CG HASANAH KAMARUDIN, , KUALA BERANG, TERENGGANU

PETEMPATAN

Petempatan adalah: • Tempat manusia tinggal dan terdiri daripada sebuah tempat kediaman atau lebih daripada sebuah tempat kediaman •Dilengkapi infrastruktur seperti jalan raya, bekalan air, elektrik dan kedai.

Jenis petempatan

Petempatan sementara
Tempat kediaman untuk

jangka masa pendek Tempat Kediaman akan dipindahkan atau dirobohkan selepas tempoh tertentu

Contoh petempatan sementara

Contoh petempatan sementara (samb.)

Petempatan kekal
Tempat kediaman tetap untuk

jangkamasa panjang. Terdiri daripada bangunan yang kukuh dan tahan untuk jangka masa panjang. Terdiri daripada kampung, pekan, bandar dan metropolis.

Contoh petempatan jangkamasa panjang

Contoh petempatan jangkamasa panjang

Sejarah petempatan Awal Dunia
Awalnya manusia tinggal di tepi gua, tepi

sungai dan tepi pantai.

Tepi laut dan sungai

Sejarah petempatan awal manusia (samb.)

Nomad
Masyarakat yang hidup berpindah randah

untuk mendapatkan makanan harian dan keperluan ternakan mereka

Tamadun awal bermula dari tepi sungai
Tanah aluvinium subur, sesuai untuk

pertanian Membekalkan air Untuk mengairi pertanian Sumber protien-ikan Jalan pengangkutan

Saliran air dan jalan pengangkutan

Tamadun awal
Tamadun mesir purba-sg Nil Tamadun Mesopotamia- Sg Eupharates dan

Sg Tigris. Tamadun Indus-Sungai Indus Tamadun Hwang he

Sungai Indus Nil

Sungai

Petempatan awal di Malaysia
 Terdapat digua, kaki bukit, pinggir, delta,

muara sungai dan tanah pamah. Contoh petempatan awal 1.Muara sungai- Kesultanan Melayu Melaka, Lembah Bujang, kerajaan Johorriau. 2.Gua-Gua niah Sarawak dan Gua Cha Kelantan

Kesultanan melayu melaka

Kedah Tua

Bandar dan kampung

Petempatan Luar Bandar
Petempatan yang kurang daripada 10000

orang. Kepadatan sederhana atau jarang Aktiviti ekonomi mengutamakan pertanian, pembalakan, perlombongan dan perikanan. Contoh: Hulu Terengganu, Gua musang , Jengka, Hulu tembeling.

FAKTOr petempatan luar bandar BENTUK MUKA BUMI KEGIATAN EKONOMI KEMUDAHAN ASAS GOVERNAN KETERSAMPAIAN

BENTUK MUKA BUMI
Tanah Pamah dan rata untuk

penanaman padi Tanih subur untuk pertanian getah, padi dan kelapa sawit Tanah tinggi dan lereng bukit tak menarik-risiko tanah runtuh dan kesotan tanah Permukaan bumi yang rata.

Kegiatan ekonomi
Petempatan dibina berdasarkan

ekonomi Tepi sungai-mata pencarian sebagai nelayan, petani, pedagang dan peniaga . Kawasan berhampiran tempat kerja

Kemudahan asas
Berhampiran jalan raya, bekalan air, elektrik,

sekolah klinik dan tempat beribadah.

governam
Dasar kerajaan menswastakan pembinaan

rumah di pinggir bandar mewujudkan petempatan berkelompok di taman-taman perumahan di negara ini. Ladang getah dan ladang kelapasawit mewujudkan petempatan-Felda dan Felcra Kampung baru yang ditubuh semasa darurat

ketersampaian
Tahap kemudahan dan kesukaran sesuatu

kawasan untuk dihubungi. Memudahkan sebarang pergerakan

Petempatan Bandar
Penduduk melebihi 10000 orang Kepadatan penduduk adalah tinggi Aktiviti ekonomi mengutamakn

perniagaan, perdagangan, perkilangan dan perkhidmatan. Contoh: Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching dll.

Kedai dan kilang

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.