BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Nama :_______________________
Kelas:_____________________
Tarikh: ______________________
Dengan merujuk pada kamus, lengkapkan maksud perkataan berimbuhan
pinjaman yang berikut:
Bil.

1.

2.

3.

4.

Perkataan Berimbuhan
Pinjaman

Makna

3.BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Nama :_______________________ Kelas:_____________________ Tarikh: ______________________ Dengan merujuk pada kamus. Perkataan Berimbuhan Pinjaman Makna . lengkapkan maksud perkataan berimbuhan pinjaman yang berikut: Bil. 4. 2. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful