Assalamualaikum; Salam Sejahtera Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki; Berguru kepalang ajar, bagai bunga

kembang tak jadi.

PENGKHUSUSAN MENULIS AYAT HURAIAN -KONSEP `5 WIVES’ + 1`HUSBAND’ Oleh: RAJA FARIDAH RAJA ABD. AZIZ Penolong Pengarah Bahasa Melayu, Unit Kurikulum , Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN:

KEMAHIRAN MENULIS AYAT TOPIK DAN AYAT HURAIAN/CONTOH.

JENIS DAN FORMAT KARANGAN
2 JENIS KARANGAN: •Berformat Khasyang •ditulis mengikut format telah ditetapkan •Berformat Umumtidak mempunyai format tertentu dan murid bebas memilih cara penulisan dan persembahan

-surat kiriman rasmi -surat kiriman tidak rasmi -laporan/berita -syarahan/ucapan/ceramah -dialog /wawancara

berformat khas

I-Karangan

• Fakta • Pendapat • Perbincangan/perbahasan • Keperihalan/Gambaran • Peribahasa • autobiografi

II-Karangan Berformat Umum

CIRI-CIRI PENULISAN KARANGAN YANG CEMERLANG

CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG

• •

Kosa kata luas dan tepat. Ejaan dan tanda baca yang betul. • Kata dan ayat gramatis. • Idea tepat berdasarkan tugasan. • Pengolahan yang menarik.

•Penggunaan kata tunggal,kata

terbitan,kata berimbuhan dan ayat majmuk gramatis.

•Idea relevan dengan huraian yang
jelas berserta contoh yang sesuai.

•Penggunaan ungkapan yang mudah
seperti peribahasa.

•Menguasai semua jenis teknik penulisan berformat dan tidak berformat.

• Memperbanyak latihan
menulis karangan

• Menyediakan rangka karangan • Sentiasa merujuk kepada guru untuk menilai
karangan dihasilkan

• STRATEGI MENGARANG
1. Setiap perenggan mengandungi:

(PERENGGAN)

i. Satu Ayat topik ii.Lima atau enam Ayat Huraian -pendapat/ulasan/ Contoh

• 2. KEMAHIRAN MENULIS AYAT
TOPIK • Ayat topik merupakan ayat utama idea yang ingin dikemukakan berdasarkan tugasan.

3.Ayat Huraian menyokong ayat Topik menggunakan konsep `5 wives & 1 husband’

STRATEGI MENGARANG (PERENGGAN)

• Menghuraikan idea yang

memerlukan murid menjawab soalan-soalan berikut:

5` WIVES’: • WHEN ( BILA) • WHERE ( DI MANA) • WHAT (APA) • WHO (SIAPA) • WHY (MENGAPA) 1 `HUSBAND’ • HOW (BAGAIMANA)

KONSEP 5 `WIVES’ & 1` HUSBAND’

• TIDAK PERLU MENGGUNAKAN

KESEMUA SOALAN DIBERIKAN DALAM SETIAP PERENGGAN.

• TIDAK PERLU MENGIKUT URUTAN.

• AYAT HURAIAN • Mengembangkan idea utama
-menggunakan kata tanya yang sesuai -siapa? -apa? -bila? -di mana? -bagaimana? -mengapa?

CONTOH MEMBINA AYAT TOPIK

• Soalan:

Belakangan ini, kemalangan jalan raya kian meningkat. Huraikan punca-punca kemalangan jalan raya. Tulis karangan itu selengkapnya.

Idea 1- Sikap pengguna jalan raya
Tidak sabar • Memandu laju • Memotong kenderaan secara berbahaya • Pejalan kaki tidak menggunakan jejantas

LATIHAN Idea 1. Sikap pengguna jalan raya
• LATIHAN

Idea 2. Keadaan jalan raya

• Bengkang-bengkok, tidak

rata,berlubang-lubang • Jalan raya dibaiki-tidak ada tanda amaran yang jelas

Idea 3: Keadaan cuaca • Hujan menjadikan jalan licin • Jerebu dan kabus • Jarak penglihatan terbatas

AYAT HURAIAN-IDEA 1
1. WHY (MENGAPA?)

•Kebanyakan pemandu tidak

sabar dan ingin cepat sampai ke destinasi masing-masing.

2. HOW (BAGAIMANA?)

•Sikap demikian menyebabkan mereka
memandu dengan laju dan memotong kenderaan lain secara berbahaya.

3.WHO (SIAPA ?)

•Ramai pejalan kaki tidak suka
menggunakan jejantas untuk melintas jalan menyebabkan mereka dilanggar kenderaan.

4.HOW (BAGAIMANA ?) •Pemandu suka memandu laju tanpa menghiraukan keselamatan orang lain Sikap begini tidak sepatutnya menjadi amalan kerana membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain.

5.WHERE (DI MANA ?)

•Sikap Pemandu yang tidak sabar

akan memandu dengan laju di jalan raya terutama di lebuh raya yang luas dan lurus tanpa menghiraukan kenderaan lain.

• SILA LIHAT CONTOH

PERENGGAN SATU YANG LENGKAP MENGANDUNGI AYAT TOPIK DAN AYAT HURAIAN YANG TELAH DIKEMUKAKAN.

Saban hari kita dipaparkan dengan berita kemalangan jalan raya di dada akhbar. Kemalangan ngeri yang sering meragut nyawa menyebabkan pengguna jalan raya berasa bimbang. Statistik polis telah menyenaraikan punca kemalangan. Kebanyakan pemandu tidak sabar dan ingin cepat sampai ke destinasi masing-masing.Sikap demikian menyebabkan mereka memandu dengan laju dan memotong kenderaan lain secara berbahaya. Ramai pejalan kaki tidak suka menggunakan jejantas untuk melintas jalan menyebabkan mereka dilanggar kenderaan. Ramai pejalan kaki tidak suka menggunakan jejantas untuk melintas jalan menyebabkan mereka dilanggar kenderaan. Sikap Pemandu yang tidak sabar, akan memandu dengan laju di jalan raya terutama di lebuh raya yang luas dan lurus tanpa menghiraukan kenderaan lain.

LATIHAN Idea 2. Keadaan jalan raya

1. Ayat topik • Jalan raya yang bengkangbengkok, tidak rata, dan berlubang-lubang menjadi punca berlaku kemalangan.

1. WHY (MENGAPA ?)

•Apabila jalan raya

bengkang-bengkok dan selekoh tajam kereta sukar dikawal.

2.WHERE (DI MANA?) •Di jalan raya yang berlubang-lubang, pemandu amat perlu berhati-hati kerana bimbang tayar kereta terbenam dalam lubang tersebut.

3. HOW (BAGAIMANA?)

•Keadaan jalan raya yang
licin dan tidak bergaris menyukarkan pemandu memandu dengan baik dan mudah tergelincir.

4.WHEN (BILA)

• Pada waktu malam jalan gelap

dan pemandu sukar memandu di jalan yang berlubang dan tidak rata yang mungkin akan menyebabkan berlaku kemalangan yang tidak diingini.

5.WHAT (APA)

• Jika jalan raya tidak digarisi,

apakah yang akan berlaku kepada pemandu yang memandu pada waktu malam? Oleh sebab itu keadaan jalan raya juga merupakan punca berlaku kemalangan jalan raya.

• SILA LIHAT CONTOH

PERENGGAN DUA YANG LENGKAP MENGANDUNGI AYAT TOPIK DAN AYAT HURAIAN YANG TELAH DIKEMUKAKAN.

• Jalan raya yang bengkang-bengkok, tidak rata, dan

berlubang-lubang menjadi punca berlaku kemalangan. Apabila jalan raya bengkang-bengkok dan selekoh tajam akan menyebabkan kereta sukar dikawal.Keadaan jalan raya yang licin dan tidak bergaris menyukarkan pemandu memandu dengan baik dan mudah tergelincir. Pada waktu malam, jalan gelap dan pemandu sukar memandu di jalan yang berlubang dan tidak rata yang mungkin akan menyebabkan berlaku kemalangan yang tidak diingini. Jika jalan raya tidak digarisi, apakah yang akan berlaku kepada pemandu yang memandu pada waktu malam? Oleh sebab itu keadaan jalan raya juga merupakan punca berlaku kemalangan jalan raya.

• Kesimpulan:
Ayat-ayat Huraian digabungkan menggunakan kata hubung atau kata sendi nama untuk menjadikan ayat lebih tersusun.Penanda wacana juga boleh digunakan.

BENGKEL KUMPULAN KARANGAN

Arahan: A.Tuliskan setiap perenggan mengandungi : i-Ayat Topik ii-Ayat Huraian

• Tugasan Kumpulan • Menulis perenggan isi • Konsep 5W+1H

KUMPULAN 1

Warga tua merupakan golongan yang banyak berjasa kepada kita. Huraikan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk membantu mereka. Tuliskan karangan anda selengkapnya.
.

• HARAPAN:
PANJANGKANLAH KEMAHIRAN INI DI KALANGAN GURU-GURU YANG MENGAJARKAN BAHASA MELAYU DI NEGERI TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN. SEMOGA ANDA MENDAPAT MANFAAT.

SEKIAN. TERIMA KASIH.

SAYA HARAP ILMU YANG TIDAK SEBERAPA INI DAPAT DIKONGSI DENGAN GURUGURU BAHASA MELAYU YANG LAIN.

Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti; Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati.