PSI TINGKATAN 4

Bab 1 Tajuk Iman fitrah manusia Perkataan Iman Maksud pengakuan atau iqrar dengan lisan, membenarkan dalam hatindan dibuktikan dengan amalan zahir. Sesuatu yang semulajadi wujud dalam diri manusia mengikut apa yang terbaik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hidayah bermaksud penunjuk atau pemimpin. Asas, sumber, kaedah atau dalil. Pengetahuan ttg hukum syarak yang berkaitan dgn perbuatan mukalaf yang difahami melalui dalil tafsili (‫.)تفصيلي‬ Ilmu ttg kaedah2 mengistinbat hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf dari dalil tafsili. ‫ خطاب ألله‬yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf samada berbentuk tuntutan (‫,)اقتضاء‬pilihan (‫)تخيير‬atau ‫. وضعي‬

Fitrah

3

Islam sebagai addin yang membawa rahmat Pengenalan ilmu usul fiqh

Rahmat hidayah Usul Al fiqh

6

Ilmu usul fiqh 7 Hukum syarak Hukum syarak

‫ اقتضاء‬Tuntutan melaksanakn sesuatu perintah sama ada tuntutan tersebut pasti atau tidak. ‫ خطاب ألله تخيير‬yang member pilihan kepada mukalaf sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. ‫ خطاب ألله وضعي‬yang menunjukkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum. ‫ خطاب ألله حكوم تكليفي‬yang mengandungi tuntutan keatas mukalaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mngandungi pilihan sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. ‫ خطاب ألله حكوم وضعي‬yang menjadikan sesuatusebagai sebab, syarat atau penghalang (‫ )مانع‬kepada sesuatu hukum. 8 Dalil 2 dan hukum syarak ‫ القرءان‬Kitab Allah yang diturunkan kepada ‫ الكريم‬Nabi Muhammad dalam bahasa arab,

PSI TINGKATAN 4
9 Dalil 2 dan hukum yang tidak disepakati ‫الستحا ن‬ menggunakan qias yang tidak nyata dengan meninggalkan qias yang nyata atau mengecualikan sesuatu perkara dari dalil atau kaedah umum berdasarkan dalil dalil yang tertentu. menentukan hukum sesuatu berdasarkan kepada kemaslahatan tertentu yang tiada ketentuan nas mahupun ijmak yang menerima atau menolak. menggunakan sesuatu hukum yang sabit melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain mengubahnya. menghalang perkara perkara harus yang boleh membawa kepada perkara yang haram. kata kata atau perbuatan orang yang pernah bertemu dengan rasulullah (sahabat nabi) dalam keadan beriman serta berdampingan dengannya untuk jangka masa yang lama.

‫المصالح‬

‫الستصحا ب‬

ْْ‫سد الذراءع‬

‫قول الصحا بى‬

‫ عمل اهل‬perkataan atau perbuatan yang ‫ المدى نة‬disampaikan oleh penduduk madinah dalam lingkungan tiga kurun hijrah yang pertama. ‫ شرع من قبلنا‬syariat rasul rasul terdahulu yang terdapat dalam al quran atau sunnah, tetapi tiada arahan supaya kuta mengikuti atau menghindari. ‫ العرف والعادة‬perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia dan diterima baik oleh akal yang sejahtera. 10 Rukhsah tayammum Tayammum menyapu debu tanah yang bersih kemuka dan kedua tapak tangan sebagai ganti kepada wuduk keseluruhannya atau kepada basuhan mana mana anggota wuduk atau kepada mandi wajib. bangun pada waktu malam selepas tidur dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah.

11

Qiamullail

Qiamullail

PSI TINGKATAN 4
12 Puasa ramadhan Puasa menahan diri daripada melakukan perkara perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari disertai dengan niat melakukan solat dengan penuh perhatian kepada Allah yang dilakukan dengan anggota badan dan hati serta menjaga syarat, rukun dan adab adab solat dengan sempurna. sujud dua kali yang dilakukan selepas membaca tahiat akhir dan sebelum memberi salam. pesanan yang dibuat oleh seorang kepada seorang yang lain supaya melakuakan kebaikan terhadap harta yang dimiliki selepas dia meninggal dunia. menahan harta benda yang berfaedah yang masih kekal manfaatnya dari diurus oleh tuan harta tersebut atau orang lain untuk tujuan yang harus kerana mendekatkan diri kepada Allah. satu akad yang dapat memindahkan milik sesuatu barangan tanpa perlu menukarganti, kerana ia dibuat secara sukarela. mengunjungi baitullah di mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu, berdasarkan syarat tertentu. mengunjungi baitullah di mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada bila bila masa. berada di arafah walaupun seketika, bermula dari gelincir matahari pada hari ke 9 zulhujjah sehingga terbit fajar hari ke 10 zulhijjah. berjalan berulang alik dari safa ke marwah sebanyak tujuh kali.

17

Syak dalam solat

Khusyuk dalam solat

Sujud sahwi

18

Wasiat

Wasiat

Wakaf

Hibah atau Hadiah

20

Sejarah ibadah haji Haji

Umrah

21

Manasik haji

Wukuf

Sai' (‫)سعى‬

‫ تحلل‬bebas daripada pantang larang semasa dalam ihram.

PSI TINGKATAN 4
Miqat zamani Miqat makani 22 Pelaksanaan haji ketentuan masa untuk seseorang berniat ihram. ketentuan tempat untuk seseorang berniat ihram.

‫ حج افراد‬mengerjakan haji dan umrah secara berasingan. ‫ حج تمتع‬mengerjakan umrah terlebih dahulu sebelum menunaikan haji dalam bulan haji. ‫ حج قرا ن‬mengerjakan haji dan umrah dalam bulan haji secara serentak. Dam denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang menunaikan haji atau umrah jika dia melakukan kesalahan. ‫ ترتيب‬wajib dilakukan mengikut urutan. ‫ تقد ير‬gantiannya telah ditetapkan oleh syarak tanpa berlebih kurang. ‫ تعد يل‬syarak memerintahkan supaya menilai dan berpindah kepada gantian berdasarkan nilaian tersebut. ‫ تخيير‬boleh dipilih untuk melakukan mana mana perkara yang ditetapkan. Haji mabrur haji yang tidak bercampur dengan kejahatan dan diterima oleh Allah. seseorang itu tidak mengerjakan haji dengan sendiri, tetapi haji dikerjakan oleh orang lain sama ada semasa dia masih hidup atau setelah dia meninggal dunia. menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam. penyembelihan binatang ‫ النا م‬yang dilakukan pada hari kesepuluh zulhijjah sehingga hari tasyriq, ia dilakukan bertujuan beribadat kepada Allah. penyembelihan binatang ‫ النا م‬yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi

23

Niabah dalam haji

Niabah dalam haji

25

Sembelihan

Sembelihan

26

Qorban

Qorban

27

Aqiqah

Aqiqah

PSI TINGKATAN 4
yang baru dilahirkan. 28 Muamalah Muamalah tatacara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing masing. memindahmilik dengan ganti atas dasar kerelaan. ‫ خيا ر‬pilihan, pembeli dan penjual diberi hak untuk membuat pilihan. ‫بيع السلم‬ jualan assalam, jual beli dengan bayaran harganya secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh sehingga kesatu masa yang ditetapkan.

29

Pengenalan muamalah dalam islam 1

Jual beli

‫ البيع بيثن آجل‬jualan dengan harga tangguh, menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran harganya sehingga kesuatu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran beransur ansur. 30 Pengenalan muamalah dalam islam 2 Syarikat sesuatu kontrak antara dua pihak yang berkongsi modal dan untung.

‫ المضاربه‬akad antara 2 pihak yang mengandungi penyerahan modal oleh 1 pihak kepada 1 pihak yang lagi untuk berniaga dengan berkongsi untung. ‫ رهن‬gadaian yang menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai sandaran bagi hutang yang boleh dibayar dengannya. ‫ ود يعه‬menyerahkan harta benda yang dimiliki kepada orang lain untuk menjaganya. ‫ تكا فل‬satu kontrak dimana seseorg itu bertnggjwb membantu seseorang lain apabila berlaku sesuatu kejadian yang ditentukan dalam kontrak. Saham suatu kepentingan dalam syarikat.