Topik Pelajaran

Iklim Dan Manusia

Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca dan Iklim

Sub-Topik Pelajaran
PENGARUH KEGIATAN MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

Kesan Rumah Hijau

Pulau Haba

Hujan Asid

Jerebu

Fokus Pelajaran
PENGARUH KEGIATAN MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

Kesan Rumah Hijau

Pulau Haba

Rumah Hijau

Apakah Itu Rumah Hijau ?

Rumah Yang Berwarna Hijau ?

Rumah Yang Disaluti Tumbuhan Hijau?

Rumah Hijau
• Rumah kaca (atau rumah hijau) adalah sebuah bangunan di mana tanaman/tumbuh-tumbuhan ditanam. • Sebuah rumah kaca dibuat dari gelas atau plastik • Di mana ianya akan menjadi panas apabila terdapat bahangan haba yang datang dari matahari untuk memanaskan ruang di dalam rumah

• Rumah Hijau selalunya digunakan untuk memanaskan tumbuhan dan tanah di dalam bangunan ini. • Rumah kaca melindungi tanaman daripada cuaca panas dan sejuk yang berlebihan. • Fungsi ini dilihat sama dengan fungsi yang terdapat dalam sistem bumi kita.

• Di mana BUMI akan bertindak sebagai satu bentuk Rumah Hijau Semulajadi. • Rumah Hijau semulajadi bumi ini merupakan salah satu proses semulajadi yang bertindak memanaskan bumi, apabila gas-gas di dalam ruang atmosfera bumi menyerap bahangan suria

• Oleh itu, keadaan ini akan menghasilkan suhu yang sesuai untuk hidupan di bumi. • Gas-gas yang terdapat dalam atmosfera yang berfungsi memberi suhu yang sesuai untuk hidupan. • Antara gas-gas yang terdapat dalam Rumah Hijau:-

Karbon Dioksida

Metana

Gas-Gas Rumah Hijau

Nitrus Dioksida

Kloroflorokarbon

Wap-wap Air

Apakah Pula Kesan Rumah Hijau ?

• Kesan rumah hijau berlaku apabila gas-gas rumah hijau seperti, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, metana telah meningkat melebihi tahap normal. • Peningkatan kandungan gasgas ini di atmosfera, akan bertindak memerangkap haba dalam udara. • Akhirnya, akan membawa kepada peningkatan suhu –

Pulau Haba

Apakah Itu Pulau Haba ?

• Suhu di bandar berbanding di pinggir bandar.

lebih

tinggi

• Pada waktu siang, permukaan konkrit, batu bata dan jalan raya di bandar; berupaya menyerap sejumlah besar haba daripada pancaran matahari dan menyimpannya. • Kesemua permukaan tersebut apabila menjadi panas, akan

• Kenapa Kesan Rumah Hijau berlaku ? • Kenapa Pulau Haba berlaku ? • Apakah implikasi (kesan negatif) daripada kedua-dua fenomena ini ?

Kegiatan Manusia Yang Membawa Kepada Kesan Rumah Hijau dan Pulau Haba

Punca-Punca
• Perindustrian • Asap dan Haba dari kenderaan • Penebangan dan Pembakaran Hutan • Pertanian (tanaman dan ternakan) • Penggunaan Bahan Kloroflorokarbon

• Asap-asap daripada kegiatan manusia, seperti perkilangan ( perindustrian), kenderaan bermotor, dan pembakaran hutan telah bertindak meningkatkan kandungan karbon dioksida di udara. • Keadaan ini membawa kepada peningkatan suhu, kerana lebih banyak kandungan karbon dioksida yang berupaya menyerap haba daripada cahaya matahari.
Clik

• Aktiviti pertanian (ternakan) yang semakin banyak dijalankan mampu mengeluarkan lebih banyak gas metana ke ruang udara • Penggunaan bahan-bahan yang mengandungi kloroflorokarbon (CFC), yang boleh menambahkan lagi penyerapan haba dan meningkatkan suhu di permukaan bumi.

• Pengurangan tumbuhtumbuhan yang terdapat di permukaan bumi yang boleh menyerap karbon dioksida • Kurangnya tumbuhtumbuhan disebabkan penebangan dan pembakaran hutan secara berleluasa.

Clik

• Karbon Dioksida bukan sahaja menyerap haba daripada matahari • Malahan turut menyebabkan haba dihalang dari dikeluarkan daripada permukaan bumi. • Haba akan lebih banyak terkumpul di udara

 Apabila haba semakin banyak terkumpul di ruang atmosfera bumi  Kesannya: membawa kepada berlakunya Pulau Haba (Bandar) dan Kesan Rumah Hijau (tempatan/wilayah)  Akhirnya membawa kepada fenomena Pemanasan Global (peringkat global/antarabangsa)

• Kenaikan suhu global menyebabkan paras air laut semakin meningkat. • Pencairan ais di kawasan kutub dan pencairan glasier meningkatkan paras air laut dunia.

• Kejadian ini telah banyak mengakibatkan kawasan pinggir laut yang rendah di tenggelami air. • Hidupan alam seperti haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan mudah mati akibat tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berubah (peningkatan suhu bumi) • Malah, manusia juga mengalami keadaan yang sama akibat impak sama daripada kesan kegiatan manusia itu sendiri.
Clik

Penutup
• Kegiatan manusia telah memberikan kesan-kesan negatif ke atas cuaca dan iklim. • Kesan ini mengancam kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan. • Dalam mengejar kemajuan dan pembangunan adalah menjadi tanggungjawab manusia menjaga kesejahteraan bumi kita yang akan kita warisi kepada generasi yang akan datang

Pengukuhan
1. Apakah yang anda faham dengan konsep Kesan Rumah Hijau dan Pulau Haba?  Kesan Rumah Hijau berlaku apabila gas-gas eumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida, metana, telah meningkat melebihi tahap normalnya  Pulau Haba berlaku apabila suhu di bandar lebih tinggi berbanding di pinggir bandar 5. Apakah jenis fenomena cuaca yang dihasilkan oleh kegiatan manusia apabila terdapatnya gas karbon dioksida dan karbon monoksida berlebihan di udara?

1. Berikan 2 sebab kesan Pulau Haba lebih ketara di kawasan bandar raya?  Terdapat banyaknya aktiviti perindustrian dan kenderaan yang mengeluarkan asap 4. Huraikan secara ringkas, apakah kesan yang akan berlaku secara global sekiranya fenomena Kesan Rumah Hijau berterusan?

• Huraikan secara ringkas, apakah kesan terhadap cuaca setempat akibat daripada penanaman lebih banyak tumbuh-tumbuhan dan pokok di kawasan bandar?  Lebih banyak karbon dioksida di kawasan bandar akan dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan  Suhu di bandar akan dapat diturunkan disebabkan oleh gas karbon dioksida yang boleh menyerap haba semakin berkurangan  Cuaca di kawasan bandar akan