Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Harian

Mata Pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Mata Pelajaran Tajuk / Sub Tajuk

: Kemahiran Hidup Bersepadu : Jumaat : 7 Julai 2006 : 9.00 pg – 10.00 pg : 5 Cemerlang : 40 Orang : Kemahiran Hidup Bersepadu : 7.1 Ikan Hiasan 7.1.1 Pengenalan kepada Ikan Hiasan Murid pernah melihat ikan didalam akuarium dan

Pengetahuan Sedia Ada: Objektif Eksplisit

mengetahui beberapa jenis ikan hiasan. : Di akhir pembelajaran, murid dapat;

i.

Menyenaraikan guru.

sekurang-kurangnya

5

jenis

ikan

hiasan dengan tepat selepas melihat paparan oleh

ii.

Murid dapat menyebut dan melabelkan dengan betul sekurang-kurangnya 6 bahagian ikan selepas melihat paparan guru.

iii.

Murid dapat menyatakan sekurang-kurang 2 kategori ikan hiasan dengan betul selepas melihat paparan guru.

Kemahiran Berfikir : BBM Nilai Murni Strategi/Kaedah Pelaksanaan P & P : : : :

Membanding beza, mengkategori dan melabel Ikan hiasan, gambar, slide PowerPoint. Hargai makhluk ciptaan tuhan, kreativiti, tekun dan kerjasama. Strategi mediatif, deduktif, Induktif, konstektual, konstruktif dan komunikatif

Langkah/ Masa Set Induksi (10 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan/ Nilai

 Menunjukkan video ikan
dalam akuarium.

 Guru memaparkan video ikan berenang-renang di ABM:
dalam akuarium selama 3 minit. 1. Video ikan hiasan gambar kelengkapan akuarium.

 Menunjukkan beberapa
keping berkaitan gambar dengan yang ikan

 Kemudian, guru memanggil 3 orang murid dan 2. Gambar ikan hiasan dan
menunjukkan beberapa keping gambar tentang ikan hiasan dan akuarium kepada murid tadi.

hiasan dan akuarium.

 Guru menyuruh murid yang melihat gambar tersebut
menceritakan kepada murid-murid lain tentang apa yang dilihat di dalam gambar tersebut.

 Guru akan menyuruh murid lain teka dan
memberikan jawapan yang sesuai.

Guru menghubungkaitkan gambar yang diteka tadi dengan topik pengajaran & pembelajaran.

ABM:

Langkah 2 (15 minit)

Pengenalan kepada bahagian ikan : • • • • • • • • sirip sisik mata ekor insang dubur kepala mulut

 Murid menyaksikan persembahan MS Power Point Komputer, LCD
untuk melihat bahagian badan ikan.

 Murid mengenal pasti bahagian-bahagian ikan.  Guru secara tidak langsung menerangkan fungsi
bahagian-bahagian ikan.

KBKK: Melabel. Nilai murni:

 Guru memberi edaran merupakan bahagian badan Teliti
ikan hiasan supaya pelajar dapat melabelkan bahagian badan ikan dengan tepat.  (SILA RUJUK LAMPIRAN 1) Strategi: Kontekstual & perbincangan Penilaian: Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 6 bahagian ikan dan kegunaannya.

Langkah 3 (20 minit)

Mengenali ikan hiasan tropika. - Ikan emas - Ikan tiger barb - Ikan angel - Ikan oscar - Ikan pelaga - Ikan koi ikan hiasan tropika kepada murid-murid serta guru memberi penerangan ciri-ciri ikan.

ABM:

 Guru memaparkan slaid PWP berkenaan jenis-jenis Gambar slaid jenis ikan
hiasan tropika KBKK: Mengkategori Nilai Murni: Beri perhatian kepada guru.

Mengenalpasti kategori ikan hiasan dan sifat-sifatnya. - Ikan karnivor - Ikan Herbivor - Ikan omnivor - Ikan pemakan plankton

Strategi:

 Selepas guru memaparkan kategori ikan hiasan
tropika, guru memberikan pelajar lembaran aktiviti iaitu mengakategorikan ikan mengikut penyataan tentang ciri-ciri ikan mengikut kategori. (SILA RUJUK LAMPIRAN 2) Penilaian: Murid dapat menyatakan sekurang-kurang 2 kategori ikan hiasan dengan betul selepas melihat paparan guru.

Konstruktif dan perbincangan

Penutup 15 Minit

Rumusan Isi Pelajaran : Guru hiasan. - Nyatakan dalam bentuk peta minda seperti : menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan

 Guru menyoal murid secara rambang mengenai BBM:
sebab dan tujuan memelihara ikan.  Guru meminta murid menuliskan jawapan dalam bentuk peta minda atau carta tulang ikan di papan putih supaya lebih menarik.  Sebagai penutup, murid diminta untuk menyanyikan lagu `Ikan Kekek` beramai-ramai KBKK: Menjana idea dan mendapatkan maklumat Lagu Ikan kekek, Marker pen, kertas mahjong

Aktiviti Susulan:

Nilai murni: Kreatif dan sifat inkuiri

Murid-murid diminta mengumpulkan gambar foto atau gambarajah yang berkaitan dengan topik pelajaran pada hari ini.

Strategi: Sumbang saran & perbincangan