ANALISIS TUGASAN : PERSEDIAAN MENGAJAR

MATA PELAJARAN :

JENIS AYAT
ISI PELAJARAN :

AYAT SERU AYAT TANYA AYAT PERINTAH AYAT PENYATA

OBJEKTIF
Pelajar mengenalpasti setiap jenis ayat . Pelajar memahami definisi bagi setiap jenis ayat. Pelajar mengetahui fungsi utama bagi setiap jenis ayat. Pelajar dapat mengkategorikan setiap jenis ayat mengikut wacana yang diberikan oleh guru dengan memberikan contoh sebagai bukti. Pelajar dapat membina ayat sendiri menggunakan beberapa jenis ayat .

Analisis : Bagi mencapai 2 dan 3

Tugasan

Objektif 1,

Bagi mencapai objektif 1, 2 dan 3, guru perlu menerangkan dengan menggabungkan pengetahuan sedia ada pelajar dan slaid power point sebagai penambahan.

MULA

Guru menyenaraikan jenis ayat dan menerangkan definisi serta fungsi bagi setiap jenis ayat beserta contoh yang sesuai.

Guru memberikan lagi definisi dan contoh yang lain kepada pelajar sebagai peneguhan

Guru cuba memberikan beberapa soalan yang mudah agar pelajar TIDA mendapat gambaran yang K betul dan kemudian YA memberi soalan yang menguji minda pelajar sekali lagi Guru menerangkan untuk menguji kefahaman contoh dengan menggunakan pelajar. yang lain beserta definisi agar

Pelajar dapat mengenalpasti, memahami dan mengetahui jenis-jenis ayat serta fungsi juga contoh yang sesuai bagi setiap jenis ayat.

tidak lagi timbul kekeliruaan bagi pelajar memahami dan

TAMAT TAMAT

Analisis Tugasan : Bagi mencapai objektif 4

Guru perlu memberikan petikan

atau wacana yang boleh menguji kemahiran berfikir pelajar dengan menghadirkan aktiviti.

MULA

Guru mengarahkan pelajar untuk membina lima kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai ahli seramai lima orang sahaja. Ada antara pelajar yang masih mengalami masalah dalam mengenalpasti jenis-jenis ayat,. Oleh itu, guru menjelaskan definisi yang ringkas menggunakan contoh yang berdekatan dengan pelajar (contoh mudah).

Guru memperlihatkan pelajar melalui papan interaktif sebuah petikan atau wacana dan meminta pelajar mengenalpasti jenis ayat. Kemudian menekan punat yang disediakan bagi setiap kumpulan untuk memberikan jawapan. Selain itu, guru memvariasikan bahan ketika mengemukakan soalan iaitu dengan menggunakan kad kecil yang berbentuk perbincangan pantas.

Apabila guru selesai memberikan soalan, pelajar akan berlumba-lumba untuk memberikan jawapan berdasarkan kefahaman mereka setelah mendapat input dari guru mengenai jenis-jenis ayat.

Markah juga akan diberikan kepada kumpulan yang memperolehi markah tertinggi

TIDA K

YA Pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis ayat dan dapat memberikan contoh yang betul Guru menjelaskan lagi definisi dan contoh berdasarkan kefahaman pelajar sendiri untuk memantapkan lagi kefahaman pelajar dalam jenis-jenis ayat. TAMAT

Pelajar yang masih bermasalah dalam mengenalpasti jenis-jenis ayat digabungkan bersama pelajar yang sudah mahir.

Guru mengadakan aktiviti dengan memberikan wacana yang menguji minda pelajar berunsur perbincangan yang di dalamnya terdapat kaedah koperatif dan kolaboratif (Proses Pemulihan dan Pengayaan). Guru meminta seorang pelajar bagi setiap kumpulan untuk tampil memberikan jawapan yang betul hasil dari perbincangan bersama kawan-kawan sekumpulan.

Guru menerangkan lagi dengan lebih rinci jenisjenis ayat dengan contoh yang bersesuaian dengan tahap kefahaman pelajar.

TIDA K

YA

TAMAT

Pelajar dapat memberikan jawapan yang betul dengan mengkategorikan jenis-jenis ayat mengikut penjenisan yang betul berdasarkan wacana yang diberikan oleh guru.

Analisis Tugasan : Bagi mencapai objektif 5

Kemudian guru perlu menguji tahap kefahaman pelajar dengan memberikan kerja kelas sebagai latihan untuk menilai sama ada masih ada

pelajar yang belum menguasai jenis.
MULA

Guru meminta pelajar untuk kembali ke tempat duduk masing-masing sebelum guru mengedarkan nota dan kertas latihan kerja kelas

Guru menerangkan secara ringkas jenis-jenis ayat dengan menggunakan beberapa contoh mudah dan kompleks.

Pelajar diminta untuk menyenaraikan jenis-jenis ayat yang telah dipelajari berdasarkan contoh dalam wacana yang diberikan oleh guru. Guru mengarahkan pelajar untuk menyelesaikan tugasan dalam Pelajar berjaya menyenaraikan waktu kelas dan perlu dihantar jenis-jenis ayat berdasarkan sebelum lonceng sesi pembelajaran wacana yang diberikan . berakhir. YA

TIDAK

Jika masih ada pelajar yang mengalami masalah dalam menyenaraikan jenis-jenis ayat, guru akan menerangkan sekali lagi dan memberikan kelas latihan tambahan.

TAMAT