P. 1
HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu

HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu

4.33

|Views: 28,578|Likes:
Published by Muhammad Norrudin
Perbandingan Tatabahasa atau Nahu Bahasa Melayu
Perbandingan Tatabahasa atau Nahu Bahasa Melayu

More info:

Published by: Muhammad Norrudin on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2015

pdf

text

original

TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). Oleh itu, aliran TS

menekankan bahawa tatabahasa:

“…is concerned with the observable forms, structural functions and inter-relations of the
components of sentences of stretches of utterance”
(Robins, 1971).

Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk
maujud, fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen

ayat dalam rantaian pertuturan.

5.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural

Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang

membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu

struktur unit-unit yang berhubungan. Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk

mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi

sebagai satu keseluruhan sistem. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan,

muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch, Harris, Wells dan Hocket yang membawa

pengertian metodologi mereka. Aliran ini digelar Struktural, Taxonomist dan

Bloomfieldian.

TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden, hal demikian kerana ahli-ahli

bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif. Antara tokoh yang menjadi

pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure. Ferdinand menjadi tersohor

kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang

pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa

mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek

sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand

berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva,

Draha dan Glosematik.

Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga

banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal

ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas

terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris

didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan

untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan

baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah

mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden

(Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre)

L. Bloomfield

tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb)

Z. S. Harris

E. Sapir

O. Jesperson

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

L. Tesniere

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London

tatabahasa sistemik

( C. F. Bazell, R. H. Robins)

( M. A. K. Halliday)

Peringkat Awal Mazhab Prague

Peringkat Kemudian Mazhab

( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek)

Prague ( F. Daries, J. Firbas)

Mazhab Geneva
(C. Bally A. Sechehaye, H. Frei)

Mazhab Copenhagen
( I. Hjelmslev-glossematics)

Mazhab Moskow

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1 Tokoh Tatabahasa Struktural

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->