MASALAH KOMUNIKASI & PERTUTURAN

1

Definisi Masalah Komunikasi
Komunikasi ialah proses yang melibatkan

encoding (penghantaran maklumat yang
boleh difahami) dan decoding (menerima & memahami) mesej

Komponen Komunikasi

Komponen komunikasi melibatkan:

Penerima Penghantar

Sambungan

Komunikasi tidak semestinya melibatkan bahasa sahaja. Komunikasi boleh dilakukukan dalam bentuk pergerakan, mimik muka & sebagainya Namun, jika dikatakan komunikasi kita selalu mengaitkan dengan penggunaan bahasa sahaja.

MAKSUD BAHASA – Bahasa adalah simbol komunikasi penyampaian idea melalui simbol-simbil yang membawa makna

Tahukah Anda Maksud Bahasa?
Bahasa adalah komunikasi penyampaian idea melalui simbol-simbol yang membawa makna

Kanak-kanak yang dianggap menghadapi masalah bahasa ialah kanak-kanak yang menghadapi masalah berbahasa ibunda Percakapan yang sempurna hasil daripada penguasaan bahasa.

Sambungan

Terdapat dua peringkat percakapan & pengusaan bahasa iaitu: pra- linguistik (semasa bayi) kanak-kanak & usio

 Peringkat  Peringkat

seterusnya

Masalah bahasa melibatkan:

masalah membentuk ayat & menggabungkan bunyi (fonologi) masalah mengunakan tatabahasa atau nahu seperti ganti nama & sebagainya (morfologi) masalah menyusun perkataan & sebagaimana perkataan berkaitan antara satu sama lain (sintaksis)

Sambungan

Masalah pertuturan yang melibatkan perbehandaraan kata dimana makna perkatan mungkin dalam bentuk abstrak atau konkrit (semantik)

Masalah menggunakan bahasa mengikut konteks sosial & berbeza (pragmatik)

Masalah bahas boleh berlaku dalam kes-kes kerencatan mental, masalah pembelajaran bahasa, masalah bahasa spesifik, autism, kecederaan otak serius, kelewatan bahasa & penderaan

Kelewatan Perkembangan Bahasa
Kanak-kanak bermasalah bahasa Kanak-kanak normal
Umur Pencapaian (Bulan) 27 40 Perkataan pertama Cantoh Mama Umur Pencapaian Cantoh (Bulan) 13 18 Perkataan pertama Mama

Gabung dua Ini baju perkataan pertama Perkatan pertama & fungsi Emak makan

Gabung dua Ini baju perkataan pertama Perkatan pertama & fungsi Emak makan

55

24

Bagaimana Dengan Pertuturan?
Pertuturan pula ialah perbentukan & membunyi bahas oral. Komunikasi yang tidak menggunakan bahasa pertuturan dikenali sebagai komunikasi augmentatif (bahasa isyarat)

Variasi Masalah komunikasi
Masalah Pertuturan

Berlaku apabila bunyi yang dikeluarkan oleh kanak- kanak tidak difahami oleh orang lain. Contohnya perkataan kecil menjadi ’deshik’

Kadang-kadang kanak-kanak yang menhadapi masalah peertuturan diakibatkan oleh

kecacatan sperti sumbing, masalah pendengaran, palsi serebrum & dispraksia.

Menggunakan bahasa yang lebih rendah dari umur mereka. Contohnya kanak-kanak yang berumur 8 tahun bercakapa menggunakan bahasa kanak-kanak 6 tahun

Sambungan

Menggunakan bahasa yang lebih rendah dari umur mereka. Contohnya kanak-kanak yang berumur 8 tahun bercakapa menggunakan bahasa kanak-kanak 6 tahun

Masalah artikulasi iaitu kanak-kanak mengeluarkan & menggunakan bunyi adalah lambat

Tiada bunyi apabila kanak-kanak cuba bercakap

Gagap

Masalah suara
   

Akibat gangguan biologikal & bukan biologikal Masalah suara dikenalpasti melalui: Nada suara kuat @ perlahan & tidak teratur Bunyi sengau

Masalah artikulasi

Kanak-kanak yang menghadapi masalah artikulasi cenderung untuk meninggalkan bunyi awalan, pertengahan, akhiran atau keseluruhan semasa bercakap atau membaca

  

Contoh rumah menjadi ’ umah’ dan belum menjadi lum. Botol menjadi boton Maslah artikulasi teruk boleh disebabakan oleh tiga faktot ini: Dysanthia – tidak boleh mengawal otot- otot disebabkan kerosakan neurologikal bagi pengidap palsi serebrum

 

Sumbing bibir Kepekakan yang menarik

Masalah pertuturan akibat kerosakan saraf

Berlaku kerana saraf yang mengawal otototot pertuturan seperi larinks, tekak, lidah, bibir & rahang tidak berfungsi dengan baik Kadang kala disebabkan oleh kerosakan otak & fungsi kognitif

Peralihan

Individu yang mewnghadapi masala bahasa & komunikasi perlu melaluia prose peralihan

Semasa proses peralihan, bantuan dari guru untuk mengajar murid-murid amat penting.

Mengajar mereka bahasa yang mudah dan berfungsi. Contoh: hai, apa khabar

Menamakan objek & perkataan yang menunjukkan permintaan. Contohnya: boleh ambilkan saya air

Murid-murid diberi latihan yang berterusan supaya dapat berkomunikasi dengan berkesan dalam masyarakat