Pembalakan

Perlombongan
Pertanian

Pengangkutan

Empangan

Kesan Aktiviti Pertanian

Pembinaan Jalan Pengangkutan seperti jalan raya,keretapi.Ianya melibatkan pembukaan tanah,akibatnya banyak tumbuh-tumbuhan pupus.

Memusnahkan habitat hidupan liar,akibatnya berlaku kekurangan makanan dan banyak haiwan yang mati

PENGANGKUTAN

Pembinaan jalanraya bawa bersama kenderaan bermotor ke dalam hutan ganggu ekosistem hutan dan menakutkan binatang.

Pencemaran udara berlaku jerebu dan hujan asid serta pemotongan cerun bukit serta penambakan memburukkan lagi keadaan ekosistem hutan.

Hidupan liar terancam apabila terperangkap semasa paras air empangan mula naik,juga mengakibatkan rantaian makanan terjejas menyebabkan kepupusan.

Kemusnahan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan.

Pembinaan empangan juga akan dituruti pembinaan terusan2,dan ini akan melibatkan penebangan hutan dan secara tidak langsung akan menganggu ekosistem hutan dan haiwan.

Menjejaskan ekosistem sungai, akibatnya hidupan akuatik akan mengalami kekurangan makanan akibat rangkaian makanan yang terganggu dan ini boleh mengakibatkan kepupusan spesis.

Peningkatan karbon dioksida di udara akibat kesan rumah hijau. Peingkatan berlaku apabila kawasan hutan sudah semakin berkurangan.

Melibatkan pemindahan penduduk, penduduk sesuatu kawasan yang terlibatkan dengan pembinaan empangan terpaksa berpindah.

Bukit diteres

Kepupusan pelbagai jenis tumbuhan yang hanya terdapat di kwsan tsbut.

Kepupusan hidupan liar,kerana habitat dan rantaian makanan terganggu.

memusnahkan lapisan tanih dan juga tumbuhan semulajadi.

mengubah pandang darat akibat longgokan besar tanah dan batuan ( tahi lombong )

pencemaran kimia; mineral yang teroksida dan bercampur air akan membentuk asid ini akan mengancam hidupan haiwan dan manusia.

Tumpahan minyak semasa melombong dan mengangkut akan mengakibatkan pencemaran kawasan sekitarnya dan boleh membunuh hidupan laut dan hidupan liar di tepi pantai.

Tonton ini !