SMK MUNSHI SULAIMAN KM 6 JALAN KLUANG, 83000 BATU PAHAT, JOHOR.

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Pendidikan Moral Tingkatan 3 2008
Susunan C.S.KOH [Ketua Jurulatih Utama]

1

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Tiga 2007 [ Semester 1 ] (3Januari 2008-8 Jun 2008)
Minggu 1 03-05 Jan 08 Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Pendedadan Sukatan Pelajaran dan Bidang Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3 2008

Kandungan Akademik Hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan pencipta Pengurusan alam secara bertanggungjawab tanda bersyukur dengan angerah Tuhan • Pengurusan alam secara berhikmah untuk kebaikan semua hidupan.

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 2 06-12 Jan 08

i. Menguruskan alam dengan penuh tanggungjawab sebagai tanda kesyukuran terhadap anugerah Tuhan. iii Rujuk juga objektif 1-3 Unit 1 dalam Buku Teks. MS 1.

i. Tayangan video/gambar/slaid tentang keindahan alam ciptaan Tuhan ii. Membuat buku skrap tentang keindahan alam ciptaan Tuhan. iii.Lawatan ke tepi pantai/sungai/hutan simpan. iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 1 v Aktiviti tambahan mengikut

Unit 1 Alam Harmoni Manusia Sejahtera

kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Minggu 3
13-19 Jan 08

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Pekerja beretika negara berjaya Etika kerja yang positif sebagai satu budaya • Amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pekerja - Peraturan kerja - Imej organisasi - Banteras rasuah i. Bersikap amanah dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan kerja. ii. Rujuk juga objektif 1-3 Unit 2 dalam Buku Teks. MS 8 i. Temu ramah dengan kakitangan akademik/bukan akademik di sekolah tentang peraturan kerja. ii. Kajian kes tentang etika kerja seorang guru, doktor dan polis. iii. Mengumpul maklumat daripada media cetak/elektronik tentang pekerja-pekerja contoh dalam sesuatu organisasi. iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 2 v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Unit 2 Pekerja Beretika Negara Gemilang.

2

Minggu Minggu 4
20-26 Jan 08

Nilai dan Penerangan BP 1.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kandungan Akademik Pegangan hidup yang teguh menjamin maruah diri terpelihara 1. Keupayaan menjaga maruah diri dalam kehidupan 2. • Amalan cara hidup yang sihat - Pegangan agama yang kukuh - Usaha memajukan diri dalam pelbagai bidang.

Objektif/Hasil Pembelajaran Mengamalkan cara hidup yang sihat demi maruah diri. Rujuk juga objektif 1-3 dalam Buku Teks Unit 3. MS 14.

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 3 Harga Diriku Maruah Hidupku

i. Mencari maklumat tentang kahidupan seorang yang berjaya dalam hidup. ii. Perbincangan tentang cara untuk memajukan diri dalam pelbagai bidang. iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Menyediakan senarai tugas seorang pekerja (guru, tentera, pekerja kilang pembuatan) dan membincangkan kesannya jika tugas tersebut tidak dibuat dengan bersungguh-sungguh. ii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Menonton filem/membaca petikan dan menilai watak-watak yang menunjukkan kesediaan : mengakui kesilapan diri - menerima kritikan - pandangan yang membina ii. Main peranan – situasi berkaitan dengan menyedari dan mengakui kesilapan diri. iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 5
27-31 Jan 08 01-02 Feb 08

Minggu 6
03-09 Feb 08

BP 1.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Pekerja bertanggungjawab produktiviti meningkat Sedar tentang diri sebagai pekerja • Sikap bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai seorang pekerja - Usaha meningkatkan produktiviti.

1. Menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan sebagai pekerja sempurna. 2. Rujuk juga objektif 1-3 dalam Buku Teks Unit 4 MS 20.

Unit 4 Tugasku Tanggungjawab ku

BP 1.5 Hemah Tinggi Minggu 7
10-16 Feb 08

Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian.

Amalan berhemah tinggi menjamin hubungan dengan individu lain Kesediaan menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. • Sedar dan sanggup membetulkan kesilapan diri • Sedia menerima kritikan dan pandangan yang membina.

1.

2.

Bersedia mengakui kesilapan dan berfikiran terbuka terhadap kritikan dan pandangan untuk perkembangan diri. Rujuk juga objektif 12 Buku Teks Unit 5. MS 26

Unit 5 Amalan Berbudi Hidup Sejahtera

3

Minggu Minggu 8

Nilai dan Penerangan BP 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Kandungan Akademik. Toleransi kunci penyelesaian konflik Toleransi mewujudkan persefahaman • Amalan toleransi membantu menyelesaikan masalah - Saling memahami - Fikiran terbuka - Saling menghormati - Kesabaran - Baik sangka

Objektif/Hasil Pempelajaran 1. 2. Mengamalkan sikap toleransi semasa menyelesaikan masalah Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 6. MS 31

Aktiviti Pembelajaran i. Pemerhatian terhadap kumpulan yang membuat aktiviti menyelesaikan masalah dan membuat laporan. ii. Mengumpul dan membincangkan isu daripada keratan akhbar yang menunjukkan amalan toleransi. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Panduan Guru/ Buku Teks Unit 6 Toleansi Kunci Kedamaian.

17-23 Feb 08

Penilaian Kurikulum 1
Minggu 9 24-29 Feb 08 1 Mac 08

BP 1.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari asas kecemerlangan Sikap berdikari membawa kejayaan dalam bidang yang diceburi • Amalan berdkari dalam menjalankan tugas bagi memastikan kejayaan dalam kerjaya yang diceburi. - Pekerja - Usahawan - Ahli Sukan Usaha berterusan menjamin kecemerlangan Daya usaha pasti membawa kejayaan • Usaha yang berterusan bagi memastikan kejayaan dalam pelbagai bidang - Sukan Ekonomi

1.

Berdikari dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kewajipan dengan cemerlang tanpa bantuan orang lain. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 7 MS 35.

2.

i. Tugasan kumpulan tentang sikap berdikari dalam melaksanakan sesuatu tugas di kalangan individu atau kumpulan dengan cemerlang. - Pekerja - Usahawan - Ahli Sukan. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Unit 7 Berdikari Tangga Kejayaan

Minggu 10 2-8 Mac 08

BP 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Unit 8 1. Berusaha secara berterusan dalam pelbagai bidang sehingga berjaya. 2. Rujuk juga objektif 3 Buku Teks Unit 8 MS 42. i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan negara dalam bidang sukan dan ekonomi. ii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Kerajinan Penentu Kejayaan

1-

4

Minggu Minggu 11 9-15 Mac 08

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran Cuti Pertengahan Semester 1

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

BP 1.9 Kasih Sayang Minggu 12 16-22 Mac 08 Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Sayangi diri hargai kehidupan Gejala HIV/AIDS mengancam kehidupan • Sedar akan punca dan akibat gejala HIV/AIDS • • Tidak terlibat dengan gejala yang boleh menyebabkan HIV/AIDS Usaha membantu penghidap HIV/AIDS 1. Menyayangi diri dengan menjauhi gejala yang boleh menyebabkan HIV/AIDS 2. Membantu dan memberi sokongan moral kepada penghidap HIV/AIDS. 3. Rujuk juga objektif 1-4 Buku Teks Unit 9 MS 48 i. Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala HIV/AIDS. ii. Menghasilkan esei bertajuk ‘Gejala HIV/AIDS mengancam manusia’ iii. Ceramah oleh wakil majlis AIDS Malaysia. iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Unit 9 Hidup Bermakna Tanpa AIDS

BP 1.10 Keadilan Minggu 13 23-29 Mac 08 Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Pemerhatian yang adil, rakyat sejahtera Prinsip keadilan kerajaan menjamin kesamarataan • Layanan yang adil kepada rakyat jelata - Pendidikan - Kesihatan - Infrastruktur

Unit 10 1. Menerima prinsip keadilan yang diamalkan kerajaan 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 10 MS 54. i. Kaji selidik tentang kemudahan/perkhidmatan asas yang disediakan oleh kerajaan di kawasan bandar dan luar bandar. ii. Pidato yang bertama ‘ Peluangpeluang pendidikan yang disediakan oleh kerajaan’ iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Pembangunan Untuk Semua Menjamin Kemakmuran Negara

5

Minggu

Nilai dan Penerangan BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Kandungan Akademik Amalan sikap rasional mencerminkan kebijaksanan Kebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatu tindakan menjamin hubungan yang harmonis • Kebolehan menimbangkan kesan pertuturan dan perlakuan terhadap diri dan orang lain - Anggota keluarga - Rakan - Jiran

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Berupaya menimbangkan kesan setiap pertuturan dan perlakuan. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 11 MS 59.

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 11 Bijak Bertindak Menjamin Kesejahteraan

2.

Minggu 14 30-31 Mac 1-5 April 2008 BP 1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kesederhanaan amalan mulia Kesederhanaan menjamin kesejahteraan bersama • Amalan kesederhanaan dalam menyambut sesuatu majlis, perayaan dan hari kebesaran - Majlis keluarga - Majlis di sekolah - Perayaan agama/kaum - Hari kebesaran negara 1. Mengamalkan sikap bersederhana dalam memyambut sesuatu majlis, perayaan dan hari kebesaran. Menerima amalan kesederhanaan oleh keluarga, sekolah dan kerajaan Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 12 MS 65.

i. Mengkaji dialog (skrip/rakaman) yang menggambarkan penyelesaian masalah/membuat keputusan tanpa pertelingkahan secara adil. ii. Mengkaji skrip drama/sketsa/rakaman yang menggambarkan penyelesaian masalah/membuat keputusan tanpa pertelingkahan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Unit 12 i. Senarai semak reaksi individu terhadap amalan kesederhanaan semasa menyambut perayaan/hari kebesaran ii. mengumpul maklumat/gambar tentang sambutan kenduri/perayaan/hari kebesaran dan berbincang tentang amalan kesederhanaan semasa sambutan majlis berkenaan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Berhemat Dalam Perbelanjaan

2.

3.

6

Minggu

Bidang Pembelajaran (BP) 2: Nilai Berkaitan dengan kekeluargaan BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Kandungan Akademik Kerukunan rumah tangga menjamin kesejahteraan keluarga Kasih sayang ibu bapa membentuk kebahagiaan keluarga • Peranan ibu bapa mendidik anakanak dengan penuh kasih sayang - Mengasuh - Memberi pendidikan

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 13

1. Menerima peranan ibu bapa dan mentaati asuhan dan didikannya. 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 13 MS 72.

i. Menyenaraikan peranan ibu bapa. ii. Melakonkan kehidupan sebuah keluarga dan membuat penilaian/ramalan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Kasih Dicurah Asuhan Ditaati

Minggu 15 6-12 April 2007 BP 2.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Hormat budaya keluarga demi kesejahteraan bersama 1. Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga • Amalan prinsip kekeluargaan - Peraturan - Maruah - Keputusan keluarga Menerima dan mematuhi prinsipprinsip dalam keluarga. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 14 MS 78.

Unit 14 i. Bercerita tentang prinsip kekeluargaan masing-masing - Peraturan, maruah dan keputusan keluarga. ii. Mencipta prinsip kekeluargaan yang diingini. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Prinsip Kekeluargaan Asas Keharmonian

2.

7

Minggu

Nilai dan Penerangan BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga

Kandungan Akademik Tradisi kekeluargaan pengikat keluarga bahagia Amalan adat dan pantang larang menjamin tradisi kekeluargaan • Amalan adat dan pantang larang memelihara keharmonian keluarga - Kelahiran - Perkahwinan - Kematian

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 15 Amalan Adat Warisan Keluarga

1. Menjaga nama baik dan maruah keluarga 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 15 MS 83.

i

Mengumpul maklumat tentang adat dan pantang larang keluarga. ii. Menyediakan buku skrap tentang adat dan pantang larang keluarga iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 16 13-19 April 2008 BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Kesejahteraan hidup berkeluarga memartabatkan maruah keluarga. 1. Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya • Tanggungjawab memelihara maruah keluarga - Usaha meningkatkan kemajuan diri dan keluarga - Tidak melibatkan diri dalam perlakuan yang tidak sihat. 2. Menjaga nama baik dan maruah keluarga. Rujuk juga objektif 1.3 Buku Teks Unit 16 MS 89. i. Perbincangan tentang watak yang menjaga maruah keluarga berdasarkan tayangan filem/drama. ii. Menyediakan peta minda tentang perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga maruah keluarga. iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 16. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Unit 16 Maruah Keluarga Impian Bersama

8

Minggu

Bidang Pembelajaran (BP)3: Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Kandungan Akademik Alam sekitar berkualiti menjamin kesejahteraan bersama Penjagaan alam sekitar tanggungjawab bersama • Penglibatan dalam menjaga keseimbangan ekosistem - Individu - Berkumpulan

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 17

1. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagan alam sekitar. 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 17 MS 95.

Minggu 17 20-26 April 2008

i. Mengumpulkan gambar dan keratan akhbar tentang perlakuan individu yang menjaga alam sekeliling. ii. Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengawal pencemaran. iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 17. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Pemeliharaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidak ternilai Udara bersih menjamin hidup sihat. • Punca pencemaran udara dan kesaanya • Peranan pelbagai pihak dalam menangani pencemaran alam sekitar. 1. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara. 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 102. i. Mengumpul maklumat tentang sebab, akibat dan cara mengawal pencemaran dari media cetak dan elektronik. ii. Projek-projek pengawalan pencemaran udara - Projek kitar semula - Projek pelupusan sampah iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 18. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Unit 18 Udara Bersih Hidup Selesa

9

Minggu

Nilai dan Penerangan 3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

Kandungan Akademik Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam Pengekalan sumber laut tanggungjawab bersama • Kepentingan laut dan lautan kepada manusia - Sumber Protein - Sumber tenaga • Tenggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin - Penyu - Dugong dugon - Terumbu karang Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar Aktiviti terancang menjamin kualiti alam sekitar • Pengurusan aktiviti manusia secara terancang - Pembangunan yang terancang - Tiada pembakaran terbuka - Pembuangan sisa toksik secara terancang dan terkawal.

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Menyedari kepentingan laut dan lautan kepada manusia. 2. Bertanggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin. 3. Rujuk juga objektif 1-3 Unit 19 MS 109.

Aktiviti Pembelajaran i. Tayangan filem dokumentari tentang kepentingan laut dan lautan kepada kehidupan. ii. Menulis surat penghergaan kepada organisasi yang melindungi hidupan marin. iii. Melibatkan diri dengan projek yang dijalankan melindungi hidupan marin. iv. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 19. v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Aktiviti kreatif seperti mencipta puisi/cogan kata/lirik dan melukis poster tentang penjagaan alam sekitar. ii. Mengumpul maklumat/membuat kajian kes tentang kagiatan yang merosakkan alam sekitar - Penerokaan hutan/pembalakan haram iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 20 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Panduan Guru / Buku Teks Unit 19 Sumber Laut Terpelihara Manfaat Bersama

Minggu 18 27-30 April 2008 1-3 Mei

3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

1. Lebih prihatin terhadap isu alam sekitar dan melibatkan diri dalam aktiviti menjaganya. 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 20 MS 115.

Unit 20 Masyarakat Prihatin Alam Terpelihara

Minggu 19-21 4-10 11-17 18-24 Mei 2008 Minggu 22-23 25-31 Mei 2008 1-7 Jun 2008

Peperiksaan Akhir Semester 1

Cuti Akhir Semester 1

10

Minggu

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Semester 2 8 Jun – 14 Nov 2008 Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil BP 4 Nilai Berkaitan Dengan Pembelajaran Patriotisme

2008 Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks

11

4.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri . Minggu 24 8-14 Jun 08 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

Sayangi khazanah negara, warisan bangsa Khazanah negara kebanggaan kita • Khazanah negara dihargai dan dipelihara - Seni bina negara - Tempat-tempat bersejarah - Warisan kesenian negara 1. 2. 3. Berbangga dengan khaanah negara. Menyokong segala usaha pemeliharaan khazanah negar. Rujuk juga objektif 1.3 Buku Teks Unit 21 MS 122 i. Aktiviti permainan tradisional - congkak, gasing dan wau ii. Buku skrap tentang khazanah negara dalam aspek seni bina negara, tempat-tempat bersejarah dan warisan kesenian negara. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Menyenarai perlakuan yang menunjukkan penghayatan terhadap Prinsip Rukun Negara ii. Minggu Penghayatan Rukun Negara Contoh aktiviti : kuiz/cogan kata/ melukis poster. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Mencipta/mengumpul risalah tentang tempat-tempat pelancongan dalam negara. ii. Pemeran Barangan Buatan Malaysia di bilik darjah. iii. Kutipan derma untuk Hari Pahlawan. iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23 v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Unit 21 Khazanah Negara Warisan Bersama

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat Prinsip Rukun Negara dihayati bersama • Kepentingan prinsip Rukun Negara • Usaha untuk menghayati dan mengamalkan prinsip Rukun Negara.

1. Memghayati dan mengamalkan prinsip Rukun Negara 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 22 MS 130.

Unit 22 Rukun Negara Asas Kesetiaan.

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Kesediaan rakyat berkorban untuk program negara menjamin kecemerlangan negara Kesediaan menjayakan pelbagai program negara bermula dari hati • Kesediaan dan kesanggupan rakyat menjayakan pelbagai kempen negara - Melancong Dalam Negeri - Belilah Barang Buatan Malaysia - Masyarakat Penyayang Kandungan Akademik

1 Menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai kempen negara 2. Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 23 MS 137.

Unit 23 Berkorban Demi Kemajuan Negara

Minggu

Nilai dan Penerangan

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

12

Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. 5.1 Melindungi Hak Kanakkanak Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Pendidikan sempurna membentuk insan cemerlang Pendidikan menjamin masa depan anakanak • Pembentukan insan berakhlak mulia melalui pendidikan formal dan tidak formal tanggungjawab bersama - Ibu bapa - Guru - Masyarakat - Media massa 1. Berhak mendapat didikan dan ilmu pengetahuan. 2. Memahami dan menerima bahawa ibu bapa, guru, masyarakat dan media massa bertanggungjawab memberikan pendidikan kepada anak-anak. 3. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 24 MS 143. i. Perbincangan tentang peranan ibu bapa, guru, masyarakat dan media massa dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. ii. Pidato bertajuk ‘Kepentingan kanak-kanak memperoleh pendidikan yang sempurna’ iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Unit 24 Pendidikan Membentuk Keperibadian Mulia

Minggu 25 15-21 Jun 08

5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Pengiktirafan hak wanita menjamin kebahagian keluarga Hak wanita sebagai isteri, ibu dan pendidik serta pengasuh dalam kehidupan berkeluarga • Hak wanita sebagai isteri seperti mana dalam ‘ikrar nikah’ • Hak wanita sebagai ibu - Pengurusan keluarga - Peranan sebagai pendidik dan pengasuh 1. Menerima wanita sebagai angota penting dalam keluarga 2. Menghormati peranan wanita sebagai ibu yang menguruskan rumah tangga. 3. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 25 MS 149. i. Forum – ‘Peranan wanita dalam keluarga’ ii. Pantomin – hari Ibu iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Unit 25 Wanita Insan Istimewa

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

13

5.3 Melindungi Hak Pekerja Minggu 26 22-28 Jun 08 Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Pengiktirafan terhadap pekerja pemangkin produktiviti Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan • Jasa dan sumbangan pekerja perlu dihargai - Hari Pekerja - Ganjaran dan penghargaan

Unit 26 1. Menyokong usaha mengiktiraf jasa dan sumbangan pekerja 2.Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks unit 26 MS 155. i. Sumbang saran/perbincangan tentang sumvangan pekerja dalam kehidupan seharian. ii. Mengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerja disambut setiap tahun. iii.Mencipta slogan bagi mengiktiraf sumbangan pekerja kepada negara. iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26 v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Lawatan ke rumah golongan kurang berupaya ii. Membuat folio tentang individu/golongan kurang berupaya yang berjasa iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 27. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Ceramah tentang pendidikan kepenggunaan oleh ahli kelab pengguna. ii. Manulis surat/artikel menyuarakan ketidakpuasan hati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang diterima. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Pekerja : Jasamu Dihargai, Hakmu Diiktiraf

Minggu 27 29-30 Jun -08 1-5 Julai 08

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. 5.5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Kecacatan produktiviti

bukan

penghalang 1 Menerima bahawa golongan kurang berupaya juga dapat menyumbang dalam pelbagai bidang 2. Rujuk juga objektif 1-2 Unit 27 MS 160.

Unit 27 Kecacatan Bukan Penghalang

Golongan kurang berupaya mampu menyumbang kepada negara • Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang - Ekonomi - Sosial - Agama Pendidikan kepenggunan membantu mengenakkan hak pengguna Pengetahuan kepenggunan pemangkin kualiti barangan dan perkhidmatan • Pendidikan kepenggunaan mendidik pengguna bersikap lebih rasinal - Pilihan barangan dan perkhidmatan berdasarkan harga dan kualiti - Menyuarakan ketidakpuasan hati - Tuntutan ganti rugi melalui pampasan Tuntutan terhadap alam sekitar yang bersih dan selamat.

Unit 28 1. Menggunakan pengetahuan kepenggunaan dalam menegakkan hak sebagai pengguna 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teka Unit 28 MS 169. Pengguna Bijaksana Hak Terbela

14

Minggu

Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi. 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru /Buku Teks Unit 29

Undang-undang menjamin kesejahteraan masyarakat Undang-undang membantu masyarakat berdisiplin • Salah laku perlu diatasi berlandaskan undang-undang - Gengsterisme - Vandalisme - Pengedaran/penjualan bahan media ebrunsur lucah - Menciplak hasil ciptaan orang lain. Kebebasan bersuara mencerminkan kematangan diri. Amalan berfikir sebelum bersuara menjamin keputusan terbaik • Amalan berfikir sebelum bersuara - Proses membuat keputusan dan mengambil tindakan

1 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 29 MS 176.

Minggu 28 6-12 Julai 08

i. Ceramah tentang salah laku yang perlu diatasi berdasarkan undangundang. ii. Forum.sketsa tentang kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang iii.Tayangan filem tentang salah laku iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. Sumbang saran untuk menyelesaikan masalah tentang sesuatu isu dan membuat keputusan ii. Sesi perbincangan antara pengawas/AJK kelas/pemimpin murid dengan murid-murid lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah. iii . Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Mematuhi Undangundang Asas Kejahteraan

Unit 30 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. 1 Berfikir sebelum bersuara 2.Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 30 MS 182. Berfikir Sebelum Bersuara

Minggu 29 13-19 Julai 08

Penilaian Kurikulum Ke-2

15

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru /Buku Teks Unit 31

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Minggu 30 20-26 Julai 08 6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Kebebasan mendapat pendidikan agama menjamin kesejahteraan bersama Rakyat Malaysia bebas mendapat pendidikan agama • Peluang mendapat pendidikan agama seperti yang diperuntukan - Pendidikan formal dan tidak formal ( Institusi pendidikan, rumah, tempat-tempat beribadat)

1 Menerima bahawa setiap individu bebas mendapat pendidikan agama. 2. Mendapat pendidikan agama secara formal atau tidak formal. 3. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 31 MS 187.

i. Mencari maklumat daripada internet tentang pendidikan agama dan membincangkannya. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Pendidikian Agama Menjana Kesejahteraan Negara

Program negara dijayakan bersama Pelaksanaan kempen negara tanggungjawab bersama • Tangungjawab pelbagai pihak bagi menjayakan kempenkempen yang dianjurkan demi kemajuan negara - Agensi kerajaan - Badan bukan kerajaan - Pihak swasta - Individu 1 Melibatkan diri dalam menjayakan kempenkempen yang dianjurkan demi kemajuan negara 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 32 MS 193. i. Melukis poster kempen yang dianjurkan i. Pertandingan mencipta/melukis logo/tema sempena sesuatu kempen iii.Perbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatu sambutan kempen. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Unit 32 Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara Tanggungjawab Bersama

16

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru /Buku Teks Unit 33

6.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. Minggu 31 27-31 Julai 08 1-2 Ogos 08 Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

Sikap terbuka menjamin kebaikan semua pihak Amalan sikap terbuka menjamin hubngan yang harmonis • Amalan skap keterbukaan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi - Perbincangan dan mesyuarat (keluarga, rakan, guru dan anggota masyarakat)

1.

2.

Bersikap terbyuka dalam membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah dalam pelbagai situasi. Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 33 MS 199.

i. Senarai semak : penilaian kendiri tentang sikap keterbukaan murid. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Sikap Keterbukaan Membentuk Hubungan Harmonis

Unit 34 Penyelesaian konflik tanpa keganasan menjamin keamanan Penyelesaian konflik secara diplomasi demi kebaikan bersama • Saling membantu dan bersamasama menjayakan pelbagai dasar negara - Ekonomi - Sosial 1. Menyokong dan melibatkan diri dalam menjayakan dasar negara 2. Rujuk juga objektif 1-3 Bukur Teks Unit 34 MS 206. i. Menghasilkan peta minda tentang matlamat, objektif, pelaksanaan dan kesan sesuatu dasar kerajaan. ii. Kajian tentang keberkesanan sesuatu program pembangunan negara kepada kerajaan dan rakyat. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Diplomasi Menjana Keamanan

17

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru /Buku Teks

18

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Minggu 32 3-9 Ogos 08

Rakyat pemangkin kejayaan dasar negara Dasar negara dijayakan bersama • Saling membantu dan bersamasama menjayakan pelbagai dasar negara - Ekonomi - Sosial

Unit 35 1.Menyokong dan melibatkan diri dalam menjayakan dasar negara. 2. Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 35 MS 212. i. Menghasilkan peta minda tentang matlamat/objektif, pelaksanaan dan kesan sesuatu dasar kerajaan. ii. Kajian tentang keberkesanan sesuatu program pembangunan negara kepada kerajaan dan rakyat. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Rakyat Muafakat Negara Berjaya

7.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Hormat-menghormati antara negara penting untuk kesejahteran sejagat Kemerdekaan lambing kedaulatan sesebuah negara • Kemerdekaan sesebuah negara dihormati • Sebarang bentuk pencerobohan terhadap sesebuah negara mesti dielakkan - Pencerobohan sempandan negara ( daratan, perairan dan udara)

Unit 36 1. Menghormati kemerdekaan dan kedaulatan sesebuah negara. 2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 36 MS 220. i. Mencari maklumat dari internet tentang sejarah kemerdekaan negara-negara jiran. ii. Mengumpul keratin akhbar tentang kes pencerobohan sempadan negara-negara di dunia dan membuat rumusan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Hormatmenghormati Membawa Berkat

Minggu 33 10-16 Ogos 08 Peperiksaan Percubaan PMR

19

Minggu 34 17-23 Ogos 08 Minggu 35-40 24 OGOS 4.Okt 08

Cuti Pertangahan Semester 2

Program Pengukuhan Pra-PMR 2008

Minggu 41 5-11 Okt 08

Peperiksaan PMR 2008

42-46 12 Okt 15 NOV 2008

Aktiviti Selepas PMR 2008

20

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.