Rumusan Peta Pokok Definisi Peta minda pokok adalah satu cara yang mewakili sifat hierarki struktur

dalam bentuk grafik. Ia dinamakan sebagai "struktur pokok" kerana perwakilan klasik menyerupai pokok, walaupun carta umumnya terbalik berbanding dengan pokok sebenar, dengan "akar" di bahagian atas dan "daun" di bahagian bawah. Peta minda pokok adalah konsep, dan muncul di dalam beberapa bentuk. Untuk perbincangan peta minda pokok dalam bidang tertentu lihat contoh peta minda yang diunjukkan. Dalam struktur pokok terdapat satu dan hanya satu jalan dari manamana ke mana-mana tempat lain.

Contoh Peta Minda Pokok

Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. 2. Gariskan setiap contoh yang ditulis. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. Ia juga banyak membantu guru dan murid dalam melicinkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama. Penglibatan ibu bapa juga menyokong kepada pendekatan ini. Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskan nya. Dengan itu. guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. CADANGAN PENGGUNAAN     Mengelaskan kumpulan haiwan Mengelaskan jenis alatan muzik Mengelaskan elemen penting cerita Mengkategorikan kosa kata Penggunaan i-THINK diperkenalkan menggunakan pendekatan seluruh sekolah (whole school approach). 4. . di mana latihan diberi kepada pentadbir.Langkah Membina Peta Pokok 1. Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. 5. Ia juga membentuk murid supaya lebih kreatif dan inovatif terhadap pembelajaran mereka. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful