Lampiran A(3

)

BORANG REKOD LAWATAN KELAS PEMULIHAN KHAS

Nama Sekolah Nama Guru Besar

:___________________________________Gred_____________ :___________________________________Jumlah murid______

Nama Guru Pemulihan : __________________________________________________ Kursus yang telah dihadiri: 1 Tahun/ 6 Bulan/ Kursus Dalam Cuti. 1. Jumlah Minit Seminggu Kelas Pemulihan. (B.Malaysia:__________Minit seminggu) 2. Butir-butir Mengenai Kelas Pemulihan: (Tahun 2 dan 3 sahaja bagi mata pelajaran B. Malaysia) a. Bilangan kelas b. Bilangan Murid dalam kelas c. Bilangan Murid Masuk Kelas Pemulihan 4. Rekod Kemajuan Individu 5. Kelengkapan Bilik Darjah Pemulihan: a. Bilik Khas Jika tidak ada di manakah kelas ini diadakan b. Perabut-Perabut c. Alat Bantuan Mengajar 6. Pengurusan Darjah: a. Kawalan dan Tadbiran Darjah: b. Perhubungan Guru- murid 7. Masalah Dan Cadangan Guru Pemulihan: 8. Pandangan Guru Besar: Memuaskan/ tak memuaskan Memuaskan/ tak memuaskan : Ada/ Tiada/ Tak Lengkap. : : Ada/ Tiada/ Tak Lengkap. : Ada/ Tiada/ Tak Lengkap. : Tahun 2______Tahun 3_____ : Tahun 2______Tahun 3_____ : Tahun 2______Tahun 3_____ : Ada/ Tiada/ Tak Lengkap.

3. Bilangan Murid Yang Masuk Kelas Pemulihan Dan Yang Telah Dipulihkan:

________________________________________________________________

9. Komen Pegawai Yang Mambuat Lawatan: Nama Pegawai: Tarikh:

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MAKLUMAT ASAS

1. Nama dan Alamat Sekolah:

2. Kod Sekolah: 3. Nama Guru:
4. Kategori Guru:
1= Siswazah 3= GSTT

2= Bukan siswazah
4= Guru Latihan Berasaskan Sekolah (GLBS) 2= Bukan Beropsyen

5. Opsyen
1= Beropsyen

6. Terlatih dalam Bidang Pemulihan
7. Jenis latihan yang diterima

1= Terlatih

2= Tidak terlatih 2= kursus 14 minggu

1= kursus satu tahun

3= kursus pendek
8. Kursus yang dihadiri dalam tahun 2004 , 2005 dan 2006 Bil Nama Kursus Tarikh Penganjur

9.

Bilangan Murid Pemulihan Khas:
Bil 9`a 9.b 9.c 9.d 9.e 9.f Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Bilangan Murid Lelaki Perempuan Jumlah

10. Tempoh Murid Berada dalam Kelas Pemulihan Khas:
Bil 10.a 10.b 10.c 10.d 10.e Tempoh T1 1 ± 6 bulan 6 ± 12 bulan 13 ± 24 bulan 25 ± 36 bulan 37 bulan dan lebih T2 Bilangan Murid T3 T4 T5 T6 Jumlah

11. Dokumen Program Pemulihan Khas Bil 11a Perkara Fail Mesyuarat Jawatan Kuasa Pemulihan Khas Profil Murid Jadual Waktu (sila ambil satu salinan) Instrumen Ujian Saringan dan Ujian Diagnostik Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Dokumen IPP 3M yang lengkap Instrumen Penilaian Rekod Pencapaian skor Panduan 1 = Ada, 2 = Tiada 3 = J/K tidak ditubuhkan 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada

11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h

12. Bahan Bantu Mengajar Asas Bil 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j Kad Huruf Kad Suku Kata Kad Perkataan Kad Ayat Kad Gambar Carta Abjad Carta Bergambar Bahan Maujud Kad Kinestatik Kad Pengamatan Perkara skor Panduan 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada 1 = Ada , 2 = Tiada

13. Pengurusan Kelas Pemulihan Khas
No. Aspek Aspek Rancangan Pelajaran Tahunan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999) Rancangan Pelajaran Harian (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999) No. Item Item Skor Tidak

Ya

13.1

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan : 13.1a 13.1b 13.2a berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan : mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: objektif/hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) membuat penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) Latihan/tugasan (termasuk projek, kerja rumah) yang diberikan: mengikut keupayaan dan kebolehan INDIVIDU dipelbagaikan jenisnya mengikut kesesuaian berkait dengan tajuk yang dipelajari Benar-benar dapat membantu murid untuk mengingat/memahami pelajaran Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan : menunjukkan kesilapan murid Memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah memberi ulasan yang membina memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik memastikan murid membuat pembetulan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas merancang program/ projek/ aktiviti murid dalam kokurikulum dengan mengambil kira: perancangan Strategik Sekolah pengukuhan kurikulum Pemulihan Khas Potensi dan minat murid Pembangunan sahsiah murid sumbangan dan kejayaan murid merekod dan menganalisis hasil penilaian menggunakan hasil penilaian untuk langkah penambahbaikan melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, Jawatankuasa Pemulihan Khas, ibubapa murid dan pihak lain)

13.2

13.2b

13.2c

13.2d

13.3

Latihan dan Tugasan

13.3a 13.3b 13.3c 13.3d 13.4
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

13.4a 13.4b 13.4c 13.4d 13.4e

13.5

Pengurusan Kelas 13.5a 13.5b 13.5c 13.5d 13.5e 13.5f 13.5g 13.5h

CATATAN

Tanda tangan:____________________________________ Nama Pemantau /Jawatan :____________________________________ Tarikh :____________________________________