Tarikh : 29 Mac 2006 Masa : 7.50 pagi hingga 8.

30 pagi Bilangan Pelajar : 39 orang Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5 Tajuk Pengajaran : Unit 8.5 : Keselamatan Jalan Raya Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar menggunakan jalan raya setiap hari untuk ke sekolah dan selalu diingatkan oleh ibu bapa mereka supaya berhati-hati semasa menggunakan jalan raya. Pelajar juga pernah terdedah kepada iklan-iklan tentang keselamatan jalan raya di kaca televisyen dan di dalam akhbar/majalah. Objektif Pengajaran : Objektif yang perlu dikuasai oleh murid-murid ialah : Dominan Pembelajaran Dominan kognitif 1. 2. 3. Objektif Pengajaran murid-murid dapat mengenal pasti tanda-tanda di murid-murid dapat mengetahui apakah peraturanmurid-murid dapat mengetahui apakah kesalahan-

jalan raya dan mengetahui maksud setiap tanda tersebut. peraturan yang patut dipatuhi semasa di jalan raya. kesalahan yang tidak patut dilakukan semasa di jalan raya.

Dominan psikomotor

1. murid-murid boleh menggunakan peraturan keselamatan jalan raya yang dipelajari itu dalam situasi sebenar. 2. murid-murid dapat mengenal pasti tanda-tanda jalan raya yang dilihat di persekitarannya dan melakukan tindak balas

yang sesuai dengan tanda jalan raya itu Dominan afektif 1. murid-murid sedar akan tanggungjawab peraturan jalan raya.

mematuhi

2. Murid-murid akan mengubah sikap yang negatif dan tingkah

laku

yang

tidak

sepatutnya

dilakukan

semasa

menggunakan jalan raya. Isi Pelajaran : Tanda-tanda jalan raya : Tempat menunggu bas

Berhenti dan beri laluan

Kenderaan di larang masuk

Kawasan larangan berbasikal

Larangan pejalan kaki

Dilarang membelok ke kanan

Peraturan jalan raya yang mesti dipatuhi oleh setiap pengguna jalan raya untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Apabila menggunakan jalan raya juga, kita mestilah berhati-hati dan sentiasa berdisplin. Antara contoh peraturan jalan raya ialah : 1. Pandang kiri dan kanan sebelum melintas jalan. 2. Menggunakan tempat lintasan jalan raya yang dikawal oleh pegawai lalulintas. 3. Berjalan kaki di sebelah tepi kanan jalan raya yang bertentangan dengan arah kenderaan bergerak. 4. Menggunakan lorong pejalan kaki sekiranya anda berjalan. 5. Menunggu bas di tempat khas yang disediakan. 6. Menggunakan jejantas ketika menyeberangi jaan raya yang sibuk. Kita selalu membaca berita atau melihat kemalangan jalan raya berlaku setiap hari sama ada melalui akhbar atau televisyen.Ini adalah akibat kecuaian atau sikap yang tidak mematuhi peraturan jalan raya.Oleh itu, kita mestilah mematuhi segala peraturan jalan raya kerana sekiranya kita tidak mematuhi peraturan jalan raya, ia boleh mengakibatkan kemalangan. Contoh-contoh kesalahan yang perlu dielakkan ialah : 1. Memboncengkan orang lain di atas basikal anda. 2. Melintas jalan raya ketika lampu isyarat berwarna merah 3. Menunggang basikal secara bersaing-saing. 4. Bermain atau bergurau di tepi jalan raya. 5. Berbual-bual ketika hendak melintas jalan raya 6. Berjalan bersaing-saing ketika di jalan raya 7. Melintas di antara kereta yang diletak. Nilai-nilai murni : 1. Menanam sikap berhati-hati ketika di jalan raya 2. Berdisplin ketika menggunakan jalan raya 3. Bertanggungjawab untuk menjag keselamatan diri dan orang ramai

4.

Rasa sayang kepada diri dengan menjaga keselamatan diri ketika di jalan raya.

5. Menanam perasaan hormat-menghormati pengguna jalan raya yang lain Alat Bantu Mengajar : 1. Cakera padat tentang peraturan jalan raya 2. LCD 3. Laptop 4. Layar putih Bahan rujukan : 1. Idris Mohamad, Shamsudin Mohd Shariff dan Jamaluddin Ahmad. (2003) Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Langkah Keselamatan : 1. Memastikan semua aktiviti dilakukan diawasi 2. Memastikan alat bantu mengajar seperti LCD, laptop dan cakera padat dikendalikan dengan baik dan berfungsi 3. Memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam suasana yang kondusif dan menyeronokkan. 4. Memastikan interaksi murid terkawal. Induksi Set ( 5 minit) : Menayangkan video tentang kemalangan jalan raya serta menanyakan kepada murid-murid bagaimana mereka datang ke sekolah. Setelah itu, guru mengaitkan jenis-jenis kenderaan dengan keselamatan jalan raya yang perlu dipatuhi. Walaupun menaiki jenis kenderaan yang berbeza, murid-murid masih lagi mengikuti peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Langkah Penyampaian:

Langkah 1 (10 minit)

Isi Pelajaran Menerangkan tentang maksud setiap tanda jalan raya.Contohnya : 1. Tempat menunggu bas

Kaedah Penyampaian a. Guru menayangkan tanda-tanda jalan raya menggunakan slaid power point. b. Guru menjelaskan maksud setiap tanda jalan raya kepada murid-murid. c. Guru sekali lagi

2. Berhenti dan beri laluan

menunjukkan gambar tanda jalan raya kepada murid dan meminta murid-murid menjelaskan maksud tanda jalan raya dengan tepat. d. Guru memberitahu tentang peraturan jalan raya yang mesti dipatuhi oleh murid-murid

Peraturan-peraturan jalan raya yang perlu dipatuhi oleh setiap pengguna jalan raya. Contohnya : 2 (17 minit) 1. pandang kanan dan kiri sebelum melintas jalan raya 2. Menggunakan tempat lintasan jalan raya yang dikawal oleh pegawai lalulintas dll.

semasa di jalan raya e. Guru juga menunjukkan gambar yang berkenaan dengan peraturan jalan raya dengan menggunakan Slaid Power Point. f. Guru menyuruh muridmurid supaya menyenaraikan peraturan jalan raya

yang mereka ketahui melalui perbincangan di dalam kumpulan yang terdiri daripada 4 orang murid bagi setiap Menerangkan tentang kesalahankesalahan jalan raya yang perlu dielakkan. Contohnya : 3 (10 minit) 1. Melintas jalan raya ketika lampu isyarat berwarna merah 2. Menunggang basikal secara bersaing-saing. Memberikan semua tugasan berkenaan dengan keselamatan jalan raya iaitu: 1. menyuai padan tanda jalan 4 (3 minit) raya dengan maksudnya. 2. menganalisis kelakuan pengguna jalan raya semaada betul atau salah. 3. membina satu slogan berkenanan keselamatan jalan raya dengan mengguntingkan huruf-huruf yang diperolehi dari akhbar/majalah dan menampalnya di dalam folio. kumpulan. a. Guru menerangkan kesalahan jalan raya yang perlu dielakkan. b. Guru bertanya kepada murid-murid apakah lagi kesalahan-kesalahan jalan raya yang biasanya dilakukan oleh pengguna jalan raya. a. Mengedarkan kertas aktiviti kepada semua murid. b. Memberi bagaimana menyelesaikan tugasan yang diberikan. c. Memberitahu tarikh iaitu tarikh diberikan. 2 akhir hari menghantar bilakah perlu tugasan selepas tugasan penjelasan

Kesimpulan : Guru menjelas semula apa yang telah dipelajari pada hari tersebut. Murid-murid juga diminta supaya menerangkan semula apa yang mereka fahami dan dapati daripada proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Penilaian : Murid-murid dapat mengetahui dan memahami apakah peraturan semasa menggunakan jalan raya. Murid-murid juga dapat mengenal pasti apakah kesalahan-kesalahan yang sepatutnya dielakkan ketika di jalan raya yang boleh mengakibatkan kemalangan atau perkara yang tidak diingani berlaku. Muridmurid juga dapat mengetahui apakah kesan buruk sekiranya tidak mematuhi peraturan jalan raya. Tugasan : 1. Menyuruh murid-murid menyuai padankan gambar tanda jalan raya dengan maksudnya dalam bentuk kertas aktiviti. 2. Menyuruh murid-murid menandakan ( √ ) bagi tempat/ cara yang betul dan ( X ) bagi tempat/cara melintas yang salah dengan memberikan kertas aktiviti yang mengandungi gambar kelakuan yang salah dan betul ketika melintas jalan raya. 3. Menyuruh murid-murid menguntingkan huruf-huruf daripada majalah/akhbar dan susunkan huruf-huruf itu berdasarkan slogan tentang keselamatan jalan raya yang dibina oleh murid-murid itu sendiri. Slogan itu ditampalkan di dalam folio.

Ulasan diri : Isi pelajaran dapat disampaikan dengan baik dan jelas. Walaupun terdapat sesetengah murid-murid yang berkelakuan mengganggu murid-murid lain, tetapi proses pengajaran dan pembelajaran masih dapat dikawal dengan baik. Saya

telah memberikan peneguhan negatif untuk menghentikan kelakuan murid-murid yang tidak diingani itu.