PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGAL KEDUA 2009 PENDIDIKKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 (sample 3

)
ARAHAN : Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A adalah soalan objektif dan Bahagian B adalah soalan struktur. Jawap semua soalan.

BAHAGIAN A Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Bagaimanakah cara untuk mengembangkan potensi jasmani? A. Mengulangkaji pelajaran dengan tekun B. Mengsyukuri nikmat dan anugerah Tuhan. C. Melakukan aktiviti riadah pada masa lapang. D. Menyemai semangat kekitaan dalam kehidupan. 2. Mengapakah kita perlu mempunyai matlamat hidup? I Untuk memperolehi kejayaan. II Untuk mengatasi pelbagai halangan III Untuk mendapatkan harta kekayaan IV Untuk mendapat sanjungan orang Ramai. A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV A. Menghukum ibubapa pelajar tersebut. B. Memaklumkan kepada ibu bapa tentang ketidakhadiran pelajar tersebut. C. Mengantungkan persekolahan pelajar tersebut. D. Melarang pelajar daripada menduduki peperiksaan akhir tahun. 5. Kasih sayang terhadap keluarga boleh ditafsir sebagai..

A. Perasaan kasih dan sayang
atas rasa tanggungjawap. B. Perasaan cinta yang wujud apabila bertemu ahli keluarga. C. Perasaan cinta dan sayang terhadap ahli keluarga yang lebih muda. D. Perasaan cinta yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. 6. Apakah yang di maksudkan dengan makanan yang seimbang? A. Makanan yang berkualiti dan mahal. B. Makanan yang mengandungi semua jenis nutrien. C. Makanan yang di gemari oleh semua peringkat umur. D. Makanan yang mudah didapati dan senang disediakan. 7. Apakah kesan kekurangan nutrien terhadap seseorang individu?

3. Siapakah yang dimaksudkan dengan rakan sebaya? A. Rakan yang mempunyai perwatakan yang sama. B. Rakan yang mempunyai pandangan dan minat yang sama. C. Rakan yang tinggal di kawasan kediaman yang sama. D. Rakan yang mempunyai umur yang sama.

2

4. Ponteng sekolah merupakan salah satu kegiatan negatif yang berlaku dikalangan pelajar. Pada pendapat kamu, apakah langkah-langkah yang diambil untuk menangani kegiatan tersebut?

A. Kesihatan tubuh badan akan terjejas. B. Berlaku perubahan dan tekanan emosi. C. Berat badan bertambah. D. Keupayaan berfikir menurun.

8. Setiap sekolah mempunyai visinya tersendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan visi? A. B. C. D. Peranan Wawasan Kecemerlangan Struktur pentadbiran.

13. Antara berikut yang manakah merupakan cerita rakyat kaum kadazan. A. B. C. D. Burung layang-layang Kura-kura yang pintar Ahli sihir yang angkuh Kong zhi meminta tunjuk ajar budak kecil

9. Bagaimanakah cara pelajar menunjukkan rasa bangga terhadap sekolahnya? A. Berada sepanjang masa disekolah. B. Menjaga imej dan nama baik sekolah. C. Menghebohkan keistimewaan sekolah pada orang lain. D. Mengkritik kelemahan sekolah lain. 10. Anda terserempak dengan beberapa orang pelajar yang sedang menghisap rokok di dalam tandas. Apakah tindakkan yang wajar diambil. A. Menceritakan perkara tersebut kepada rakan yang lain. B. Memarahi pelajar tersebut kerana melanggar peraturan. C. Melaporkan perkara tersebut

14.Mengapakah setiap warga sekoalh bertanggungjawap meningkatkan keceriaan sekolah? A. Mengelakkan beban kerja yang banyak. B. Meningkatkan imej dan nama baik pengetua sekolah. C. Menjamin keselesaan dan keselamatan pelajar. D. Mengurangkan masalah disiplin dikalangan pelajar. 15. Cerita Pak Pandir di kategorikan dalam cerita... A. B. C. D. Cerita Cerita Cerita Cerita jenaka asal usul binatang kepahlawanan

16.Penyataan yang manakah yang benar tentang cerita rakyat? A. Disampaikan oleh golongan

3

kepada guru disiplin. D. Merahsiakan perkara tersebut daripada pengetahuan orang lain. 11. Sokongan moral kepada pasukkan sekolah penting untuk... A. Melemahkan semangat pasukkan lawan. B. Menaikkan semangat pasukkan sekolah C. Mengelakkan pergaduhan ketika bertanding. D. Menunjukkan kehebatan pasukkan sekolah. 12. Antara berikut yang manakah yang boleh meningkatkan imej sekolah.? A. B. C. D. Kecemerlangan akademik. Kepelbagaian kemudahan. Kejayaan budaya sekolah. Keunikkan rekabentuk sekolah.

bangsawan B. Tukang cerita di panggil tok dalang C. Jalan cerita berkisar tentang kehidupan golongan bangsawan. D. Menerapkan unsur-unsur pengajaran dalam setiap cerita. 17.Apakah mesej yang bdapat dijadikan iktibar dalam cerita “Nakhoda Tanggang”? A. Haruslah membalas jasa dan pengorbanan Ibu bapa. B. Harus berusaha bersungguhsungguh untuk mencapai kejayaan. C. Jangan memandang rendah akan kebolehan orang lain. D. Perbuatan menderhakai ibubapa amat buruk akibatnya.

18. Berikut yang manakah adalah ciri-ciri rakan yang perlu dijauhi. A. Aktif dalam bidang sukan B. Peka terhadap masalah orang lain. C. Sering memaksa orang lain mengikut kehendaknya. D. Lebih banyak meluangkan masa bersama keluarga. 19. Antara berikut yang manakah tergolong dalam cerita legenda?

C. Kerajaan yang dibentuk hasil pengulingan kuasa oleh pihak tentera. D. Kerajaan yang ditakbir oleh raja berdaulat. 23.Antara berikut yang manakah yang tidak tergolong dalam golongan yang tidak bernasib baik?. A. B. C. D. Orang cacat Penagih dadah Pesakit down sindrom Mangsa bencana alam

A. Sumpahan Mahsuri`
B. Nakhoda Tanggang C. Sang kancil D. Anjing dan bayang-bayang 20. Mengapakah generasi muda kini kurang mengetahui cerita rakyat?

24. Amalan kerajaan demokrasi menjamin A. Kemewahan hidup rakyat B. Kekuatan sistem pertahanan negara C. Perpaduan dan keselamatan

4

I Tiada pendedahan sejak kecil II Ketiadaan tukang cerita yang mahir III Jalan cerita yang membosankan IV Ibu bapa tiada masa untuk bercerita A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

rakyat. D. Pertambahan bilangan penduduk 25. Berikut adalah kepentingan perpaduan kecuali.. A. Mengelak sentimen perkauman B. Memudahkan perluasan kuasa C. Menjamin kestabilanekonomi D. Mengelakkan campur tangan kuasa luar. 26. Antara berikut manakah aktiviti yang dapat merapatkan hubungan dalam masyarakat? I Kunjung-mengunjungi antara satu sama lain II Mencampuri urusan rumah tangga jiran III Mempunyai fahaman politik yang sama. IV Bergotong royong membersihkan persekitaran kediaman. A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

21. Pilih penyataan yang menerangkan prinsip kerajaan demokrasi di Malaysia. A. Pemerintahan kerajaan dipilih secara warisan. B. Hak asasi individu termaktub dalam parlimen. C. Setiap warganegara mengamalkan adat dan budaya yang sama. D. Persamaan dan keadilan dalam semua aspek 22. Apakah maksud kerajaan demokrasi berparlimen? A. Kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya B. Kerajaan dipilih berdasarkan sistem pewarisan tahta 27. Perlakuan menyayangi dan menghargai alam sekitar dapat di tunjukkan dengan cara. A. Membuka kawasan perindustrian dikawasan luar bandar. B. Melaporkan kegiatan yang mencemarkan persekitaran kepada pihak berkuasa. C. Meneroka kawasan tadahan air. D. Menjadikan binatang yang diawet sebagai perhiasan. 28. Antara berikut yang manakah yang mengambarkan kehidupan

29.Apakah reaksi yang harus anda tun jukkan sekiranya pasukkan sekolah anda tewas dalam sesuatu pertandingan. A. Mengkritik keputusan pertandingan. B. Memberi dorongan untuk berusaha dengan lebih gigih. C. Memuji-muji pasukkan yang menang D. Meluahkan perasaan kecewa terhadap kekalahan tersebut. 30.Pada pendapat anda, apakaha

5

masyarakat sejahtera. A. Setiap kaum bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing. B. Wujud dikriminikasi antara kaum dalam bidang ekonomi. C. Bantuan kemanusian untuk mangsa bencana sukar diperoleh. D. Berlaku pencemaran di kawasan bandar.

tujuan Hari Ibu dan Hari Bapa disambut setiap tahun.? A. Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh ibubapa. B. Mengingatkan tanggungjawap anak-anak terhadap ibubapa. C. Menghargai jasa dan pengorbanan ibubapa. D. Memberi sumbangan kepada ibubapa yang kurang bernasib baik.

BAHAGIAN B Soalan subjektif, jawap semua soalan yang disediakan.. A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Lisan pengajaran Hiburan Peluang kehidupan penglipurlara warisan Budaya

1. Cerita rakyat merupakan ______________ budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini. 2. Pada masa dahulu, mendengar cerita rakyat adalah untuk mendapatkan_________________ setelah penat bekerja pada waktu siang. 3. kebanyakkan cerita rakyat berkisarkan tentang __________________ masyarakat setempat. 4. Cerita rakyat disampaikan secara ______________ 5. Tukang cerita yang menyampaikan cerita dikenali sebagai__________________ 6. Terdapat banyak __________________ yang terkandung dalam ceritacerita rakyat pelnagai kaum. 7. Cerita rakyat mengambarkan _________________ hidup sesuatu kaum. 8. Kegiatan membukukan cerita rakyat memberikan _________________ kepada masyarakat mengenali kepelbagaian cerita rakyat.

B. Tandakan (√ ) pada penyataan yang wajar dan tandakan ( X ) pada
penyataan tidak wajar.

6

PENYATAAN a) Aniline engggan melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah kerana sibuk belajar. b) Maxwell hadir untuk memberi sokongan kepada kawankawannya meskipun tidak mengambil bahagian dalam acara sukan. c) Sophia berasa sangat marah apabila pendapatnya tidak diterima oleh rakan-rakannya. d) Pelajar SMK Tebakang bergotong-rp\oyong membaiki perabot sekolah yang rosak. e) Ellana menyerahkan dompet yang dijumpainya di kawasan sekolah di kawasan sekolah pengetua. f) Razali tidak berpuas hati dengan pelantikan Shahrul sebagai pengawas sekolah.

(√ ) / (X)

C. isikan tempat kosong dibawah dengan jawapan yang tepat. Penghayatan Undang-undang Positif kesejahteraan norma vandalisme Kesedaran sivik kemudahan

1. Individu yang mempunyai kesedaran sivik akan mengekalkan ________________ masyarakat dan mematuhi ________________negara. 2. Alam sekitar yang terpelihara dapat membantu mewujudkan _______________ hidup. 3. _________________ yang di sediakan oleh kerajaan hendaklah di gunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama. 4. kempen kesedaran sivik tidak akan mendatangkan hasil sekiranya tiada ________________ dalam diri setiap individu. 5. Kegiatan ______________ dalam kalangan remaja akan menyusahkan kehidupan masyarakat. 6. individu yang menyedari kepentingan _________________ mengamalkan sikap yang _____________.

7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.