BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Nama :_______________________
Kelas:_____________________
Tarikh: ______________________
Dengan merujuk pada kamus, lengkapkan maksud perkataan berimbuhan
pinjaman yang berikut:
Bil.

1.

2.

3.

4.

Perkataan Berimbuhan
Pinjaman

Makna

4. 1. Perkataan Berimbuhan Pinjaman Makna .BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Nama :_______________________ Kelas:_____________________ Tarikh: ______________________ Dengan merujuk pada kamus. lengkapkan maksud perkataan berimbuhan pinjaman yang berikut: Bil. 3. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful