Rumusan Peta Pokok Definisi Peta minda pokok adalah satu cara yang mewakili sifat hierarki struktur

dalam bentuk grafik. Ia dinamakan sebagai "struktur pokok" kerana perwakilan klasik menyerupai pokok, walaupun carta umumnya terbalik berbanding dengan pokok sebenar, dengan "akar" di bahagian atas dan "daun" di bahagian bawah. Peta minda pokok adalah konsep, dan muncul di dalam beberapa bentuk. Untuk perbincangan peta minda pokok dalam bidang tertentu lihat contoh peta minda yang diunjukkan. Dalam struktur pokok terdapat satu dan hanya satu jalan dari manamana ke mana-mana tempat lain.

Contoh Peta Minda Pokok

guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Gariskan setiap contoh yang ditulis. 3. Ia juga membentuk murid supaya lebih kreatif dan inovatif terhadap pembelajaran mereka. CADANGAN PENGGUNAAN     Mengelaskan kumpulan haiwan Mengelaskan jenis alatan muzik Mengelaskan elemen penting cerita Mengkategorikan kosa kata Penggunaan i-THINK diperkenalkan menggunakan pendekatan seluruh sekolah (whole school approach). 2. di mana latihan diberi kepada pentadbir.Langkah Membina Peta Pokok 1. Dengan itu. Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori. . 5. Tuliskan setiap kategori pada setiap cabang pengelasan. Tuliskan tajuk/topik utama di bahagian atas dan gariskan nya. guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama. Lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan/kategori. Ia juga banyak membantu guru dan murid dalam melicinkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan ibu bapa juga menyokong kepada pendekatan ini. 4.