PERANCANGAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

Nasarudin Bin Abdullah Muhamad Ikhwan Bin Mat Jusoh Asmaj Bt Salleh PISMP RBT (A)

Teori-teori Kurikulum
1 ) Teori disiplin mental Latihan mental - pengembangan dari kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki setiap individu. gagasan utama (minda) yang dianggap terbaring tidak aktif sehingga dilatih Kecekapan fikiran@otak (ingatan, kemahuan, akal budi dan ketekunan) merupakan otot-otot otak tadi 
Mampu untuk lebih kuat jika dilatih secara

berperingkat dan memadai

2 ) Teori kurikulum saintifik 
Prosedur penyelidikan yang sistematik Jawapan jitu dan tepat Objektif yang berkualiti Boleh menggambarkan / menerapkan

fenomena 
Meramal akibat Menjadikan fenomena yang ditetapkan ke

dalam kenyataan aksi

3 ) Teori fungsi Auguste Comte. manusia itu ialah sebuah dunia yang kecil dan padanya terdapat gambaran mengenai segala yang ada di dunia ini. Setiap manusia mempunyai peranannya yang tersendiri sama ada sebagai individu ataupun anggota masyarakat. 

setiap anggota masyarakat melaksanakan

peranan dan fungsinya - masyarakat akan berada dalam keadaan yang stabil dan berkembang dengan teratur. 
sebarang gangguan terhadap fungsi itu

akan mengakibatkan konflik dan pergolakan - membawa keruntuhan kepada masyarakat tersebut.

4 ) Teori Konflik Konflik Individu - dalam diri individu - antara individu Konflik Lembaga - dalam lembaga - antara lembaga Jenis konflik - Konflik penugasan - Konflik emosional - Konflik administratif

a) Apa pemicu konflik? b) Siapa pihak-pihak yang terlibat? c) Pokok sengketa dan isu konflik? d) Apa saja strategi yang digunakan pihak-pihak

yang berkonflik? e) Bagaimana konflik meluas sehingga melibatkan lebih banyak pihak, wilayah yang lebih luas, dan isu yang lebih banyak? f) Apa hasil dan akibat/impak yang ditimbulkan konflik?

MODEL KURIKULUM TYLER
Definisi: sebagai pelajaran yang dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Objektif pelajaran: 1) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar. 2) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar 

4 Perkara Yang Utama Harus Dirangkumi Dalam Kurikulum: 1. Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. 2. Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. 3. Tingkah laku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. 4. Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. 

Berdasarkan Huraian Tersebut, Tyler Mengusulkan Suatu Model Kurikulum Yang Mengandungi Perkaraperkara Berikut: a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. c) Methodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan objektifnya. d) Penilaian untuk mengukur keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Pengenalan 
Perancangan yang dilakukan dibuat oleh

pelbagai pihak Rancangan perubahan pendidikan perlu dihebahkan lebih awal dan luas untuk membolehkan masyarakat dapat membuat cadangan dan menyumbang sebelum keputusan dibuat.

Carta alir dalam membuat perancangan kurikulum:

A) Membuat keputusan dalam perancangan kurikulum 

Perancangan di peringkat kementerian

dilakukan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum Bahagian ini dibantu oleh Bahagian Pendidikan Teknik Vokosional serta Bahagian Pembangunan Kejurulatihan Pendidikan Teknik dan Vokasional

Antara garis panduan pembentukan kurikulum KHSR:
Menetapkan arah tujuan Menetapkan matlamat Menetapkan strategi Menetapkan jangkamasa Menetapkan pencapaian / sasaran

Pelajar

Persekitaran

Empat Elemen Penting Dalam Pendidikan

Guru

Mata Pelajaran

B) Mengumpul dan Mentaksir Data berkaitan Sekolah

Antara maklumat sekolah yang diperlukan dalam membuat perancangan kurikulum: 
Kaedah dan pendekatan pengajaran Prasarana Sekolah Mata pelajaran yang ditawarkan Kedudukan geografi sekolah Pengurusan atau pentadbiran sekolah Kelayakan guru Bilangan guru 

Pengurusan jadual waktu Kedudukan kewangan sekolah Bilangan murid Minat murid

C) Mengumpul dan Mentaksir Data berkaitan Komuniti 

Kehendak kepelbagaian Peluang Kerjaya

Antara perkara yang dipertimbangkan dalam memungut data berkaitan komuniti ialah: 

Latar belakang sosioekonomi Gaya hidup Persaingan Perubahan dasar politik Teknologi 

Pembangunan ekonomi Perpaduan masyarakat Pemupukan moral dan nilai murni

Sekian,terima kasih«..