ISI PADU CECAIR

:
Kelemahan calon 1. Kelemahan membuat anggaran 2. Kurang jelas maksud soalan yang dikemukakan. 3. Tidak menyemak jawapan terutama unit yang dikehendaki. 4. Murid masih lagi lemah dalam membaca tanda senggat pada bekas ukuran cecair.

ISI PADU CECAIR:
Kekuatan murid 1. Mahir membuat penukaran unit.
liter 000) ml 000) ml ( x 1 liter ( ÷ 1

2. Murid sudah mengetahui bahawa liter dan mililiter adalah unit sukatan isipadu cecair. 3. Sudah menguasai operasi asas (+,-,x,÷)

PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN
 

Unit jawapan terakhir mesti bersesuaian dengan unit yang ditanya. Penukaran liter ke mililiter mesti di darab dengan 1000. Penukaran mililiter ke liter mesti di bahagi dengan 1000. Pengiraan yang melibatkan tambah dan tolak, titik perpuluhannya mesti berkedudukan lurus ke bawah. Pengiraan dalam operasi asas mesti betul.

8.1 Pengukuran dan penganggaran isi padu cecair

ARAS 1
A. Mengukur isipadu cecair dalam unit  i. liter  Ii. Mililiter

ARAS 2
A. B.

Menganggar isipadu cecair dalam unit liter. Menganggar isipadu cecair dalam unit mililiter.

8.2: Penukaran unit isipadu cecair ( liter dan mililiter)

 

ARAS 1
A. Menyatakan hubungan antara liter dengan mililiter Menukar isipadu cecair dalam liter kepada mililiter dan sebaliknya tanpa melibatkan perpuluhan.

ARAS 2
A.

Menukar unit isipadu cecair dalam liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada mililiter dan sebaliknya.

8.3: Penambahan isipadu cecair ( liter dan mililiter)

ARAS 1
A. Menambah dua isipadu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

ARAS 2
A.

Menambah tiga isipadu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

ARAS 3
A. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

8.4: Penolakan isipadu cecair ( liter dan mililiter )

ARAS 1
A. Menolak isipadu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

ARAS 2
A.

Menolak berturut-turut isipadu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

ARAS 3
A.

Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

8.5: Pendaraban isipadu cecair ( liter dan mililiter )
 

ARAS 1 A. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit: i. liter ii. Mililiter dengan 10 dan 100. B. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit. ARAS 2 A. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit: i. liter dan ii. Mililiter - dengan nombor dua digit. B. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10 dan 100. ARAS 3 A. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

8.6: Pembahagian isipadu cecair ( liter dan mililiter )
 

ARAS 1 A. Membahagi isipadu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit: i. liter ii. Mililiter dengan 10 dan 100. B. Membahagi isipadu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit. ARAS 2 A. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit: i. liter dan ii. Mililiter - dengan nombor dua digit. B. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10 dan 100.

9.1 Pengukuran dan penganggaran isi padu cecair 9.2. Penambahan melibatkan isipadu cecair

ARAS 1
A. Mengukur isipadu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan.


ARAS 1
A. Menambah dua isipadu cecair dlm unit liter yang melibatkan tiga tempat perpuluhan..

ARAS 2
A.

ARAS 2
A.

Menganggar isipadu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan.

B.

Menambah tiga isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. Menambah hingga tiga isipadu cecair yang melibatkan gabungan unit liter dan mililiter

ARAS 3
A. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

9.3:Penolakan melibatkan isipadu cecair. ( liter dan mililiter)
 

ARAS 1 A. Menolak isipadu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. ARAS 2 A. Menolak berturut-turut isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. B. Menolak berturut-turut isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. ARAS 3 A. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isipadu cecair dalam setuasi harian.

9.4:Pendaraban melibatkan isipadu cecair. ( liter dan mililiter)
 

ARAS 1 A. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10, 100, dan 1000. ARAS 2 A. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit. B. Mendarab isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit. ARAS 3 A. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

9.5:Pembahagian melibatkan isipadu cecair. ( liter dan mililiter)
 

ARAS 1 A. Membahagi isipadu cecair yng melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10, 100, dan 1000. ARAS 2 A. Membahagi isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit. B. Membahagi isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit. ARAS 3 A. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

9.1: Menilai pecahan daripada suatu isipadu cecair
 

ARAS 2 A. Mencari nilai pecahan daripada suatu sukatan isipadu cecair.

ARAS 3 A. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

ISI PADU CECAIR
20/2005
1 000 ml 300 ml 500 ml ÷ 5 = 100 ml 500 ml

3

Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 2 biji gelas. Hitungkan isipadu air, dalam ml, setiap gelas itu.

Not a 1 senggat = 100 ml Jawapan: 1 senggat = 100 ml Isi padu air = 500 ml + 300 ml = 800 ml Isi padu 1 gelas = 800 ÷ 2 = 400 ml

ISI PADU CECAIR
19/2004
1500 m

3

2 Isi padu air dalam botol ialah 1.5 . daripada air itu tumpah . 3 Berapakah baki isi padu air, dalam m, dalam botol itu ?

1500 m
2 bahagian Tumpah 3
Nota: 1 liter = 1000 ml

1 bahagian (baki ) 3 1 ×1500ml = 500 ml = 3

ISI PADU CECAIR:
16/2003
700 m

3

Hitungkan 0.7 l + 250 mℓ . Nyatakan jawapan dalam mℓ .
1 liter = 1000 ml

0.7 liter = 700 ml
= =

700 + 250

950 m

ISI PADU CECAIR:
19/2002
2030 m

3

Sebuah baldi mengandungi 2 ℓ 30 mℓ air. Azmi menuangkan air sebanyak 450 mℓ daripada sebuah bekas ke dalam baldi itu. Hitungkan isi padu air, dalam mℓ, dalam baldi itu sekarang
2 liter = 2000 ml

2030ml + 450ml

2480 m

ISI PADU CECAIR:
19/2002

3

Purata bagi 2 l , 1.25 l , 0.5 l , dan 450 ml , dalam ml ialah
Cara penyelesaian: 2 liter = 2000 ml

Nota: 1. Murid memahami penukaran unit daripada liter kepada mililiter. - 0.1 liter = 100 ml - 0.25 liter = 250 ml - 0.5 liter = 500 ml • • • 1 liter = 1000 ml 2 liter = 2000 ml Purata = jumlah bilangan

1.25 liter = 1250 ml 0.5 liter = 500 ml = 450 ml Jumlah = 4 200 ml Purata : 4 200 4

= 1 050 ml

KERTAS 1

TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1 SOALAN N0.7/2004
Penyelesaian Cara 1:

3 5

daripada 1 200 ml ialah Penyelesaian

A. 0.24 liter B. 0.4 liter C. 0.72 liter D. 2 liter

1 000 ml = 1 liter 1 200 x 3 = 3 600 ml

3600 = 5

720 ml

720 = 0.72 liter 1000

PENYELESAIAN CARA 2

240 240 240 240 240 1200 ml 240 X 3 = 720

720 1000

= 0.72 liter

TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN N0.36/2005 Seorang penjaja menjual air setiap hari. Dia boleh menjual antara 150 l hingga 170 l minuman sehari. Berapakah anggaran, dalam l, air minuman yang boleh dijual dalam masa 2 minggu? A. 1 100 B. 1 200 C. 2 300 D. 2 400 Jawapannya: 2 300 2 minggu = 14 hari 150 x 14 = 2100 170 x 14 = 2380

TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN N0.33/2004
2000 ml

Shantini membeli sebotol minuman yang berisipadu 2 liter. Dia menuang air itu ke dalam lima biji gelas supaya setiap satu mempunyai isipadu antara 240 ml hingga 275 ml. Anggarkan baki isipadu air, dalam ml, dalam botol itu. A. 750 B. 850 C. 1 200 D. 1 375 Anggaran 2 000 ml – 250 ml x 5 2 000 ml – 1 250 ml = 750 ml Jawapannya : 750 Nota: 1 liter = 1000 ml PENYELESAIAN: 240 ml 250 ml 275 ml

TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN N0.24/2005
Kandungan Sebotol 250 ml 500 ml 1.25 l Bilangan Botol 3 5 2

Berapakah jumlah isipadu susu segar, dalam liter, yang dibeli oleh Salmi? A. 2.00 B. 3.50 C. 4.70 D. 5.75 250 ml x 3 = 750 ml = 750 liter 0.75 liter sambung Pertukaran unit: 1000 ml = 1 liter

1000

Sambungan 500 ml x 5 = 2 500 ml =

2500 1000

liter

2.5 liter

1.25 liter x 2 = 2.5 liter PENYELESAIAN:
1

Nota:
2.5 liter = 2.50 liter

0.75 liter 2.50 liter 2.50 liter 5.75 liter Jawapannya : D

SOALAN N0.24/2005

250 ml
Rajah 12 menunjukkan isipadu air di dalam sebuah bekas. Isipadu air dalam bekas itu adalah penuh bekas itu. Berapakah isipadu , dalam l , air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh ?

5 8

daripada isipadu

Penyelesaian:

Cara 2
50 ml + 50 ml + 50 ml

50 50 50 50 50 50 50 50 150 ml =

3 8

150 1000

liter

= 0.15 liter

Nota:

5 8

1 liter = 1000 ml

250 ml

Cara 2

5 Bahagian = 250 ml 8

1 8

Bahagian =

250 5

ml

= 50 ml

3 8

Bahagian = 3 x 50 ml = 150 ml