TATACARA MENANGANI KES KERACUNAN DEFINISI

Mengawal dan mengujudkan situasi yang selamat bagi murid dari segi pemakanan.

CARTA ALIRAN TATACARA MENJAGA KEBERSIHAN DAN KESIHATAN
Mula

TATACARA MURID
• Murid mesti memastikan dimakan dalam keadaan baik. makanan yang

Tanda-tanda keracunan makanan Lapor kepada guru bertugas

• Murid hendaklah melaporkan dengan segera sekiranya berlaku keracunan. • Laporkan kepada guru/kaunselor apabila keracunan berlaku dan jenis makanan yang dimakan. • Minum banyak air masak. • Rehatkan diri di bilik rawatan. • Jika sakit berlarutan, laporkan kepada guru bertugas dan dapatkan rawatan di hospital. • Patuhi nasihat doktor. Tidak

Rekod Dapatkan rawatan kecemasan (cth: minum susu)

Serius Ya Bawa ke hospital

TATACARA GURU
• Memaklumkan dan mengingatkan murid supaya sentiasa mengamalkan pemakanan yang betul • Memastikan tahap kebersihan dan kualiti makanan yang disediakan untuk murid memuaskan atau dalam keadaan memuaskan. • Mendapatkan maklumat daripada murid terlibat dan saksi. • Menyiasat punca kejadian sama ada daripada pihak kantin/di dewan makan/di luar sekolah • Melaporkan kejadian kepada pihak pentadbir/ hubungi guru bertugas. • Melaporkan kepada pihak berkuasa kesihatan
SEKOLAH SELAMAT

Beritahu penjaga

Tamat

SMK BUKIT RANGIN 2 5 1 5 0 K U A N T A N.
KECEMERLANGAN MENINGKAT

KEBERSIHAN DAN KESIHATAN DEFINISI
Kebersihan dan kesihatan boleh di difinasikan sihat dan bersih dari segi amalan dan sikap untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif.

TATACARA MURID
• Murid mestilah menjaga kebersihan kawasan sekolah, bilik darjah dan kantin. • Murid mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. • Murid mestilah menjaga kebersihan seperti mandi, menggosok gigi, memotong kuku dan sebagainya • Murid memakai pakaian yang bersih dan kemas. • Menggunakan tandas dengan betul dan mengikut peraturan. • Dilarang membuang sampah di dalam longkang dan meludah merata-rata. • Memastikan makanan bersih dan berkhasiat. • Menghindarkan diri daripada merokok kerana MEROKOK MEMBAHAYAKAN KESIHATAN.

T AT AC AR A I B U B A P A/ P E N J AG A
• Memastikan anak berada dalam keadaan bersih dan sihat. Memaklumkan tentang tahap masing. kepada pihak kesihatan anak sekolah masing-

RASIONAL
Me wuj udk an buda ya m em entingk an kebersihan, kecerian dan kesihatan dalam kalangan guru, murid, ibu bapa dan semua yang terlibat.

Menyediakan makanan yang bersih dan berkhasiat. Menjadi contoh (role model) kepada anakanak dalam menjaga kebersihan dan kesihatan. Mengawasi pergaulan anak-anak.

OBJEKTIF
• Mewujudkan persekitaran yang bersih, sihat dan ceria. • Memastikan makanan dan minuman yang disediakan atau dibekalan di dapur kantin hendaklah bersih dan sesuai dengan kesihatan murid. • Memberi pendedahan tentang amalan kebersihan dan kesihatan kepada semua pihak yang terlibat melalui poster/ risalah. • Memberi pendidikan secara langsung dan tidak langsung dalam P&P, ceramah dan sebagainya

TATACARA GURU
• Memastikan makanan di kantin bersih dan selamat. • Menekankan sikap bertanggungjawab kepada murid dalam menjaga kebersihan dan kesihatan. • Memastikan pekerja dan pengendali makanan mengamalkan kebersihan. • Memaklumkan tentang penyakit berjangkit akibat kurang penjagaan kebersihan dan kesihatan • Gotong royong

ISU
• • • • • • • • Sampah sarap Kebersikan makanan Kebersihan diri Tandas Longkang Pakaian Air bertakung Merokok