Rumusan Peta Pokok Definisi Peta minda pokok adalah satu cara yang mewakili sifat hierarki struktur

dalam bentuk grafik. Ia dinamakan sebagai "struktur pokok" kerana perwakilan klasik menyerupai pokok, walaupun carta umumnya terbalik berbanding dengan pokok sebenar, dengan "akar" di bahagian atas dan "daun" di bahagian bawah. Peta minda pokok adalah konsep, dan muncul di dalam beberapa bentuk. Untuk perbincangan peta minda pokok dalam bidang tertentu lihat contoh peta minda yang diunjukkan. Dalam struktur pokok terdapat satu dan hanya satu jalan dari manamana ke mana-mana tempat lain.

Contoh Peta Minda Pokok

di mana latihan diberi kepada pentadbir. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. 5. CADANGAN PENGGUNAAN     Mengelaskan kumpulan haiwan Mengelaskan jenis alatan muzik Mengelaskan elemen penting cerita Mengkategorikan kosa kata Penggunaan i-THINK diperkenalkan menggunakan pendekatan seluruh sekolah (whole school approach). Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskan nya. Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama. Penglibatan ibu bapa juga menyokong kepada pendekatan ini. 4.Langkah Membina Peta Pokok 1. guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. . Dengan itu. Ia juga membentuk murid supaya lebih kreatif dan inovatif terhadap pembelajaran mereka. Ia juga banyak membantu guru dan murid dalam melicinkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Gariskan setiap contoh yang ditulis. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful