PEMUTUS LITAR

Merupakan sejenis alat yang berkemampuan menyambung dan memutuskan bekalan secara automatik apabila berlaku kerosakan elektrik. Asas fungsi atau cara kendalian alat ini bekerja adalah bergantung kepada beberapa cara iaitu : a. Magnetto-hidraulik b. Terma ( haba ) c. Elektromagnet

Oleh sebab fius mempunyai sifat tempoh lewat untuk berkendali, perlindungan yang diberikan terhadap arus lebih tindak begitu cekap, lagipun fius itu perlu ditukar ganti apabila telah lebur. Bagi mengatasi masalah ini, pemutus litar telah direka. Pemutus litar dapat berkendali secara automatik apabila berlaku arus lebih dan boleh dilaraskan pada nilai-nilai perlindungan daripada arus lebih yang dikehendaki dengan mudah. Pemutus litar tidak perlu ditukar ganti apabila berlaku arus lebih. Setelah dibaiki kerosakan yang menyebabkan arus lebih, pemutus litar itu dihidupkan semula seperti menghidupkan suis biasa walaupun berlaku beberapa kali arus lebih, pemutus litar itu tetap akan berkendali dan boleh terus digunakan.

JENIS-JENIS PEMUTUS LITAR 1. Pemutus Litar Udara ( Air Circuit Breaker - ACB) 2. Pemutus Litar Teracu ( Moulded Case Circuit Breaker - MCCB ) 3. Pemutus Litar Kenit ( Miniature Circuit Breaker MCB ) 4. Pemutus Litar Bocor Ke Bumi ( Residual Current Circuit Breaker - RCCB )

Air Circuit Breaker –ACB ( Pemutus Litar Udara )  Air circuit breaker asasnya adalah hanya sebuah pengasing sahaja dan tidak boleh beroperasi secara otomatik.  Untuk membolehkan ianya bertindak secara otomatik ACB hendaklah dilengkapkan dengan shunt trip coil, geganti dan alatubah arus. Ia boleh memberikan perlindungan arus lebih, beban lebih, bocor ke bumi dan rosak ke bumi iaitu bergantung kepada geganti yang disambungkan kepada shunt trip coil nya.  ACB lebih kukuh kerana diperbuat keseluruhannya dari logam. Kadaran arusnya adalah dari 600A hingga 8000A

Gambarajah ACB

Moulded Case Circuit Breaker - MCCB ( Pemutus Litar Teracu )  MCCB menggunakan prinsip yang sama dengan MCB tetapi terdapat juga MCCB yang menggunakan prinsip magnet dan haba secara gabungan. Ia lazimnya berkadar melebihi 60A dan untuk kegunaan tiga fasa. Ia mengambil alih peranan fuse switch.

Gambarajah MCCB

Dengan perubahan teknologi terkini maka terciptalah MCCB dimana ianya boleh menggantikan tugas ACB untuk kadaran arus sehingga 600A. Kemungkinan juga ianya boleh membawa arus yang lebih tinggi dimasa akan datang. Sama seperti pemutus litar udara, MCCB yang asas adalah satu alat untuk memutuskan dan menyambungkan bekalan tetapi tidak sebagai pengasing, ini kerana ianya dilengkapkan dengan perlindungan arus lebih dan beban lebih yang telah terbina didalamnya. Untuk perlindungan bocor ke bumi MCCB memerlukan alatubah arus, geganti dan gelung shunt trip sama seperti ACB. Ia tidak terbina di dalam MCCB.

Dari segi penggunaan MCCB adalah sebagai pengganti kepada fius. Apabila berlaku arus lebih atau beban lebih daripada kadaran arus sesuatu fius ia akan terbakar dan terpaksa diganti dengan yang baru. Apabila MCCB digunakan dalam kes ini ia hanya akan terpelantik. Apabila kerosakan telah dibaiki MCCB hanya perlu dihidupkan ( ON ) kan sahaja, tiada apa-apa yang perlu digantikan. Dengan itu kos senggaraan dapat dijimatkan dan masa gangguan bekalan dapat dikurangkan. Kebanyakan MCCB menggunakan prinsip medan magnet pada sebuah gelung. Gelung ini bersiri serta sebahagian dari litar utama. Medan magnet akan bertambah kuat dengan bertambahnya arus yang mengalir dalam MCCB. Apabila tahap tertentu seperti yang ianya telah direkabentuk tercapai maka ia akan terpelantik.

Ada juga MCCB menggunakan kaedah bimetal strip yang akan membengkok apabila panas yang disebabkan arus lebih dan seterusnya memutuskan bekalan. Ada juga MCCB yang menggunakan gabungan kedua-dua prinsip ini. Selalunya prinsip medan magnet digunakan untuk perlindungan arus lebih dimana MCCB akan terpelantik serta merta apabila nilai arus telah melebihi had tertentu. Manakala prinsip bimetal strip adalah untuk perlindungan beban lebih dimana tindakannya agak perlahan dan terkandung unsur lewat masa. Namun begitu ada juga MCCB terbaru yang menggunakan prinsip tekanan arcing gas. Tekanan yang berlebihan akan menyebabkan mekanisma tertentu bergerak untuk menyebabkan MCCB terpelantik. Ini sesuai untuk perlindungan arus lebih.

Berbeza dengan ACB bahagian badan dan bingkai MCCB diperbuat daripada bahan bukan logam ( polyester resin ) manakala ACB diperbuat dari logam. Operating handlenya juga diperbuat dari bahan yang sama. Oleh itu ia tidak mempunyai fault level yang tinggi seperti ACB. MCCB hanya sesuai untuk dipasang tetap dan tidak boleh dikeluarkan dengan mudah seperti ACB. Kebaikan lain MCCB berbanding dengan fius ialah apabila berlaku masalah pada mana-mana fasa, ketiga-tiga fasa akan terputus bekalan. Tetapi fius akan memutuskan bekalan kepada fasa yang bermasalah sahaja. Oleh itu masalah single phasing boleh berlaku.

Gambarajah MCCB Terpasang

Miniature Circuit Breaker - MCB ( Pemutus Litar Kenit )  MCB berfungsi sama dengan fius tetapi digunakan setakat 60A sahaja. Selalunya untuk kegunaan satu fasa walaupun ada juga untuk tiga fasa.

Fius menggunakan prinsip haba manakala MCB menggunakan prinsip medan magnet. Terdapat gelong bersiri dengan litar utama yang akan menarik bahagian pelantik untuk memutuskan litar apabila arus melebihi tahap tertentu yang telah dihadkan untuk sesebuah MCB.

Gambarajah MCB

Residual Current Circuit Breaker - RCCB ( Pemutus Litar Bocor Kebumi )  Untuk pemasangan yang tidak melebihi 100A, perlindungan bocor kebumi selalunya menggunakan RCCB atau dahulunya dikenali sebagai ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker). RCCB tidak memberikan perlindungan arus lebih atau beban lebih.  RCCB mempunyai beberapa kepekaan tertentu seperti berikut: a. 10mA untuk soket alir keluar bagi bekalan kepada alat permainan kanak-kanak b. 30mA untuk soket alir keluar 13A (berasingan atau berkumpulan) c. 100mA untuk pemasangan satu fasa 40A atau 60A ( lampu dan soket ) d. 300mA untuk pemasangan tiga fasa tidak melebihi 100A

RCCB untuk satu fasa menggunakan prinsip medan magnet seimbang diantara medan magnet pengalir hidup dengan medan magnet pengalir neutral. Jika tiada kebocoran medan-medan tersebut akan sama kuat dan berlawanan arah kerana arus yang mengalir didalam pengalir fasa dan neutral adalah sama tetapi berlainan arah. Oleh itu ia seimbang. Apabila berlaku kebocoran arus kebumi sebahagian arus akan mengalir kebumi dan menyebabkan arus di pengalir hidup dan pengalir neutral tidak sama, oleh itu medan magnetnya juga tidak seimbang. Terdapat satu gelong kecil yang dipanggil search coil didalam RCCB tersebut yang akan mengesan ketidakseimbangan medan magnet tadi. Ia akan teraruh dan menyebabkan RCCB terpelantik.