INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG JALAN KOLEJ 93200 KUCHING

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP (PENGAJARAN MIKRO)
Topik peralatan. Sub Topik : 1. 2. 3. Mengenalpasti alatan dan bahan pertukangan. Cara merekod peralatan dan bahan. Cara menyimpan dan menyusun peralatan. : Baik pulih dan penyelenggaraan penyimpanan bahan

dan

DISEDIAKAN OLEH Kumpulan 1
(KPLI 2009: PENGAJIAN PENDIDIKAN KHAS - MASALAH PEMBELAJARAN)

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas Mata pelajaran Tarikh Masa Bilangan murid Tajuk Kemahiran Penggabungjalinan pertukangan. Isi Kandungan

:

5 ( Lima ) : : Kemahiran Hidup 08 Oktober 2008 ( Khamis )

:

0730 – 0830 pagi ( 60 minit ) : 18 orang

: :

Pertukangan Baik pulih dan penyelenggaraan penyimpanan bahan dan peralatan. : 2. 3. 1. Mengenalpasti alatan dan bahan

Cara merekod peralatan dan bahan. Cara menyimpan dan menyusun peralatan.

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat :i) Menyebut sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peralatan pertukangan. ii) Merekod 3 daripada 5 peralatan pertukangan yang digunakan. iii) Menyebut 3 daripada 5 cara menyimpan alatan pertukangan dengan betul. Matematik, Pendidikan Moral dan Pendidikan Seni : bengkel. : : : Murid pernah melihat peralatan pertukangan di Tertib, mendengar arahan, bekerjasama dan Pertuturan, pergerakan dan cara kerja. Benda Maujud (model rak penyimpanan),video, rekod penyimpanan, gambar dan Lembaran

Perentasan Kurikulum : Pengetahuan sedia ada Penyerapan Nilai keyakinan. Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar borang Kerja.

LANGKAH /MASA SET INDUKSI ( 5 MINIT )

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

Guru memaparkan satu situasi di bengkel melalui tayangan slaid powerpoint.

1. Guru memaparkan

gambar bengkel dan peralatan pertukangan. bersoaljawab tentang apa yang dilihat oleh mereka.

Teknik :  Mengenalpasti Terapi :  Pertuturan  Penglihatan Nilai :  mendengar arahan  yakin  bekerjasama BBM :  benda maujud  tayangan slaid  gambar Teknik :  Pemerhatian  Mengenalpasti Terapi :  Pertuturan  Penglihatan Nilai :  mendengar arahan  yakin  bekerjasama BBM :  benda maujud  papan tulis  gambar

2. Murid dan guru

3. Guru menunjukkan
alatan pertukangan yang tidak disusun dengan betul dan kemas. 4. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran pada hari ini.

LANGKAH 1 ( 10 MINIT )

Memperkenalkan berberapa jenis peralatan pertukangan kepada murid:

1. Guru menunjukkan
gambar peralatan petukangan kepada murid.

2. Murid diminta

menamakan semula peralatan pertukangan berdasarkan apa yang mereka lihat: 1. Tukul 2. Gergaji 3. Pemutar skru 4. Pemahat 5. Sesiku L 6. Playar 7. Kayu 8. Paku

3. Guru menampal
gambar alatan pertukangan di papan tulis. 4. Murid membaca alatan tersebut sambil dibimbing oleh guru.

LANGKAH /MASA LANGKAH 2 ( 15 MINIT )

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

Memperkenalkan maklumat baru kepada murid. Cara Merekod penggunaan peralatan. Contoh Borang:
Alat Tukul Gergaji Pemutar Skru Pemahat Sesiku L Jumlah Kelua r Masu k

1

Guru memberikan borang rekod penggunaan peralatn kepada setiap pelajar. Guru menerangkan fungsi dan cara menggunakan borang tersebut (demonstrasi oleh guru). Guru membimbing murid untuk mengisi borang rekod pengunaan peralatan pertukangan. Guru menyemak borang rekod pengunaan peralatan pertukangan yang telah diisi oleh murid.

Teknik :  Tunjuk cara Terapi :  Pertuturan  Penglihatan  Pergerakan Nilai :  mendengar arahan  yakin  ketelitian BBM :  Benda maujud  Borang rekod penggunaan.

2

3

4

LANGKAH 3 ( 15 MINIT )

Cara menyimpan dan menyusun. Belum Disusun

1. Guru menunjukkan
model rak penyimpanan peralatan kepada murid. 2. Guru membuat demonstrasi cara membersih dan menyimpan dengan betul alatan pertukangan yang telah digunakan.

Teknik :  Tunjuk cara Terapi :  Pertuturan  Penglihatan  Pergerakan Nilai :  mendengar arahan  yakin diri  bekerjasama BBM :  benda maujud

Sudah Disusun

3. Murid dipilih secara
rawak untuk tampil ke depan untuk membersih dan menyimpan dengan betul alatan pertukangan yang telah digunakan.

LANGKAH /MASA PENUTUP ( 5 MINIT )

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

Rumusan

1. Guru merumuskan

pelajaran hari ini iaitu tindakan yang patut dilakukan oleh pelajar sebelum dan selepas menggunakan peralatan. 2. Guru memberikan lembaran kerja sebagai aktiviti pengukuhan. Aktiviti Lanjutan Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan:

Teknik :  soaljawab Nilai :  yakin  bekerjasama BBM :  lembaran kerja

Murid tahu kaedah penyelenggaraan peralatan yang mereka gunakan.

Refleksi Guru Pelatih : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing : ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. …… ………………………………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. Tandatangan Pensyarah/ Guru Pembimbing