SISTEM SIARAYA

Sebuah sistem elektrik yang menggabungkan beberapa komponen elektrik. Komponen asas : • MIKROFON • PENGUAT • PEMBESAR SUARA Digunakan di kawasan yang luas seperti kawasan sekolah, pesta dan sebagainya.

FUNGSI:
Penghantar maklumat untuk pengetahuan seseorang individu mahupun orang ramai.

TERBAHAGI 2 KATEGORI :
• Sistem Paras Tinggi Digunakan bagi kawasan yang akan diliputi oleh pembesar suara CTH: Dewan Masjid, Stadium, Oditorium • Sistem Paras Rendah Digunakan bagi kawasan yang sempit dan jumlah pendengar yang sedikit. CTH : bilik kuliah, bilik mesyuarat jabatan danbilik taklimat

KECEKAPAN :
sistem siaraya bergantung kepada :a) b) c) d) Kekuatan Bunyi Kestabilan Bunyi Kualiti Bunyi Kesan Arah

MICROFON  Sejenis alat penukar (tranducer) digunakan kepada satu nilai yang mempunyai kadar yang sama.  FUNGSI :- Ia menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektrik.      JENIS MIC :Mic vokal - percakapan lisan dan karaoke. Mic peralatan - gitar, gitar bass, saxophone Mic drum - drum tending (kick drum) dan bass amp Mic tanpa wayar - komponen iaitu penghantar ( mikrofon) dan penerima (antenna).

PENGUAT Menguatkan isyarat untuk pendengaran. Kawalan nada disediakan untuk pendengaran yang lebih baik. Kuasa per channel tidak melebihi 100W Tone control pada kois yang sederhana, ia berada dalam penguat. Untuk kos yang tinggi, kawalan nada tidak diperlukan, kerana menggunakan equalizer.  Input masukan tidak lagi menggunakan kaset kerana mempunyai keburukan,kerana ada isyarat kepada puncak kebisingan.  Sebaliknya input adalah menggunakan CD kerana tidak ada signal ke tahap kebisingan.      PEMBESAR SUARA  FUNGSI :- menukarkan isyarat gelombang audio kepada gelombang bunyi yang dapat didengar oleh pengguna.  Keupayaannya bergantung kepada jenis-jenis binaan dan rekabentuk kotak penutup sesuatu pembesar tersebut.  Kekuatan bunyinya dapat dikawal dan dilaraskan oleh sistem penguat.  Merupakan bahagian terakhir sistem siaraya. Ia merupakan sebuah transdusser yang mengubah tenaga elektrik menjadi tenaga bunyi.

MIXER  mencampur berbagai sumber isyarat bunyi.  Gandaan bagi isyarat-isyarat bunyi ini dapat dikawal okeh pengguna mengikut keperluan dan kesan-kesan khas yang dikehendaki. EQUALIZER  alat pelaras penataan bunyi seperti treble dan bass yang diterima daripada gabungan isyarat mixer supaya berada dalam keadaan seimbang dan seolah-olah menyamai sumber bunyi yang sebenar.  galangan masukan yang tinggi supaya isyarat masukannya tidak akan mengalami kesan beban dan dihantar kepada bahagian penguat ( amplifier ).

3 BAHAGIAN UTAMA : i. ii. iii. Transduser - mengubah isyarat audio kepada pergerakan mekanikal. Permukaan Radiator - bahagian ini digandingkan dengan transduser seupaya pergerakkannya dipancarkan ke udara sebagai gelombang bunyi. Kabinet - kotak pengepung yang menempatkan transduser dan permukaan radiator bagi mewujudkan keberarahan untuk bahagian positif sahaja.

SISTEM PENYAMBUNGAN SIARAYA

CARA PENYENGGARAAN SISTEM SIARAYA
 Memeriksa sambungan selepas membuat penyambungan kabel pada komponen yang dipasang bagi memastikan sambungan betul sebelum menggunakan sistem ini.  Hanya individu yang berpengalaman dan berpengetahuan yang layak untuk mengendalikan unit ini.  Pengguna perlu menggunakan peralatan dan aksesori unit sistem siaraya dengan baik agar tidak memberi kesan kerosakan pada peralatan ini.  Pelarasan sistem kawalan bunyi perlu dilakukan dengan betul dan baik bagi mendapatkan bunyi yang sesuai  Memeriksa sambungan selepas membuat penyambungan kabel pada komponen yang dipasang bagi memastikan sambungan betul sebelum menggunakan sistem ini.  Hanya individu yang berpengalaman dan berpengetahuan yang layak untuk mengendalikan unit ini.  Pengguna perlu menggunakan peralatan dan aksesori unit sistem siaraya dengan baik agar tidak memberi kesan kerosakan pada peralatan ini.

 Pelarasan sistem kawalan bunyi perlu dilakukan dengan betul dan baik bagi mendapatkan bunyi yang sesuai. CARA MENGESAN KEROSAKAN  Teknik suntikan isyarat.  Teknik surihan isyarat. Teknik suntikan isyarat  Teknik ini menggunakan multimeter untuk mengesan kerosakan. Teknik surihan isyarat Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan teknik surihan 1. Tentukan bahagian-bahagian dalam kawasan penguat seperti dalam rajah di bawah 2. Tentukan bekalan voltan pada nilai yang betul dan bekalkan kepada litar. Perhatikan arus bekalan tidak menunjukkan arus lampau. 3. Tentukan keluaran penjana pada aras yang sesuai dan frekuensi 1kHz atau 400 Hz.

Rajah blok alat pengesan keluaran

Langkah-langkah ini boleh kita ringkaskan melalui carta aliran seperti di rajah 4.7 di bawah Mula

Speaker

Tiada bunyi

O.K

Penguat kuasa keluaran
O.K

Tiada normal

Uji Voltan

Tidak normal

Pemacu
O.K

Uji Kerintangan Dalam Litar
Tiada keluaran

Litar Tone
O.K

Baikpulih
Tidak normal

Pra penguat

Baik Rajah 4.7: Rajah blok bagi carta mengesan kerosakan

SISTEM SIARAYA Sebuah sistem elektrik yang menggabungkan beberapa komponen elektrik. Komponen asas : • MIKROFON • PENGUAT • PEMBESAR SUARA Digunakan di kawasan yang luas seperti kawasan sekolah, pesta dan sebagainya. FUNGSI: Penghantar maklumat untuk pengetahuan seseorang individu mahupun orang ramai. TERBAHAGI 2 KATEGORI : • Sistem Paras Tinggi Digunakan bagi kawasan yang akan diliputi oleh pembesar suara CTH: Dewan Masjid, Stadium, Oditorium • Sistem Paras Rendah Digunakan bagi kawasan yang sempit dan jumlah pendengar yang sedikit. CTH : bilik kuliah, bilik mesyuarat jabatan danbilik taklimat KECEKAPAN : sistem siaraya bergantung kepada :e) f) g) h) Kekuatan Bunyi Kestabilan Bunyi Kualiti Bunyi Kesan Arah

MICROFON  Sejenis alat penukar (tranducer) digunakan kepada satu nilai yang mempunyai kadar yang sama.  FUNGSI :- Ia menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektrik.      JENIS MIC :Mic vokal - percakapan lisan dan karaoke. Mic peralatan - gitar, gitar bass, saxophone Mic drum - drum tending (kick drum) dan bass amp Mic tanpa wayar - komponen iaitu penghantar ( mikrofon) dan penerima (antenna).

PENGUAT  Menguatkan isyarat untuk pendengaran.  Kawalan nada disediakan untuk pendengaran yang lebih baik.  Kuasa per channel tidak melebihi 100W  Tone control pada kois yang sederhana, ia berada dalam penguat.  Untuk kos yang tinggi, kawalan nada tidak diperlukan, kerana menggunakan equalizer.  Input masukan tidak lagi menggunakan kaset kerana mempunyai keburukan,kerana ada isyarat kepada puncak kebisingan.  Sebaliknya input adalah menggunakan CD kerana tidak ada signal ke tahap kebisingan. PEMBESAR SUARA

 FUNGSI :- menukarkan isyarat gelombang audio kepada gelombang bunyi yang dapat
didengar oleh pengguna.  Keupayaannya bergantung kepada jenis-jenis binaan dan rekabentuk kotak penutup sesuatu pembesar tersebut.  Kekuatan bunyinya dapat dikawal dan dilaraskan oleh sistem penguat.  Merupakan bahagian terakhir sistem siaraya. Ia merupakan sebuah transdusser yang mengubah tenaga elektrik menjadi tenaga bunyi.

MIXER

 mencampur berbagai sumber isyarat bunyi.
 Gandaan bagi isyarat-isyarat bunyi ini dapat dikawal okeh pengguna mengikut keperluan dan kesan-kesan khas yang dikehendaki.

EQUALIZER  alat pelaras penataan bunyi seperti treble dan bass yang diterima daripada gabungan isyarat mixer supaya berada dalam keadaan seimbang dan seolah-olah menyamai sumber bunyi yang sebenar.  galangan masukan yang tinggi supaya isyarat masukannya tidak akan mengalami kesan beban dan dihantar kepada bahagian penguat ( amplifier ).

3 BAHAGIAN UTAMA : ii. iii. iv. Transduser - mengubah isyarat audio kepada pergerakan mekanikal. Permukaan Radiator - bahagian ini digandingkan dengan transduser seupaya pergerakkannya dipancarkan ke udara sebagai gelombang bunyi. Kabinet - kotak pengepung yang menempatkan transduser dan permukaan radiator bagi mewujudkan keberarahan untuk bahagian positif sahaja.

SISTEM PENYAMBUNGAN SIARAYA

CARA PENYENGGARAAN SISTEM SIARAYA  Memeriksa sambungan selepas membuat penyambungan kabel pada komponen yang dipasang bagi memastikan sambungan betul sebelum menggunakan sistem ini.  Hanya individu yang berpengalaman dan berpengetahuan yang layak untuk mengendalikan unit ini.  Pengguna perlu menggunakan peralatan dan aksesori unit sistem siaraya dengan baik agar tidak memberi kesan kerosakan pada peralatan ini.  Pelarasan sistem kawalan bunyi perlu dilakukan dengan betul dan baik bagi mendapatkan bunyi yang sesuai

 Memeriksa sambungan selepas membuat penyambungan kabel pada komponen yang dipasang bagi memastikan sambungan betul sebelum menggunakan sistem ini.  Hanya individu yang berpengalaman dan berpengetahuan yang layak untuk mengendalikan unit ini.  Pengguna perlu menggunakan peralatan dan aksesori unit sistem siaraya dengan baik agar tidak memberi kesan kerosakan pada peralatan ini.  Pelarasan sistem kawalan bunyi perlu dilakukan dengan betul dan baik bagi mendapatkan bunyi yang sesuai. CARA MENGESAN KEROSAKAN  Teknik suntikan isyarat.  Teknik surihan isyarat. Teknik suntikan isyarat  Teknik ini menggunakan multimeter untuk mengesan kerosakan. Teknik surihan isyarat Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan teknik surihan 4. Tentukan bahagian-bahagian dalam kawasan penguat seperti dalam rajah di bawah 5. Tentukan bekalan voltan pada nilai yang betul dan bekalkan kepada litar. Perhatikan arus bekalan tidak menunjukkan arus lampau. 6. Tentukan keluaran penjana pada aras yang sesuai dan frekuensi 1kHz atau 400 Hz.

Rajah blok alat pengesan keluaran

Langkah-langkah ini boleh kita ringkaskan melalui carta aliran seperti di rajah 4.7 di bawah

Mula

Speaker

Tiada bunyi

O.K

Penguat kuasa keluaran
O.K

Tiada normal

Uji Voltan

Tidak normal

Pemacu
O.K

Uji Kerintangan Dalam Litar
Tiada keluaran

Litar Tone
O.K

Baikpulih
Tidak normal

Pra penguat

Baik

Rajah 4.7: Rajah blok bagi carta mengesan kerosakan.