PENEBANGAN HUTAN

AHLI KUMPULAN:
ZUHARI BIN ZULKIFLI MOHD YUSRI BIN ISA JUNIS AK UJAN CHRISTOPHER ANAK GAING

PENEBANGAN HUTAN

DEFINISI HUTAN
• Istilah hutan merujuk kepada suatu formasi yang dikuasai oleh pokok. Biasanya perkataan " hutan " merujuk kepada tiga konsep yang berlainan. • Yang pertama, dirian pokok atau tumbuh-tumbuhan yang merupai pokok. • Yang kedua, seluruh komuniti tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang dikuasai oleh pokok. • Yang ketiga, seluruh sistem komuniti yang dikuasai oleh pokok yang berfungsi, termasuk substrat abiotik dan persekitaran atmosferanya.

DEFINISI HUTAN
• Hutan hujan dapat diistilahkan sebagai satu komuniti tumbuhan yang padat dengan pokokpokok yang mempunyai adaptasi terhadap kelembapan di mana ia mempunyai daun-daun yang lebar walaupun saiz daun bukanlah ciri utama dalam pembentukan jenis hutan hujan. • Lazimnya struktur hutan hujan terdiri daripada dua atau lebih peringkat pokok-pokok dan tumbuhan renek yang turut berinteraksi bentuk tumbuhan yang lain seperti pepanjat, palma dan episit.

KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN HUTAN HUJAN TROPIKA DI MALAYSIA • Habitat semulajadi. • kawasan tadahan air. • Penutup bumi semulajadi. • Penstabil cuaca bumi. • Agen pembersih udara. • Sumber kayu-kayan.

PENEBANGAN HUTAN
PUNCA-PUNCA

PUNCA-PUNCA
 Aktiviti pembangunan.  Aktiviti pembangunan adalah merupakan satu faktor penyumbang kepada kemusnahan hutan.  Pembangunan yang terlalu pesat.  Cth. Aktiviti:  Pembinaan kawasan perumahan.  Pembinaan bangunan yang tinggi-tinggi.  Pembinaan kawasan perindustrian.

PUNCA-PUNCA
• Industri pelancongan.  Merupakan sebahagian faktor kemusnahan hutan.  Pembukaan tempat pelancongan baru memerlukan aktiviti penebangan hutan. (Pembinaan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya).  Pembangunan yang terlalu mendadak di kawasan perlancongan akan dapat memusnahkan ekosistem di kawasan tersebut.  Perlaksanaan yang tidak terancang dan tiada pemantauan yang berterusan.

PUNCA-PUNCA
• Aktiviti pembalakan haram.  Aktiviti pembalakan ini merupakan aktiviti yang di jalankan secara tidak terancang dan salah dari segi undang-undang.  Ia juga akan memusnahkan habitat hidupan liar dan seterusnya akan memusnahkan ekosistem di kawasan tersebut.  Contohnya, pembalakan di Pulau Redang Kuala Terengganu.

Kuala Terengganu, Pulau Redang 9 April 2009.

Kuala Terengganu, Pulau Redang 9 April 2009

PUNCA-PUNCA
• Aktiviti pertanian/ pertanian pindah randah  Aktiviti pertanian yang dilakukan secara berpindah randah akan memusnahkan kawasan hutan. Ini kerana sebelum melakukan pertanian hutan perlulah ditebang dan seterusnya akan dibakar.  Contoh, penanaman padi bukit yang banyak dilakukan di sarawak.

PUNCA-PUNCA
• Pembinaan jalan pengangkutan (Jalan Raya)  Pembinaan jalan pengangkutan seperti jalan raya memerlukan proses penerokaan hutan.  Proses ini sudah tentulah melibatkan aktiviti penebangan hutan.

PENEBANGAN HUTAN
KESAN-KESAN

KESAN
• Hakisan tanah dan tanah runtuh - Struktur tanah yang longgar dan tidak stabil ekoran drp kehilangan cengkaman akar pokok yang berfungsi meneguhkan kestabilan struktur tanah - Cthnya kejadian tanah runtuh di Bukit AntaraBangsa Kuala Lumpur, Bukit Canada di Miri Sarawak.

• • -

Kepupusan Habitat Flora dan Fauna Ekosistem dan ekologi terganggu Haiwan akan melarikan diri ke tempat lain Kesan Rumah Hijau (Penipisan Ozon) Pemusnahan yang berlarutan terhadap hutan akan menyebabkan berkurangnya penukaran karbon dioksida kepada organik karbon di udara. Peningkatan pemekatan karbon dioksida di udara akan mengakibatkan masalah pemanasan dunia

• Kemusnahan tadahan air/hujan.

kawasan

- Kemusnahan tempat menyerap dan menapis air hujan sebelum menyalurkan ke sungai. - Akan mengakibatkan bekalan air di negara kita terputus.

CARA-CARA MENGATASI
 Penguatkuasaan undang Jabatan perhutanan pemantauan Akta pemuliharaan hutan 1973  Tebus guna semula tanah Paya ditebus guna utk bangunan  Hutan simpan dan zoo negara. Menjadi tempat pemeliharaan dan puliharaan hidupan yang makin pupus.

 Penanaman semula pokok Penanaman semula anak pokok selepas aktiviti penebangan kayu balak.  Kempen kesedaran. Mengadakan hari hijau sedunia. memberi kesedaran di kalangan pelajar-pelajar sekolah tentang kepentingan hutan dengan mengadakan kempen/minggu alam sekitar.

SEKIAN, TERIMA KASIH