papercollection

SULIT*

http://smkpbu.blogspot.com

PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJ PNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS (Tiga jam) PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS

930/1

STPM 2009

SYARIAH
KERTAS 1

(FIKAH DAN USUL FIKAH)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2009

ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS) DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS

Arahan kepada calon: Kertas soalan ini terdiri daripada dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Anda dikehendaki menjawab lima soalan sahaja : tiga soalan daripada Bahagian A, dua soalan daripada Bahagian B. Anda boleh menjawab samada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

___________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada 2 halaman bercetak. © PKPSM Jabatan Pelajaran Perlis 2009 STPM 930/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. htt

[Lihat sebelah SULIT*

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com SULIT*
Bahagian A : Fikah Jawab tiga soalan sahaja. 1 (a) Nyatakan konsep gadaian dari segi pengertian,dalil,rukun dan hikmat disyariatkannya. [10m] (b) Dengan memberikan contoh,jelaskan dua perkara yang membatalkan gadaian. (c) Nyatakan hukum bagi masalah berikut : (i) (ii) (iii) Penggadai menggunakan barang gadaian. Barang gadaian rosak di tangan pemegang gadai. Perbalahan pemegang gadai dengan penggadai mengenai nilai kadar barang gadaian. [6m] [4m]

2

(a) Nyatakan maksud mudharabah, hukum dan rukun beserta syarat-syaratnya. (b) Nyatakan dalil disyariatkan wasiat beserta tiga hukumnya.

[12m] [8m]

3

(a) Nyatakan konsep mahar dari segi pengertian,hukum,dalil dan dua jenisnya. (b) Huraikan dua keadaan yang menyebabkan mahar digugurkan. (c) Nyatakan dua sebab berlakunya li’an dan dua kesannya.

[8m] [4m] [8m]

4

(a) Nyatakan konsep Iddah dari segi pengertian,hukum,dalil dan jelaskan hikmah pensyariatannya. (b) Huraikan pembahagian Iddah.

[10m] [10m]

5

(a) Huraikan pengertian Diyat , hukumnya dan dua jenisnya. (b) Nyatakan pengertian Ta’zir, dalil dan tiga jenis hukuman ta’zir.

[10m] [10m]

6

(a) Jelaskan maksud Ahlul Usubat beserta contoh dan tiga jenisnya. (b) Huraikan pembahagian harta pusaka untuk ahli waris berikut :

[10m]

(i) Seorang suami mati meninggalkan isteri,bapa,ibu,seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. [5m] (ii) Seorang isteri mati meninggalkan suami,saudara lelaki seibu,saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa. [5m]

STPM 930/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. htt

[Lihat sebelah SULIT*

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com SULIT*
Bahagian B : Usul Fikah Jawab dua soalan sahaja.

7

(a) Terangkan Ilmu Usul fiqh dari segi pengertian,skop perbahasan dan faedah mempelajarinya.

[10m]

(b) Jelaskan pembahagian wajib dari sudut masa dalam konteks ahkam al-khamsah. [10m]

8

(a) Terangkan pengertian konsep azimah dan rukhsah dari sudut bahasa dan istilah kemudian jelaskan enam sebab rukhsah menurut pendapat ulamak. [12m] (b) Huraikan bahagian rukhsah menurut ulamak Syafie. [8m]

9

(a) Terangkan peranan As-Sunnah dalam menerangkan hukum Al-Quran.

[10m]

(b) Jelaskan lima hukum yang tidak boleh dinasakhkan dan terangkan lima hikmah nasakh dengan terperinci. [10m]

10

(a) Terangkan kaedah al-umur bi maqasidiha dari segi pengertian,dalil,skop kaedah dan contohnya. [12m] (b) Berdasarkan kaedah fiqh di atas,nyatakan pecahan kaedah bagi persoalan berikut serta hukumnya: (i) Seorang perempuan bernikah untuk tujuan muhallil dengan pasangannya. (ii) Seorang lelaki berkata “ Demi Allah aku tidak akan bercakap dengan seseorangpun.” (iii) Seorang berkata “Demi Allah aku tidak akan makan daging”. (iv) Abdullah masuk tidur dan berniat untuk bangun solat tahajjud namun kerana terlalu [8m] mengantuk dia terjaga sesudah masuk waktu subuh.

Soalan Tamat.

STPM 930/1 htt *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

SULIT*

-1-

papercollection

PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJ PNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS (Tiga jam) PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS

930/2

SYARIAH
KERTAS 2

STPM 2009

(AYAT AHKAM DAN HADIS AHKAM)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2009
ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS) DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS Arahan kepada calon: Kertas soalan ini terdiri daripada dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Anda dikehendaki menjawab lima soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A, dua soalan daripada Bahagian B dan satu soalan lagi daripada mana-mana bahagian. Anda boleh menjawab samada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

___________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak. © PKPSM Jabatan Pelajaran Perlis 2009 STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

-2-

papercollection

Bahagian A : Ayat Hukum 1 Firman Allah S.W.T :

َ‫وﻟَﺎ ﯾﺄْﺗﻞِ ُوُﻮا اﻟْﻔﻀﻞِ ﻣِﻨْ ُﻢ وَاﻟ ﱠﻌﺔِ أَنْ ُﺆْ ُﻮا أوْﻟِﻲ اﻟْ ُﺮ َﻰ وَاﻟ َﺴَﺎ ِﯿﻦ‬ ‫ْﻤ ﻛ‬ ‫ﻘ ْﺑ‬ ُ ‫ﯾ ﺗ‬ َ‫َ ْ ﻜْ ﺴ‬ ‫َ َ َ أ ْﻟ‬ ُ ‫َاﻟْ ُﮭَﺎ ِﺮِﯾﻦَ ﻓِﻲ ﺳَ ِﯿﻞِ اﻟﻠ ِ وَﻟﯿَﻌْ ُﻮا وﻟْﯿﺼْﻔ ُﻮا أََﺎ ﺗﺤِ ﱡﻮنَ أَن ﯾَﻐْﻔﺮَ اﻟﻠ ُ ﻟَ ُﻢْ َاﻟﱠ‬ ‫ْ ِ ﱠﮫ ﻜ و ﻠﮫ‬ ‫ﺒ ﱠﮫ ْ ﻔ َ َ َﺤ ﻟ ُ ﺒ‬ ‫و ﻤ ﺟ‬ ‫ﻐ ﻠ ْﻤ ْ ت ﻨ‬ َ ْ ‫ِ ﱠ ﻟﺬ َ ﻣ ن ﻤ‬ ‫ﻏَ ُﻮ ٌ رﺣِﯿ ٌ)22(إن ا ﱠ ِﯾﻦَ ﯾﺮْ ُﻮ َ اﻟْ ُﺤﺼﻨَﺎتِ اﻟْ َﺎﻓَِﺎتِ اﻟ ُﺆﻣِﻨَﺎ ِ ﻟُﻌِ ُﻮا ﻓِﻲ اﻟ ﱡﻧﯿَﺎ‬ ْ‫ﺪ‬ ‫ﻔ ر َ ﻢ‬ ‫ﻢ‬ ٌ ‫)32(ﯾَﻮْم َﺸْﮭَﺪ ﻋَﻠﯿْ ِﻢْ أﻟْﺴِﻨَﺘ ُﻢْ َأَﯾْ ِﯾﮭِﻢْ وَأرْ ُﻠ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ وَاﻟْﺂﺧﺮَةِ وﻟ ُﻢْ ﻋَ َا ٌ ﻋَﻈِﯿ‬ ‫ِ َ َﮭ ﺬ ب‬ ْ ‫َ ﺟُﮭ‬ ‫َ ﺗ ُ َ ﮭ َ ُﮭ و ﺪ‬ (24)َ‫ﯾﻮْﻣَﺌِﺬ ُﻮ ﱢﯿﮭِﻢْ اﻟﱠ ُ ِﯾﻨَ ُﻢْ اﻟْﺤَ ﱠ وَ َﻌﻠَ ُﻮنَ أَ ﱠ اﻟﱠﮫَ ھﻮَ اﻟﺤَﻖﱡ َﺎ ُﻮا َﻌْﻤَُﻮن‬ ‫ﻛﻧ ﯾ ﻠ‬ ْ ُ ‫ﻖ ﯾْﻤ ن ﻠ‬ ‫ﻠﮫ د ﮭ‬ ‫َ ٍ ﯾ َﻓ‬ َ‫اﻟْ ُ ِﯿ ُ)52( اﻟﺨَﺒِﯿﺜَﺎ ُ ﻟِﻠﺨَﺒِﯿﺜِﯿ َ وَاﻟﺨَﺒِﯿ ُﻮ َ ﻟِﻠﺨَﺒِﯿ َﺎ ِ وَاﻟ ﱠ ﱢﺒَﺎ ُ ﻟِﻠ ﱠ ﱢﺒِﯿﻦَ َاﻟ ﱠ ﱢ ُﻮن‬ ‫ﻦ ْ ﺜ ن ْ ﺜ ت ﻄ ﯿ ت ﻄﯿ و ﻄﯿ ﺒ‬ ْ ‫ت‬ ْ ‫ﻤﺒ ﻦ‬ (26)ٌ ‫ﻟِﻠ ﱠﯿﺒَﺎتِ ُوﻟَﺌﻚَ ﻣُﺒ ﱠءُون ﻣِ ﱠﺎ ﯾَ ُﻮُﻮنَ ﻟَ ُﻢ ﻣَﻐْﻔﺮَ ٌ و ِزْ ٌ ﻛﺮِﯾ‬ ‫ﮭ ْ ِ ة َر ق َ ﻢ‬ ‫ﻄ ﱢ أ ْ ِ َﺮ َ ﻤ ﻘ ﻟ‬
( 26 – 22 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر‬

a) Huraikan hujah ulama’ dan jumhur Ahli Al-Sunnah tentang amal kebajikan dan perbuatan baik seseorang tidak gugur kerana melakukan dosa dan maksiat. [8] b) Berdasarkan nas-nas lain, jelaskan tafsiran firman Allah yang bermaksud : ”wanita suci dan mulia hanya layak serta sesuai untuk lelaki yang baik dan terpuji akhlaknya” . [6]

c) Huraikan hukum menuduh wanita suci berzina.

[6]

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

-3-

papercollection

2 Firman Allah S.W.T :

‫ِﺳ ُ ٍﺧ ﺮ‬ ٍ ْ‫ُﻮ ُﻒ أَ ﱡﮭَﺎ اﻟ ﱢ ﱢﯾﻖ أﻓْﺘِ َﺎ ﻓِﻲ ﺳَﺒْﻊ ﺑَﻘﺮَات ﺳﻤَﺎنٍ ﯾﺄْﻛُﮭﻦﱠ ﺳﺒْ ٌ ﻋﺠَﺎ ٌ وَﺳَﺒْﻊ ُﻨْﺒﻠَﺎت ُﻀ‬ ‫َ ُﻠ ُ َ ﻊ ِ ف‬ ِ ٍ َ ِ ‫ﯾ ﺳ ُ ﯾ ﺼﺪ ُ َ ﻨ‬ ‫وُ َﺮَ َﺎﺑِﺴَﺎت ﻟَﻌﻠﱢﻲ أرْﺟِﻊ إَِﻰ اﻟ ﱠﺎس ﻟَﻌﻠ ُﻢ ﯾَﻌﻠَ ُﻮنَ)64(ﻗَﺎلَ ﺗﺰْر ُﻮنَ ﺳَﺒْﻊ ﺳِ ِﯿ َ دَأﺑًﺎ ﻓَﻤَﺎ‬ َ ‫َ ﻨﻦ‬ ‫َ َﻋ‬ ‫ٍ َ َ ُ ﻟ ﻨ ِ َﱠﮭ ْ ْ ﻤ‬ ‫َأﺧ ﯾ‬ ‫ٌ ُﻦ‬ َ ْ‫ﺣَﺼَﺪﺗُﻢ ﻓَﺬرُوه ﻓِﻲ ﺳﻨْ ُﻠِﮫ إِﱠﺎ ﻗَ ِﯿﻠًﺎ ﻣِ ﱠﺎ ﺗﺄْ ُُﻮنَ)74( ُ ﱠ ﯾﺄْ ِﻲ ﻣﻦْ َﻌْﺪِ ذﻟِﻚَ ﺳﺒْﻊ ﺷِﺪَاد ﯾَﺄْﻛﻠ‬ ٌ َ َ ‫ﺛﻢ َ ﺗ ِ ﺑ‬ ‫ُ ﺒ ِ ﻟ ﻠ ﻤ َ ﻛﻠ‬ ُ َ ْ ْ ‫ﻨ ُ َ ﮫ‬ ِ ‫ﻣَﺎ ﻗَ ﱠﻣْ ُﻢ ﻟَﮭ ﱠ إِﱠﺎ ﻗﻠِﯿﻠًﺎ ﻣِ ﱠﺎ ُﺤﺼِ ُﻮنَ)84( ُﻢ ﯾﺄْﺗِﻲ ﻣﻦ َﻌْ ِ ذَﻟِﻚ ﻋَﺎم ﻓِﯿ ِ ﯾُ َﺎثُ اﻟ ﱠﺎس وﻓِﯿ‬ ‫ِ ْﺑ ﺪ َ ٌ ﮫ ﻐ‬ َ ‫ﺛﱠ‬ ‫ﻤ ﺗْ ﻨ‬ َ ‫ﺪ ﺘ ْ ُﻦ ﻟ‬ (49)َ‫ﯾَﻌ ِ ُون‬ ‫ْﺼﺮ‬
( 49-46 : ‫) ﺳﻮرة ﯾﻮﺳﻒ‬ a) Berdasarkan ayat di atas, jelaskan cara-cara yang digariskan untuk menjaga kestabilan ekonomi, masyarakat dan negara khususnya dalam menghadapi kegawatan. [ 10 ] b) Berdasarkan kisah Nabi Yusuf a.s, jelaskan ciri perancang ekonomi yang baik mengikut pandangan Islam. [ 10 ] 3 Firman Allah S.W.T :

ِ‫إِن اﻟﱠﮫَ ﯾﺄْ ُ ُ ُﻢْ أَنْ ﺗﺆَ ﱡوا اﻟﺄَ َﺎ َﺎتِ إﻟَﻰ أَھﻠﮭَﺎ َإِذَا َﻜﻤْﺘُﻢ ﺑَﯿْﻦ اﻟﻨﱠﺎس أَنْ ﺗَﺤْ ُ ُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْل‬ ‫ﻜﻤ‬ ِ َ ْ َ ‫ِْ و ﺣ‬ ِ ‫ُ د ْﻣﻧ‬ ‫ﱠ ﻠ َ ﻣﺮﻛ‬ َ‫إِن اﻟ ﱠﮫ ِﻌِ ﱠﺎ ﯾَﻌﻈُ ُﻢ ﺑِﮫِ إِ ﱠ اﻟﱠﮫ ﻛَﺎنَ ﺳَﻤِﯿﻌًﺎ ﺑ ِﯿﺮًا)85( َﺎأَﯾﮭَﺎ اﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا أﻃِﯿ ُﻮا اﻟ ﱠﮫ‬ ‫َ ﻌ ﻠ‬ ‫ﯾ ﱡ ﻟ‬ ‫َﺼ‬ َ‫ﱠ ﻠَﻧ ﻤ ِ ﻜْ ن ﻠ‬ ِ‫وأﻃِﯿ ُﻮا اﻟ ﱠ ُﻮلَ َُوﻟِﻲ اﻟﺄَﻣْﺮِ ﻣﻨْ ُﻢ ﻓﺈِنْ ﺗَ َﺎزَﻋْﺘُﻢ ﻓِﻲ َﻲْء ﻓ ُ ﱡوه إِ َﻰ اﻟ ﱠﮫ َاﻟ ﱠﺳُﻮل‬ ‫ْ ﺷ ٍ َﺮد ُ ﻟ ﻠ ِ و ﺮ‬ ‫ِ ﻜْ َ ﻨ‬ ْ ْ ‫ََ ﻌ ﺮﺳ وأ‬ (59)‫إِن ُﻨﺘُﻢ ُﺆﻣِ ُﻮنَ ﺑِﺎﻟﱠﮫِ َاﻟْﯿﻮْمِ اﻟْﺂﺧِ ِ ذﻟِﻚَ ﺧَﯿ ٌ وَأﺣْﺴَﻦ ﺗَﺄوِﯾ ًﺎ‬ ‫ْﺮ َ ُ ْ ﻠ‬ َ‫ﺮ‬ َ ‫ﻠ و‬ ‫ْﻛ ْﺗْ ﻨ‬
( 59 – 58 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‬ a) Huraikan konsep amanah seperti yang terdapat dalam ayat di atas serta bentuk-bentuknya. [12] b) Jelaskan perkara-perkara penting yang perlu dititik beratkan dalam melaksanakan hukuman supaya kehakiman dan keputusan dapat dibuat dengan adil dan saksama. [8] STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

‫*‪SULIT‬‬

‫-4-‬

‫‪papercollection‬‬

‫4‬

‫: ‪Firman Allah S.W.T‬‬

‫ْض ﻟ َ ﱠﻤ ْ ﺒ َ ﮫ‬ ‫ﯾَﺎأَﯾﮭَﺎ اﻟ ِﯾﻦَ آﻣ ُﻮا َﻧﻔ ُﻮا ﻣﻦْ ﻃَﯿ َﺎت ﻣَﺎ ﻛَﺴﺒ ُﻢْ وَﻣ ﱠﺎ أﺧﺮَﺟﻨَﺎ ﻟ ُﻢ ﻣِﻦْ اﻟْﺄَر ِ وََﺎ ﺗﯿَﻤ ُﻮا اﻟﺨَ ِﯿﺚ ﻣِﻨْ ُ‬ ‫َ ْﺘ ِﻤ َ ْ ْ َﻜ ْ‬ ‫َﻨ أ ِﻘ ِ ﱢﺒ ِ‬ ‫ﱡ ﱠﺬ‬ ‫ُﻨﻔِ ُﻮ َ وَﻟَﺴﺘﻢْ ِﺂﺧِ ِﯾﮫ إِﱠﺎ أَن ﺗﻐْﻤِ ُﻮا ِﯿ ِ َاﻋْﻠَ ُﻮا أ ﱠ اﻟﻠ َ ﻏَﻨ ﱞ ﺣَﻤِﯿ ٌ)762)اﻟﺸﯿ َﺎن ﯾَﻌ ُﻛﻢْ اﻟْﻔﻘﺮَ‬ ‫ﱠ ْﻄ ُ ِﺪ ُ َ ْ‬ ‫ﺗ ﻘ ن ْ ُ ﺑ ﺬ ِ ﻟ ْ ُ ﻀ ﻓ ﮫ و ﻤ َن ﱠﮫ ِﻲ ﺪ‬ ‫ﯾ ﺗ ْ َ َ َ َﺸ ء‬ ‫وَﯾﺄْﻣ ُﻛﻢْ ِﺎﻟﻔَﺤْ َﺎ ِ وَاﻟﱠﮫ ﯾﻌِ ُﻛﻢ ﻣَﻐﻔﺮة ﻣِﻨ ُ وَﻓﻀًْﺎ َاﻟﻠ ُ وَاﺳ ٌ ﻋَﻠِﯿ ٌ)862( ُﺆْ ِﻲ اﻟﺤِﻜْﻤﺔ ﻣﻦْ ﯾ َﺎ ُ‬ ‫َ ُﺮ ُ ﺑ ْ ﺸ ء ﻠ ُ َ ﺪ ُ ْ ْ ِ َ ً ْﮫ َ ﻠ و ﱠﮫ ِﻊ ﻢ‬ ‫وﻣَﻦ ُﺆت اﻟْﺤِﻜﻤَ َ ﻓَﻘﺪْ ُوﺗ َ ﺧَﯿْﺮًا ﻛ ِﯿﺮًا وَ َﺎ ﯾ ﱠﻛ ُ إﱠﺎ أوُْﻮا اﻟﺄَﻟﺒَﺎ ِ)962( وَ َﺎ َﻧﻔﻘْﺘﻢ ﻣِﻦ ﻧَﻔﻘﺔٍ أوْ‬ ‫ﻣ أ َ ُ ْ ْ ََ َ‬ ‫ﻣ َﺬ ﱠﺮ ِﻟ ُ ﻟ ْ ْ ب‬ ‫َﺜ‬ ‫َ ْ ﯾ ْ َ ْ ﺔ َ أ ِﻲ‬ ‫ﻧﺬَرﺗﻢْ ﻣﻦْ ﻧﺬ ٍ ﻓﺈنﱠ اﻟﻠﮫ ﯾَﻌﻠ ُ ُ وﻣَﺎ ِﻠ ﱠﺎﻟِ ِﯿﻦَ ﻣﻦْ َﻧﺼَﺎ ٍ)072(إنْ ﺗُﺒ ُوا اﻟﺼﺪ َﺎتِ ﻓﻨﻌِﻤﱠﺎ ھ َ وإنْ‬ ‫ِﻲ َِ‬ ‫ﱠ َﻗ َ ِ‬ ‫ِ ْﺪ‬ ‫َ ْ ُ ِ َ ْر َِ ﱠ َ َْﻤﮫ َ ﻟ ﻈ ﻤ ِ أ ر‬ ‫ُﺨ ُﻮھَﺎ وَﺗﺆْ ُﻮھَﺎ اﻟ ُﻘ َا َ ﻓَﮭﻮَ ﺧَﯿﺮ ﻟ ُﻢْ و ُﻜﻔﺮُ ﻋﻨ ُﻢ ﻣﻦْ ﺳَﯿﺌَﺎﺗ ُﻢْ َاﻟﻠ ُ ﺑ َﺎ ﺗَﻌﻤَُﻮنَ ﺧﺒِﯿ ٌ)172(‬ ‫َ ﺮ‬ ‫ْﻔ َﺮ ء ُ ْ ٌ َﻜ َﯾ َ ﱢ َ ْﻜ ْ ِ ﱢ ِﻜ و ﱠﮫ ِﻤ ْ ﻠ‬ ‫ُ ﺗ‬ ‫ﺗ ْﻔ‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : 862 - 172‬ ‫‪a) Berdasarkan ayat di atas,jelaskan maksud infaq dan cara‬‬ ‫.‪menunaikannya‬‬ ‫. ‪b) Huraikan kepentingan infaq menurut Islam‬‬ ‫: ‪5 Firman Allah S.W.T‬‬

‫] 01 [‬ ‫] 01 [‬

‫ﯾَﺎأَﯾﮭَﺎ اﻟ ِﯾﻦ آ َﻨﻮا ﻟَﺎ ﺗ ﱠﺨِ ُوا اﻟﯿَ ُﻮد وَاﻟ ﱠ َﺎرَى أوْﻟ َﺎءَ ﺑَﻌْﻀ ُﻢ أوْﻟﯿَﺎء ﺑَﻌْﺾ وﻣﻦْ ﯾﺘَﻮَﻟ ُﻢْ‬ ‫ٍ َ َ َ ﱠﮭ‬ ‫ُﮭ ْ َ ِ ُ‬ ‫َ ِﯿ‬ ‫َﺘ ﺬ ْ ﮭ َ ﻨﺼ‬ ‫ﱡ ﱠﺬ َ ﻣ‬ ‫ﻣﻨﻜُﻢ ﻓﺈِﻧﮫ ﻣِﻨ ُﻢ إِن اﻟﱠﮫ َﺎ ﯾَﮭﺪِي اﻟﻘﻮْم اﻟ ﱠﺎﻟ ِﯿ َ)15(ﻓﺘَﺮَى اﻟﺬِﯾﻦ ِﻲ ﻗُُﻮﺑﮭِﻢ ﻣَﺮ ٌ‬ ‫ﱠ َ ﻓ ﻠ ِ ْ َض‬ ‫ْ َ َ ﻈ ِﻤ ﻦ‬ ‫ِ ْ ْ َ ﱠ ُ ْﮭ ْ ﱠ ﻠ َ ﻟ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ َﺎر ُﻮن ِﯿﮭِﻢ ﯾ ُﻮُﻮن ﻧﺨْ َﻰ أَنْ ﺗ ِﯿﺒ َﺎ َاﺋِﺮة ﻓَﻌ َﻰ اﻟﱠﮫ أن ﯾَﺄْﺗﻲ ﺑِﺎﻟﻔَﺘﺢ أوْ أَﻣﺮ ﻣﻦْ ﻋِﻨْﺪهِ‬ ‫ِ‬ ‫ُﺼ َﻨ د َ ٌ َﺴ ﻠ ُ َ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ٍ ِ‬ ‫ﯾﺴ ِﻋ َ ﻓ َﻘ ﻟ َ َ ﺸ‬ ‫ﻓَﯿﺼﺒِ ُﻮا ﻋَ َﻰ َﺎ أَﺳ ﱡوا ِﻲ أَﻧ ُﺴﮭﻢ ﻧَﺎدﻣِﯿ َ)25(وَﯾ ُﻮ ُ اﻟ ِﯾﻦَ آﻣ ُﻮا أھﺆﻟَﺎء اﱠ ِﯾﻦَ أﻗْﺴَ ُﻮا‬ ‫َﻨ َ َ ُ ِ ﻟﺬ َ ﻤ‬ ‫ُ ْ ﺤ ﻠ ﻣ َﺮ ﻓ ﻔ ِ ِ ْ ِ ﻦ‬ ‫َﻘ ل ﱠﺬ‬ ‫ِﺎﻟﱠﮫ ﺟَﮭْﺪ أﯾﻤَﺎﻧﮭﻢْ إِﻧﮭﻢْ ﻟﻤ َﻜﻢْ ﺣﺒِﻄﺖْ أﻋْﻤَﺎﻟﮭﻢ ﻓَﺄﺻﺒَ ُﻮا ﺧَﺎﺳِﺮِﯾ َ)35(ﯾَﺎأ ﱡﮭَﺎ اﻟ ِﯾﻦَ آﻣَ ُﻮا ﻣﻦْ‬ ‫ﻨ َ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺑ ﻠ ِ َ َ ْ ِ ِ ﱠ ُ َ َﻌ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ﺤ‬ ‫َﯾ ﱠﺬ‬ ‫ﯾَﺮْﺗ ﱠ ﻣﻨﻜُﻢ ﻋَﻦ ِﯾﻨِﮫ ﻓَﺴَﻮف ﯾَﺄْ ِﻲ اﻟﻠ ُ ﺑﻘﻮْمٍ ﯾﺤِﺒﮭﻢْ و ُﺤ ﱡﻮﻧﮫ أَذﱠ ٍ ﻋََﻰ اﻟْﻤﺆْﻣِ ِﯿﻦَ أﻋِ ﱠة ﻋَﻠَﻰ‬ ‫َﺪ ِ ْ ْ ْ د ِ ْ َ ﺗ ﱠﮫ ِ َ ُ ﱡ ُ َﯾ ِﺒ َ ُ ِﻟﺔ ﻠ ُ ﻨ َ ﺰ ٍ‬ ‫ﻜ ﺮ ُ ﺪ ن ﻓ ﺒ ﱠ ِ ﻟ َﺨ ﻓ َ َ ﻟ ٍ َ َ ْﻞ ﱠ ُ ﺗ ِ ْ َ ُ ﱠﮫ‬ ‫اﻟْ َﺎﻓِ ِﯾﻦَ ﯾﺠَﺎھِ ُو َ ِﻲ ﺳَ ِﯿﻞِ اﻟﻠﮫ وَ َﺎ ﯾ َﺎ ُﻮنَ ﻟﻮْﻣَﺔ َﺎﺋِﻢ ذﻟِﻚ ﻓَﻀ ُ اﻟﻠﮫِ ﯾﺆْ ِﯿﮫ ﻣَﻦ ﯾﺸَﺎء وَاﻟﻠ ُ‬ ‫ِﻊ ﻢ‬ ‫َﻨ ﻟﺬ ُﻘ ﻤ َ ﺼ َ ُ ﺗ‬ ‫ﻧﻤ ِﯿﻜ ْ ُ َﺳ ُ ُ ﱠﺬ‬ ‫وَاﺳ ٌ ﻋَﻠِﯿ ٌ)45(إِ ﱠ َﺎ وَﻟ ﱡ ُﻢ اﻟﻠﱠﮫ وَر ُﻮﻟﮫ وَاﻟ ِﯾﻦَ آﻣ ُﻮا اﱠ ِﯾﻦَ ﯾ ِﯿ ُﻮن اﻟ ﱠﻠَﺎة وَﯾﺆْ ُﻮنَ اﻟﺰ َﺎةَ‬ ‫ﱠﻛ‬ ‫وھُﻢ َاﻛ ُﻮ َ)55( وﻣَﻦْ ﯾﺘﻮَل اﻟﱠﮫ وَرَ ُﻮﻟَﮫ وَاﻟ ِﯾﻦ آﻣَ ُﻮا ﻓَﺈ ﱠ ﺣﺰْب اﻟﱠﮫ ُﻢْ‬ ‫َ َ َ ﱠ ﻠ َ ﺳ ُ ﱠﺬ َ ﻨ ِن ِ َ ﻠ ِ ھ‬ ‫َ ْ ر ِﻌ ن‬ ‫اﻟْﻐَﺎﻟِ ُﻮ َ)65(ﯾَﺎأ ﱡﮭَﺎ اﱠ ِﯾﻦ آﻣَ ُﻮا َﺎ ﺗَ ﱠﺨ ُوا اﻟ ِﯾﻦ ا ﱠﺨ ُوا ِﯾﻨﻜُﻢ ُﺰ ًا وﻟَﻌ ًﺎ ﻣِﻦ اﱠ ِﯾﻦَ ُو ُﻮا‬ ‫َﯾ ﻟﺬ َ ﻨ ﻟ ﺘ ِﺬ ﱠﺬ َ ﺗ َﺬ د َ ْ ھ ُو َ ِﺒ ْ ﻟﺬ أ ﺗ‬ ‫ﺒ ن‬ ‫ﻜﺘ َ ﻣ ْ َ ﻠﻜ ْ و ُﻔ َ أ ﻟﯿ َ و ﱠﻘ ﻠ َ إ ْ ﻛ ﺘ ُ ْﻣﻨ ﻦ‬ ‫اﻟْ ِ َﺎب ِﻦ ﻗﺒْ ِ ُﻢ َاﻟْﻜ ﱠﺎر َوْ ِ َﺎء َاﺗ ُﻮا اﻟ ﱠﮫ ِن ُﻨ ُﻢْ ﻣﺆ ِ ِﯿ َ)75( ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة : 15 – 75‬
‫‪a) Berdasarkan ayat yang diberikan, jelaskan dua peranan yang mesti‬‬ ‫‪dijalankan oleh pemimpin dan dua peranan yang perlu dilakukan oleh‬‬ ‫.‪rakyat‬‬ ‫]8[‬ ‫2/039 ‪STPM‬‬ ‫.‪*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat‬‬ ‫‪[Lihat sebelah‬‬ ‫*‪SULIT‬‬ ‫‪http://smkpbu.blogspot.com‬‬

SULIT*

-5b) Berikan analisis anda, mengapa Allah S.W.T mengarahkan para pemimpin merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam menangani masalah yang timbul dalam negara. [12 ] Bahagian B: Hadis Ahkam

papercollection

6. Hadis Rasulullah SAW

‫َﻦْ ﻋﺒﺪ اﻟﱠ ُ ﺑﻦِ ﻣَﺴ ُﻮدٍ رَﺿِﻲَ اﻟﱠﮫُ ﻋَﻨْﮫُ ﻗَﺎ َ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ‬ ‫ل‬ ‫ﻠ‬ ‫ْﻌ‬ ْ ‫ﻠﮫ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺻَﱠﻰ اﻟﱠ ُ ﻋَﻠَﯿْ ِ وَﺳﱠ َ ﻻ ﺣَ َ َ ِﻻ ﻓِﻲ اﺛْﻨﺘَﯿ ِ َ ُ ٍ آﺗَﺎ ُ اﻟﱠ ُ َﺎﻻ‬ ‫َ ْﻦ رﺟﻞ ه ﻠﮫ ﻣ‬ ‫ﺴﺪ إ‬ ‫ﻠ ﻠﮫ ﮫ َﻠﻢ‬ ‫ﻓَﺴﱠ َ ُ ﻋَ َﻰ ھﻠَﻜَﺘ ِ ﻓِﻲ اﻟْ َ ﱢ َ َ ُ ٍ آﺗَﺎ ُ اﻟﱠ ُ اﻟﺤِﻜ َ ً ﻓَﮭﻮ‬ َ ُ ‫ْﻤﺔ‬ ‫ﺤﻖ ورﺟﻞ ه ﻠﮫ‬ ‫َﻠﻄﮫ ﻠ َ ِﮫ‬ ‫َﻘ ِﻲ ﺑِ َﺎ وَ ُﻌَﱢ ُ َﺎ‬ ‫ﯾ ْﻀ ﮭ ﯾ ﻠﻤﮭ‬
( ‫) رواه اﻟﺒﺨﺎرى‬
a) Berdasarkan hadis di atas, jelaskan konsep ilmu menurut Islam. [ 10 ] b) Iri hati merupakan perkara yang di benci Allah.Jelaskan implikasi sifat keji ini terhadap diri sendiri. [ 10 ] 7. Hadis Rasulullah SAW

‫ﻋﻦْ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑْ ِ ﻋ ﱠﺎ ٍ رَﺿِ َ اﻟ ﱠ ُ ﻋﻨْ ُ َﺎﻋﻦْ رﺳﻮل اﷲ ﺻَﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫ‬ ُ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻲ ﻠ ﮫ َ ﮭﻤ‬ ‫ﻦ َﺒ س‬ َ َ‫َﻠﯿْ ِ وَ َﱠ َ ﻓِﯿ َﺎ َﺮْ ِي ﻋﻦْ ر ﱢ ِ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ َﺎ َ إِ ﱠ اﻟﱠ َ ﻛﺘﺐ‬ َ َ ‫ﻗ ل ن ﻠﮫ‬ ‫ﻤ ﯾ و َ َﺑﮫ‬ ‫ﻋ َ ﮫ ﺳﻠ ﻢ‬ ‫اﻟْﺤﺴﻨَﺎتِ وَاﻟﺴﯿﺌَﺎتِ ُ ﱠ ﺑ ﱠﻦَ َﻟِﻚَ ﻓَﻤﻦ ھَ ﱠ ﺑِﺤﺴﻨَﺔٍ ﻓَﻠَﻢْ ﯾَﻌْﻤَﻠْ َﺎ ﻛَﺘﺒَﮭَﺎ اﻟﻠﱠﮫ ﻟَﮫ‬ ُ ُ َ ‫ﮭ‬ َ َ ‫َْ ﻢ‬ ‫ﱠ ﱢ ﺛﻢ َﯿ ذ‬ َ َ َ‫ﻋﻨْ َ ُ ﺣَﺴﻨَﺔً ﻛَﺎ ِﻠَﺔً َﺈ َ ھَ ﱠ ﺑﮭَﺎ ﻓَﻌَ ِﻠَ َﺎ ﻛَﺘﺒَﮭَﺎ اﻟﱠ ُ ﻟَ ُ َ ﱠ وَﺟَ ﱠ ﻋﻨﺪهُ ﻋﺸْﺮ‬ َ َ ْ ِ ‫ﻠﮫ ﮫ ﻋﺰ ﻞ‬ َ ‫ﻤﮭ‬ ِ ‫ﻣ ﻓ ِنْ ﻢ‬ َ ‫ِ ﺪه‬ ْ‫ﺣﺴﻨَﺎ ٍ إَﻰ ﺳﺒْ ِ ﻣِﺎﺋَ ِ ﺿِﻌْ ٍ ِ َﻰ أَﺿْ َﺎ ٍ ﻛ ِﯿﺮَ ٍ وَﻣﻦْ ھَ ﱠ ﺑِﺴﯿﺌَ ٍ ﻓَﻠﻢ‬ َ ‫ﻌ ف َﺜ ة َ ﻢ َ ﱢ ﺔ‬ ‫ﻒ إﻟ‬ ‫َ َ ت ِﻟ َ ﻊ ﺔ‬ ‫ﯾَﻌْ َﻠْﮭَﺎ ﻛَﺘﺒَﮭَﺎ اﻟﱠ ُ ﻟَﮫ ﻋﻨْ َهُ ﺣﺴﻨَﺔً ﻛَﺎ ِﻠَﺔً وإ َ ھَ ﱠ ﺑِﮭَﺎ ﻓَﻌَﻤِﻠَﮭَﺎ ﻛَﺘﺒَﮭَﺎ اﻟﻠﱠﮫ ﻟَﮫ‬ ُ ُ َ ‫ﻣ ِنْ ﻢ‬ َ َ ‫ﻠﮫ ُ ِ ﺪ‬ َ ‫ﻤ‬ ‫ﺳَﯿﺌَﺔً وَا ِﺪة‬ ًَ‫ﺣ‬ ‫ﱢ‬ ( ‫) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ‬
a) Berdasarkan hadis di atas, huraikan hadis secara ijmali. STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. http://smkpbu.blogspot.com [ 10 ]

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT* b)

-6Bincangkan langkah-langkah untuk menghindarkan seseorang muslim daripada melakukan maksiat. [ 10 ]

papercollection

8. Hadis Rasulullah SAW

‫ﻋﻦ أﺑِﻲ ُﺮﯾْﺮةَ رَﺿﻲَ اﻟﱠ ُ ﻋﻨْﮫ َﺎ َ : َﺎ َ ر ُﻮلِ اﻟﻠﱠﮫ ﺻَ ﱠﻰ اﻟﱠ ُ ﻋَﻠﯿْﮫ‬ ِ َ ‫ِ ﻠ ﻠﮫ‬ ‫ِ ﻠﮫ َ ُ ﻗ ل ﻗ ل َﺳ‬ َ َ‫َ ْ َ ھ‬ ‫وَ َﱠ َ ُ َﱢ ُ اﻟ ﱠاﻛِ ُ َ َﻰ اﻟْ َﺎ ِﻲ وَاﻟْ َﺎ ِﻲ ﻋَ َﻰ اﻟْ َﺎﻋ ِ وَاﻟْﻘَﻠِﯿ ُ ﻋَﻰ‬ ‫ﻞ َﻠ‬ ‫ﻠ ﻘ ِﺪ‬ ‫ﻤﺷ‬ ‫ﺳﻠ ﻢ ﯾ ﺴﻠ ﻢ ﺮ ﺐ ﻋﻠ ﻤ ﺷ‬ ‫اﻟْﻜ ِﯿﺮ‬ ِ ‫َﺜ‬ ( ‫) رواه اﻟﺒﺨﺎرى‬
a) Berdasarkan hadis di atas, jelaskan hukum bagi situasi berikut : i. Salam lelaki kepada perempuan bukan mahram dan salam perempuan kepada lelaki bukan mahram. ii. Memberi salam dalam kumpulan dan menjawab salam dalam kumpulan [ 10 ]

b)

Berdasarkan hadis di atas dan nas-nas yang lain, huraikan lima hikmat pengucapan salam dalam Islam. [ 10 ]

9. Hadis Rasulullah SAW

‫ﮫ َ ﮫ َﻠﻢ‬ َ ‫ﻋﻦ ﺣَ ِﯿ َ ﺑ َ ِﺰَا ٍ رَﺿ َ اﻟﱠ ُ ﻋﻨْ ُ ﻋﻦْ اﻟﻨﺒ ﱢ ﺻَﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُ ﻋَﻠﯿْ ِ وَﺳﱠ‬ ‫ِﻲ ﻠﮫ َ ﮫ َ ﱠ ِﻲ ﻠ‬ ‫ﻜ ﻢ ْﻦ ﺣ م‬ ‫ﻗَﺎ َ اﻟﺒ ﱢ َﺎ ِ ِﺎﻟْﺨ َﺎ ِ َﺎ ﻟَﻢْ ﯾﺘَ َ ﱠ َﺎ َﺈنْ ﺻ َ َﺎ وﺑَﯿﻨَﺎ ُﻮر َ ﻟَ ُﻤَﺎ ِﻲ ﺑﯿﻌِﮭِ َﺎ‬ ‫ل ْ َﯿﻌ ن ﺑ ِﯿ ر ﻣ َ ﻔﺮﻗ ﻓ ِ َﺪﻗ َ ﱠ ﺑ ِك ﮭ ﻓ َ ْ ﻤ‬ ‫وَإِن ﻛﺬﺑَﺎ وَﻛﺘَﻤَﺎ ُﺤِﻘﺖ َﺮﻛَﺔ ﺑﯿﻌِﮭِ َﺎ‬ ‫ْ َ َ َ ﻣ َ ْ ﺑ َ ُ َْ ﻤ‬ ( ‫!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) رواه اﻟﺒﺨﺎرى‬
a) Berdasarkan hadis di atas, huraikan lima sebab Islam mengharuskan khiyar. [ 10 ]

b) Jelaskan kesan muamalat yang tidak berlandaskan syariat Islam . STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

-7[ 10 ]

papercollection

10. Hadis Rasulullah SAW

‫ل ﺳ ل ﻠ ﮫ ﻠ ﻠ ﮫ َ ﮫ َ ﻠﻢ‬ َ ‫َﻦ ُ َﺮرَﺿ َ اﻟﱠ ُ ﻋﻨْ ُ : َ ﻗَﺎ َ رَ ُﻮ َ اﻟ ﱠ ِ ﺻَﱠﻰ اﻟﱠ ُ ﻋَﻠﯿْ ِ وﺳَﱠ‬ ‫ﻋ ﻋﻤ ِﻲ ﻠﮫ َ ﮫ‬ ‫ُﱡ ُﻢْ َا ٍ و ُﱡ ُﻢْ َﺴ ُﻮ ٌ ﻋﻦْ رَﻋِﯿﺘِ ِ َﺎ َ ِﯿ ُ اﻟﺬِي ﻋَ َﻰ اﻟ ﱠﺎ ِ رَاع‬ ٍ ‫ﻠ ﻨس‬ ‫ﱠ ﮫ ﻓ ﻻﻣ ﺮ ﱠ‬ َ ‫ﻛﻠﻜ ر ع َﻛﻠﻜ ﻣ ْﺌ ل‬ ‫َﻠﯿْﮭِﻢْ َ ُ َ ﻣَﺴ ُﻮ ٌ ﻋﻨْ ُﻢْ وَاﻟ ﱠ ُ ُ َا ٍ َ َﻰ َھْ ِ ﺑﯿﺘِ ِ َ ُ َ ﻣﺴ ُﻮل‬ ٌ ‫ﺮﺟﻞ ر ع ﻋﻠ أ ﻞ َ ْ ﮫ وھﻮ َ ْﺌ‬ ‫وھﻮ ْﺌ ل َ ﮭ‬ َ‫ﻋ‬ ُ ‫ﻋﻨْ ُﻢْ وَاﻟْ َﺮْأ ُ َاﻋﯿَ ٌ ﻋَﻰ ﺑﯿْ ِ ﺑَﻌْﻠِ َﺎ وَ َﻟﺪ ِ َھ َ ﻣَﺴ ُﻮﻟَﺔ ﻋﻨْﮭُﻢْ وَاﻟْﻌﺒ‬ ‫َ ْﺪ‬ َ ٌ ‫ﻤ َة ر ِ ﺔ َﻠ َ ﺖ ﮭ و َ ِه و ِﻲ ْﺌ‬ ‫َﮭ‬ ‫َا ٍ َ َﻰ ﻣَﺎ ِ ﺳ ﱢﺪ ِ َ ُ َ ﻣﺴ ُﻮ ٌ ﻋﻨْ ُ َﻻ ﻓَﻜﱡ ُﻢْ رَا ٍ وَ ُﻠ ُﻢْ ﻣﺴْ ُﻮ ٌ ﻋﻦ‬ ْ َ ‫ل َﯿ ِه وھﻮ َ ْﺌ ل َ ﮫ أ ُﻠﻜ ع ﻛﱡﻜ َ ﺌ ل‬ ‫ر ع ﻋﻠ‬ ‫رﻋﯿﺘِﮫ‬ ِ ‫َ ِﱠ‬ ( ‫) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ‬
a) Jelaskan mesej kepimpinan yang terdapat dalam hadis di atas. b) Berdasarkan Hadis di atas,huraikan kesan daripada pelaksanaan tanggungjawab dan kesan daripada tidak melaksanakan tanggungjawab kepada kesejahteraan masyarakat. [ 12 ] [ 8]

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

-8-

papercollection

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN STPM SYARIAH KERTAS 1

Bahagian/ Bab Muamalat/ Gadaian

Jawapan Soalan 1 (a) : Pengertian Gadaian : Menjadikan suatu barang sebagai cagaran bagi suatu hutang dan barang itu menjadi bayaran sekiranya tidak mampu bayar hutang. Dalil : Firman Allah S.W.T ; Dan jika kamu dalam perjalanan sedang musafir dan tiada memperolehi juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang sebagai gadaian. Surah Al-Baqarah : 283 Rukun: 1) Penggadai : Seorang yang ahli dalam mengurus hartanya yang beraqal dan berkehendak menggadaikan barangnya. 2) Pemegang gadai : Seorang yang ahli dalam menerima barang gadai dan memberi hutang kepada penggadai dengan kehendaknya sendiri. 3) Barang Gadaian : Harta benda yang diberikan kepada pemegang gadai sebagai cagaran untuk menyempurnakan hak. 4) Bayaran atau hutang : Bayaran atau barang sebagai hutang yang diberikan kepada penggadai oleh pemegang gadai. Hikmah : 1) Gadaian adalah merupakan suatu bentuk pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan kewangan. 2) Gadaian menimbulkan sifat kasih sayang antara satu sama lain. 3) Barang gadaian menjadi jaminan kepada orang yang memberi hutang untuk mendapatkan haknya kembali.

Markah

1

1

2x2

2x2

Jum 10 Soalan 1 (b) Dua perkara yang membatalkan gadaian : 1) Menyerah kembali barang yang di gadai kepada penggadai . Cth ; Ali 2x2 menggadaikan tanahnya untuk menerima hutang daripada Ahmad. Gadaian terbatal apabila Ahmad menyerahkan tanah tersebut kepada Ali semula. 2) Penggadai membayar semua hutang. Cth ; Ali membayar semua hutang yang dipinjamkan oleh Ahmad maka terbatallah gadaian tersebut. 3) Perintah Jual barang oleh Qadhi. Cth ; Qadhi memerintah Ali menjual tanahnya dengan sebab tertentu dan harga dari tanah itu di bayar hutang Ahmad. Jum 4

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com Soalan 1 (c) (i) Hukumnya Harus , Penggadai harus menggunakan barang tersebut selagi penggunaannya itu tidak mengurangkan nilai barang tersebut kerana barang gadaian adalah sebagai kepada hutang yang diberi. (ii) Pemegang gadai tidak dikenakan ganti rugi sekiranya barang gadaian itu rosak hilang dan sebagainya yang tidak di sengajakan dan gadaian terbatal dengan kerosakan itu. (iii) Sekiranya berlaku perbalahan antara penggadai dan pemegang gadai mengenai kadar nilai barang gadaian, maka syara’ membenarkan pendapat penggadai.

2x3

Jum 6 Jum 20

Muamalat/ Mudharabah

Soalan 2 (a) Pengertian Mudharabah : Pemodal memberi harta benda kepada pengusaha untuk diperniagakan padanya, dan keuntungan dibahagikan antara keduanya mengikut apa yang dipersetujui oleh kedua belah pihak , manakala kerugian hanya ditanggung oleh pemodal. Hukum Mudharabah – Harus diamalkan. Rukun dan syarat Mudharabah : 1) Pemodal – mestilah mempunyai keahlian yang boleh menjadi wakil dan boleh mewakilkan dan berhendak sendiri tanpa di paksa. 2) Pengusaha - mestilah mempunyai keahlian yang boleh menjadi wakil dan boleh mewakilkan dan berhendak sendiri tanpa di paksa. 3) Modal – mestilah wang yang maklum dan mampu diserahkan kepada pengusaha. 4) Keuntungan – mestilah kadar yang maklum,kejahilan tentang maklum membatalkan aqad mudharabah. 5) Sighah aqad – Lafaz ijab dan qabul antara pemodal dan pengusaha untuk mengikat perjanjian mudharabah.

2

2

2x4

Jum 12

Soalan 2 (b) Dalil disyariatkan wasiat : Firman Allah S.W.T ; Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedtangan tanda-tanda maut,jika dia meninggalkan harta yang banyak,berwasiat untuk ibu-bapa dan kaum kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajipan atas orang yang bertaqwa. Surah Al-Baqarah ayat 80. Hukum wasiat 1) Wajib – berwasiat untuk memulangkan wadi’ah (harta amanah) dan membayar hutang yang majhul tanpa kenyataan yang boleh dipegang. 2) Sunat – berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapat bahagian dari harta pusaka dan untuk jalan-jalan kebajikan dan kebaikan serta untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan.

2

2x3

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com 3) Harus – berwasiat untuk orang-orang kaya yang ajnabi dan keluarga. 4) Makruh – berwasiat untuk orang-orang fasiq dan yang sentiasa mrlakukan maksiat. Munakahat Pra perkahwinan Mahar Li’an Soalan 3 (a) Pengertian Mahar – Pemberian wajib yang diberi oleh suami kepada isterinya dengan sebab berkahwin, wat’I atau penyerahan budhu’ secara paksa. Hukum mahar – wajib dengan sebab nikah Dalil mahar – Firman Allah S.W.T ; Berikanlah mas kahwin (mahar) kepada wanita yang kamu kahwini sebagai penuh kerelaan. Surah Nisa’ ayat 4 Jenis mahar : (1) Mahar musamma – mahar yang disebut semasa aqad atau selepasnya dengan keredhaan dengan mendapat persetujuan dengannya semasa aqad. (2) Mahar mithil – mahar wanita yang setanding dengan isterinya semasa aqad dan diambil kira mahar mithil ini dengan perempuan ‘asabahnya.

Jum 8 Jum 20 2

1 1

2

2 Jum 8

Soalan 3 (b) Dua keadaan yang menyebabkan mahar digugurkan : (1) Perceraian sebelum dhukhul yang berpunca dari sebelah pihak isteri. Cth seperti isteri murtad, atau enggan memeluk islam apabila suaminya memeluk islam ,isteri memfasakh dengan sebab kecacatan atau kemiskinan suami dan suami memfasakh dengan sebab kecacatan isteri. (2) Isteri menggugurkan atau menghibah semua mahar sebelum dhukhul atau selepasnya bila mana isteri itu dari kalangan tabarru’. (3) Isteri menebus talak (khulu’) dengan jumlah yang sama dengan nilai mahar. Soalan 3 (c) Dua sebab berlakunya li’an : (1) Suami menuduh isteri melakukan zina dengan tuduhan yang wajib dikenakan hukuman had zina. (2) Suami menafikan bayi kandungan atau pun anak yang dilahirkan walaupun dari persetubuhan yang shubhah ataupun nikah fasid. Dua kesan apabila berlakunya li’an : (1) Gugurnya had qazaf atau pun ta’zir terhadap suami dan gugur had zina terhadap isteri. (2) Haram melakukan persetubuhan dan bercumbuan selepas ber li’an. (3) Wajib dipisahkan antara suami dan isteri oleh qadhi. 2 2 2x2

Jum 4

2x2

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com (4) Ternafi nasab anak itu dari suami dan hubungkan nasab itu kepada ibunya.

Jum 8 Jum 20

Munakahat Iddah

Soalan 4 (a) Pengertian Iddah – Tempoh masa menunggu yang tertentu bagi perempuan yang diceraikan oleh suami sama ada cerai hidup atau cerai mati. Hukum Iddah – wajib beriddah pada syara’. Dalil Iddah – Firman Allah S.W.T : Wanita- wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu selama tiga kali quruk (bersuci/haid). Al-Baqarah ayat 228. Hikmah disyariatkan iddah : (1) Untuk mengetahui sama ada isteri yang dicerai itu hamil ataupun tidak bagi mengelak dari bercampur aduk keturunan apabila bekas isterinya itu berkahwin dengan lelaki. (2) Untuk memanjangkan masa rujuk jika cerai itu talak raj’I dan memberi masa yang lama kepada suami untuk memikir semula. (3) Sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia dan peluang isteri untuk melupakan suami yang dikasihi. Soalan 4 (b) Pembahagian Iddah : (1) Cerai akibat suami mati : (i) Isteri yang mengandung tempoh iddahnya sehingga bersalin (ii) Isteri yang tidak mengandung tempoh iddahnya selama 4 bulan 10 hari. (2) Cerai hidup (bukan kematian suami) : (i) Isteri yang mengandung tempoh iddahnya sehingga bersalin (ii) Isteri yang tidak mengandung tempohnya dan masih mempunyai haid tempoh iddahnya 3 kali bersuci atau haid. (iii) Isteri yang masih kecil yang tidak ada haid atau yang tua yang sudah putus haid tempohnya iddahnya 3 bulan.

2

1 1

2x3

Jum 10

2 2

2 2 2 Jum 10 Jum 20

Jinayat Diyat

Soalan 5 (a) Pengertian Diyat : Harta benda yang wajib diberikan sebagai ganti kerugian sebab membunuh atau melukai orang merdeka dan diberikan harta benda itu kepada yang dilakukan ketasnya perbuatan jenayah tersebut atau walinya. Hukum diyat adalah wajib menurut syara’. Dua jenis diyat :

2

2

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com (1) Diyat Mughalazah – iaitu seratus ekor unta sebagai diyat pembunuhan sengaja sama ada diwajibkan qisas atau pun tidak. (2) Diyat Mukhaffafah – iaitu seratus ekor unta dengan dibahagi 5 jenis untuk pembunuhan tidak sengaja. 3 3 Jum 10 Soalan 5 (b) Pengertian Ta’zir – Hukuman terhadap kesalahan yang tidak diperuntukan oleh 2 syara’ dengan hukuman had dan tidak juga hukuman kafarah samada jenayah itu hak Allah S.W.T ataupun melakukan jenayah kepada manusia. Dalil : Firman Allah S.W.T ; Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan RasulNya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat,dan Dia menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Surah Al-Ahzab ayat 57 Tiga jenis hukuman ta’zir: (1) Hukuman gantung – hukuman terhadap kesalahan yang melibatkan kepentingan agama dan umum. Cth- memaki Rasullullah S.A.W. (2) Hukuman sebat – hukuman terhadap penjenayah yang melakukan kesalahan berat dan ringan dan sekurang-kurangnya sebat 3 kali. (3) Hukuman tahanan – hukuman pencegahan bagi menahan penjenayah melakukan jenayah. (4) Hukuman buang daerah – hukuman ini terpaksa diadakan apabila seseorang melampaui tatasusila. 2

2x3

Jum 10 Jum 20

Mirath waris

Soalan 6 (a) Pengertian ahlul usubat – Setiap mereka yang mewarisi semua harta peninggalan si mati apabila dia itu seorang diri,atau pun mewarisi harta yang masih baki selepas di terima oleh ashabul furudh. Cth : anak lelaki , cucu lelaki dari anak lelaki kebawah

2

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com SKEMA RINGKAS . Bil Skema 7 a) Maksud Usul Fiqh Pengertian Bahasa Usul =aslu bermaksud asas @ al dalil @ al rajih @ al Qaedah. Fiqh pula ialah mengetahui dan memahami tentang sesuatu ((‫اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻲ واﻟﻔﮭﻢ ﻟﮫ‬ Pengertian Istilah: Ilmu yang membahaskan tentang kaedah kaedah yang digunakan oleh para ulamak mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada dalil dalil tafsili. Skop Membahas kaedah umum yang diguna oleh ulamak untuk mengeluarkan hukum daipada al Qur an dan Sunnah.dan juga membahaskan dalil dalil syarak dan kaedahnya untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf Ringkasnya dapat dirumuskan seperti berikut: Bidang ilmu usul ialah a) Menganalisis cara-cara mengeluarkan hukum syarak b) Membahas kaedah hukum syarak yang umum c) Istinbat atau mengeluarkan hukum daripada dalil nas serta beramal dengannya. Faedah a) Mengetahui cara dan kaedah ulamak mujtahid mengeluarkan hukum bagi sesuatu masalah b) Mengetahui cara ulamak menetapkan hukum berdasarkan dalil syarak c) Dapat mengeluarkan hukum baru yang sentiasa berubah Mengikut zaman. d) Mengetahui asas hukum syarak dan hikmahnya e) Mengetahui cara mengeluakan hukum dari sesuatu dalil f) Untuk mencari pendapat yang paling kukuh (rajah) dari perselisihan pendapat ulamak bertujuan untuk beramal dengan hukumnya g) Memudahkan ulamak mengeluarkan hukum atau fatwa kerana ada landasan dan panduan. 3 isi

Markah

1x2=2m

1x2=2m

3x2=6m

Jum=10m b) Bahagian wajib dari sudut masa a) Wajib mutlak/bebas. Wajib mutlak ialah ialah sesuatu tuntutan yang tidak di Tetapkan waktu tertentu untuk menunaikannya,bila bila Masa saja boleh contohnya membayar kaffarah.

2x2=4m

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com b) Wajib mu’aqqat/terbatas Wajib mu aqqata ialah tuntutan wajib yang ditetapkan masa tertentu untuk menunaikannya contohnya solat 5 waktu: Ia terbahagi kepada 2: Wajib muwassa’ ‫ ﻣﻮﺳﻊ‬iaitu wajib terbatas dengan tempoh masa luas.Contoh waktu subuh bermula dari terbit fajar sadik hingga terbit matahari lamanya 2 jam tp tempoh masa me Nunaikannya hanya beberapa minit sahaja Wajib mudhayyaq ‫ ﻣﻀﯿﻖ‬iaitu wajib terbatas dengan tempoh masa terbatas tak lebih tak kurang dengan masa menunaikannya Contoh puasa Ramadhan masanya bermula dari terbit fajar sadik hingga terbenam matahari dan masa menunaikannya pun Sama tak lebih tak kurang. a) Azimah dari segi bahasa ialah cita-cita atau azamyang kuat terhadap sesuatu. Dari segi istilah ialah hukum yang disyariatkan oleh Allah sejak awal lagi iaitu hukum yang tidak pernah dinasakh ,menjadi undang undang umum setiap mukallaf dalam semua keadaan. b) Pengertian rukhsah Rukhsah dari segi bahasa ialah mudah( keringanan) Dari segi istilah ialah hukum syarak yang diberi pengecualian disebabkan keuzuran yang berat sebagai pengecualian dari hukum asal yang menyeluruh tapi sekadar perlu (ada batas/had) Contohnya boleh tinggalkan puasa bagi musafir Hukum asal =wajib puasa Keuzuran ialah berjalan/musafir Terbatas ialah bila selesai musafir wajib kembali kepada hukum asal iaitu wajib berpuasa . b) 6 Sebab rukhsah menurut Ulamak(Imam al Suyuti )ialah: a) Musafir, iaitu melebihi 2 marhalah contoh harus qasar/jamak b) Sakit ,maka boleh solat duduk,baring dan sebagainya c) Paksaan sebenar iaitu memaksa seseorang melakukan perkara haram seperti paksa minum arak d) Lupa juga tidak diambil kira contoh tidak batal puasa orang makan secara terlupa e) Kejahilan f) Perkara umum al balwa iaitu perkara yang amat sukar dielakkan seperti orang solat dengan kain yang terkena percikan air dijalanan.sah dan dimaafkan. g) Kekurangan contohnya kanak2 & orang gila tidak ditaklifkan. 9 a) Peranan Hadith

3x2=6m Jum=10m

8

4m

4m

Mana Mana 6 isi

6x2=12m

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com i) Sebagai penyokong kuat al Qur an yang membawa hukum sama (contoh haram durhaka ibu bapa, wajib solat dll) ii) Sebagai penjelas (‫ ) ﺑﯿﺎن‬al Qur an yang umum /mujmal contoh ibadat haji sangat umum lalu dijelaskan oleh al Qur an iii) Al Sunnah menghususkan ( ‫ ) ﺗﺨﺼﯿﺺ‬hukum umum al Qur an contoh hadith ‫ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﯾﺮث‬Pembunuh tidak boleh mewarisi harta pusaka. mentakhsis ayat :semua anak dapat harta pusaka tak kira pembunuh atau tidak (umum) ‫ﯾﻮﺻﯿﻜﻢ اﷲ‬ ‫ﻓﻲ اوﻟﺪﻛﻢ‬ iv) Sunnah memuqayyadkan al Quran yang mutlak ‫ اﻟﺴﺎرق واﺳﺎرﻗﺔ‬lafaz pencuri adalah mutlak maka sunnahlah Yang memuqayyadkan: ( ‫ ) اﻗﻄﻌﻮا ﻓﻲ رﺑﻊ دﯾﻨﺎر‬yang mencuri ¼ Dinar atau lebih sahaja di potong. v) al Sunnah pembawa hukum baru yang tiada dalam al Qur an contoh hukuman terhadap penzina mukhsan ,dikenakan hukum rejam sampai mati ,tiada hukum ini dalam Qur an tapi yang ada hanya hukum sebat 100 rotan. bg yang belum kahwin ( mesti ada 5 peranan dan 1 contoh) b) Terangkan mengenai hukum- hukum yang tidak boleh dinasakh (sekurang-kurangnya 5 isi) i. Hukum dan ayat yang berkaitan aqidah seperti alam barzakh ii, Hukum atau ayat mengenai sejarah seperti cerita nabi-nabi iii. Hukum yang telah diputuskan melalui ijmak selepas kewafatan Nabi. iv) Hukum tentang semua sifat mulia mahmudah/mazmumah keji v) Hukum furuk yang dijelaskan kekal oleh syarak.sprt berjihad Bincangkan hikmah nasakh dengan terperinci i) Menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia ii) Dasar Islam tidak membebankan manusia.(tak rasa berat) spr hukum pengharaman riba secara beransur ansur 4 peringkat. iii) Mengemaskini hukum syarak dan mengembangkan perundangan Islam. iv.Dengan beransur ansur memudahkan manusia memahami dan menghayati tuntutan syariat dengan lebih senang. v) Memudahkan umat Islam meninggalkan adat dan amalan jahiliah beransur ansur. ( 5 isi ) 10 a) Takrif kaedah Kaedah ini membawa maksud tiap perkar itu menurut tujuannya atau setiap perkara dinilai berdasarkan niat .Amalan yang dilakukan oleh mukallaf bergantung kepada apa yang ia niatkan. ‫ اﻧﻤﺎ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﻧﯿﺎات‬Hadith Riwayat Muslim Atau hadith ‫ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻧﯿﺔ ﻟﮫ‬

ManaMana 5 5x2 =10m

Jum=10m

5x2= 10m Jum=10m

Takrif 2m Satu Dalil 2m

papercollection

http://smkpbu.blogspot.com Hadith riwayat Baihaqi Skop kaedah Perkara berkaitan ibadat seperti solat dll Perkara tentang keluarga seperti nikah kahwin,rujuk talak dll Hukum muamalat seperti jual beli dll Hukum jenayat seperti zina curi dll b) Masalah hukum Bil Kaedah ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻠﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﯿﺔ اﻻ ﻓﻂ‬ 01 02 ‫اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﻔﻂ اﻟﻌﺎم‬ ‫وﻻ ﺗﻌﻢ اﻟﺨﺎ ص‬ Hukum Hukum nikah muhallil haram Hukum sumpah mutlak itu boleh dimuqaiyyadkan jika ia berniat tidak makan daging kambing shj . Jika berniat tetapi tidak terjaga maka ia mendapat pahala dan ditulis apa yang ia niatkan Sumpah tidak bercakap itu adalah am/ umum tetapi dpt mentakhsiskan jika ia berniat tidak bercakap dgn orang tertentu

Skop 4x2m=8m

Jum=12m 2m

2m

03

‫ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻠﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﯿﺔ اﻻ ﻓﻂ‬

2m

04

‫اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﻔﻂ اﻟﻌﺎم‬ ‫وﻻ ﺗﻌﻢ اﻟﺨﺎ ص‬

2m Jum= 8m

Skema tamat

papercollection

SULIT*

-1SKIMA PERCUBAAN AYAT HUKUM 2009

BIL 1.a) Hujahnya ialah ………

SKIMA

PEMARKAHAN

Kerana dalam ayat tersebut Allah masih mensifatkan Mistah dengan gelaran “muhajirin” pada jalan Allah, walaupun ia telah melakukan qazaf.Gelaran tersebut merupakan suatu pujian yang membuktikan panggilan berhijrah tidak gugur dengan perbuatan maksiat. Jumhur ulama’ menyatakan amal kebajikan tidak gugur dengan sebab melakukan dosa dan maksiat, - melainkan syirik dan murtad - menghalalkan perkara yang haram

4 isi x 2 m =8m

Dalil dari ayat Al-Quran:

‫وﻣﻦ ﯾﻜﻔﺮ ﺑﺎﻻﯾﻤﺎن ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﮫ وھﻮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﯾﻦ‬
b) Tafsirannya ialah :
   Memilih calon suami/isteri yang beragama Memilih calon suami/isteri atas dasar kufu’ Melihat terlebih dahulu bakal isteri ( sunat )

3 isi x 2 m =6m

c)

Hukuman :
     Perbuatan tersebut merupakan salah satu daripada tujuh dosa besar Masih ada ruang untuk bertaubat Di dunia had qazaf 80 sebatan Di akhirat dibalas dengan azab neraka Mendapat laknat Allah

3 isi x 2 m =6m

2.a)

Cara-caranya ialah :
      Berjimat cermat untuk dijadikan modal Belanja ikut kemampuan dan keperluan Laksanakan perancangan dan pelaburan jangka panjang Maksimakan usaha serta pengeluaran Sediakan bahan-bahan makanan yang mampu bertahan lama Penggunaan dikurangkan demi menampung dan bertahan lama

5 isi x 2 m = 10 m

b)

Ciri perancang ekonomi yang baik ialah :
     Beriman dan bertaqwa yang lebih tinggi kepada Allah Dapat membaca masalah yang dihadapi dalam bidang ekonomi Bijak mengjangka Berilmu dalm hal ekonomi Memulih ekonomi yang sakit serta mampu merancang

5 isi x 2 m = 10 m

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

SULIT*
  

-2Menekankan persoalan berjimat cermat Beringat ketika ekonomi mewah Jujur dan amanah

3.a)

Konsep amanah dalam ayat :
     Umum merangkumi semua bentuk amanah Ditujukan kepada semua mukallaf Wajib terhadap setiap individu Berkaitan hak Allah, hak diri sendiri dan hak sesama manusia Tidak menunaikan amanah terhadap orang yang berhak menyebabkan kemusnahan dan kehancuran Dalil-dalil :

: ‫ ﻓﺮﻣﺎن اﷲ‬‫ ﯾﺂأﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ءاﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺨﻮﻧﻮا اﷲ واﻟﺮﺳﻮل وﺗﺨﻮﻧﻮا أﻣﻨﺘﻜﻢ وأﻧﺘﻢ‬: ‫ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﷲ‬‫ أد اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻲ ﻣﻦ اﺋﺘﻤﻨﻚ وﻻ ﺗﺨﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻚ‬Tiga bentuk amanah :
* Amanah manusia dengan Allah – mentauhidkan Allh dengan mengabdikan diri dan berbakti kepadaNya * Amanah dengan manusia – terhadap keluarga, anak-anak, isteri dan masyarakat, juga ketua yang adil dengan rakyat dan keadilan ulama’ terhadap masyarakat awam * Amanah terhadap dirinya :- Mengawal serta mencegah diri daripada segala kemudharatan - Melakukan perkara-perkara kebaikan diri – dunia dan akhirat - Gunakan nikmat Allah dengan adil

‫وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ واﻵﻧﺲ اﻻ ﻟﯿﻌﺒﺪون‬

‫واذا ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس أن ﺗﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل‬

6 isi x 2m = 12m

‫وﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﺄﯾﺪﯾﻜﻢ اﻟﻲ اﻟﺘﮭﻠﻜﺔ‬
b) Untuk melaksanakan hukuman dengan adil :      Mendengar semua penjelasan dengan teliti. Meneliti dengan adil segala bukti dan hujah kedua-dua belah pihak Tidak menyebelahi atau belas kasihan mana-mana pihak Melaksanakan hukuman dengan tegas. Menghukum berdasarkan Al-quran dan Hadith atau ijtihad hakim Orang yang melaksanakan hukuman berkelayakan dan berkuasa

4 isi x 2m = 8m

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

SULIT*

-3-

4.a)

Maksud Infaq:– membelanjakan sebahagian daripada harta/rezeki untuk perkara kebajikan dan kebaikan ( pada jalan Allah ) seperti menderma kepada anak yatim, fakir, miskin dan golongan yang lemah menderma untuk membangunkan sistem Pendidikan Islam, membantu orang Islam yang tertindas dan dizalimi, dan member derma kepada perjuangan jihad menentang musuh. Cara menunaikan infaq :     Dengan niat ikhlas kerana Allah ( allah menyuruh kita berbuat demikian) Harta sendiri Menghulurkan sesuatu harta yang baik, sesuai dan disayangi Tidak memberi sesuatu yang buruk dan kita sendiri tidak sukakannya Menzahirkan infaq dengan maksud untuk memberi dorongan kepada orang lain supaya sama-sama berinfaq.

5 isi x 2m = 10m

b)

Kepentingan infaq menurut Islam :   Dapat membantu orang yang memerlukannya Dapat mengeratkan hubungan silaturrahim Dapat mendidik diri dengan membuang sifat buruk seperti bakhil dan kedekut. Dapat membangunkan ekonomi umat Islam Memaju Kurang jurang Diberkati/ pahala/ tambah rezeki/ suci harta.

   

5 isi x 2m = 10m

5.a)

Tanggungjawab pemimpin :   Menunaikan amanah atau tanggungjawab dengan sebaiknya kepada Allah dan rakyat Menegak keadilan Mana-mana jawapan munasabah

2 isi x 2m = 4m

Peranan rakyat :   Patuh dan taat kepada para pemimpin dalam perkara yang tidak bercanggah. Merujuk penyelesaian kes dan masalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana-mana munasabah

2 isi x 2m = 4m

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

SULIT*

-4-

b)

Sebab Allah menyuruh membuat rujukan terus kepada Alquran dan As-Sunnah:
        Kedua-duanya adalah sumber perundangan Islam / agong Kedua-duanya mampu memenuhi keperluan manusia Dapat menjamin keadilan semua pihak. Dapat menghindarkan penyelewengan dan salah guna kuasa Menepati kehendak Allah taala yang menciptakan manusia Dapat menjamin kemajuan yang sihat dan harmoni Tidak sesat Mana-mana jawapan yang munasabah

6 isi x 2m = 12m

Bahagian B: Hadis Ahkam

6.

( a ) Berdasarkan hadis di atas, jelaskan konsep ilmu menurut Islam. JAWAPAN : Konsep Ilmu menurut Islam : i. Maksud ilmu --- sesuatu maklumat yang kita perolehi samada bermanfaat atau tidak. - Ilmu yang bermanfaat :       Ilmu yang bermanfaat boleh menambahkan rasa takut kpd Allah dalam hati seseorang individu Menambah taqarub kepada Allah Melakukan banyak ibadah kepada Allah Menghindari dari melakukan maksiat. Mencakupi ilmu akidah,syariah dan tasawuf. Terbahagi kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah.  Ilmu yang mendatangkan kederhakaan kepada Allah  Ilmu yang melalaikan diri daripada taqarub kepada Allah

- Ilmu yang tidak bermanfaat :

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

SULIT*

-5 Menjauhkan diri dari beramal kepada Allah  Bertentangan dengan akidah dan syariah. [ 5 isi + huraian = 10 ]

(a)

Iri hati merupakan perkara yang di benci Allah.Jelaskan implikasi sifat keji ini terhadap diri sendiri

Implikasi sifat iri hati terhadap diri sendiri :  hati menjadi tidak tenang dan sentiasa gelisah melihat kejayaan orang lain  tidak reda dengan kurniaan Allah kepada orang lain.  Rasa takabur terhadap apa yang dimiliki diri sendiri.  Boleh tergolong dalam golongan syirik khafi.  Dapat menghapuskan amalan seseorang.  Tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara samada kepada Allah dan orang lain. [ 5 isi + huraian = 10 ] 7. (a) Berdasarkan hadis di atas, huraikan hadis secara ijmali. Huraian hadis secara ijmali :  Hadis Qudsi menjelaskan tentang betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah ke atas hamba-hambanya.  Jika seseorang berniat unt melakukan amal kebajikan, sudah dicatat balasan kebajikan untuknya dengan satu kebajikan yang sempurna walaupun belum dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan.  Jika seseorang yang melaksanakan amal kebajikan mengikut apa yang diniatkan akan dicatat dengan sepuluh gandaan kebajikan, bahkan digandakan sehingga 700 kali ganda, malahan lebi h daripada itu lagi dengan gandaan yang berlipat kali ganda menurut rahmat Allah SWT  Jika seseorang yang berniatuntuk melakukan kejahatan, namun Ia membatalkan niatnya kerana ketakwaannya dan mencari keredaan Allah, dicatat baginya satu kebajikan yang sempurna sebagai ganjaran serta tukar ganti.  Jika seseorang yang melakukan amal kejahatan mengikut apa yang diniatkannya akan dicatat balasan kejahatan dengan satu kejahatan sahaja yang tidak sempurna bahkan tanpa STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

SULIT*

-6digandakan serta diberikan peluang oleh Allah untunnya bertaubat [ 5 isi + huraian = 10 ] (b) Bincangkan langkah-langkah untuk menghindarkan seseorang muslim daripada melakukan maksiat. - Langkah-langkah untuk menghindarkan seseorang muslim daripada melakukan maksiat :  Memberikan didikan agama yang secukupnya.  Sentiasa menghadiri majlis ilmu  Menjauhi tempat-tempat maksiat seperti disco,pup dll.  Kerjasama semua pihak untuk menghapuskan sebarang maksiat.  Penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan keras terhadap orang yang terlibat dalam maksiat.  Sentiasa berwaspada dengan bisikan syaitan.  Tidak terpengaruh dan tidak berkawan dengan orang-orang yang melakukan perkara maksiat [ 5 isi + huraian = 10 ]

8. (a)

Berdasarkan hadis di atas, jelaskan hukum bagi situasi berikut : i. Salam lelaki kepada perempuan bukan mahram dan salam perempuan kepada lelaki bukan mahram.  Tidak disunatkan jawab salam kecuali dalam keadaan aman dari fitnah.  Gadis remaja tidak harus jawab salam daripada lelaki.  Makruh lelaki menjawab salam daripada gadis.  Harus memberi dan menjawab salam untuk tujuan

pendidikan..

ii. Memberi salam dalam kumpulan dan menjawab salam dalam kumpulan  Memadai seorang sahaja memberi salam jika dalam satu kumpulan.Setiap orang mendapat dituntut.  Hukum memberi salam sunat muakkad. STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com pahala sunat yang

papercollection

SULIT*

-7 Hukum menjawab salam dalam kumpulan fardu kifayah

sekiranya ada seorang yang telah menjawab.Jika tidak ada yang menjawabnya ,semuanya berdosa [ 5 isi + huraian = 10 ]

b)

Berdasarkan hadis di atas dan nas-nas yang lain, huraikan lima hikmat pengucapan salam dalam Islam.

Hikmah pengucapan salam :  Mengeratkan ukhuwah islamiah/persaudaraan sesama Islam.

‫اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺧﻮة ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﯿﻦ أﺧﻮﯾﻜﻢ واﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن‬
 Memupuk sifat kasih sayang dan mahabbah antara satu sama lain.  Menunjukkan manusia itu sama, tiada perbezaan antara orang kaya dan orang miskin,berpangkat dan orang biasa.

‫ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ)ص( ﻛﻠﻜﻢ ﻣﻦ آدم ,آدم ﻣﻦ ﺗﺮاب,ﻻ ﻓﻀﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺑﻰ‬ ‫وﻻ ﻋﺠﻤﻰ اﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى‬
 Mendapat pahala bagi orang yang mengucapkan salam.  Sebagai doa untuk keselamatan dan kesejahteraan sesama mukmin di dunia dan akhirat. [5 isi + huraian = 10 ]

9. a) Berdasarkan hadis di atas, huraikan lima sebab Islam mengharuskan khiyar. Sebab Islam mengharuskan khiyar:  Supaya kedua pihak pembeli dan penjual tidak mengalami kerugian dan tidak tertipu.  Memberi kepuasan kepada pembeli setelah membuat pilihan.  Memupuk sifat mahmudah /tidak membazir sekiranya membeli barangan yang tidak memberi manfaat.  Barangan yang dibeli itu berkualiti dan tidak ada kecacatan.  Tidak timbul penyesalan dikemudian [ 5 isi + huraian = 10 ] STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

SULIT*

-8-

b) Jelaskan kesan muamalat yang tidak berlandaskan syariat Islam . Kesan muamalat yang tidak berlandaskan syariat :  Berlaku pergaduhan dalam masyarakat  Melahirkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri.  Melahirkan manusia yang tamak dan haloba untuk mendapatkan harta.  Melahirkan masyarakat yang menggunakan kekayaan secara membazir.  Mendapat rezeki yang haram dan tidak mendapat keredaan daripada Allah.  Mewujudkan masyarakat yang tidak aman. [ 5 isi + huraian = 10 ]

10. a) Jelaskan mesej kepimpinan yang terdapat dalam hadis di atas. Mesej kepimpinan yang terdapat dalam hadis :  Setiap orang adalah pemimpin dan bertanggungjawab di atas urusan kepimpinannya samada sebagai pemerintah, rakyat biasa,suami,isteri dll  Tanggungjawab ini adalah amanah dari Allah dan mesti dilaksanakan dengan adil terhadap orang yang dipimpin  Pemimpin hendaklah menjadi contoh dan teladan yang baik supaya tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan berkesan dan disukai Allah serta mendapat balasan pahala di akhirat.  Pemimpin yang mengabaikan tanggungjawab seperti tidak amanah, salah guna kuasa, zalim akan dimurkai Allah serta mendapat azab di akhirat .  Segala perbalahan dan pertelingkahan dalam urusan kepimpinan hendaklah dirujuk kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul. [ 4 isi + huraian = 8 ]

b) Berdasarkan Hadis di atas,huraikan kesan daripada pelaksanaan tanggungjawab dan kesan daripada tidak melaksanakan tanggungjawab kepada kesejahteraan masyarakat. STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com

papercollection

SULIT*

-9Kesan pelaksanaan tanggungjawab:  Pemimpin akan dihormati dan disanjung oleh masyarakat  Kehidupan masyarakat akan menjadi aman dan tenteram  Keadilan dalam masyarakat dapat ditegakkan.

Kesan daripada tidak melaksanakan tanggungjawab :  Pemimpin akan di cemuh dan dihina.  Masyarakat akan hidup dalam keadaan yang kucar kacir.  Kezaliman akan berleluasa dan jenayah tidak dapat dibendung. [ 6 isi + huraian = 12 ]

STPM 930/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* http://smkpbu.blogspot.com