BAB 1 PENGENALAN KEPADA EKONOMI

1.Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit-unit ekonomi. Masalah ekonomi Kekurangan Pilihan Kos lepas Tujuan membuat pilihan Isi rumah Firma Kerajaan

2. Terangkan perbezaan di antara barang berikut dari segi ekonomi. Bil. i ii iii iv Hospital Besar Kuala Lumpur Pusat Perubatan Subang

3. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan sama ada ia berkaitan dengan barang percuma, barang awam atau barang ekonomi. Bil. a b c d e f g Pernyataan Barang ini tidak disediakan oleh pihak swasta dan juga pihak awam Kos pengeluaran barang ini dibiayai oleh kerajaan melalui kutipan cukai Golongan kaya dapat memperolehi lebih banyak barang ini berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah Barangan ini disediakan untuk meningkatkan taraf kebajikan masyarakat dan tidak mempunyai prinsip pengecualian Barang ini tidak dikeluarkan oleh manusia dan penawarannya adalah tidak terhad Interaksi antara kuasa pengguna dengan pengeluar dalam pasaran akan menentukan harga barang ini Tujuan pengeluaran barang ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan Jenis barang

4. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan masalah asas ekonomi yang belum diatasi. Bil. a b c d e Pernyataan Syarikat Permai telah memutuskan untuk mengeluarkan kereta Damai sebanyak 5000 buah untuk mereka yang berpendapatan antara RM44 000 hingga RM60 000 Syarikat Murni Berhad akan menggunakan sebuah mesin yang diimport untuk mengeluarkan pakaian sekolah. Pusat Tuisyen Bestari menawarkan kelas bimbingan pakej baru Ekonomi Asas kepada pelajar SPM. Syarikat Gemilang telah merancang untuk mengeluarkan komputer untuk keperluan pelajar-pelajar sekolah Kerajaan menggunakan 100 orang pekerja asing untuk membina 3000 unit rumah kos rendah untuk mereka yang berpendapatan rendah. Masalah asas ekonomi yang belum diatasi

5. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis sistem ekonomi itu. Bil a Pernyataan Daya usaha individu adalah rendah kerana persaingan tidak wujud dalam sistem ini. Pengagihan sumber adalah tidak cekap dan kadangkala berlaku pembaziran sumber Dalam sistem ekonomi ini, masalah untuk siapa dikeluarkan akan diselesaikan melalui corak agihan pendapatan dan sesetengah barang penting diberi secara percuma atau disubsidikan oleh kerajaan Kerajaan ekonomi yang dijalankan oleh individu tertakluk kpd semua tuntutan akhlak dan adab serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi ini, wujud sektor swasta dan kerajaan. Sektor swasta mempunyai motif memaksimumkan keuntungan tetapi kerajaan bertujuan memaksimumkan kebajikan. Pengguna mempunyai kuasa keagungan pengguna dan kerajaan tidak campur tangan dalam sistem Dalam sistem ekonomi ini, cara pengeluaran adalah ditetapkan oleh kerajaan dan pengguna dalam sistem ekonomi ini mempunyai pilihan yang terhad. Dalam sistem ekonomi ini, persaingan sering berlaku dan firma yang berjaya menguasai pasaran dapat mewujudkan kuasa monopoli. Agihan pendapatan adalah tidak setara dan eksternaliti negative seperti pencemaran sering berlaku. Dalam sistem ini, wujud keseimbangan antara kepentingan individu dgn masyarakat.Persaingan yg sihat digalakkan manakala aktiviti perniagaan yg melibatkan riba adalah diharamkan. Sistem Ekonomi

b

c

d

e

f

g

h

6. (a) Terangkan masalah asas ekonomi (b) Petikan berikut adalah berkaitan dgn firma Al Kalam

(4 markah)

Firma Al Kalam merancang untuk mengeluarkan suatu barang halal yang berasaskan prinsip dan hukum Islam. Setelah kajian dijalankan ke atas keperluan semassa penduduk, firma Al Kalam mengambil keputusan untuk mengeluarkan pakaian yang berimejkan Islam. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh firma Al Kalam. (12 markah) 2004 (c) Terangkan bagaimana kerajaan dalam Sistem Ekonomi Campuran mangatasi masalah ketidakadilan peruntukan sumber dan pengagihan barangan (12 markah)1998 7. (a) Mengapakah pengguna dianggap sebagai raja dalam ekonomi pasaran bebas? (3 markah) 2001 (b) Dalam pasaran bebas, firma dan isi rumah mempunyai matlamat yang bertentangan. Bagaimanakah mekanisme harga dalam sistem pasaran bebas menyelesaikan masalah tersebut? (10 markah)2001 8. Bezakan Sistem Ekonomi Pasaran Bebas dgn Sistem Ekonomi Perancangan Pusat. (12 markah)1999 MESIN PENGIMBAS RM450 PERCUMA !!!

TAWARAN ISTIMEWA!!! KOMPUTER RIBA. Ph.4. JAMINAN 2 TAHUN. RM3,500 sahaja dan percuma MESIN PENGIMBAS.

Gambar 1 9 a) Berdasarkan gambar di atas,bolehkah mesin pengimbas dianggap barang percuma ? Jelaskan alasan anda. (6 markah) b) Setiap unit ekonomi menghadapi masalah ekonomi yang perlu dipenuhi. Nyatakan bagaimana unit-unit ekonomi mengatasi masalah pilihan? ( 9 markah) BAB 1 PENGENALAN KEPADA EKONOMI JAWAPAN 1.Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit-unit ekonomi. Masalah ekonomi Kekurangan Pilihan Kos lepas Tujuan membuat pilihan Isi rumah Pendapatan Barangan yg terbaik Barang kedua terbaik Maksimumkan kepuasan Firma Sumber ekonomi/faktor pengeluaran Kaedah pengeluaran Output terbaik Output/kaedah kedua terbaik Maksimumkan keuntungan,/mimimumkan kos Kerajaan Sumber hasil/pendapatan negara Projek pembangunan terbaik Projek kedua terbaik Maksimumkan kebajikan

2. Terangkan perbezaan di antara barang berikut dari segi ekonomi. Bil. i ii iii Hospital besar Kuala Lumpur Tidak perlu bayaran Dikeluarkan oleh kerajan Barang awam Pusat Perubatan Subang Perlu bayaran Dikeluarkan oleh swasta Barang ekonomi

3. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan sama ada ia berkaitan dengan barang percuma, barang awam atau barang ekonomi. Bil. a b c d Pernyataan Barang ini tidak disediakan oleh pihak swasta dan juga pihak awam Kos pengeluaran barang ini dibiayai oleh kerajaan melalui kutipan cukai Golongan kaya dapat memperolehi lebih banyak barang ini berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah Barangan ini disediakan untuk meningkatkan taraf kebajikan masyarakat dan tidak mempunyai prinsip pengecualian Jenis barang Barang percuma Barang awam Barang ekonomi Barang awam

e f g

Barang ini tidak dikeluarakn oleh manusia dan penawarannya adalah tidak terhad Interaksi antara kuasa pengguna dengan pengeluar dalam pasaran akan menentukan harga barang ini Tujuan pengeluaran barang ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan

Barang ppercuma Barang ekonomi Barang ekonomi

4. Beerdasarkan pernyataan berikut, nyatakan masalah asas ekonomi yang belum diatasi. Bil. Pernyataan Masalah asas ekonomi yang belum diatasi a Syarikat Permai telah memutuskan untuk mengeluarkan kereta Bagaimanakah barang dikeluarkan? Damai sebanyak 5000 buah untuk mereka yang berpendapatan antara RM4000 hinggaRM60000 b Syarikat Murni Berhad akan menggunakan sebuah mesin Berapa hendak dikeluarkan? yang diimport untuk mengeluarkan pakaian sekolah. c Pusat Tuisyen Bestari menawarkan kelas bimbingan pakej Berapa hendak dikeluarkan? baru Ekonomi Asas kepada pelajar SPM. d Syarikat Gemilang telah merancang untuk mengeluarkan 3000 Untuk siapa barang dikeluarkan? buah komputer dengan mesin barunya, e Kerajaan menggunakan 100 orang pekerja asing untuk Apakah yang hendak dikeluarkan? menghasilkan barang untuk golongan yang berpendapatan rendah 5. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis sistem ekonomi itu. Bil a Pernyataan Daya usaha individu adalah rendah kerana persaingan tidak wujud dalam sistem ini. Pengagihan sumber adalah tidak cekap dan kadangkala berlaku pembaziran sumber Dalam sistem ekonomi ini, masalah untuk siapa dikeluarkan akan diselesaikan melalui corak agihan pendapatan dan sesetengah barang penting diberi secara percuma atau disubsidikan oleh kerajaan Kerajaan ekonomi yang dijalankan oleh individu tertakluk kpd semua tuntutan akhlak dan adab serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan keadilan social. Dalam sistem ekonomi ini, wujud sektor swasta dan kerajaan. Sektor swasta mempunyai motif memaksimumkan keuntungan tetapi kerajaan bertujuan memeksimumkan kebajikan. Pengguna mempunyai kuasa keagungan pengguna dan kerajaan tidak campur tangan dalam sistem Dalam sistem ekonomi ini, cara pengeluaran adalah ditetapkan oleh kerajaan dan pengguna dalam sistem ekonomi ini mempunyai pilihan yang terhad. Dalam sistem ekonomi ini, persaingan sering berlaku dan firma yang berjaya menguasai pasaran dapat mewujudkan kuasa monopoli. Agihan pendapatan adalah tidak setara dan kesan negative seperti pencemaran sering berlaku. Dalam sistem ini, wujud keseimbangan antara kepentingan individu dgn masyarakat.Persaingan yg sihat digalakkan manakala aktiviti perniagaan yg melibatkan riba adalah diharamkan. Sistem Ekonomi S.E.Perancangan Pusat

b

S.E. Campuran

c d e f g

S.E Islam S.E. Campuran S.E. Kapitalis S.E. Perancangan Pusat S.E. Kapitalis

h

S.E. Islam

6. (a) Terangkan masalah asas ekonomi -Apa, Berapa, Bagaimana dan Untuk siapa barang itu dikeluarkan

(4 markah)

(b) Petikan berikut adalah berkaitan dgn firma Al Kalam

Firma Al Kalam merancang untuk mengeluarkan suatu barang halal yang berasaskan prinsip dan hokum Islam. Setelah kajian dijalankan ke atas keperluan semassa penduduk, firma Al Kalam mengambil keputusan untuk mengeluarkan pakaian yang berimejkan Islam. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh firma Al Kalam. (12 markah) 2004 -Berapakah yang hendak dikeluarkan -mekamisme harga/jumlah permintaan pasaraan -tidak berlaku pembaziran -bagaimana hendak dikeluarkan -kaedah yang paling cekap -mimimumkan kos/maksimumkan keluaran/maksimum keuntungan -keuntungan yang halal/tanpa riba -Untuk siapa dikeluarkan -agihan pendapatan -sistem zakat/agihan barang yang lebih adil supaya kepentingan golongan miskin tidak tertindas (c) Terangkan bagaimana kerajaan dalam Sistem Ekonomi Campuran mangatasi masalah ketidakadilan peruntukan sumber dan pengagihan barangan (12 markah)1998 -menentukan jenis barangan -barang awam -menentukan tingkat harga barangan -menentukan harga barang keperluan rakyat -mengadakan undang-undang dan peratuan -menetapkan undang-undang/pelesenan/akta buruh -mengenakan cukai dan memberi subsidi -cukai yang progresif/subsidi -terlibat secar langsung dalam kegiatan ekonomi -mengagihkan keluaran secara adil/bekalan air/kemudahan asas -menentukan berapa barang hendak dikeluarkan -untuk siapa barang dikeluarkan/zakat -melaksanakan dasar kewangan dan belanjawan -mengawal kegiatan ekonomi/inflasi/kemelesetan ekonomi. 7. (a) Mengapakah pengguna dianggap sebagai raja dalam ekonomi pasaran bebas? (3 markah) 2001 -menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan -menentukan bilangan barang hendak dikeluarkan/kuasa beli/kemampuan membeli -membuat keputusan ekonomi/menentukan cara sumber ekonomi diperuntukan (b) Dalam pasaran bebas, firma dan isi rumah mempunyai matlamat yang bertentangan. Bagaimanakah mekanisme harga dalam sistem pasaran bebas menyelesaikan masalah tersebut? (10 markah)2001 -matlamat isi rumah – memaksimumkan kepuasan manakala

Bil 1

Jawapan a) Meisn pengimbas tidak boleh dianggap barang percuma -sebab mesti beli/bayar komputer riba untuk dapatkan mesin pengimbas -merupakan barang ekonomi -mempunyai kos lepas -penawaran terhad -dikeluarkan oleh firma/pengusaha b) Isi rumah Masalah pilihan barang dan perkhidmatan yang memberikan kepuasan maksimum Firma

Markah 1 1 1 1 1 1

Jumlah

6 markah

1 Masalah untuk memilih mengeluarkan pelbagai barangan/output untuk mendapatkan keuntungan maksimum Kerajaan Pilihan dalam melaksanakan pelbagai projek pembangunan untuk maksimumkan kebajikan rakyat 1 1 1 1 1 1 1 1 9 markah -matlamat firma ialah memaksimumkan keuntungan -penjual dan pembeli berinteraksi untuk menentukan harga dan kuantiti keseimbangan -proese tawar-menawar -menentukan keseimbangan pasaran/

pp S

D Q
-lebihan permintaan/DD>SS. Harga akan naik -lebihan penawaran/ SS>DD . Harga akan jatuh 8. (12 markah)1999

Bezakan Sistem Ekonomi Pasaran Bebas dgn Sistem Ekonomi Perancangan Pusat.

SULIT

3757/2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.