TATACARA PUSAT SUMBER / PERPUSTAKAAN DEFINISI

Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa-apa juga keadaan, ketika berada di pusat sumber / perpustakaan.

CARTA ALIRAN TATACARA KESELAMATAN SEMASA BERADA DI TEMPAT BELAJAR

Mula
Mesyuarat dan bentuk AJK Keselamatan Menyediakan peraturan, pelan dan langkah pencegahan, label tempat yang bahaya

TATACARA MURID
• Sebarang kebenaran penggunaan perlu mendapat terlebih dahulu.

• Pastikan peralatan yang digunakan baik dan selamat. • Laporkan segera kepada guru / pegawai bertugas jika didapati sebarang kerosakan. • Pengguna mestilah patuh kepada peraturan penggunaan sedia ada dan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. • Jika berlaku sebarang kecemasan, jangan panik, patuhilah peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. • Jika berlaku menggunakan disediakan. kebakaran, murid mestilah alat pemadam api yang

Adakan taklimat

Pemantauan (kenal pasti fizikal / tanda bahaya)

Bahaya

Rujuk pentadbir Mesyuarat Staf Tindakan susulan Tiada bahaya (memuaskan)

Penilaian

TATACARA GURU • Memaparkan dengan jelas peraturan yang dibuat untuk bilik pusat sumber / perpustakaan. • Memupuk sikap bertanggungjawab terhadap diri murid. • Jika ada laporan kerosakan , ambil tindakan segera dengan melaporkan kepada pihak pengurusan. • Memastikan alatan diperiksa dari semasa ke semasa.

Tindakan susulan / penambahbaikan

Tamat

SMK BUKIT RANGIN 2 5 1 5 0 K U A N T A N.
SEKOLAH SELAMAT KECEMERLANGAN MENINGKAT

TEMPAT BELAJAR DEFINISI
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid semasa menggunakan tempat-tempat belajar ketika berada di sekolah termasuk bilik darjah, makmal, pusat sumber, bengkel dan bilik-bilik khas.

TATACARA KESELAMATAN DI MAKMAL SAINS DEFINISI
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa-apa juga keadaan semasa berada di makmal sains.

TATACARA KESELAMATAN DI BENGKEL DEFINISI
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apaapa juga keadaan, ketika berada di bengkel.

TATACARA MURID
• • • • • • • Penggunaan makmal mestilah mendapat kebenaran daripada pegawai yang bertugas. Berhati-hati menggunakan bahan kimia berlabel (beracun). Peralatan yang digunakan hendaklah dalam keadaan baik dan selamat. Melaporkan segera kepada pembantu makmal tentang kerosakan alatan. Penggunaan bahan kimia mestilah dengan pengetahuan dan kebenaran guru. Sekiranya berlaku kecemasan, jangan panik, patuhi arahan keselamatan yang ditetapkan. Murid dicegah / dilarang sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah alatan / bahan yang sedia ada tanpa arahan / kebenaran guru. Murid juga dilarang bermain, bising atau bersikap cuai semasa berada di makmal. Murid mesti sentiasa mematuhi peraturan ketika berada di makmal sains. Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia.

TATACARA MURID
• Murid mestilah mendapat kebenaran sebelum menggunakan bengkel. • Murid hendaklah melaporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan tidak berfungsi dan tiada dalam simpanan seperti yang dipamerkan. • Penggunaan sebarang peralatan mestilah mengikut prosedur dan tunjuk ajar guru. • Jika berlaku sebarang kecemasan, jangan panik dan patuhlah kepada arahan keselamatan yang ditetapkan. • Murid hendaklah mematuhi peraturan dari semasa ke semasa. • Murid hendaklah memastikan tangan dibersihkan selepas aktiviti dijalankan. • Murid dilarang / dicegah sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah alatan / bahan yang sedia ada tanpa arahan / kebenaran guru. • Murid juga dilarang bermain, bising atau bersikap cuai semasa berada di bengkel. • Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam api yang tersedia.

RASIONAL
Mewujudkan budaya selamat di sekolah dengan sokongan guru, pentadbir dan ibu bapa.

OBJEKTIF
• • Mewujudkan persekitaran tempat belajar yang selamat. Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi sebarang isu keselamatan, kecemasan dan kemalangan semasa berada di tempat belajar. Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil semasa berada di tempat belajar. Meningkatkan tahap kesedaran murid, ibu bapa dan guru-guru dalam aspek keselamatan semasa berada di tempat belajar.

• • •

ISU
• • • • • • Kerosakan perabot di dalam kelas Tingkap Sistem pendawaian makmal sains Bahan kimia / gas Peralatan bengkel (peralatan yang tajam) Peralatan elektrik / gas

TATACARA GURU
• • • • • Guru hendaklah memaklumkan peraturan penggunaan makmal kepada murid. Guru mestilah memastikan sistem kecemasan di makmal dipatuhi dan difahami. Guru hendaklah memeriksa saluran gas dari semasa ke semasa. Guru hendaklah memastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Jika berlaku kemalangan, ambil langkah segera untuk mengawalnya.

TATACARA GURU
• Guru hendaklah memaklumkan peraturan penggunaan bengkel kepada murid. • Guru hendaklah memastikan alatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. • Guru hendaklah memastikan bahan buangan / lebihan dibuang / disimpan di tempat yang telah ditetapkan. • Jika berlaku kemalangan ikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan.