Razniza bt mohammad Pismp psv p4b -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun Tarikh Masa Bidang Tajuk

Aktiviti : 3 Harmoni : 17 Jun 2009 : 10.00- 11.00 pagi : Menggambar : Rama-rama : Membuat gambar rama-rama dengan menggunakan teknik gurisan krayon. Objektif P&P : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Eksplisit : • Murid dapat menghasilkan gurisan menggunakan krayon. 1. Implisit : • • Murid dapat meluahkan perasaan rasa cinta akan alam sekitar melalui anyaman. Mengetahui cara membuat gurisan.

1. Estetika : •

murid dapat menghayati keindahan dan menghargai alam sekitar.

Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Murni

: murid pernah melihat contoh gurisan. :memupuk sifat sabar, tekun, kasih sayang, bekerjasama dan meningkatkan kreativiti murid.

Persediaan Murid

:
1. Kertas lukisan

2. Krayon 3. Alatan untuk mengguris

Razniza bt mohammad Pismp psv p4b -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. pembaris Persediaan Guru : 1. Penebuk lubang 2. Riben 3. Pisau / cutter 4. Radio ABM KBKK : Contoh-contoh gurisan menggunakan krayon. :mengetahui kepelbagaian teknik dalam bidang menggambar dan kepelbagaian kegunaan krayon

Penggabungjalinan Kemahiran : Pendidikan Jasmani : melibatkan koordinasi mata dan moto halus iaitu jari. : Bahasa Melayu : guru menulis tajuk di papan hitam.

Perkara Induksi ( 5 minit)

Tajuk & Isi kandungan 1. Guru memperkenalkan tajuk yang akan diajar. 2. Perbincangan dan soal jawab.

Aktiviti P&P 1. Guru menulis perkataan GURISAN di papan hitam dan meminta murid membacanya.
2. Guru bertanya kepada

Catatan/ ABM / Nilai Soalan yang diberikan : 1. Murid-murid sila baca tulisan yang ada pada papan hitam ini.
2. Tahukah kamu

murid sama ada pernah

Razniza bt mohammad Pismp psv p4b -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat / melihat apakah itu gurisan krayon.
3. Guru menunjukkan

gurisan?
3. Murid-murid

contoh-contoh gurisan krayon.

pernahkan kamu membuat gurisan menggunakan krayon? Menggunakan kertas panduan untuk aktiviti mengguris.

Perkembangan (40 minit)

1. Penerangan

1. Guru menerangkan maksud gurisan.
2. Guru menyuruh murid

membuat gambar ramarama dengan menggunakan teknik gurisan. 3. Guru menunjukkan langkah-langkah membuat gurisan. •

KBKK –Kreatif murid untuk penambahbaikan hasil karya masing-masing.

1. Menjana idea

4. Murid menyediakan

2. Pengagihan alatan.

peralatan untuk membuat gurisan.
5. Murid melakukan aktiviti

mengguris berpandukan 3. Membuat aktiviti tunjuk ajar yang diberikan oleh guru dan mengikut langkah-langkah yang betul yang telah diterangkan. 6. Murid mewarnakan latar

Razniza bt mohammad Pismp psv p4b -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------belakang kertas lukisan dengan warna-warna yang menarik.

7. Murid menindih warnawarna tadi dengan menggunakan warna hitam.

8. Murid menggunakan alatan mengguris.

Razniza bt mohammad Pismp psv p4b --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Menyiapkan tugas dan membuat kemasan
9. Murid membuat kemasan

pada gurisan yang telah dibuat.Murid mengemaskini penghasilan dengan membuat bingkai pada kertas lukisan.

Razniza bt mohammad Pismp psv p4b --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemuncak (10 minit)

1. Pamerkan hasil

1. Murid mempamerkan

1. Penilaian.

hasil karya yang telah dihasilkan dihadapan kelas. 2. Guru memberi komen dan pendapat tentang hasil kerja pelajar. 3. Guru memberi komen tentang kekemasan. 4. Guru memberi pujian pada hasil kerja murid. 5. Guru memilih karya yang terbaik untuk dipamerkan di dalam kelas sebagai penghargaan kepada murid yang menghasilkan karya dengan baik serta dijadikan motivasi kepada murid lain untuk menghasilkan karya yang terbaik.

Penutup (5 minit)

Peneguhan

1. Guru mengulangi tajuk

Contoh soalan yang ditanya : 1. Apakah tajuk yang

gurisan.
2. Guru bertanyakan apa

Razniza bt mohammad Pismp psv p4b -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------yang murid perolehi kita pelajari hari melalui aktiviti gurisan.
3. Guru bertanyakan

ini?
2. Apakah yang

kegunaan gurisan pada alat-alat lain selain daripada menggambar.

kamu perolehi daripada aktiviti yang dijalankan?
3. Pada pendapat

kamu, selain daripada menggambar dimanakan lagi gurisan boleh digunakan?