PENCEMARAN BAU

Disediakan Oleh : Mohd Zaidi Mohd Abdullah Azmiladam Pensyarah: PN. Nor Rul

Pengenalan

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan

Masalah

     

Pencemaran bau membuatkan ketidakselesaan kepada masyarat yang terpaksa menghidu bau yang tidak menyenangkan. Bau-Bau busuk dan menjijikan hingga menyukarkan penafasan. Mengganggu pernafasan dan merosakkan udara. Persekitaran jadi tidak selesa Mengganggu aktiviti harian Menjauhkan kawasan daripada masyarat lain Imej yang tidak pembersih(pengotor)

Faktor-Faktor Pencemaran Bau
Berkait rapat dengan kegagalan beberapa sistem dan sumbangan daripada pencemaran yang lain. - sistem pelupusan sampah - sistem pembentungan - pencemaran sungai/air - pencemaran udara - sikap masyarakat

Kes-kes pencemaran bau yang sering dilaporkan :
    

Pencemaran bau daripada kawasan pelupusan sampah Pencemaan bau daripada kebocoran sistem kumbahan Pencemaran bau daripada ladang-ladang ternakan(ayam,khinzir,kambing) Pencemaran sungai Pencemaran sisa-sisa pepejal/bahan kimia(Asap kenderaan,bahan kimia kilang)

Cara- Cara Mengatasi
 Penguatkuasaan

undang-undang.  Pemerkasaan sistem-sistem berkaitan.  Rancangan pembangunan.  Kempen berterusan dan praktikal.  Kepimpinan melalui teladan  Penerapan dalam sistem pendidikan  Anugerah kualiti Alam Sekitar diperluas

TERIMA KASIH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.