti agen pendebungaannya.

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•memerihalkan persenyawaan

B4D5E2 memerhati perkembangan tiub debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% dan 10%) melalui aktiviti B3D13E1

Menggunakan mikroskop untuk memerhati perkembangan salur butir debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% - 10%). Melukis berserta gambar rajah nota

     

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

13

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
dalam tumbuhan. • memerihalkan pembentukan buah dan biji benih. menghuraikan persenyawaan dalam tumbuhan sehingga pembentukan buah dan biji benih penerangannya mengenai perkara berikut: a) Proses persenyawaan pada tumbuhan. b) Pembentukan buah dan biji benih. Membincangkan perkara berikut: a)Tempat berlakunya persenyawaan dalam bunga. b)Persenyawaan pada tumbuhan. c)Pembentukan buah dan biji benih. 4.11Mensintesis konsep percambahan biji benih. Murid boleh: •mengenal pasti struktur biji benih. • menerangkan fungsi bahagian biji benih yang berbeza. •memerihalkan perubahan fizikal biji benih semasa percambahan. •membuat hipotesis tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. •merekabentuk eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. B5D4E1 menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih melalui eksperimen B4D5E3 memerhati struktur biji benih dan mengaitkan dengan fungsi melalui aktiviti Membelah biji benih secara memanjang dan mengenal pasti strukturnya dengan menggunakan kanta tangan atau mikroskop. Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Fungsi pelbagai bahagian biji benih iaitu embrio (radikal, plumul dan kotiledon) dan testa yang dilindungi perikarpa (kulit buah). b)Perubahan fizikal biji benih berdasarkan pembentukan radikal,        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan beza Mencirikan

14

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
plumul dan kotiledon. •menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. •membuat kesimpulan tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil untuk: a) mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan dengan percambahan biji benih. b)membina hipotesis mengenai keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Merekabentuk dan menjalankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. 4.12 Mengaplikasi pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga. Murid boleh: •menerangkan melalui contoh maksud pembiakan vegetatif. •menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh membiak secara vegetatif. •mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif. B3D14E1 mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif B5D3E1 menganalisis Menjalankan kajian pembiakan vegetatif pelbagai tumbuhan di tapak semaian untuk mengenal pasti jenis pembiakan vegetatif. Membincangkan maksud pembiakan vegetatif. Membincangkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•memerihalkan penyelidikan

aplikasi pembiakan

15

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
vegetatif yang dijalankan dalam pertanian. pembiakan vegetatif melalui kerja lapangan

13 (31/34/4/14)

BIDANG PEMBELAJARAN : 5. PERTUMBUHAN 5.1 Menganalisa pola pertumbuhan manusia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22-30/3/14) B2D9E1 Membincangkan perkara mendefinisikan berikut: •memerihalkan maksud pertumbuhan pertumbuhan. a) Ciri yang digunakan untuk B3D15E1 mengukur kadar •mengenal pasti ciri yang menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan seperti tinggi digunakan untuk mengukur yang digunakan untuk dan berat. kadar pertumbuhan. mengukur kadar b) Maksud pertumbuhan. pertumbuhan c)Pola pertumbuhan bagi •menganalisa lengkuk B4D6E1 lelaki dan wanita. pertumbuhan lelaki dan wanita. mentafsir lengkuk d)Kesan pengambilan nutrisi pertumbuhan lelaki kepada perkembangan •membanding dan dan wanita sejak bayi fizikal dan kesejahteraan membezakan lengkuk ke alam dewasa mental kanak-kanak. pertumbuhan lelaki dengan melalui aktiviti wanita. Menjalankan aktiviti untuk mentafsir lengkuk •memerihalkan kesan B3D15E2 pertumbuhan lelaki dan pengambilan nutrisi ke atas menerangkan kesan wanita daripada bayi ke pertumbuhan kanak-kanak. kekurangan alam dewasa. pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak Murid boleh: Murid boleh: •memerihalkan mineral. maksud B2D10E1 Mendefinisikan mineral Membincangkan maksud mineral. Mengumpul dan mentafsir data mengenai pelbagai jenis mineral yang wujud di dalam kerak Bumi: a)Unsur semula jadi iaitu emas dan perak, b)Sebatian semula jadi iaitu

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

14 (7-11/4/14)

TEMA : DALAM ALAM

JIRIM

    

BIDANG PEMBELAJARAN : 6. TANAH DAN SUMBERNYA

• menerangkan melalui contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi atau

B3D16E1 menerangkan dengan contoh mineral yang

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

16

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
6.1Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak Bumi. sebatian semula jadi. •mengenal pasti unsur dalam sebatian semula jadi. • memerihalkan sifat mineral. •menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral. wujud dalam bentuk unsur semula jadi dan sebatian semula jadi oksida, karbonat, sulfida dan silikat. Membincang dan mengenal pasti unsur dalam beberapa sebatian semula jadi. Menjalankan aktiviti untuk mempelajariperkara berikut: a) Kekerasan mineral. b) Kelarutan mineral dalam air. c)Kesan haba ke atas beberapa karbonat, oksida dan sulfida logam. Menjalankan sumbangsaran dan membincangkan perkara berikut: a) contoh logam. b) contoh bukan logam. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam berikut: a) oksigen. b) sulfur. Mengumpul dan mentafsir data tentang sebatian silikon yang wujud dalam bentuk silika dan silikat. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat silika dan        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan   Membanding beza Mencirikan

B4D7E1 memerhati sifat-sifat mineral dan menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral melalui aktiviti

6.2 Memahami tindak balas antara logam dengan bukan logam.

Murid boleh: •menyatakan contoh logam dan bukan logam. •memerihalkan tindak balas antara logan dan bukan logam. •menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam dengan bukan logam. •menyatakan logam bertindak balas dengan bukan logam pada kadar yang berbeza. Murid boleh: • menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon. • menyatakan contoh silica. B1D5E1 Menamakan pelbagai bentuk sebatian silikon dan memberi contoh

B4D8E1 memerhati tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam melalui aktiviti

15 (14/418/4/14)

6.3 Memahami sebatian silikon.

   

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri

17

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
silikat seperti berikut: a) Kelarutan dalam air. b) Tindak balas dengan asid hidroklorik. c) Kesan haba. Mengadakan lawatan ke kilang untuk mempelajari proses pembuatan kaca, seramik, cip elektronik dan gentian optik. Membincangkan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian. Mengumpul dan mentafsir data tentang kalsium karbonat. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji berikut: a) Sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba. b) Pembentukan kalsium oksida (kapur tohor) dan kalsium hidroksida (kapur mati). Membincangkan perkara berikut: a) Penggunaan sebatian kalsium iaitu kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida. b) Sifat sebatian kalsium    Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan nikmat Tuhan

• menyatakan contoh silikat. •menghubungkait sifat sebatian silikon dengan kestabilannya. B4D9E1 memerhati sifat silika dan silikat melalui aktiviti B3D17E1 menjelaskan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan seharian

• menerangkan melalui contoh kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.

6.4Menganalisa sebatian kalsium.

Murid boleh: •menyatakan unsur kalsium karbonat. dalam

B1D6E1 menamakan unsur dalam kalsium karbonat dan pelbagai contoh

      

•mengenal pasti pelbagai bentuk kalsium karbonat. •memerihalkan sifat kalsium karbonat. •menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas kalsium karbonat. •memerihalkan pembentukan kalsium oksida dan kalsium hidroksida. •menghubungkait sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya. B5D5E1 meneliti sifat-sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba melalui eksperimen B3D17E2 menjelaskan kegunaan sebatian kalsium karbonat, kalsium oksida, kalsium

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

18

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
hidroksida. dan mengaitkan sifat-sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya B1D7E1 menamakan pelbagai sumber bahan api semula jadi B3D18E1 Menjelaskan pembentukan sumber bahan api semula jadi B4D10E1 memerhati hasil-hasil penyulingan berperingkat petroleum melalui aktiviti B6D6E1 Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai: PETROSAINS/Planetari um/Pusat Sains Negara/Logi Penapisan Minyak Atau Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai: •Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. dengan merujuk kegunaannya.

kepada

16 (21/425/4/14)

6.5Menganalisa sumber bahan semula jadi kepentingannya

Murid boleh: api dan •menyenaraikan sumber bahan api semula jadi. •menerangkan pembentukan sumber bahan api semula jadi.

Melayari laman sesawang atau membuat lawatan ke PETROSAINS, Pusat Sains Negara atau logi penapisan minyak untuk mengumpul maklumat mengenai pembentukan sumber bahan api semula jadi di Malaysia. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. Membincangkan berikut: perkara

      

•memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum.

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•memerihalkan sifat pelbagai pecahan daripada penyulingan berperingkat petroleum. •memerihalkan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. •menerangkan sumbangan petroleum dan industri gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. •menjanakan ide tentang cara penggunaan secara cekap sumber bahan api semula jadi.

a) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. b) Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. c) Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain.

19

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
•Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara; dan •Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain 17 (28/42/5/14) TEMA :TENAGA DALAM KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 7. KEELEKTRIKAN 7.1Memahami elektrostatik Murid boleh: •memerihalkan elektostatik. maksud B2D11E1 mendefinisikan elektrostatik Menjalankan aktiviti berikut: a) Menghasilkan cas elektrik statik dalam bahan melalui geseran. b)Mengesan cas elektrik statik menggunakan elektroskop. c)Memerhati apa yang berlaku apabila dua objek yang sama atau berlainan cas diletakkan berdekatan dan membuat kesimpulan mengenai cas elektrostatik. Membincangkan perkara berikut: a) Maksud elektrostatik. b) Jenis cas elektrik statik. c) Sifat cas elektrik statik. d)Contoh bahan yang mudah dicas iaitu asetat dan politena. e)Fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik seperti kilat. f)Langkah keselamatan yang perlu diambil semasa        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•menyatakan jenis cas elektrik statik. •menyatakan sifat cas elektrik statik. •memerihalkan bagaimana cas elektrik statik dihasilkan dalam bahan tertentu. •memerihalkan cara mengesan cas elektrik statik. •memerihalkan fenomena harian yang disebabkan oleh cas elektrik statik. •menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa pengendalian cas elektrik.

B3D19E1 menjelaskan jenis cas dan sifat-sifat elektrostatik B4D11E1 memerhati sifat-sifat cas elektrostatik melalui aktiviti

B3D19E2 menerangkan fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas

20

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
elektrik mengendalikan cas elektrik seperti penggunaan pengalir kilat. Mengumpul dan mentafsir data mengenai sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam kehidupan harian Menjalankan aktiviti untuk memerhati pengaliran arus elektrik menggunakan janakuasa Van de Graff dan galvanometer Membincangkan perkara berikut: a) Keelektrikan. b) Arus elektrik. c) Voltan. d) Rintangan. e) Arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik. Mengumpul maklumat dan menjalankan persembahan multimedia mengenai penemuan unit bagi: a) arus iaitu ampere. b) voltan iaitu volt. c) rintangan iaitu ohm. Memeriksa alat membincangkan kegunaanya pengukuran: dan dalam        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

7.2 Memahami keelektrikan

Murid boleh: •memberikan contoh sumber tenaga elektrik dalam kehidupan harian.

B4D12E1 mengesan pengaliran arus elektrik menggunakan jana kuasa Van de Graff dan galvanometer melalui aktiviti B2D12E1 Mendefinisikan; •tenaga elektrik, •arus elektrik, •voltan dan •rintangan B3D20E1 menjelaskan arah pengaliran arus elektrik dan elektron dalam litar elektrik

•menyatakan keelektrikan.

maksud

•menyatakan maksud voltan. •menyatakan maksud rintangan. •memerihalkan arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik..

18 (5/59/5/14)

7.3 Mengaplikasi kefahaman cara mengukur keelektrikan

Murid boleh: •mengenal pasti alat pengukur arus. •mengenal pasti alat pengukur voltan. •menyatakan unit arus. •menyatakan unit voltan. •menyatakan unit rintangan. •mengukur arus dalam litar elektrik. •mengukur voltan dalam litar B1D8E1 menamakan alat pengukur bagi arus dan voltan serta unitnya B4D12E2 membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya melalui aktiviti

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

21

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
elektrik. a) Arus. b) Voltan. Membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya. Merekabentuk dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut: a) Kesan perubahan rintangan ke atas arus. b) Kesan perubahan voltan ke atas arus. B5D6E1 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan rintangan ke atas arus B5D6E2 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan voltan ke atas arus Membincangkan perkara berikut: a) Hubungan antara voltan, arus dan rintangan. b) Hukum Ohm.

7.4Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.

Murid boleh: •merekabentuk eksperiman untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus. •menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus. •memerihalkan kesan perubahan rintangan ke atas arus.

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•merekabentuk eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus. •menjalankan eksperiman untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus. •memerihalkan kesan perubahan voltan ke atas arus. •menyatakan Hukum Ohm. 7.5 Mensintesis konsep litar selari dan litar Murid boleh:

Memadankan simbol pada litar elektrik dengan

Membuat inferens

 Menjana idea

22

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
bersiri •mengenal pasti komponen litar elektrik dan simbolnya. •melukiskan satu gambar rajah litar yang lengkap. •membinakan satu litar yang lengkap. •membinakan satu litar bersiri. •membinakan satu litar selari. •membanding dan membezakan susunan komponen dalam litar bersiri dengan litar selari. Murid boleh: •memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar bersiri. •memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam litar bersiri. •memerihalkan rintangan dalam litar bersiri. •menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri. Murid boleh: •memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar selari. •memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam litar selari. B2D13E1 memadankan simbolsimbol pada litar elektrik dengan komponennya B3D21E1 mengilustrasi litar bersiri dan litar selari komponennya. Melukis gambarajah dan membina litar berikut: a) Litar yang lengkap. b) Litar bersiri. c) Litar selari. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara litar bersiri dan litar selari dengan ilustrasi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiri. Membincangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri. B3D21E2 menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari. Membincangkan perkara berikut: a) Kelebihan dan kelemahan litar selari. b) Persamaan dan       Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

19 (12/516/5/14)

7.6 Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiri

            

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

7.7 Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

23

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
•memerihalkan dalam litar selari. rintangan perbezaan antara litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan.  Mencirikan

•menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari. •membanding dan membezakan antara litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan

B3D21E3 menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari B3D21E4 membandingkan litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan B3D22E1 Menerangkan: •medan magnet, •hubungan antara garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet; dan •kegunaan magnet dalam kompas B4D13E1 memerhati medan magnet melalui aktiviti

7.8 Memahami kemagnetan.

Murid boleh: •memerihalkan maksud medan magnet. •menghubungkaitkan garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet. •menerangkan kegunaan magnet dalam kompas. •melukiskan medan satu magnet bar. •melukiskan magnet. arah magnet

Menjalankan aktiviti berikut: a) Menggunakan serbuk besi untuk mengkaji medan magnet satu magnet bar. b) Menggunakan kompas untuk menunjukan arah medan magnet. Membincangkan perkara berikut: a) Medan magnet. b) Hubungkait antara garisan medan magnet dan kekuatan medan magnet. Mengkaji dan membincangkan kegunaan magnet dalam kompas.

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

medan

7.9 Memahami keelektro magnetan.

Murid boleh: •menghubungkaitkan arus elektrik yang mengalir melalui B4D13E2 memerhati medan magnet yang terhasil oleh arus

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir

  

Membuat inferens Meramal Menganalisis

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan

24

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
konduktor dengan kemagnetan. elektrik yang mengalir melalui wayar lurus melalui aktiviti melalui wayar lurus. Membincangkan maksud: a) Keelektromagnetan. b) Elektromagnet.     Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•memerihalkan elektromagnet.

maksud

B2D14E1 Mendefinisikan; •keelektromagnetan dan •elektromagnet

22 (1620/6/14)

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.PENJANAAN ELEKTRIK 8.1 Memahami penjanaan tenaga elektrik.

MINGGU 20 (19-23/5/14) – PEPERIKSAAN SEMESTER 1 MINGGU 21 (26-27/5/14) – PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN SEMESTER 1 CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 (28/5-15/6/14) Murid boleh: Meneroka laman sesawang atau mengadakan lawatan • menyenaraikan pelbagai jenis B1D9E1 ke stesen jana kuasa untuk generator. menamakan pelbagai mengumpul dan mentafsir jenis generator dan data berikut: •memerihalkan penjanaan sumber tenaga a) Pelbagai jenis generator tenaga elektrik daripada altenatif iaitu pelbagai jenis termal, hidroelektrik,disel, stesen jana kuasa. nuklear dan turbin gas. b) Penjanaan tenaga elektrik •membandingdan membezakan B3D23E1 dalam pelbagai jenis stesen penjanaan tenaga elektrik membandingkan jana kuasa. antara pelbagai jenis stesen penjanaan tenaga c) Sumber tenaga alternatif, jana kuasa. elektrik oleh pelbagai contoh: tenaga solar dan jenis stesen jana kuasa biojisim. •memberi contoh sumber tenaga altenatif. Membincangkan persamaan dan perbezaan dalam penjanaan tenaga elektrik pelbagai jenis stesen jana kuasa.

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

25

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
Menjalankan aktiviti tentang penggunaan tenaga solar menggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel fotovolta).

8.2 Memahami transfomer.

Murid boleh: •mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer. •memerihalkan bagaimana transfomer berkerja. •membanding dan membezakan transfomer injak naik dengan transfomer injak turun. •memerihalkan peranan transformer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik. B2D15E1 melabel bahagianbahagian transformer B3D23E2 membandingkan antara transfomer injak naik dengan transfomer injak turun

Membina sebuah transfomer ringkas dan mengkaji struktur fizikalnya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan fungsi transfomer ringkas. Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip kerja transfomer injak naik dan transfomer injak turun. Membincangkan transfomer injak naik dan injak turun dari aspek: a)Persamaan dan perbezaan. b) Kegunaan dalam Memerhati model atau carta dan membincangkan sistem penghantaran dan pengagihan elektrik termasuk Rangkaian Grid Nasional, stesen transformer, lapangan suis, pencawang masuk utama dan pencawang bahagian.

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

8.3 Menganalisa penghantaran elektrik dan sistem pengagihan.

Murid boleh: •menyusun mengikut urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan elektrik. •memerihalkan fungsi komponen sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

     

B3D23E3 menerangkan

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

26

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
•memerihalkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna. 23 (2327/6/14) 8.4 Memahami bekalan elektrik dan sistem pendawaian di rumah. Murid boleh: •menyatakan utama. •menyatakan elektrik. nilai voltan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna beza Mencirikan

Mengumpul dan mentafsir data tentang Rangkaian Grid Nasional Malaysia.

Mengumpul dan mentafsir data mengenai bekalan tenaga elektrik di rumah. Mengkaji dan membincangkan perkara berikut: a) Sistem pendawaian elektrik di rumah termasuk kotak fius, suis utama, pemutus litar, wayar hidup, wayar neutral, wayar bumi dan meter elektrik. b) Kod warna antarabangsa. Menjalankan aktiviti untuk: a) mengkaji struktur dan reka bentuk plug 3 pin, b) melengkapkan pendawaian plug 3-pin.

      

jenis

arus

•mengenal pasti jenis arus elektrik yang dibekalkan ke rumah. •menyatakan jenis pendawaian elektrik. •mengenal pasti pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik. •memerihalkan fungsi pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik. •memerihalkan plug 3-pin. 8.5 Menganalisa kos penggunaan tenaga elektrik. Murid boleh: •menyatakan kadar kuasa dan voltan peralatan elektrik di pendawaian B3D24E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pendawaian elektrik dan pendawaian plug 3-pin

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

Memeriksa pelbagai peralatan elektik rumah untuk mengumpul dan mentafsir data tentang

  

Membuat inferens Meramal Menganalisis

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan

27

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
rumah. •mengirakan jumlah arus yang mengalir melalui peralatan elektrik. •mengingatkan kembali hubungan antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. •menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik. B3D25E1 menyelesaikan masalah dalam kos penggunaan elektrik kuasa, voltan dan kadar arus. Mengira jumlah pengaliran arus yang mengalir melalui peralatan elektrik di rumah. Membincangkan hubung kait antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. Menjalankan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah untuk mengenal pasti kos penggunaan tenaga elektrik dalam sebulan. Membincangkan perkara berikut: a) Jenis fius. b) Nilai fius. c) Fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik. d)Peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kejadian litar pintas. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza.     Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

8.6 Memahami fungsi fius dan wayar bumi.

Murid boleh: • mengenal pasti pelbagai jenis fius. • menyatakan nilai fius. •memerihalkan dalam sistem elektrik. fungsi fius pendawaian B4D14E2 memerhati kejadian litar pintas melalui aktiviti B4D14E1 menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza melalui aktiviti

      

•menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik. •memerihalkan peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

28

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
24 (30/64/7/14) 8.7 Menilai kepentingan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik. Murid boleh: •menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik. •memerihalkan langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik, •mewajarkan keperluan adanya langkah keselamatan dan ciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik. B6D8E1 Memberi ceramah mengenai: •langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik. •memerihal langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik, •mewajarkan keperluan adanya langkah-langkah keselamatan dan ciriciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik Memberi ceramah mengenai: •Aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. •Memerihal cara memulihara elektrik. •Mewajarkan keperluan memulihara elektrik. •meramal masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik. Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Punca kemalangan elektrik. b) Langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan elektrik. c) Ciri keselamatan di rumah untuk mengelak berlakunya kemalangan elektrik. Membincangkan keperluan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

8.8 Menilai kepentingan memulihara elektrik.

Murid boleh: •mengenal pasti aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. •memerihalkan memulihara elektrik. cara

Mengumpul dan mentafsir data tentang aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. Membincangkan memulihara elektrik. cara

      

•mewajarkan keperluan memulihara elektrik. •meramalkan masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

Menjalankan projek tentang kecekapan tenaga. Membincang dan mewajarkan keperluan memulihara elektrik.

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

29

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
Menjalankan sumbangsaran mengenai masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik. 25 (7-11/7/14) TEMA : ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPAS BIDANG PEMBELAJARAN : 1. BINTANG DAN GALAKSI 9.1 Menganalisa Matahari Murid boleh: •memerihalkan ciri Matahari. •mengenal Matahari. pasti struktur B2D16E1 melabel struktur Matahari B1D10E1 menamakan pelbagai fenomena yang berlaku di permukaan Matahari B3D26E1 menjelaskan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi dan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Ciri Matahari iaitu saiz, jisim, ketumpatan relatif dengan Bumi dan suhu permukaan. b) Struktur Matahari iaitu korona, kromosfera dan fotosfera. c) Fenomena yang berlaku di permukaan Matahari iaitu prominen, nyala suria and tompok matahari. d)Kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi. e) Penjanaan tenaga oleh Matahari.        Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•mengenal pasti fenomena yang berlaku di permukaan Matahari. •menerangkan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi. •menyatakan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari.

9.2 Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta

Murid boleh: •mendefinisikan bintang. •mengenal pasti Matahari sebagai suatu bintang. •mengenal pasti bintangbintang cerah di langit. •membanding dan B2D17E1 mendefinisikan bintang B3D26E2 mengenal Matahari bintang

Membincangkan perkara berikut: a) Definisi bintang. b) Matahari sebagai bintang. Melawat Planetarium Negara atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang

     

pasti adalah dan

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

30

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
membezakan bintang berdasarkan kepada ciri tertentu. membandingkan bintang berdasarkan ciri-ciri tertentu berikut: a) Bintang cerah seperti Sirius dan Rigel. b) Matahari sebagai satu bintang. c) Pelbagai jenis bintang berdasarkan suhu, saiz dan kecerahan. d) Pembentukan bintang. e) Kematian bintang yang meninggalkan kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam. f) Jenis galaksi iaitu elips, berpilin dan tidak seragam. g) Galaksi Bima Sakti. h) Alam semesta. Mengambil bahagian dalam aktiviti memerhati bintang. Menonton perisian komputer atau video untuk mengumpul maklumat mengenai topik dalam objektif pembelajaran ini beza Mencirikan

•memerihalkan bintang. •memerihalkan bintang.

pembentukan

kematian

B3D26E3 Menjelaskan: •pembentukan bintang dan kematian bintang, •Galaksi Bima Sakti; dan •alam semesta dan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta B1D11E1 menamakan pelbagai bentuk galaksi B3D26E3 Menjelaskan: •pembentukan bintang dan kematian bintang, •Galaksi Bima Sakti; dan •alam semesta dan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta B6D9E1 Membuat

•menyatakan jenis galaksi. •memerihalkan Galaksi Bima Sakti. •memerihalkan alam semesta. •menyatakan Sistem Suria semesta. kedudukan dalam alam

26 (14-

9.3 Mensyukuri kewujudan alam

Murid boleh:

Menulis tentang

sajak

or Haiku keunikan,

Membuat inferens

 Menjana idea

31

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
18/7/14) semesta sebagai anugerah Tuhan. •menghargai keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan. pembentangan hasil penulisan kreatif (sajak/ syair/ puisi/ pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll ) mengenai: keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan B3D27E1 menerangkan keluasan alam semesta berbanding Bumi dan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi B3D28E1 menerangkan perkembangan dalam bidang astronomi dan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan. Membincangkan perkara berikut: a) Keluasan alam semesta. b) Semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal. c) Kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi.       Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

•memerihalkan luasnya alam semesta berbanding Bumi. •menerangkan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi. •menyatakan semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal. 27 (2125/7/14) BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PENEROKAAN ANGKASA LEPAS 2.1Memahami perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas. Murid boleh: •memerihalkan perkembangan dalam bidang astronomi. •memerihalkan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas. •menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi.

B3D28E2 menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi

Melayari internet, mengadakan lawatan ke Planetarium atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: a) Perkembangan dalam bidang astronomi. b) Aplikasi teknologi berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi, contohnya remote sensing. c) Perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas,

      

Membuat inferens Meramal Menganalisis Mengenal pasti Menghubung kaitkan Membanding beza Mencirikan

 Menjana idea  Berfikiran kritikal dan analitis  Mensyukuri nikmat Tuhan

32

RPT SAINS TING.3 2014 (SMK PUJUT)
contohnya pelancaran roket, satelit, prob termasuk pendaratan manusia di permukaan Bulan. Membahaskan mengenai keperluan untuk meneruskan penerokaan angkasa lepas. Menjalankan persembahan multimedia tentang pembangunan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas. MINGGU 28 (28/7-1/8/14) – CUTI RAYA PUASA MINGGU 29 – MINGGU 34 (PERSEDIAAN MENGHADAPI PBSMR & PELAKSANAAN PBS) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (13-21/9/14) MINGGU 35 – 36 (PENILAIAN PBSMR) MINGGU 37 – 43 (PERBINCANGAN PBSMR & PENILAIAN AKHIR TAHUN & PENGURUSAN DOKUMENTASI PBS) 22/11/14-4/1/15 (CUTI AKHIR TAHUN)

•mewajarkan meneruskan angkasa lepas.

keperluan penerokaan

B3D28E3 mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas

33