SKIM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MIB DARI TAHUN 7 HINGGA TAHUN 11

BAHAGIAN K E M A S Y A R A K A T A N TAHUN 7  Peranan dan tanggungjawab individu terhadap keluarga  Peranan, tanggungjawab, sumbangan dan khidmat individu terhadap kampung, mukim dan daerah  Penglibatan, kegiatan dan faedah dalam badan-badan pertubuhan, persatuan-persatuan kampung  Kegiatan-kegiatan yang tidak diingini TAHUN 8  Majlis-majlis Kebajikan  Kegiatan-kegiatan kebajikan  Sambutan Hari-hari Perayaan Negara  Majlis Beradat Istiadat TAHUN 9  Panggilan/cara membahasakan ke hadapan majlis KDYMM, Kerabat Diraja yang terdekat, Pengiran-Pengiran dan orang yang disampiri gelaran.  Hubungan muhibah antara raja dengan rakyat dan penduduk  Ketahanan Nasional TAHUN 10  PENDAHULUAN  Pengisytiharan dan takrif falfasah MIB  Penduduk Melayu Brunei  Dialek Puak-puak Jati Brunei  Bahasa Rasmi Negara Brunei Darussalam  Beberapa adat Puak Jati Brunei TAHUN 11  Peranan dan tanggungjawab belia yang diperlukan dalam pembangunan negara  Penglibatan wanita dalam pembangunan negara  Persatuan/Pertubuhan

K E B U D A Y A A N

 Adab dan tertib dalam keluarga asas, lanjutan dan tetamu di rumah serta dalam majlis  Mengenal dan memahami kesenian asli Brunei

 Seni Pertukangan Tangan Dan Kraftangan  Seni Muzik Tradisi  Kuih-muih Dan Masakan Tempatan

 Alat-alat Kebesaran Diraja  Seni Bina

 Adat Istiadat Diraja (Musim Istiadat, Gandang Jaga-Jaga, Perpuspaan, Pengurniaan Gelaran, Istiadat Mengagai, Lantikan Pegawai Penting Kerajaan, Lembaga Penimbangan Pembatalan Pengurniaan Gelaran, Peratuan Dalam Majlis Istiadat, Pantun

 Sains dan Teknologi

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

1

BAHAGIAN

TAHUN 7

TAHUN 8

TAHUN 9

TAHUN 10 Peraturan Di Majlis Beristiadat, Istiadat Persantapan dan Syair Pembesar Diraja Yang Bertanggungjawab Dalam Maljlis Istiadat Diraja)

TAHUN 11

K E N E G A R A A N K E A G A M A A N

 Peraturan dan Disiplin

 Sistem Pentadbiran Negara (Semua 13 buah kementerian)

 Perlembagaan

 Sultan dan Pembesar Negara  Bendera Negara

 Institusi Kesultanan dalam perlembagaan  Pemerintahan KDYMM ke-29 dalam perlembagaan

 Islam sebagai cara hidup yang lengkap  Ibadat (Amalan-amalan yang dilakukan untuk dikerjakan)

 Majlis-majlis Keagamaan

 Baitulmal  Pengislaman dan Bimbingan saudarasaudara baru

 Institut Pendidikan Islam

 Penerapan nilai-nilai Islam  Institusi perdagangan Islam

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

2

MINGGU 1-3

TAJUK PELAJARAN PENGISYTIHARAN DAN TAKRIF FALSAFAH MIB  TAFSIRAN  PENERAPAN & PELAKSANAAN

OBJEKTIF Mengetahui dan mempelajari takrif falsafah MIB Memperkenalkan konsep MIB dan kepentingannya sebagai falsafah kenegaraan Menghuraikan maksud setiap konsep iaitu Melayu, Islam & Beraja Mengetahui peranan dan tanggungjawab mereka terhadap keluarga Menyedari peranan individu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara
 

HASIL PEMBELAJARAN Menceritakan kembali peristiwa yang berlaku pada hari kemerdekaan NBD

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN Perbincangan Berkumpulan Menghuraikan maksud ketiga-tiga konsep MIB mengikut kefahaman sendiri Menceritakan peristiwa hari kemerdekaan secara ringkas mengikut pengetahuan sedia ada pelajar

SUMBER Latihan Ilmiah 1998 / 1999 Oleh: Qusairy Hj Abd Kahar Sukatan Pelajaran Melayu Islam Beraja, Menengah Bawah, Jabatan Perkembangan Kurikulum 1991

CATATAN
 Tajuk diambil dari

menengah empat untuk memperkenalkan konsep MIB kepada pelajar dan kepentingannya sebagai falsafah negara

4-7

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB INDIVIDU TERHADAP KELUARGA, MASYARAKAT & NEGARA  SIKAP HORMATMENGHORMATI  BERTIMBANG RASA  BERBUDI BAHASA  MELAYAN  ETIKA PAKAIAN  GOTONG-ROYONG  PERSATUANPERSATUAN KAMPUNG  BADAN-BADAN PERTUBUHAN

Mendefinisikan maksud hormat-menghormati, bertimbang rasa dan berbudi bahasa Melakonkan semula sikap perpaduan sesama masyarakat melalui aktiviti berkumpulan dan penglibatan diri dalam persatuan

Mencari gambar-gambar yang menunjukkan aktiviti memucang-mucang kemudian pelajar diarah mengulas gambar tersebut Simulasi – menunjukkan sikap sopan santun Projek – menyenaraikan nama-nama kampung mengikut kawasan yang ditetapkan oleh guru

Buku MIB menengah 1, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan, NBD, ms: 3-14, 27-36 Carta Keluarga

Ketiga-tiga tajuk telah digabungkan di bawah tajuk yang pertama iaitu “Peranan dan Tanggungjawab Individu Terhadap Keluarga, Masyarakat dan Negara’’ bagi mengelakkan kekeliruan dan kebosanan di kalangan pelajar

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

3

MINGGU

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

SUMBER

CATATAN Tajuk ‘Melayan dan Etika Pakaian’ dimasukkan di bawah tajuk ini kerana ianya berkaitan dan sesuai dengan tanggungjawab dan peranan individu Tajuk Vandalisme, Budaya Lepak dan Pembuangan Anak dimuatkan di bawah tajuk ini atas sebab bersesuaian dengan isu semasa

8-12

KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DIINGINI (MASALAH SOSIAL)  PENYALAHGUNA AN DADAH  MEMINUM MINUMAN KERAS  MEROKOK  MENGHIDU GAM / INHALAN, SYABU  VANDALISME  BUDAYA LEPAK  PEMBUANGAN ANAK  PUNCA-PUNCANYA  CARA MENGATASINYA

Mengetahui akan bahayanya masalah-masalah sosial ini terhadap diri, keluarga dan masyarakat Menghindarkan diri dari terlibat dengan aktiviti negatif ini

Menyebutkan beberapa masalah sosial di kalangan pelajar Menyebutkan cara mengatasi atau menghindari masalah sosial

Membuat kerja berkumpulan dengan memberikan tajuk-tajuk tertentu untuk menghuraikan kesankesan negatif, cara-cara menyelesaikan serta memberikan motivasi untuk berubah

Merokok1. “Rokok & Merokok” (Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, NBD2004)

2. “Rokok” (Abdullah Al-Qari bin Hj Salleh, Darul Nu’man-1995)  Menghidu Gam / Inhalan, Syabu, Dadah 1. Biro Kawalan Narkotik 2. Laman Web – file:///G.Illegal %20Drugs.htm.

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

4

MINGGU

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

SUMBER  Lepak Laman Web – 1. http://www.brune t.bn/news/ pelita/22nov/min da.htm. 2. http://www.angel fire.com/mi/salle h/lepak.htm.  Pembuangan Anak Laman Web– 1. www.brunet.bn/g ov/mufti/ irsyad/pelita/200 1/ic61_2001. htm. 2. http://blog.360.y ahoo.com/ blog 3. http//www.mailarchive.com/hida yahnet@yahoogr oups.com/msg09 22/html.  Vandalisme Laman Web – 1. http://www.brune t.bn/nems/pelita/ 22nov/minda.ht m

CATATAN

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

5

MINGGU

TAJUK PELAJARAN MENGENAL DAN MEMAHAMI KESENIAN ASLI BRUNEI  PERMAINAN (CONGKAK, KIKIK, PASANG, GASING)  NYANYIAN (KANAKKANAK & ORANG DEWASA)  TARIAN ASLI (SAMALINDANG, ADAI-ADAI, ALUS JUA DENDANG)

OBJEKTIF Memperkenalkan permainan tradisi dan tarian asli kepada generasi moden Menghidupkan kembali permainan tradisional dan tarian asli Terdedah dengan permainan dan tarian warisan dengan cara partisipasi diri pelajar

HASIL PEMBELAJARAN Memainkan Congkak, Kikik, Pasang dan Gasing dengan betul Menyanyikan beberapa buah lagu tradisi kanakkanak dan orang dewasa Menyebutkan nama-nama tarian asli

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN Simulasi – menunjukkan cara bermain permainan tradisional seperti bermain congkak, gasing dan pasang Praktikal membuat kikik Mengadakan perlawanan bermain permainan tradisi Menonton televisyen atau menjemput penari tempatan dengan mendedahkan pelajar pada tarian asli (Samalindang, Adai-adai & Alus Jua Dendang)
 

SUMBER RTB – bagi aktiviti mendedahkan tarian asli “Permainan Pasang” (Muzium Brunei, Cetakan Pertama 1990) “Inambang (Dewan Bahasa & Pustaka Brunei, Cetakan Pertama 1993) “Kikik Sarbang Merah (Dewan Bahasa & Pustaka 1980) “Naindong” (Dewan Bahasa & Pustaka Brunei)

CATATAN

  

13-15

16-18

ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG LENGKAP  RUKUN ISLAM  RUKUN IMAN

Memahami secara mendalam kepentingan amalan kedua-dua kandungan rukun ini sepertimana yang dituntut oleh agama Islam

 

Menyebutkan kedua-dua rukun secara ringkas Menerangkan beberapa perkara yang terkandung dalam kedua-dua rukun

 

Perbincangan Berkumpulan Membentangkan kandungan rukun berserta gambar

Juara, Bil:32, MeiJun 2000

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

6

MINGGU

TAJUK PELAJARAN IBADAT (AMALANAMALAN YANG DILAKUKAN UNTUK DIKERJAKAN  MEMBERI SALAM  BERDOA  BERSEDEKAH  TOLONGMENOLONG  MENGHADIRI MAJLIS SUKA-DUKA  BERKASIH SAYANG  DOA-DOA AMALAN HARIAN ALAT-ALAT KEBESARAN DIRAJA  MAHKOTA  PAYONG DIRAJA  KALASAK & KAMPILAN  PAMURAS & KARGA  SINIPIT & TAMING  KASUR & NAMAT  SI NAGA  TONGKAT AJAI  SI BONGKOK  KASKUL  TUMBAK TUNGGAL  PEDANG & PERISAI  CANGKAH BIASA

OBJEKTIF Memberikan kesan yang positif dalam diri dan masyarakat dengan melakukan amalan-amalan ini

HASIL PEMBELAJARAN Menyebutkan beberapa amalan mulia dalam kehidupan bermasyarakat Mensimulasikan sifat dan sikap yang mulia ini sebagai amalan hidup sepanjang masa

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN Simulasi – menunjukkan sikap sopan santun dalam sesuatu majlis atau acara.

SUMBER Bimbingan Doa Untuk Anak-Anak & Remaja (Abdullah Faqih S. Pustaka Antara) Panduan Solat Lengkap (ms:158168, Ustaz Maftuh Ahnan, Pustaka Syuhada)

CATATAN Ditambah dengan doa-doa harian bagi menggalakkan pelajar sentiasa mengamalkannya

19-22

Memperkenalkan pelajar alat-alat kebesaran diraja yang masih digunakan dalam sesuatu majlis Mengetahui akan kegunaan alat-alat kebesaran ini dalam sesuatu majlis diraja

Menyenarai dan memadankan nama dan alat-alat kebesaran diraja mengikut gambar yang diberikan Memadankan alat-alat kebesaran diraja dengan acara yang diadakan

Projek Berkumpulan – Mencari dan mengumpul gambar alat-alat kebesaran diraja kemudian disatukan dalam bentuk ‘scrap book’ Mengadakan lawatan ke Bangunan Alat Kebesaran Diraja

23-25

 Memperkenalkan lebih awal kepada pelajar alat–alat kebesaran diraja sesuai dengan tahap pemikiran mereka dan menarik perhatian

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

7

MINGGU

TAJUK PELAJARAN PERATURAN DAN DISIPLIN  TAAT KEPADA PEMIMPIN (RAJA, KETUA, IBU BAPA, GURU  PERATURAN SEKOLAH & DI TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN AWAM (TELEFON BIMBIT)

OBJEKTIF Mengetahui pentingnya peraturan dan disiplin diwujudkan di mana-mana tempat untuk menanamkan sikap sayangkan diri sendiri dan negara

HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan beberapa tatatertib yang perlu diamalkan apabila berhadapan dengan pemimpin Menyebutkan beberapa peraturan dan etika bekerja
 

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN Melakukan kerja berkumpulan Pembentangan hasil kerja yang dibincangkan

SUMBER ‘”Peraturan & Disiplin” Buku Hijau (1984)

CATATAN Ditambah dengan tajuk “Telefon Bimbit” kerana masalah penggunaan telefon bimbit berleluasa di kalangan pelajar semasa belajar dan mengajar sehingga mengganggu sesi tersebut. Adalah disarankan supaya undangundang menguatkuasaka n larangan pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah

26-28

29-32

RASUAH  HORMAT  AMANAH  DISIPLIN  JUJUR DAN IKHLAS

Menyerapkan nilainilai murni terhadap diri individu dan masyarakat sejagat supaya menjadi insan kamil

Menghuraikan secara ringkas kesemua sub topik yang tersenarai di bawah tajuk rasuah ini

 

Melakukan Kerja Berkumpulan Pembentangan hasil kerja yang dibincangkan

Pendidikan Pencegahan Rasuah (Buku Kerja Menengah 1)

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

8

MINGGU

TAJUK PELAJARAN GANTI NAMA (BAHASA DALAM)  GANTI NAMA DIRI ORANG PERTAMA  GANTI NAMA DIRI ORANG KEDUA  GANTI NAMA DIRI ORANG YANG DISAMPIRI GELARAN YANG DIGUNAKAN OLEH KELUARGA DIRAJA, WAZIR, CHETERIA, PENGIRAN DAN ORANG KEBANYAKAN  CARTA PANGGILAN PANGKAT KEKELUARGAAN DALAM MASYARAKAT BRUNEI  TUA, ACAI (ASAI), TANGAH, IRING, UDA, AMIT, BUNGSU (UNCU, USU)

OBJEKTIF  Membiasakan penuntut dengan penggunaan ganti nama (Bahasa Dalam)  Menanamkan sikap hormat dan patuh kepada pemimpin

HASIL PEMBELAJARAN  Menyebutkan ganti nama diri orang pertama dan kedua apabila berbahasa dengan kerabat diraja  Menyebutkan ganti nama diri orang yang disampiri gelaran

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Ceramah dari Jabatan Adat Istiadat.

SUMBER  Buku MIB men 3, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 3-13  “Adat Mengulum Bahasa” (Yura Halim, Dewan Bahasa & Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan – 1993)

CATATAN  Tajuk diambil dari menengah 3 untuk memperkenalkan dan membiasakan penuntut dengan ganti nama (Bahasa dalam)  Tajuk ditukar umtuk memudahkan penuntut memahami kandungan tajuk  Tajuk tambahan bertujuan untuk memperkenalkan dan membudayakan panggilan dan pangkat dalam kekeluargaan (panggilan mengikut kedudukan seseorang dalam keluarga)

1-4

5-7

 Memperkenalkan dan membudayakan panggilan dan pangkat dalam kekeluargaan  Mengamalkan sikap hormat dan patuh serta menyuburkan rasa kasih sayang

 Menyebutkan panggilan dalam kekeluargaan dengan betul  Memberikan contoh-contoh panggilan dalam keluarga mengikut kedudukan

 Projek – membuat carta salasilah keluarga.

 Pelita Brunei (Badangan Sanak)  Kamus Brunei

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

9

MINGGU

TAJUK PELAJARAN MAJLIS-MAJLIS & KEGIATAN-KEGIATAN BERKEBAJIKAN  MAJLIS PERKAHWINAN  MEMBERSIHKAN KUBUR  MENDERMA ATAU BERSEDEKAH

OBJEKTIF  Mengetahui berbagai kebudayaan dalam masyarakat Brunei  Memahami dan menghargai betapa pentingnya warisan budaya itu dipelihara dan dimajukan

HASIL PEMBELAJARAN  Menyebutkan acara-acara yang diadakan dalam majlis perkahwinan  Menyebutkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam kegiatan membersihkan kubur  Menghuraikan kebaikan atau kelebihan menderma

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Lakonan  Menonton Video / VCD

SUMBER  Buku MIB men 2, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 3-6  “Adat Perkahwinan Orang Melayu Brunei Di Mukim Saba” (Hj Md Yussof bin Bakar, Dewan Bahasa & Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan - 2003)

CATATAN  Tajuk “Kematian” kurang sesuai jika tersenarai di bawah tajuk “Majlis-Majlis Berkebajikan”. Ianya sesuai dimasukkan di bawah tajuk “Majlis-Majlis Kenegaraan”.

8-10

11-12

SAMBUTAN HARI-HARI PERAYAAN NEGARA  SAMBUTAN PERAYAAN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM  HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 Menanamkan sifat hormat dan patuh kepada pemimpin  Mewujudkan perasaan kasih sayang terhadap pemimpin dan negara

 Menyebutkan acara-acara yang diadakan bagi memeriahkan sambutan hari keputeraan  Menyebutkan acara-acara yang diadakan sempena hari kebangsaan

 Menonton Video / VCD  Mencipta Logo

 Buku MIB men 2, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 13-14

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

10

MINGGU

TAJUK PELAJARAN SENI PERTUKANGAN TANGAN DAN KRAFTANGAN  PERTUKANGAN TANGAN (EMAS DAN PERAK , TEMBAGA, MEMBURIS PERAHU)  KRAFTANGAN (TENUNAN DAN ANYAMAN)

OBJEKTIF  Mengenalkan alatalat pertukangan tangan  Mengetahui alatalat yang diperbuat daripada emas, perak dan tembaga  Mengenalpasti berkenaan tenunan dan anyaman

HASIL PEMBELAJARAN  Menyebutkan jenis- jenis pertukangan tangan  Menyebutkan alat-alat untuk bertukang emas dan perak  Menghuraikan alat-alat yang diperbuat daripada emas dan perak  Menyebutkan beberapa hasil anyaman

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Mengumpulkan barangbarang yang diperbuat daripada emas, perak dan tembaga  Pelajar lelaki menuliskan alat-alat pertukangan kayu  Pelajar perempuan menuliskan alat-alat anyaman dan aktiviti menganyam ketupat

SUMBER  Buku MIB men 2, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 46-61  Radio Televisyen Brunei  “Perusahaan Tradisi” Jabatan MuziumMuzium Brunei – 1998  Jab. Pendidikan Kurikulum (VCD Nyiru)

CATATAN

13-15

16-18

SENI MUZIK TRADISI  SENI MUZIK GULINTANGAN  NAUBAT (NOBAT) DAN GENDANG JAGA-JAGA  GURIDING, TANGKUNG, REBANA, BADUK / BEDUK

 Menghuraikan jenis-jenis seni muzik tradisi  Mengenali jenis Gulintangan  Memahami jenisjenis Nobat

 Menyebutkan jenis-jenis seni muzik tradisi  Menuliskan lima jenis Gulintangan  Menyatakan 3 jenis nobat dengan betul

 Melukis alat-alat muzik tradisi seperti gulintangan, naubat, guriding, tangkung, rebana dan beduk  Mendengarkan cakera padat gulintangan

 Buku MIB men 2, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 62-69  Radio Televisyen Brunei  “Alat Muzik Tradisional Brunei” (Dewan Bahasa & Pustaka Brunei2002)

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

11

MINGGU

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

SUMBER  Jab. Pendidikan Kurikulum(VCD – Permainan Tangkung, Hadrah)

CATATAN

KUIH-MUIH DAN MASAKAN TEMPATAN  KUIH-MUIH (KERING DAN BASAH)  MASAKAN TEMPATAN (AMBUYAT)

 Mengenali jenis masakan tempatan Brunei  Memahami tunjuk cara ‘menumpah’ ambuyat

 Menyebutkan jenis-jenis kuih-muih kering dan kuihmuih basah  Menyebutkan jenis masakan tempatan Brunei  Menumpah ambuyat dengan betul

 Pelajar diarahkan membawa kuih-muih basah dan kering  Mengenalpasti dan memberi nama kuih-muih tersebut dan seterusnya merasa setiap kuih-muih  ‘Menumpah’ ambuyat berserta masakan tempatan

 uku MIB men 2, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 72-79  “Masakan Tempatan” (Hajah Kaipah Abdullah, Dewan Bahasa & Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan – 2006)  Jab. Pendidikan Kurikulum (kuihmuih tempatan)

19-20

MAJLIS-MAJLIS KEAGAMAAN TAKWIM HIJRAH 21-24  MAJIS-MAJLIS KEAGAMAAN (AWAL TAHUN HIJRAH,

 Mengetahui takwim hijrah  Memahami majlismajlis keagamaan dalam takwim hijrah

 Menyebutkan bulan-bulan dalam takwim hijrah  Menuliskan tarikh-tarikh dan peristiwa penting dalam takwim hijrah

 Mengumpulkan kalendar yang yang menunjukkan takwim hijrah  Aktiviti bercerita tentang peristiwa penting yang ada dalam takwim hijrah

 Buku MIB men 2, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 171- 181

 Menekankan dan menanamkan penggunaan Takwim Hijrah

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

12

MINGGU

TAJUK PELAJARAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM, ISRAK MIKRAJ, NISFU SYAABAN DAN KELEBIHAN MALAM NISFU SYAABAN, NUZUL AL-QURAN, SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI & AIDILADHA ) KEMATIAN

OBJEKTIF  Mengetahui kewajipan orang Islam apabila berlaku kematian

HASIL PEMBELAJARAN  Menyebutkan kelebihan malam Nisfu Syaaban  Menyebutkan perkaraperkara yang wajib dilakukan pada mayat orang-orang Islam apabila berlaku kematian

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Gambar-gambar yang menunjukkan perkaraperkara yang wajib dilakukan ke atas mayat orang Islam  Aktiviti kuiz.

SUMBER  “Bulan-Bulan Dalam Taqwim Hijrah” (Pusat Dakwah Islamiah, Kem. Hal Ehwal Ugama NBD2001)  “Menyambut Hari Raya Menurut Islam” (Juara Bil.31 Mac-April 2000 - Skop Islam, m.s: 19-20)  “Sekubit Fakta – Peringatan” (Juara - Bil. 34 Sept-Okt 2000, m.s: 12) 

CATATAN

25-28

BENDERA NEGARA  BENDERA PERIBADI PEMBESAR NEGARA  BENDERA JABATAN KERAJAAN YANG BERPAKAIAN SERAGAM  BENDERA MASJID

 Mengenalpasti bendera peribadi, pembesar negara, jabatan kerajaan yang berpakaian seragam dan bendera masjid

 Melukiskan bendera negara  Menyatakan bendera pembesar negara, bendera jabatan kerajaan yang berpakaian seragam dan bendera masjid

 Melukis bendera negara secara berkumpulan  Memadankan benderabendera pembesar negara, bendera kerajaan yang berpakaian seragam dan bendera masjid

 Buku MIB men 4, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 53 – 66  VCD Bendera Negara (Jab. Perkembangan Kurikulum)  Bendera Negara

 Dari Men 4 ditukar kerana lebih sesuai dengan tahap atau aras pemikiran pelajar Men 2

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

13

MINGGU

TAJUK PELAJARAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN RASUAH  KEPERCAYAAN  BENAR  PATUH  BERTANGGUNGJAWAB  TAAT SETIA  PENGHORMATAN

OBJEKTIF  Memahami dan dapat mengamalkan sifat percaya diri sendiri dan bersikap benar  Mengetahui dan mengamalkan sikap patuh dan bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara

HASIL PEMBELAJARAN  Menghuraikan maksud percaya dan benar dengan betul  Memberikan contoh sifat benar dan bertanggungjawab dengan tepat

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Berlakon menggunakan sifat percaya, benar, patuh dan tanggungjawab  Menonton cakera padat  Menjawab buku kerja Pendidikan Pencegahan Rasuah Menengah 2

SUMBER  VCD Pendidikan Pencegahan Rasuah  Buku kerja Pendidikan Pencegahan Rasuah Men 2

CATATAN

29-32

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

14

MINGGU

TAJUK PELAJARAN CIRI-CIRI PERIBADI MIB (KETAHANAN NASIONAL)  PENGENALAN  KESEDARAN  BERSATU PADU  BERSEFAHAMAN  HORMATMENGHORMATI  BERTOLAK ANSUR  BERMUAFAKAT  JUJUR DAN IKHLAS  BERDISIPLIN  BERSOPAN SANTUN  PEMEDULIAN  DEDIKASI  ILTIZAM (KOMITMEN)  KERJASAMA  HARMONI

OBJEKTIF  Memahami maksud ketahanan nasional  Mengetahui sifatsifat yang boleh membentuk ketahanan nasional  Melatih pelajar dalam menganalisa fakta  Menanamkan sifat kerjasama di kalangan pelajar  Menanamkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar

HASIL PEMBELAJARAN  Menyebutkan tiga ciri kekuatan yang perlu ada pada setiap individu dalam ketahanan nasional  Menyenaraikan ciri-ciri individu yang mempunyai sifat-sifat ketahanan nasional berikut : 1. Kesedaran 2. Bersatu padu 3. Bersefahaman 4. Hormat-menghormati 5. Bertolak ansur 6. Bermuafakat 7. Jujur dan Ikhlas 8. Berdisiplin 9. Bersopan santun 10. Pemedulian 11. Dedikasi 12. Iltizam 13. Kerjasama 14. Harmoni  Menyebutkan nama jenis rumah tradisi  Membezakan antara jenis rumah tradisi dan moden  Menyebutkan nama-nama bahagian binaan :

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Ceramah, soal-jawab, diskusi inkuiri – penemuan, dapatan  Aktiviti pelajar : Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan (2-3 orang pelajar dalam satu kumpulan tertakluk pada keramaian penuntut dalam kelas itu), setiap kumpulan akan diberikan satu sifat ketahanan nasional. Pelajar diminta untuk menjelaskan, menghuraikan, menyenaraikan fakta, unsur atau ciri-ciri yang diberikan kepada kumpulan tersebut. Seorang pelajar akan menyampaikan isi yang mereka perolehi di depan pelajar, seorang lagi akan menuliskan di papan tulis.  Aktiviti membuat model (replika) rumah  Membuat esei secara berkumpulan berkenaan fakta sebuah masjid yang mereka pilih sendiri atau pilihan guru

SUMBER  Buku MIB men 3, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 24-58  Buku MIB men 5, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 11– 12, 18-22  Juara Pelajar Bil:51, Thn.: 9, Julai-Ogos 2003, ms: 5-6

CATATAN

1-5

6-8

SENI BINA  RUMAH  MASJID  ISTANA

 Mengenal bentuk rumah tradisi  Mengetahui namanama bahagian binaan yang terdapat dalam rumah

 Buku MIB men 3, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 79-95

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

15

MINGGU

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF  Mengetahui dan memahami kepentingan a) Masjid b) Istana

HASIL PEMBELAJARAN a) Rumah b) Masjid c) Istana  Menyenaraikan fungsi : a) Masjid b) Istana

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Menonton dokumentari mengenai seni bina rumah melalui cakera padat  Menyenaraikan nama masjid mengikut daerah  Aktiviti Lakonan

SUMBER

CATATAN

BAITULMAL

 Mengetahui maksud Baitulmal  Memahami fungsi Baitulmal

 Menyebutkan tiga sumber pendapatan Baitulmal  Menjelaskan kepentingan Baitulmal  Menyenaraikan golongan yang berhak menerima bantuan daripada Baitulmal

9

 Buku MIB men 3, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 115116  Buku MIB men V, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 117118

PENGISLAMAN DAN BIMBINGAN SAUDARASAUDARA BARU 10

 Mengetahui dan  Menyebutkan nama jabatan memahami dan nama bahagian yang prosedur bertanggungjawab pengislaman dan menguruskan pengislaman bimbingan saudaradan memberi bimbingan saudara baru di kepada saudara baru di negara ini negara ini  Menyebutkan nama kelas bimbingan yang diikuti oleh setiap saudara baru

 Aktiviti Lawatan sambil belajar ke Pusat Dakwah Islamiah  Menonton tayangan berkenaan majlis pengislaman yang berlangsung di negara ini melalui cakera padat

11

INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM (INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA TIDAK FORMAL)  BALAI IBADAT  SURAU

 Mengetahui institusi  Menyebutkan tiga institusi pendidikan agama agama tidak formal tidak formal  Menyebutkan tiga fungsi  Memahami fungsi surau dan masjid balai ibadat, surau dan masjid

 Mendatangkan penceramah / Mendengar ceramah mengenai fungsi masjid  Kerja Berkumpulan

 Buku MIB men 4, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 69-74

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

16

MINGGU

TAJUK PELAJARAN  MASJID (MASJID OMAR ALI SAIFUDDIEN, JAME’ ASRI HASSANIL BOLKIAH, MASJID UTAMA DAERAH) INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA FORMAL  SEKOLAH AGAMA  SEKOLAH ARAB  MAHAD ISLAM BRUNEI  INSTITUT TAHFIZ ALQURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Mengumpul gambar masjid

SUMBER

CATATAN

 Mengetahui sejarah perkembangan sekolah agama dan sekolah Arab di Brunei Mengetahui sejarah penubuhan Mahad Islam Brunei dan Institut Tahfiz SHHB  Mengetahui sejarah penubuhan UNISSA  Mengetahui tujuan penubuhan UNISSA

 Menyatakan lima buah sekolah agama, tiga buah sekolah Arab di Brunei  Menyebutkan fungsi Institut Tahfiz.  Menyebutkan dan menyenaraikan fungsi penubuhan  Mengetahui InstitusiInstitusi Islam di Negara Brunei Darussalam  Menyebutkan fungsi yang ada dalam pengajian tinggi Islam  Menyenaraikan namanama Institusi-Institusi Islam di Negara Brunei Darussalam  Memadankan nama-nama institusi-institusi Pengajian Islam dengan pengajian umum

 Simulasi  Mengumpul risalah tentang sekolah berkenaan  Menjemput wakil pelajar dari Institusi-institusi Tinggi Islam (pengalaman belajar)  Lawatan ke beberapa buah Institusi-Institusi Islam Negara Brunei Darussalam

 Buku MIB men 4, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 74-82

 Tajuk ‘Kolej Universiti Brunei Seri Begawan Sultan’ dimasukkan di bawah tajuk ini adalah sebagai bukti perkembangan Institusi Islam di negara ini  Maktab Perguruan Ugama dijadikan sebagai ristaan bermula tertubuhnya instisuti Pengajian Islam

12-14

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AGAMA  KOLEJ UNIVERSITI SERI BEGAWAN SULTAN (MAKTAB UGAMA)  UNISSA  INSTITUT PENGAJIAN ISLAM SULTAN HAJI OMAR ALI SAIFUDDIEN SAADUL KHAIRI WADDIEN

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

17

MINGGU

TAJUK PELAJARAN SULTAN DAN PEMBESAR NEGARA  SULTAN DAN YANG DIPERTUAN  PEMBESAR NEGARA WAZIR  CHETERIA  MANTERI BERCHIRI  MANTERI BERTAULIAH  PEMBESAR KERAJAAN

OBJEKTIF  Mengetahui akan pentingnya Raja sebagai kepala negara

HASIL PEMBELAJARAN  Menyebut nama khas Kebawah Duli serta pembesar-pembesar negara yang lain

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Memadankan gambar menteri serta kementerian masing-masing

SUMBER  Buku MIB men 4, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 45-51

CATATAN

15-16

 Mengetahui  Menyebutkan nama-nama kedudukan Wazir / manteri-manteri yang Cheteria / bertauliah pembesar negara  Menyenaraikan serta gelaran kementerian bagi setiap yang disampiri manteri yang bertauliah  Menyenaraikan namanama acara yang terkandung dalam majlis rasmi kerajaan  Mempraktikkan / melakonkan setiap acara yang berlangsung dalam satu-satu majlis seperti istiadat menyampiri gelaran dsb  Memadankan gambargambar dengan perkataan yang disediakan  Menamakan tajuk dengan  Aktiviti mengundang penceramah dari adat istiadat  Lawatan  CD mengandungi Adat Istiadat Diraja

17-20

ADAT ISTIADAT DIRAJA  Memahami  MUSIM ISTIADAT kedudukan dan  GENDANG JAGA-JAGA peranan Jabatan  PERPUSPAAN Adat Istiadat  PENGURNIAAN Negara Brunei GELARAN Darussalam  ISTIADAT MENGAGAI  Mengetahui  LANTIKAN PEGAWAI fungsi dan usaha PENTING KERAJAAN memertabatkan  LEMBAGA institusi adat PENIMBANGAN Istiadat Negara PEMBATALAN Brunei  PENGURNIAAN Darussalam GELARAN  Mengingati  PERATURAN DALAM beberapa acara MAJLIS ISTIADAT adat istiadat yang  PANTUN PERATURAN mengambil  DI MAJLIS tempat dalam BERISTIADAT acara-acara rasmi  ISTIADAT kerajaan PERSANTAPAN

 Buku MIB men 4, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 25-41  Buku Perpuspaan Buku Program khas gambar / Poster DBP, Jbt.Penerangan

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

18

MINGGU

TAJUK PELAJARAN  SYAIR PEMBESAR  DIRAJA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MAJLIS ISTIADAT DIRAJA

OBJEKTIF Memantapkan lagi institusiinstitusi beraja dengan pendedahan / penonjolan tugas dan peranan adat istiadat Diraja Meningkatkan kefahaman pelajar betapa kuatnya adat sebagai identiti budaya Melayu sejak zaman berzaman 

HASIL PEMBELAJARAN gambar –gambar majlis adat istiadat yang disediakan Menyebut beberapa majlis / acara yang berlangsung dengan menyatakan tempat– tempat yang bersesuaian

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

SUMBER

CATATAN

PERLEMBAGAAN  AGAMA ISLAM  MAJLIS-MAJLIS MESYUARAT  BAHASA MELAYU 21-22

 Menanamkan nilai-nilai akhlak, bahasa yang mulia, terpuji, taat kepada raja dan agama  Menerapkan fahaman kenegaraan berlandaskan MIB

 Menyebutkan tarikh negara Brunei mempunyai perlembagaan sendiri dan kemerdekaan  Menyenaraikan dan menceritakan tentang perlembagaan, sejarah kemasukan agama Islam  Menyatakan jenis-jenis majlis mesyuarat yang terkandung dalam perlembagaan Negara

 Menonton VCD / DVD dari Jabatan Penerangan / Muzium  Lawatan ke Bangunan Majlis Mesyuarat Negeri

 Buku MIB men 3, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 101110

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

19

MINGGU

TAJUK PELAJARAN INSTITUSI KESULTANAN DALAM PERLEMBAGAAN  KETUA NEGARA  SULTAN DALAM PERLEMBAGAAN BERTULIS NEGERI BRUNEI  MAJLIS MESYUARAT NEGARA

OBJEKTIF  Membentuk sikap dan pemikiran supaya taat beragama, setia kepada raja serta cinta kepada bangsa dan negara  Menyuburkan nilai-nilai murni ke arah kehidupan yang positif  Menanamkan kesedaran para pelajar terhadap kepentingan sejarah negara dan bangsanya

HASIL PEMBELAJARAN  Menyenaraikan bidang pendidikan dan jurusan akademik yang telah dimiliki dan diceburi oleh KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan  Menyebutkan fungsi-fungsi Majlis Mesyuarat Negara  Menyatakan kedudukan Bangunan Majlis Mesyuarat Negara

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Menonton VCD / DVD dari Jabatan Penerangan Muzium  Projek membuat salasilah kesultanan Brunei  Lawatan ke Pusat Sejarah

SUMBER  Buku MIB men 5, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 61–64

CATATAN  Diambil dari Men 5 kerana bersangkut paut dengan tajuk di atas

23-24

25-27

PEMERINTAHAN KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH SULTAN BRUNEI KE-29 DALAM PERLEMBAGAAN  SIASAH INSTITUSI KETUA KAMPUNG  MAJLIS PERUNDINGAN  MUKIM DAN KAMPUNG  PENGAWASAN KEJIRANAN KAMPUNG

 Menggalakkan para pelajar supaya sentiasa memahami dan menghayati aspek kehidupan beragama, bermasyarakat, berbudaya dan bernegara sesuai dengan falsafah MIB

 Menyebut dan menyenarai perkara-perkara berikut: cara untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman sesebuah kampung tugas, tanggungjawab dan peranan sebagai penghulu dan ketua kampung

 Kuiz Berkumpulan  Ceramah dari Kem. Hal Ehwal Dalam Negeri – Pejabat Daerah  Ceramah dari Pengawas Kejiranan Kampung

 Buku MIB men 5, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 65–80

 Diambil dari Men 5 kerana bersangkut paut dengan tajuk di atas

-

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

20

MINGGU  

TAJUK PELAJARAN PERUBATAN DAN KESIHATAN INSTITUSI PENDIDIKAN 

OBJEKTIF Mewujudkan semangat para pelajar supaya hidup bersatu padu dan harmoni Mengetahui dan menghargai sumbangansumbangan ke arah perkembangan dan pembangunan Negara Menyuburkan dan membentuk sikap dan pemikiran para pelajar supaya taat setia kepada raja serta cinta kepada bangsa dan negara Mengetahui dan memahami bagaimana seorang raja menjalin perhubungan dengan rakyat serta penduduk

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

SUMBER

CATATAN

28-29

HUBUNGAN MUHIBAH  ANTARA RAJA DENGAN RAKYAT DAN PENDUDUK  LAWATAN KE KAMPUNG-KAMPUNG DAN MUKIM-MUKIM  BERSOALAT JUMAAT BERJEMAAH  RANCANGAN PERUMAHAN NEGARA   PERSEMBAHAN TRADISIONAL DAN SUKAN RIA

 Menyebutkan tarikh baginda sultan ke-29 menaiki takhta  Menyenaraikan dan menuliskan tujuan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Hj Hassanal Bolkiah mengadakan lawatanlawatan

 Menonton VCD / DVD dari RTB  Projek mencari dan menyediakan nama-nama kampong dan gambar skim perumahan NBD

 Buku MIB men 3, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 14–23

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

21

MINGGU

TAJUK PELAJARAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN RASUAH  RASUAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM  GEJALA-GEJALA RASUAH  SEBAB-SEBAB RASUAH BERLAKU  KESAN BURUK RASUAH  CARA MEMBANTERAS RASUAH

OBJEKTIF  Mengetahui maksud rasuah dalam perspektif Islam  Mengetahui cara bagaimana gejala rasuah itu terjadi  Memahami sebabsebab berlakunya rasuah  Memahami kesan / risiko rasuah yang berlaku  Mengetahui bagaimana rasuah dapat dibanteras

HASIL PEMBELAJARAN  Menyatakan jenis-jenis rasuah  Membezakan mana-mana amalan yang bercanggah dengan hukum Islam  Melakonkan bagaimana perbuatan rasuah terjadi  Menyatakan sebab-sebab rasuah itu bermula  Mengenali kesan buruk rasuah  Menyatakan bagaimana rasuah dapat dibanteras

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Mengundang penceramah dari Biro Kawalan Rasuah  Kerjasama dari Pihak Kaunseling

SUMBER  Buku Teks Pendidikan Pencegahan Rasuah Men 4

CATATAN

30-32

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

22

MINGGU

TAJUK PELAJARAN BEBERAPA ADAT PUAK JATI BRUNEI  BASUH BATIS (KAKI) PUAK TUTONG  MEMBUKA MULUT PUAK BELAIT  MAKAN MALAM PUAK MURUT  BERAMBIL-AMBILAN PUAK MELAYU BRUNEI  MAKAN TAHUN PUAK KEDAYAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB BELIA YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBANGUNAN NEGARA  PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB BELIA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA  BELIA BERIDENTITIKAN ISLAM

OBJEKTIF  Mengetahui adatadat puak jati Melayu Brunei  Memahami cara adat puak jati Melayu Brunei dilaksanakan

HASIL PEMBELAJARAN  Menyebutkan adat-adat puak Melayu jati Brunei  Menceritakan kembali bagaimana adat basuh batis puak Tutong, Adat Membuka Mulut Puak Belait dan lain-lain lagi

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Menyaksikan DVD / VCD tentang adat perkahwinan puak jati Brunei  Lakonan  Mengumpul gambar perkahwinan puak jati Brunei

SUMBER  Buku MIB men 4, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 18- 22

CATATAN

1-5

 Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab belia dalam pembangunan negara

 Menyatakan dan menjelaskan jenis sumbangan peranan dan penglibatan  Menyatakan aktiviti-aktiviti belia  Menyatakan dan menghuraikan tanggungjawab belia kepada negara

 Perbincangan  Mengumpul gambargambar aktiviti belia dengan butir-butir peristiwa  Menulis karangan perbincangan  Sesi bersama tokoh belia  Mengadakan Kuiz

 Buku MIB men 4, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 3-27  Pembinaan Belia Cemerlang, Kem Hal Ehwal Ugama, NBD  Hasrat Belia, Dewan Bahasa Dan Pustaka

6-7

 Tajuk diambil dari menengah 4 untuk menyesuaikan aras pemikiran pelajar menengah 5.

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

23

MINGGU

TAJUK PELAJARAN PENGLIBATAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA  PENGENALAN BUDAYA NEGARA DI PERINGKAT ANTARABANGSA, PERSIDANGAN DAN SEMINAR.  PERTUBUHANPERTUBUHAN, PERSIDANGAN & SEMINAR - OIC, ASEAN, MABIM, BIMPEAGA  SUKAN: SUKAN SEA, KOMENWEL, PIALA M’SIA, PRA OLYMPIK, PIALA BORNEO DAN LAIN-LAIN PENERAPAN ICT DALAM PEMBANGUNAN NEGARA  MISI & VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN (PENGAJARAN SEPANJANG HAYAT)  MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERBUDAYA MAKLUMAT

OBJEKTIF  Mengingat dan memahami budaya negara sendiri  Mengingat namanama dan bila penglibatan NBD menyertai pertubuhan, Persidangan dan Seminar dalam arena antarabangsa  Mengingat namanama sukan yang sering disertai oleh NBD

HASIL PEMBELAJARAN  Mengenalpasti dan menerapkan budaya negara sendiri  Menyenaraikan / menyatakan tarikh dan peristiwa penglibatan negara dalam pertubuhan antara bangsa  Menyenaraikan / menyatakan tarikh penglibatan NBD dalam bidang sukan antarabangsa

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN  Menyaksikan DVD / CD tentang penglibatan NBD dalam pertubuhan, persidangan, seminar dan sukan antarabangsa  Pertandingan Kuiz Berkumpulan dalam kelas

SUMBER  Melayari jaringan/’website’ Kerajaan NBD  Keratan akhbarakhbar dan majalah-majalah  Rakaman DVD / CD dari RTB

CATATAN  Tajuk ‘Pengenalan Budaya Negara Di Peringkat Antarabangsa, Persidangan dan Seminar’ dipindah dari tajuk ‘Sains dan Teknologi’ Men 5  Tajuk ‘Pertubuhan, persidangan, seminar dan sukan antarabangsa’ bersangkut paut dengan penglibatan penyertaan NBD

8-10

11-13

 Mengenalpasti peranan ICT dalam pembangunan masyarakat, sekolah, pejabat, ugama dan Negara  Mengetahui objektif Kementerian

 Menyatakan pengaruh ICT dalam kehidupan pelajar  Menyatakan dan membahaskan kemudahankemudahan ICT dalam pembelajaran  Membincangkan peranan ICT dalam pembangunan negara

 Melayari internet  Mengumpul bahan yang perlu untuk membantu pembelajaran  Mengadakan lawatan  Media Cetak & Media Elektronik

 Buku MIB men 5, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 39-42  Melayari Internet  Tajuk ‘Misi & Visi’ akan dipinjam dari Kementerian Pendidikan

 Ditambah untuk pendedahan pelajar menengah 5 dalam penggunaan ICT

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

24

MINGGU 

TAJUK PELAJARAN MEDIA CETAK & MEDIA ELEKTRONIK

OBJEKTIF Pendidikan, pentingnya ICT dalam abad 21 Mengenalpasti nilai-nilai Islam yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan memperkukuh syiar Islam

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

SUMBER

CATATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM  PENERAPAN DALAM PENTADBIRAN  PENERAPAN DALAM PEKERJAAN (RASUAH)  PENGHARAMAN ARAK DAN JUDI  MUSHAF UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM  HALAL HARAM DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN  AJARAN SESAT 14-17

Menyatakan nilai-nilai Islam  Kuiz dalam pentadbiran  Perbincangan : Keburukan  Menyatakan halal dan arak dan judi haram dalam kehidupan  Bersoaljawab tentang cara  Menyatakan amalan dan membanteras pengaruh pengaruh ajaran sesat ajaran sesat
 

40 Persoalan Arqam dan Aurad Muhammadiah, Raqib Ajaran-ajaran Sesat Di Negara Brunei Darussalam Satu Tinjauan, PDI, Kem.Hal Ehwal Ugama, NBD Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging, JMK, JPM. NBD Rokok dan Merokok, Fatwa Mufti Kerajaan, JMK, JPM, NBD I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah, Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Menghuraikan kejayaan NBD membanteras ajaran sesat

Mengumpul gambargambar, benda-benda yang haram dengan keterangannya Menyenaraikan keburukan mengamalkan rasuah

Ditambah untuk memberikan pengetahuan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada pelajar

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

25

MINGGU

TAJUK PELAJARAN INSTITUSI PERDAGANGAN ISLAM  TAKAFUL  JENIS PERLUNDUNGAN TAKAFUL (BIBD)

OBJEKTIF Memahami tujuan sebenar kewujudan institusi perdagangan Islam ditubuhkan di NBD Mengetahui jenisjenis perlindungan takaful (BIBD)

HASIL PEMBELAJARAN Meningkatkan kefahaman pelajar tentang apa fungsi institusi perdagangan Islam Menyatakan jenis-jenis perlindungan takaful (BIBD)

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN Menjemput ceramah undangan dari salah sebuah bank Islam untuk memberi penerangan mengenai jenis perlindungan takaful

SUMBER Buku MIB men 5, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 94-97 Risalah / Surat edaran dari Bank BIBD Buku MIB men 5, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kem. Pendidikan, NBD, m.s. 94–97 Melayarai jaringan / ’website’ kerajaan dengan membawa pelajar ke bilik maya (ICT) Surat khabar / risalah / bukubuku pengeluaran dari pihak kementerian
 

CATATAN Tiada perubahan tajuk ini cuma perisian pelajaran diubah dan ditambah dengan informasi yang lebih tepat

18-19

20-24

SISTEM PENTADBIRAN NEGARA (SPN)  JABATAN PERDANA MENTERI  KEMENTERIAN PERTAHANAN  KEMENTERIAN KEWANGAN  KEMENTERIAN HALEHWAL LUAR NEGERI & PERDAGANGAN  KEMENTERIAN HALEHWAL DALAM NEGERI  KEMENTERIAN PENDIDIKAN  KEMENTERIAN UNDANG-UNDANG  KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN & SUMBER-SUMBER UTAMA

 Mengingat namanama kementerian yang terdapat dalam SPN  Memecahkan bahagianbahagian jabatan kerajaan yang bernaung dalam setiap kementerian  Mengetahui namanama jabatan dalam setiap kementerian dalam SPN  Mengingat namanama Menteri dalam setiap kementerian dan

 Mengumpul bahan-bahan yang berhubungkait dengan SPN  Mengenalpasti / mendiagram nama-nama jabatan dan kementerian di NBD  Menyusun semula / membahagikan jabatanjabatan dalam setiap kementerian  Membandingkan apa sebenar fungsi setiap jabatan dalam SPN

Projek Kumpulan, di mana setiap kumpulan pelajar akan diarahkan untuk mencari maklumat tentang nama-nama jabatan di bawah naungan dalam setiap kementerian Membentangkan perolehan dari hasil projek yang telah mereka selesaikan

Tajuk-tajuk kementerian ditukar dari Men 2 ke Men 5 untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar Men 5 yang akan memasuki alam pekerjaan supaya mengenal bidang masing-masing dan petah bercakap

Menulis dan menyatakan nama-nama menteri dalam setiap kementerian dan jawatan tertinggi di jabatanjabatan kerajaan

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

26

MINGGU

TAJUK PELAJARAN  KEMENTERIAN HALEHWAL UGAMA  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN  KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA & SUKAN  KEMENTERIAN KESIHATAN  KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN RASUAH  RASUAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM  GEJALA-GEJALA RASUAH  SEBAB-SEBAB RASUAH BERLAKU  KESAN BURUK RASUAH  CARA MEMBANTERAS RASUAH

OBJEKTIF jawatan tertinggi di jabatanjabatan kerajaan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

SUMBER

CATATAN

 Mengetahui maksud rasuah dalam perspektif Islam  Mengetahui cara bagaimana gejala rasuah itu terjadi  Memahami sebabsebab berlakunya rasuah  Memahami kesan / risiko rasuah yang berlaku  Mengetahui bagaimana rasuah dapat dibanteras

 Menyatakan jenis-jenis rasuah  Membezakan mana-mana amalan yang bercanggah dengan hukum Islam  Melakonkan bagaimana perbuatan rasuah terjadi  Menyatakan sebab-sebab rasuah itu bermula  Mengenali kesan buruk rasuah  Menyatakan bagaimana rasuah dapat dibanteras

 Mengundang penceramah dari Biro Kawalan Rasuah  Kerjasama dari Pihak Kaunseling

 Buku Teks Pendidikan Pencegahan Rasuah Men 4

25-28

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

27

BUKU TEKS TAMBAHAN

BIL 1.

JUDUL Membangun Negara Berdasarkan Falsafah MIB Brunei Darussalam Islam Asas Dan Dasar Pemerintahan Negara (Seminar MIB)

PENGARANG Hj Duraman Bin Tuah

PENERBIT Institut Perkhidmatan Awam (Cetakan Pertama, Ogos:2001) Kertas Seminar MIB (21 Okt 1992)

PERINGKAT Menengah Bawah

2.

Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Hj Md Zain bin Hj Serudin, Menteri Hal Ehwal Ugama, NBD. Yang Dimuliakan Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (DR.) Hj Awang Mohd Jamil Al-Sufri, Pengetua Pusat Sejarah, NBD. Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Abu Bakar Bin Haji Apong

Menengah Atas

3.

Pemerintahan Beraja Dan Kestabilan Negara Dalam MIB (Seminar MIB)

Kertas Seminar MIB (21 Okt 1992)

Menengah Bawah

4.

Sumbangsih UBD (Esei-esei mengenai NBD)

Akademi Pengajian Brunei, UBD, NBD

Menengah Atas & Bawah

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

28

RUJUKAN TAMBAHAN (ARTIKEL DARI PELITA BRUNEI & LAMAN WEB)

Oleh:

Haji Sulaiman Haji Duraman Ruang Sastera dan Budaya Aneka - Pelita Brunei Bertarikh: 12 Januari 2005 BADANGAN SANAK

PENGENALAN ‘Badangan Sanak‘ adalah istilah dialek Melayu Brunei yang membawa maksud hubungan kekeluargaan atau ada pertalian darah (hubungkait) dengan keluarga. Badangan sanak adalah suatu warisan budaya bangsa Melayu Brunei Darussalam yang ampuh (kukuh) menjadikan bangsa Melayu Brunei sebagai satu bangsa yang kuat dan bersatu padu. Justeru itu hubungan badangan sanak jelas dan nyata wujud dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, agama dan negara, seperti yang pernah berlaku ketika orang Brunei mengusir Sepanyol daripada bumi Brunei Darussalam dalam tahun 1578 Masehi. Bagaimanapun hubungan badangan sanak juga dilihat melalui perspektif sejarah membawa kehancuran dalam pemerintahan Negara Brunei Darussalam (sebelum ini dikenal Negeri Brunei), disebabkan sikap tamak dan perebutan kuasa, tambahan pula ketika itu pembesar-pembesar Negara Brunei Darussalam mudah menerima hasutan atau fitnah daripada orang yang suka mengadu domba. Sebagai contoh terjadinya perang saudara dalam abad ke-18 di antara Sultan Abdul Bubin (Mubin) dengan Sultan Muhiddin, sehingga membawa kehancuran dan kemiskinan kepada Negara Brunei Darussalam. Bagitu juga campur tangan Inggeris ke dalam politik Negara Brunei Darussalam abad ke-19 disebabkan perselisihan dan rebutan kuasa, pembesar Negara Brunei Darussalam di antara Pengiran Muda Hashim dengan keluarga Sultan Omar ‘Ali Saifuddien II. Negara Brunei Darussalam yang dulunya sebagai sebuah empayar yang besar menjadi sebuah tanah naungan British dengan keluasan yang sangat kecil. Allah Subhanahu Wataala telah memperingatkan manusia supaya menjaga hubungan badangan sanak dengan sebaiknya jangan sampai berpecah-belah membawa kemusnahan. Perkara itu jelas disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Tahriim ayat 6 yang tafsirnya “Jagalah diri kamu dan ahli waris (keluarga) kamu dari api Neraka“. PERTALIAN DENGAN MELAYU ISLAM BERAJA Tidak dapat dinafikan hubungan badangan sanak di Negara Brunei Darussalam adalah sangat rapat dan kukuh kerana negara kita adalah sebuah negara yang kecil dengan bilangan penduduknya yang amat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara serantau. Justeru itu masyarakat atau bangsa Brunei adalah sebuah bangsa yang tertutup, maka dalam budaya badangan sanak kita melihat hubungan itu sangat rapat khususnya dalam perkahwinan, masyarakat dahulu lebih mudah memilih atau dijodohkan bersama keluarga yang terdekat seperti pupu sekali, dua kali, tiga kali. Perkara ini terus berulang-ulang menjadi budaya dalam perkahwinan dan menjadi warisan bangsa. Tetapi selepas era kemerdekaan nampaknya wujud suatu reformasi dalam budaya badangan sanak melalui perkahwinan, bagaimanapun badangan sanak dalam perspektif lain masih rapat dan kukuh terutama dalam hal-ehwal memucangmucang, kunjung-mengunjungi, mempertahankan hak dan sebagainya. Salah satu kekuatan dan keampuhan dalam mempertahankan falsafah negara kita Melayu Islam Beraja (MIB) ialah melalui hubungan badangan sanak. Oleh sebab saiz negara kita kecil dengan penduduk yang sedikit, maka benarlah kata pepatah ‘cubit paha kanan paha kiri juga terasa sakit’. Sebab itulah dalam konsep kita bernegara perjalanan kita adalah di tengah-tengah (sederhana), tidak terlalu menekan dan tidak pula membiarkan. Kerana budaya badangan sanak masih menjiwai dan membasahi seluruh tubuh rakyat di negara kita.
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

29

Menurut dalam tulisan Yaacob bin Harun, bertajuk ‘Keluarga Melayu-Bentuk, Organisasi dan Fungsi’, dalam buku Masyarakat Melayu - Struktur, Organisasi dan Manifestasi diselanggarakan oleh Mohd.Taib Osman, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Tahun 1989, halaman 26 dan 27, menyatakan: “ Pada dasarnya tidak ada tempat lebih selamat selain daripada berada dalam lingkungan keluarga. Keluarga dapat menjamin anggotanya beberapa jenis perlindungan misalnya perlindungan daripada ancaman fizikal, perlindungan ekonomi, khususnya dari segi memberi bantuan ketika dalam kesusahan dan juga perlindungan semasa darurat ataupun semasa sakit. Dalam keadaan seseorang menghadapi tekanan jiwa, keluarga juga merupakan tempat utama bagi tujuan mendapatkan kesejahteraan psikologi.” Baru-baru ini penulis terbaca tulisan Awang Haji Duraman bin Tuah, bertajuk: Sumbangan dan Jasa PahlawanPahlawan Mukim Saba Dalam Menegakkan Kesultanan Brunei: Satu Analisis dalam ANEKA, PELITA BRUNEI , bertarikh 15 Disember 2004, halaman 11 dan 13. Dalam tulisan beliau, bagaimana kita mendapati hubungan badangan sanak jelas dilihat kerana mempertahankan hak. Antara lain petikannya seperti berikut: Dalam perbincangan menyentuh riwayat hidup Beliau Badar telah menyatakan bahawa Pengiran Anak Hashim (Sultan Hashim) telah dilarikan ke Kampong Saba oleh Beliau Badar dan Haji Saman bagi menyelamatkan nyawa baginda. Memanglah diakui bahawa semangat taat setia kedua-dua pahlawan itu sangat tinggi sehingga sanggup membawa baginda ke sana ke mari. Jika benarlah Pengiran Anak Hashim hendak dibunuh, kenapa baginda tidak diserahkan sahaja kepada kaum kerabat baginda yang boleh dipercayai? Apakah kedua-dua Beliau Badar dan Haji Saman sanggup mempertahankan nyawa seorang anak raja hanya kerana taat setia atau mereka mempertahankan nyawa Pengiran Anak Hashim kerana mereka mempunyai hubungan darah keluarga? Biasanya manusia mempunyai naluri untuk mempertahankan haknya walaupun terpaksa bergadai nyawa. Di dalam perkara ini, penulis membuat kesimpulan bahawa Tuan Zaidah, bonda Sultan Hashim. Mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Beliau Badar dan Haji Saman. Semasa begelar Pengiran Muda Besar, Sultan Omar ‘Ali Saifuddien II bergaul rapat dengan Awang Laman (Sulaiman) anak lelaki Pengarah Sahat yang bebas turun naik ke istana. Di samping itu, Pengiran Muda Besar Omar ‘Ali Saifuddien kerap dijunjung berkunjung ke Kampong Saba oleh Awang Laman. Kekerapan baginda ke sana membolehkan baginda mengenali ahli keluarga Awang Laman dan sanak saudaranya yang lain termasuk Beliau Badar dan Haji Saman. Cerita Beliau Badar dan Haji Saman menyelamatkan Pengiran Anak Hashim (Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin), sekaligus menyelamatkan pemerintahan Kesultanan Negara Brunei Darussalam. Cerita ini menjadi lagenda dan pengetahuan seluruh rakyat di negara ini. Tetapi apakah mereka juga tahu hubungan badangan sanak di antara Pengiran Anak Hashim (Sultan Hashim Jalilul Alam Aqmaddin) dengan Pengarah Sahat. Jika mengikut hipotesis akal manusia berdasarkan sumber batu nisan dan tulisan-tulisan yang terawal kemungkinan hubungan badangan sanak itu nyata dan jelas. Sebab itulah penulis melihat konsep badangan sanak dalam menerajui MIB itu amat ampuh dan kukuh sehingga hubungan itu menjadi padu dan dapat mengangkat martabat bangsa, agama dan negara pada masa ini masih dapat dilihat. BADANGAN SANAK DALAM BUDAYA MELAYU Sejarah telah mencatatkan betapa eratnya bangsa Melayu dalam mengukuhkan keharmonian hidup dalam berkeluarga, berjiran serta bernegara. Memang tidak dapat dinafikan dalam kehidupan berkeluarga ini bermula kelompok yang kecil menjadi kelompok yang besar, iaitu bermula daripada bapa dan emak serta anak. Apabila anakanak ini berkembang biak melahirkan anak dan menjadi cucu kepada bapa dan emak, akhirnya keinginan hidup berasingan daripada bapa dan emak itu semacam keperluan dalam hidup berkeluarga. Inilah proses alam kehidupan manusia, sebagai tinjauan kepada masyarakat Brunei, jiran-jiran mereka adalah dalam lingkungan keluarga yang terdekat seperti adik-beradik kepada bapa dan emak, pupu sekali dan seterusnya, sebagai contoh Kampong Pabalat (Kampong Saba) merupakan kampong yang tertua dan sangat tebal dalam kehidupan badangan sanak, justeru, tidak hairan mengapa masyarakat dahulu sangat padu dan kukuh dalam hubungan badangan sanak dapat dilihat dalam apa jua majlis-majlis suka duka. Sebagai contoh dalam majlis perkahwinanakan kita dapati wujudnya semangat kerjasama seperti memucangmucang, tolong-menolong, tidak camah mata dan sebagainya. Oleh kerana asbab (berpunca) badangan sanak maka wujud peribahasa Melayu yang mengatakan ‘ hari ini untukmu mungkin besok hari kita ‘. Dalam majlis-majlis ini juga kita melihat betapa tingginya budaya Melayu dalam membentuk keperibadian akhlak yang amat tinggi nilainya melalui
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

30

konsep badangan sanak seperti berawar galat, hormat-menghormati, patuh, taat setia, menjaga hati, pemaaf dan sebagainya. Masyarakat dahulu dikatakan sangat taat dan patuh kepada perintah orang tuanya, dalam panggilan atau sebutan kepada orang-orang tua yang terdiri daripada keluarga mereka juga tidak meracak. Sebutan atau panggilan itu masih lagi diguna pakai hingga ke hari ini seperti tua, pabasar, tangah, asai, pauda, padamit, amit, babu, bungsu, paaji, liau, nini, alai dan sebagainya. Dalam kertas kerja Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar (Yang Dipertua Adat Istiadat Kebruneian Dalam Falsafah MIB semasa Seminar Kebangsaan Calak Brunei, anjuran MIB Kebangsaan Melayu Islam Beraja bertempat di Dewan Universiti Brunei Darussalam pada 24 hingga 27 Januari 2004, halaman 3 - 4, antara lain menyatakan: “ Sebagai sebuah Negara Melayu yang berjaya mengekalkan keaslian adat istiadatnya hingga ke hari ini negara ini telah membuktikan kemampuannya dalam mengekalkan bentuk hidup bersatu padu, hormat-menghormati, saling faham memahami terutama dengan jiran tetangga yang terdekat. Keadaan ini biasanya terpapar ketika menghadapi suasana suka duka. Setiap ahli masyarakat hidup di dalam keadaan harmoni dan bersopan santun. Seorang anak jarang sekali menentang orang tuanya. Begitu juga terhadap saudara-saudara tua atau ayah-ayah dan ibu-ibu saudara mereka. Apabila mereka diarahkan oleh ayah dan ibu, bapa dan ibu saudara atau saudara-saudara tertua, mereka tidak akan membantah. Dalam menghadapi majlis kesukaan, misalnya perkahwinan, berpindah rumah, doa selamat dan seumpamanya, yang memerlukan beberapa persediaan yang agak besar, mereka sering menerima kerjasama dan bantuan yang berupa kebendaan dan buah fikiran tenpa diminta daripada saudara-mara, jiran, sahabat handai dan sebagainya. “ Dalam hubungan badangan sanak kita melihat ketinggian ilmu dan ketakwaan menjadikan seseorang amat dihormati dan disegani, kerana setiap tutur katanya adalah menjadi pegangan kepada sanak saudaranya dan mereka yang mendengar dan belajar. Kerana itulah masyarakat Melayu Brunei pada masa dahulu sangat hormat dan mentaati alim ulama yang berada di dalam Kampung mereka. Merekalah sebagai ketua, guru dan pentadbir di dalam kampong tersebut. PENUTUP Badangan sanak dalam konteks Negara Brunei Darussalam boleh saja dijadikan teras kehidupan berkeluarga dalam negara jika kita mahu mencapai kebahagiaan, keamanan dan keselamatan. Hidup saling hormat-menghormati dan memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada sultan dan negara akan megukuhkan kesejahteraan dan keharmonian dalam hidup bernegara. Sesuai dengan pandangan Islam bahawa ‘semua orang Islam adalah bersaudara’. Jika ini sebagai cermin kehidupan mengapa kita tidak slogankan ‘ hidup badangan sanak dapat menjamin kemurnian dalam pembangunan negara’.

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

31

Oleh:

Hamrin Ruang Bahasa dan Budaya Aneka - Pelita Brunei muka surat: 2 Bertarikh: 1 Ogos 2001 TERMINOLOGI KEKERABATAN MASYARAKAT MELAYU BRUNEI SECARA UMUM.

PENGENALAN Peranan dan kedudukan seseorang itu ditentukan pada pokoknya oleh terminologi yang digunakan. Terminologi kekerabatan terutamanya ditentukan oleh faktor linguistik dan bahasa masa-masa yang tertentu dan kemudian secara langsung digunakan oleh lingkungan sosial. Hubungan seseorang dalam satu-satu kerabat adalah menurut tanggungjawab dan peranan seseorang itu. Dalam masyarakat yang bangun daripada sistem tradisional yang setiap orang dalam kumpulan itu mempunyai peranan sosiologinya, hingga terdapat banyak terminologi daripada satu sistem kekerabatan yang membezakan antara satu sama lain. MASYARAKAT MELAYU BRUNEI Dalam konteks masyarakat Melayu Brunei, sistem kekerabatannya adalah berbentuk bilateral. Masyarakat Melayu Brunei tidak mengira keturunan daripada mana-mana pihak sama ada pihak sebelah bapa mahupun pihak sebelah ibu. Apa yang jelas mereka menerima sanak saudara daripada kedua-dua belah pihak sebagai sama sahaja. Kedudukan dalam keluarga persanakan masyarakat Melayu Brunei ini kedua-duanya mempunyai kedudukan yang sama penting tidak mengira daripada sebelah mana. Menurut Abang Yusof bin Abang Puteh dalam bukunya “Beberapa Segi Adat Perkahwinan orang- orang Melayu Sarawak” – terminologi kekerabatan masyarakat Melayu Brunei ini bukan sahaja sebagai bukti tentang bangsa dan masyarakat, tetapi juga kerana masyarakat Melayu Brunei tradisional itu tinggal dalam satu kelompok atau diam dalam satu kampung, malah beberapa keluarga dekat tinggal dalam satu rumah, hinggakan anggota yang sudah mempunyai isteri / suami masih dapat tinggal dengan orang tuanya. Oleh itu tidak hairan dalam satu rumah yang dihuni dalam keluarga luas mengandungi tiga hingga enam kelamin. Dari segi sistem panggilan kebanyakan masyarakat Melayu Brunei masih mengamalkan sistem panggilan persanakan dalam keluarga. Masyarakat ini mempunyai penyusunan kekerabatannya yang dapat dibentuk dari tingkat yang tertinggi kepada tingkat yang terendah melalui perkahwinan sesebuah keluarga. Keluarga asas dalam pasangan suami isteri pada kebiasaannya akan melahirkan keturunan dan keturunan ini seterusnya berkembang dan membentuk keluarga luas. Setiap tingkat itu akan bertukar status dan ia akan terus meniti tingkat demi tingkat seandainya perkembangan keturunan tidak terhenti. IBU BAPA / INDUNG Dalam satu keluarga luas yang terdiri daripada beberapa angkatan dan cabang daripada satu keturunan disebut sepancir atau sepohon. Kedua-dua orang tua diistilahkan indung iaitu indung laki terdiri daripada bapa, sementara indung bini diertikan sebagai babu atau mama (emak). Istilah klasifikasi saudara bapa dikenali sebagai indung bapa. Adik-beradik bapa (bapa saudara) dan adik-beradik ibu (ibu saudara) disebut petuan (patuan); daripada kata dasar tua. Jika ditekankan petuan benar diertikan ibubapa saudara di sebelah bapa saja. Di kalangan adik-beradik bapa yang disebutkan sebagai indung bapa melahirkan beberapa cabang patuan. Daripada cabang patuan ini terdapat beberapa terminologi khusus menurut ketuaan yang dimulai dengan Uwa (Tua/Ka/Basar). Sai (Asai), Tengah (Ngah), Ring (Iring), Da (Uda), Mit (Amit/Damit) dan Usu (Bungsu). Ini menunjukkan setiap terminologi ini mempunyai pangkat dalam kedudukan keluarga. Terminologi ini sudah wujud daripada masyarakat Melayu Brunei dulu lagi dan ini dapat menerangkan bahawa berkemungkinan besar kebanyakan keluarga dahulu mempunyai ramai anak. Dengan kewujudan terminologi ini dapat mengenali di mana kebanyakan susunan seseorang dalam sesebuah keluarga.
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

32

ADIK-BERADIK / PERADIAN Di kalangan adik-beradik ego disebut dengan istilah seperadian (daripada kata dasar adi). Istilah ini merangkumi saudara adik-beradik yang tua (kaka) dan saudara adik-beradik yang muda (adi). Anak-anak yang sama terdapat setakat panggilan khusus iaitu anak sulung, anak tengah dan anak bungsu. Walau bagaimanapun jika terdapat lebih daripada tiga orang anak dalam satu keluarga asas, anak itu dibezakan dengan angka bilangan seperti anak sulung, anak kedua, anak ketiga dan anak bungsu. Anak daripada kaka dan adi ego, anak kepada saudara berpupu (pupu sekali, pupu dua kali) dan juga anakanak kaka ipar dan adi ipar semuanya diistilah anak kemanakan. Kalau kita yang menyapa menggunakan bentuk adi kepada yang disapa, ini menunjukkan kemesraan dan rasa keakraban. Sementara itu, penggunaan perkataan abang atau kaka kepada yang disapa menunjukkan tanda hormat. Panggilan abang atau adi boleh menunjukkan orang yang bercakap itu lebih tua atau lebih muda. MEMBEZAKAN GENDER Dalam dialek masyarakat Melayu Brunei, cara untuk membezakan gender dilakukan dengan penambahan akhir perkataan ‘laki’ atau ‘bini’ seperti frasa-frasa tua laki, amit bini, nini bini, datu laki dan sebagainya. Bagi istilah panggilan umum pula, biasanya lelaki dipanggil wang (awang) dan perempuan dipanggil dang (dayang). Perkataan laki di atas membawa maksud ‘male’ tapi selain daripada itu ia juga membawa maksud suami (husband) dalam dialek Melayu Brunei. Sebagai contoh perkataan laki dalam frasa bungsu laki adalah merujuk kepada konotasi ‘male’. Frasa berkenaan adalah merupakan kata nama diri kedua yang digunakan oleh ego kepada bapa saudaranya. Dalam konteks ini, bapa saudara yang dirujukkannya sebagai bungsu laki itu adalah adik bungsu dalam susunan adik-beradik bapanya ataupun dalam susunan adik-beradik emaknya. Bagi perkataan bini dalam dialek masyarakat Melayu Brunei pula, mengandungi konotasi ‘female’ dan juga isteri (wife). Sebagai contoh, bini yang mengandungi konotasi ‘female’ dalam frasa nama tua bini adalah jelas mengandungi maksud seperti yang disebutkan diatas. Dua perkataan laki dan bini di atas, adalah mengandungi dua konotasi iaitu ‘dualisme yang berbentuk pasangan binary’. Sebagai contoh laki-bini membawa konotasi kepada husband-wife juga boleh membawa konotasi ‘male-female’. KESIMPULAN Daripada kesimpulan di atas jelas bahawa dalam masyarakat Melayu Brunei terdapat suatu terminologi kekerabatan dalam sistem panggilan yang tertentu untuk berhubung antara anggota dalam lingkungannya, seperti keluarga, kaum kerabat dan sebagainya. Sistem panggilan ini penting kerana berdasarkan sistem yang tertentu serta mengikut urutan serta gelaran mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu Brunei yang merupakan suatu masyarakat yang mempunyai beberapa ciri dan sifat yang tersendiri dan struktur serta susun lapis masyarakat yang terdiri bagi membezakannya dengan masyarakat yang lain. Masyarakat Melayu Brunei merasakan penggunaan nama panggilan kekeluargaan atau terminologi kekerabatan ialah cara panggilan yang amat sopan, berbudi bahasa dan ada rasa keakraban. Mereka bukan sahaja sentiasa menggunakan nama panggilan kekeluargaan dengan makna yang tertentu tetapi juga sebagai penjenisan bentuk untuk bukan sanak saudara dan untuk orang yang tidak dikenali.

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

33

Oleh:

Pelita Brunei Muka surat: 11-13 Bertarikh: 27 Oktober 2004 SISTEM PERSANAKAN MENCORAKKAN PERHUBUNGAN SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA DALAM MASYARAKAT MELAYU BRUNEI

PENDAHULUAN Kajian mengenai istilah persanakan ini sudah bermula sejak abad ke-18 lagi oleh Father Lafitau yang mana telah menghuraikan hal masyarakat nasab ibu yang terdapat di Amerika Utara. Istilah persanakan ini adalah merangkumi daripada dua proses iaitu persanakan dari hubungan darah dan yang kedua persanakan dari hubungan perkahwinan. Ini bermaksud semua hubungan dari nenek, adik beradik nenek, ayah, ibu, adik beradik ayah dan ibu, sepupu sekali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali, adalah dianggap sebagai ‘dang sanak’ dan tidak lupa juga melalui hubungan perkahwinan tadi. Oleh itu dapatlah dirumuskan bahawa persanakan bermaksud institusi sejagat yang terdapat dalam semua masyarakat atau kekuarga di dunia ini. Persanakan ini lahir dari institusi perkahwinan yang membenarkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan. Anak yang lahir dari perkahwinan ini diterima sebagai satu masyarakat. Perkahwinan adalah suatu aspek penting dalam menyambung hubungan dangsanak kerana ia akan menentukan supaya hubungan persanakan ini nanti akan terus ada dalam sesebuah keluarga. Ini bermaksud jika sesebuah keluarga itu tidak mempunyai anak atau anak lelaki hasil daripada perkahwinannya, sudah pasti hubungan persanakannya akan terputus di sana. Oleh yang demikian keluarga adalah sebagai penyambung kepada perhubungan persanakan. Keluarga pula terbahagi kepada tiga bahagian. Menurut seorang informan yang telah ditanyakan mengenai persanakan ini beliau menyatakan bahawa dalam masyarakatnya, dangsanak digelar sebagai ‘peradian’. Peradian di sini merujuk kepada hubungan kekeluargaan antara yang dekat atau jauh. Seperti contoh, adik beradik beliau, keluarga emaknya/bapanya, biras beliau, anak-anak beliau, keluarga dan sebagainya. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa ‘peradian’ di sini juga merujuk kepada dangsanak dalam masyarakat beliau. Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang kecil di Nusantara ini juga kaya dengan adat dan budaya masyarakatnya, salah sebuah negara yang juga tidak ketinggalan menggunakan sistem persanakan dalam kebanyakan masyarakatnya. Tetapi pada zaman sekarang penggunaan sistem dangsanak ini semakin berkurangan dan ada sesetengah keluarga di negara ini tidak lagi mengamalkan sistem persanakan ini malahan ia telah dipinggirkan kerana masyarakat zaman moden ini lebih selesa mengamalkan prinsip ‘kau, kau dan aku, aku’. Ini berbeza sekali dengan kehidupan masyarakat zaman dahulu, sistem persanakan dianggap sebagai sesuatu yang sanagt penting dan perhubungan tersebut lebih banyak menampakkan suatu ikatan yang kuat dalam masyarakat zaman dahulu. Oleh yang demikian dalam esei ini, akan memperlihatkan bagaimana sistem persanakan dapat mencorakkan kehidupan masyarakat dahulu dan masyarakat sekarang. Dalam masyarakat zaman dahulu, hubungan persanakan adalah sebagai sesuatu yang penting. Ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling yang menyebabkan ia berlaku sedemikian. Dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak terdedah dengan dangsanak ini adalah kerana dalam zaman yang belum menerima perubahan global dan belum menerima pengaruh asing apatah lagi pada zaman tersebut mereka tinggal berdekatan dan berhampiran, dalam erti kata yang lain mereka tinggal sekampung, dan dalam sekampung, semuanya terdiri dari dangsanak sendiri. Perhubungan mereka begitu rapat dan semuanya yang tinggal di kampong tersebut dikenali dari anak kecil, menantu sehinggalah ke orang tua. Berbeza dengan masyarakat zaman sekarang, dengan perubahan arus zaman moden, masyarakat zaman sekarang tidak begitu mengenali dan rapat dengan dangsanak sendiri. Dangsanak dianggap sebagai orang luar, padahal ada sesetengahnya terdiri dari dangsanak terdekat. Juga dapat dilihat pada zaman sekarang dangsanak hanya dilihat sehingga sepupu sekali sahaja. Sedangkan dalam sistem persanakan ada menggariskan bahawa persanakan itu dilihat sehingga sepupu tiga kali. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejadian ini berlaku. Pertama kehidupan masyarakat sekarang yang dilihat lebih berpecah berbanding dengan masyarakat zaman dahulu. Kalau dahulu
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

34

dangsanak tinggal sekampung tetapi sekarang kebanyakannya yang tinggal sekampung bukan terdiri daripada dangsanak. Ini terjadi disebabkan perpindahan yang telah berlaku disebabkan oleh faktor perkahwinan ataupun faktor lain. Adat tidak lagi menjadi penyekat kepada perpindahan setengah keluarga yang sudah berkahwin. Kalau dahulu adat yang menyebabkan dangsanak tinggal sekampung, tetapi sekarang dengan adanya sumber ekonomi yang stabil telah membenarkan setiap keluarga yang sudah berkahwin untuk mempunyai rumah sendiri. Dengan adanya kemudahan-kemudahan asas seperti kampong-kampung perpindahan, telah menyebabkan perkara ini lebih mudah terjadi. Walaupun mereka ini tinggal sekampung, tetapi mereka tidak terdiri daripada dangsanak. Mereka juga tidak mengenali siapakah yang tinggal bersebelahan dengan mereka kerana mereka bukannya terdiri daripada dangsanak. Ini ketara sekali dapat dilihat dalam masyarakat Melayu Brunei yang tinggal di Kampong Ayer. Akibat kebakaran yang memusnahkan rumah-rumah penduduk, telah menyebabkan mereka berpindah dari Kampong Ayer ke darat. Kebanyakan mereka berpindah ke skim perumahan yang telah disediakan oleh kerajaan seperti kampong perpindahan., tanah kurnia rakyat jati dan sebagainya. Perkara ini menyebabkan terpurusnya ikatan dangsanak sesetengah keluarga di Kampong Ayer. SISTEM PERSANAKAN SEBAGAI PENCORAK KEPADA PERHUBUNGAN SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA DALAM MASYARAKAT MELAYU BRUNEI Fenomena yang terjadi telah banyak membawa perubahan kepada system persanakan di Negara Brunei Darussalam secara tidak langsung. Walhal sistem persanakan ini tanpa disedari dapat mencorakkan perhubungan sosial, agama dan budaya dalam masyarakat Melayu Brunei. Ini dapat dibuktikan dengan melihat kepada beberapa faktor iaitu pertama, faktor sosial; kedua, faktor agama; ketiga, faktor budaya dan yang keempat, faktor ekonomi. FAKTOR SOSIAL Dalam masyarakat Melayu Brunei yang kaya dengan sifat tidak camah matanya, dengan tidak langsung menyebabkan sistem persanakan itu sebagai suatu jentera yang bergiat secara tidak langsung dalam apa juga aktiviti yang dilaksanakan dalam masyarakat. Ini dapat dilihat dalam apa juga majlis-majlis yang diungkayahkan, seerti acara memucang-mucang, majlis perkahwinan, majlis gotong-royong dan majlis berkhatan. Dalam masyarakat Melayu Brunei yang tinggal di Kampong Ayer pada zaman dahulu, membina jambatan dilakukan secara memucang-mucang. Selalunya setiap keluarga yang tinggal di kampong tersebut akan datang membantu. Ini adalah kerana terdapatnya perasaan persanakan dalam masyarakat tersebut. Ini juga adalah kerana jambatan yang akan dibina itu adalah untuk kemudahan masyarakat yang tinggal di kampong tersebut. Mereka secara beramai-ramai akan keluar beramu untuk mencari kayu di hutan dan secara beramai-ramai juga akan membawa kayukayu yang diperolehi dengan menaiki perahu ke tempat yan terpilih untuk membuat jambatan itu. Jadi di sini dapat dilihat bahawa perhubungan persanakan yang kuat telah dapat menyiapkan jambatan tersebut. Bagi masyarakat yang tinggal di darat, sistem persanakan jelas nampak dilihat begitu kuat dipraktikkan dalam mengungkayah majlis perkahwinan. Menurut seorang informan selalunya dalam masyarakat Melayu Kedayan dahulu, persediaan untuk mengadakan majlis perkahwinan ini sudah dilakukan dua bulan atau sebulan lebih awal sebelum majlis perkahwinan itu berlangsung. Persediaan seperti keluar ke hutan untuk mencari kayu, selalunya dilakukan oleh dangsanak keluarga pengantin, Selain daripada itu setelah kayu-kayu tadi diperolehi ia akan dibawa ke perkarangan rumah pengantin untuk didirikan teratak. Kebanyakan yang membantu membina teratak ini ialah penduduk kampong yang juga terdiri daripada dangsanak. Semasa majlis perkahwinan, usaha-usaha dalam penyediaan makanan di lakukan secara beramai-ramai. Selalunya kaum lelaki menyediakan kerbau, manakala kaum perempuan pula akan menyediakan sayur-sayuran, memasak nasi dan sebaginya. Mereka akan membantu dari awal majlis perkahwinan sehinggalah majlis tersebut berakhir. Selalunya semasa makan, para tetamu akan makan bersama-sama dalam talam besar. Di sini dapat dilihat betapa kuatnya perhubungan persanakan dalam masyarakat Melayu Kedayan zaman dahulu. Dalam majlis gotong-royong, sistem persanakan juga memainkan peranan penting dalam masyarakat. Seperti dalam majlis gotong-royong membersihkan tanah perkuburan. Selalunya dalam masyarakat Melayu Brunei terutama sekali dalam bulan Ramadhan mereka akan bersama-sama bergotong-royong membersihkan tanah pekuburan. Ini dapat dilihat dengan adanya acara-acara yang diadakan oleh Majlis Perundingan Kampung dengan melibatkan setiap
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

35

anak buah di kampung mereka. Di sini sekali lagi dapat dilihat bahawa sistem persanakan dapat mencorakkan perhubungan persanakan dalam masyarakat Melayu Brunei. Selain daripada itu dalam majlis berkhatan, juga dapat memperlihatkan bagaimana sistem persanakan itu berfungsi sebagai pencorak dalam masyarakat. Dalam majlis berkhatan, selalunya saudara-saudara terdekat juga akan dijemput untuk menyertakan anak-anak mereka dalam majlis tersebut. Di sini keluarga tersebut akan menyumbang wang dan bahan asas seperti makanan kepada keluarga yang mengendalikan majlis tersebut. Selalunya masyarakat akan memperlihatkan sifat dangsanaknya bukan sahaja dalam hal-hal yang berkait dengan ‘kesukaan’ bahkan selalunya akan dilihatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ‘kedukaan’ juga seperti jika berlaku suatu musibah dalam sesebuah keluarga, misalnya adanya kematian salah seorang dalam sesebuah keluarga. Perhubungan persanakan akan jelas tergambar di sini, seperti mereka akan menghulurkan sumbangan untuk keluarga tersebut, membantu menggali lubang perkuburan, membantu membuat keranda dan sebagainya. Bantuan seumpama ini sering diberikan secara tidak disedari oleh dangsanak. Kita tidak perlu mengarah-arahkan mereka membuat pekerjaan, kerana mereka tahu aoa yang akan dibuat seperti sudah menjadi adat dalam masyarakat Melayu di negara ini, itulah yang dikatakan sebagai bantuan daripada sistem persanakan. FAKTOR AGAMA Faktor agama juga adalah salah satu faktor yang dapat dilihat sebagai penyumbang kepada pencorakan sistem persanakan dalam masyarakat Melayu Brunei. Ini jelas dapat dilihat dalam perlaksanaan majlis keagamaan dalam masyarakat Melayu Brunei. Seperti majlis bertahlil, majlis naik haji, majlis doa selamat, majlis doa arwah dan majlis berdikir. Dalam majlis bertahlil selalunya akan membabitkan dangsanak secara tidak langsung. Kalau dalam masyarakat dahulu, mengusahakan persiapan makanan dilakukan bersama-sama sekampung. Walaupun persediaan yang hendak diungkayahkan hanya sedikit tetapi ianya selalu dilakukan beramai-ramai. Satu lagi sifat yang begitu ketara dalam masyarakat Melayu Brunei dahulu, selalunya dangsanak terdekat akan memberikan sumbangan berbentuk minuman dan makanan-makanan ringan. Ini memperlihatkan bahawa sistem persanakan bukan sahaja dapat memberi sumbangan dari segi tenaga malahan sumbangan juga diberikan dari segi makanan dan wang. Di sini secara tidak langsung anak-anak akan terdedah dengan istilah panggilan dalam masyarakat tersebut. Di sana mereka boleh mengenali siapa patuan mereka, siapa tangah mereka dan sebagainya. Selain daripada itu mereka akan terbiasa dengan istilah panggilan tersebut. Sebagai umat Islam, menunaikan fardu haji adalah salah satu daripada rukun Islam. Berbeza dengan sekarang, kalau hendak menuanikan fardu haji pada zaman dahulu, akan memakan masa yang agak lama sekurangkurangnya enam bulan ke lapan bulan. Jadinya pemergian tersebut amat dirasai oleh keluarga terdekat. Di sinilah jelas dapat dilihat bagaimana persanakan dapat mencorakkan acara-acara yang berhubung kait dengan agama. Sebelum pergi, Majlis Doa Selamat akan diadakan untuk mendoakan keselamatan orang yang menunaikan fardu haji tersebut. Selalunya para dangsanak akan menghulurkan sedikit wang sebagai sedekah bagi menampung perbelanjaan ketika menunaikan fardu haji di tanah Suci Mekah. Begitu juga dengan majlis keagamaan yang lainnya. FAKTOR BUDAYA Setiap masyarakat dunia ini mempunyai adat dan budaya masing-masing. Begitu juga dengan masyarakat Melayu yang kaya dengan adat budaya mereka yang tersendiri. Ini dapat dilihat berlangsungnya apa juga acara yang melibatkan negara, daerah mahupun kampong. Seperti contoh, masyarakat Tutong dalam majlis perkahwinan, terdapat satu adat yang boleh dianggap unik dan banyak memperlihatkan perhubungan persanakan di dalam masyarakat tersebut. Menurut seorang informan, dalam majlis perkahwinan masyarakat Tutong adat ‘basuh kaki’ adalah salah satu adat yang tidak dipraktikkan oleh mana-mana masyarakat di negara ini. Dalam adat ini, pengantin lelaki dan perempuan akan duduk di suatu tempat yang telah dikhaskan. Di sini semua dangsanak pengantin dimulai dari ayah, ibu sehinggalah keluarga yang lain akan bergilir-gilir melaksanakan adat ini. Selalunya keluarga pengantin akan memberi sumbangan kepada pengantin berupa wang, geran tanah, kereta dan sebaginya. Ini adalah supaya, pengantin tadi akan dapat menggunakan sumbangan tersebut dalam mengharungi alam baru bersama suami dan isteri. Di sini telah
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

36

memperlihatkab bahawa sistem persanakan telah banyak membantu terhadap keluarga pengantin dan pengantin lelaki khasnya. Menurut informan lagi, selalunya dalam masyarakat dahulu, setelah berkahwin pengantin lelaki akan tinggal bersama keluarga pengantin perempuan, sama ada serumah ataupun tinggal di rumah sendiri. Tetapi yang pastinya rumah yang hendak mereka bina itu berdekatan dengan rumah keluarga perempuan tersebut. Kedua-dua pengantin ini selalunya datang dari kampung yang sama. Ini adalah kerana masyarakat dahulu tidak mahu kahwin campur dilaksanakan. Tetapi jika ini terjadi terpaksalah pengantin tersebut membayar denda yang dinamakan ‘melangkah sungai’. Sebenarnya pada hakikatnya mengapa timbul denda ini adalah supaya pasangan yang hendak berkahwin mestilah memilih pasangan sekampung. Sistem persanakan jelas nampak dilihat sebagai pencorak kepada masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Harus diingat ini bukan sahaja terjadi dalam masyarakat Melayu Tutong tetapi juga dalam mana-mana masyarakat di negara ini. Selain daripada itu, dalam masyarakat Kedayan terdapat juga salah satu adat yang sering diamalkan pada zaman dahulu iaitu adat ‘makan tahun’. Menurut informan pada zaman dahulu habis sahaja selesai menuai padi, masyarakat mereka akan mengadakan satu acara yang dikenali sebagai adat makan tahun. Di sini mereka sekampung akan berkumpul di suatu tempat yang dinamakan ‘binjai kumat’. Di sana seperti biasa kaum lelaki akan mengambil kayu untuk membuat teratak, selalunya kerja-kerja ini dilakukan sebulan lebih awal. Di majlis ini nanti, setiap penduduk yang menghadiri majlis ini akan membawa bekal yang akan disumbangkan untuk majlis tersebut. Selalunya mereka akan memberikan beras yang baru dituai untuk dimasak dan dibuat kalupis dan wajit. Habis selesai acara tersebut, mereka akan beramai-ramai membantu membersihkan tempat tersebut, semua pinggan dibasuh dan disimpan di satu tempat, supaya dapat digunakan lagi tahun hadapan. Selain daripada itu, informan juga ada menyatakan selalunya apabila tiba musim menuai sebuah keluarga akan meminta bantuan daripada keluarga lain untuk sama-sama turun ke sawah untuk menuai padi. Selalunya keluarga-keluarga ini tidak akan menolak pelawaan tersebut. Dan perkara ini akan berulang-ulang dilakukan sehinggalah semua hasil padi pada tahun itu habis dituai. Mereka tidak perlu meminta bantuan daripada orag lain untuk membantu mereka, sudah cukup meminta bantuan daripada dangsanak mereka sahaja untuk membantu. Selain daripada itu, dalam acara-acara yang berkaitan dengan negara juga tidak lepas daripada mendapat sambutan oleh rakyat dan penduduk di negara ini. Seperti dalam upacara sambutan Hari Kebangsaan, selalunya setiap komuniti dari setiap kampung dan puak masyarakat akan turun beramai-ramai, sama ada untuk menyertai setiap persembahan, pameran dan sebagainya atau hanya sebagai penonton. Selalunya setiap kampung akan diberikan tempat di majlis tersebut dan di sana mereka berpeluang untuk memperlihatkan dan mempamerkan apa juga aktiviti atau pun hasil kraf tangan yang dihasilkan oleh penduduk di kampung itu. FAKTOR EKONOMI Selain daripada ketiga-tiga faktor di atas, faktor ekonomi juga adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada pencorakan sistem persanakan di kalangan masyarakat Melayu Brunei. Selalunya dalam apa juga acara yang dikendalikan sama ada dari segi sosial, agama dan budaya, faktor ekonomi adalah sebagai penyumbang yang utama yang dapat membantu dalam setiap masyarakat di negara ini. Ini dapat dibuktikan dengan bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan yang berbentuk ekonomi yang diberikan oleh dangsanak dalam apa jua acara yang diungkayahkan. Apa yang ketara sumbangan berbentuk kewangan dapat dilihat diberikan dalam majlis-majlis seperti majlis perkahwinan, majlis orang naik haji, dalam adat makan tahun, dalam majlis mandi berlawat dan sebagainya. Selain daripada itu, dangsanak yang mempunyai status dalam masyarakat dan mempunyai sumber ekonomi yang baik juga dapat mencorakkan sistem ekonomi di kalangan masyarakat Melayu Brunei. Misalnya dalam kad-kad jemputan kahwin sudah menjadi ‘trend’ nama orang yang berstatus dalam masyarakat juga dibubuh dalam kad
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

37

jemputan kahwin tersebut. Ini menyatakan bahawa pengantin yang hendak berkahwin ini terdiri daripada keluarga yang berada. Dalam hal lain, dangsanak yang kaya biasanya akan menjadi tumpuan kepada keluarganya atau dangsanaknya dalam meminta bantuan berupa kewangan. Bukan sahaja dangsanak bahkan masyarakat juga akan meminta bantuan daripada ‘orang kaya’ ini seperti meminta derma untuk persatuan-persatuan, meminta bantuan untuk membina surau/masjid, meminta bantuan untuk membantu anak yatim dan sebagainya. Hal ini tidak akan terjadi sekiranya dangsanak tersebut tidak mempunyai harta. Di sini timbullah satu golongan masyarakat yang hanya akan hadir dan mengaku bersaudara apabila melihat orang tersebut berharta. Tetapi jika dia jatuh muflis dan sebagainya dia akan dipinggirkan dan sebagainya. Ini jelas bahawa faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mencorakkan sistem persanakan terutama sekali di negara ini. Dalam masyarakat tradisional sumber ekonomi atau mata pencarian keluarga adalah pertanian, pertukangan dan perniagaan. Dalam pertanian termasuk ternakan dan nelayan. Dalam mana-mana keadaan pun sesebuah keluarga tidak dapat menjalankan tugas secara bersendirian. Ia memerlukan bantuan daripada yang lain dan yang paling dekat ialah anggota keluarganya sendiri. Biasanya seorang bapa mempunyai tanggungjawab menyara keperluan ekonomi keluarga. Ia bertani, menangkap ikan, menternak binatang, berniaga atau makan gaji dengan mana-mana agensi baik kerajaan mahupun swasta. Ia dibantu oleh isterinya dalam kerja-kerja ringan yang bersesuaian dilakukan oleh kaum wanita. Menanam, merapah, membaja dan sebagainya atau mengeringkan ikan, memberi makan haiwan ternakan atau membantu di kedai atau gerai. Semua pendapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk keperluan hidup keluarga. Di samping itu tugas isteri adalah mengurus rumah tangga, memlihara anak-anak dan menyediakan makanan untuk keluarga. Anak-anak pula biasanya yang tua, lelaki atau perempuan membantu bapa atau ibu dalam menjalankan tugas ekonomi; bersama menangkap ikan, bertani atau berniaga atau memasak, mencuci pakaian dan memelihara adik-adik. Dengan demikian sebuah keluarga telah menjalankan fungsi masing-masing tanpa bergantung kepada individu atau agensi lain. Keluarga juga merupakan satu institusi yang lengkap dan bersepadu;menjalankan fungsi pengeluaran dan mengadakan sumber tenaga untuk tujuan berkenaan, juga secara semula jadi, natural tanpa dipaksa atau terpaksa. PUNCA BERKURANGNYA SISTEM PERSANAKAN DALAM MASYARAKAT MELAYU BRUNEI ZAMAN SEKARANG Secara tidak disedari dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi, sedikit sebanyak telah merubah penggunaan sistem persanakan di negara ini. Ini jelas nampak dilihat apabila istilah-istilah panggilan di kalangan keluarga jarang lagi digunakan. Ini adalah berkemungkinan kerana ibu yang berperanan penting dalam memperkenalkan istilah-istilah ini tidak lagi berbuat demikian kesan dari kesibukan mereka. Oleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita pada masa ini lebih banyak mendengar istilah-istilah panggilan ala barat seperti ‘boss’, ‘uncle’, ‘auntie’, ‘mummy’ dan sebaginya. Tempat tinggal yang berjauhan juga menjadi penyumbang kepada terhakisnya sistem persanakan di kalangan masyarakat Melayu Brunei. Contohnya jika sebuah keluarga itu tinggal jauh dari keluarganya yang lain dan jarang berjumpa mengakibatkan anak-anak kurang terdedah dengan istilah-istilah persanakan demikian. Mereka hanya akan didedahkan apabila mereka menghadiri majlis-majlis yang melibatkan dangsanak seperti majlis perkahwinan, majlis makan arwah dan Hari Raya Aidilfitri sahaja. Selain daripada itu, pada zaman sekarang disebabkan kesibukan seharian menyebabkan masyarakat zaman sekarang mengambil jalan lebih mudah. Ini dapat dilihat dalam majlis perkahwinan, kebanyakan masyarakat sekarang lebih suka menggunakan perkhidmatan katering kerana semua kerja daripada penyediaan makanan, penyediaan kem sehingga membersih boleh dilakukan oleh para pekerja katering. Berbeza dengan masyarakat dahulu, selalunya mereka akan memucang-mucang membuat pekerjaan tersebut. Secara tidak langsung ini mengukuhkan lagi kemesraan di kalangan dangsanak. Tetapi zaman sekarang semuanya sudah berubah jika sesebuah keluarga mengadakan majlis perkahwinan, para jemputan hanya akan hadir dalam masa yang ditetapkan dan akan pulang setelah majlis selesai.

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

38

KESIMPULAN Berdasarkan kepada contoh-contoh yang diberikan di atas amat nyata sekali bahawa perhubungan sosial, agama dan budaya dapat mencorakkan sistem persanakan dalam masyarakat Melayu Brunei di Negara Brunei Darussalam. Dengan adanya hubungan persanakan ia dapat membantu dangsanak yang lain apabila adanya apa juga majlis yang diungkayahkan oleh sesebuah keluarga dan di sini dapat dilihat sanak saudara akan membantu memberi sumbangan sama ada dalam bentuk kewangan ataupun tenaga tanpa dipaksa dan merasa diri mereka terpaksa kerana ianya terjadi secara natural dan semula jadi.

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

39

CADANGAN BUKU TEKS TAMBAHAN DAN SUMBER RUJUKAN

MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 7 HINGGA 11 (2+2)

40

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.