HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.

my

Soalan (a) PENDAHULUAN. 1. Gambar Taman Biologi

Gambar contoh taman biologi.

Pembelajaran Taman Biologi ; proses pembelajaran yang menjelaskan konsep kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Taman Sekolah, adalah taman artifisial yang ditanam aneka tanaman hias dan pelindung untuk mengindahkan dan menghijaukan lahan di pekarangan sekolah. Pemahaman yang relevan tentang biologi dengan alam sekitar, adalah hubungan antara alam ilmu biologi dengan alam sekitar tempat tinggal atau kehidupan nyata sehari-hari, menekankan pentingnya peranan manusia dalam mengekalkan kesimbangan alam sekitar. Kajian ; sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira aspek-aspek berkaitan biologi , untuk diselidiki dan dicarikan cara penyelesaiannya. Kajian Taman biologi

1

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

adalah tempat yang sesuai dalam dalam pengumpulan data-data berkaitan pelbagai hiduapan flora dan fauna. Pesatnya perkembangan sains dan teknologi telah banyak memerikan perubahan terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Suatu perubahan yang memberikan berbagai kemudahan bagi manusia, sehingga semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Perubahan kehidupan yang mempengaruhi manusia sama ada perilaku insan mahupun keupayaan manusia berfikir. Perubahan yang kemudian semakin menjauhkan manusia dari alam sekitar, alam semakin tersisihi dari kehidupan manusia. Sehingga berbagai-bagai bentuk perubahan alam kebelakangan ini menimpa kehidupan manusia. Suatu peringatan yang meminta manusia untuk merefleksi diri mengenai hubungan dirinya dengan alam. Maka, dalam keadaan demikian itu, ilmu biologi mempunyai peranan untuk menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam sekitar dan kehidupannya. Pembelajaran biologi melibatkan proses belajar yang berkaitan dengan makhluk hidup dengan kumpulanya. Suatu proses pembelajaran yang selalu berhubungan dengan aktiviti kehidupan nyata.De Porter (2000:5) menjelaskan bahwa interaksi dari berbagai macam keadaan di sekitar mencakupi unsur-unsur belajar efektif yang mempengaruhi kejayaan pelajar. Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia, berakhlak mulia, sihat, berilmu, mempunyai pemikiran kreatif, berdikari dan menjadi warga negara yang demikrasi dan bertanggungjawab.Untuk mencapai ke arah tujuan pendidikan nasional tersebut, secara mikro setiap proses pembelajaran tidak hanya mengembangkan kemampuan aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan kecakapan aspek efektif dan psikomotor. Selanjutnya akan mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, jasmani dan spiritual secara seimbang dan berkesan sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Proses pembelajaran biologi sebagai kegiatan mikro dalam kerangka mencapai tujuan nasional, harus bertumpu kepada keupayaan-keupayaan untuk menyemarakkan rasa cinta terhadap tanah air, dan iklim belajar serta diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri , sikap dan perilaku inovatif dan kreatif. Pada umumnya pendidikan akan mampu mewujudkan sumber daya manusia

2

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

yang berkualiti dan bertanggungjawab terhadap setiap perilaku ke atas diri dan alam sekitarnya.
2.

Pelan Taman Biologi Sains Sekolah 20 m
PINTU GERBANG

TTB2 B2 A1

A2 TB1 R1 M2 TTB3 3 F1 10 m

R2 TB3 P

F2 B1 TB2 2 TTB1 M1

Rajah 2: Pelan Pandangan Atas Taman Biologi Sekolah. PETUNJUK: TTB 1 = PAKU PAKIS TTB 2 = PANDAN WANGI TTB 3 = UBI KAYU F1 R1 A1 B1 = IKAN GUPI = KURA-KURA = KATAK PURU = BURUNG MERPATI TB 1 = TERATAI TB 2 = TERUNG PIPIT TB 3 = LOBAK MERAH F 2 = IKAN KALOI R 2 = SESUMPAH A 2 = KATAK KODOK B2 = BURUNG PIPIT

M 1 = ARNAB = AIR PANCUTAN =P GUA BUATAN
3

M 2 = TUPAI = PAGAR= PONDOK KAYU

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

= LALUAN JALAN KAKI
3.

Jadual kumpulan dan Spesies haiwan dan tumbuhan di dalam taman biologi sekolah. Kingdom Kelas Nama biasa Paku Pakis 1 Tumbuhan Tidak berbunga Ubi sarek Teratai 2 Tumbuhan Berbunga Terung pipit Lobak merah 3 Haiwan Ikan Ikan Gupi Ikan Kaloi Pandan wangi
Pandanus-amaryllifolius

Bil

Nama saintifik
Microlepia strigosa

Manihot Esculenta Cranata Nelumbo nucifera Solanum tarvum Carota Daucush Poecilia reticulata Osphhronemus goramy/Giant gourami

Kura-kura 4 Haiwan Reptilia Sesumpah Katak puru 5 Haiwan Amfibia Kodok Merpati 6 Haiwan Burung Pipit Arnab 7 Haiwan Mamalia Tupai

Herbivore Testudinidae Chamaele Ontidale Rana Coreana Rana aurora Columbidae colombiformes Plocidae Passer Ochonotona curzoniae Tamiasciurus hudsonicus

4

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my 4.

(a) Gambar –gambar tumbuh-tumbuhan dan haiwan dalam taman biologi sekolah.

PAKU PAKIS Hidup pada kawasan lembap dan teduh Mempunyai batang, daun berklorofil dan akar serabut Mengasilkan spora untuk pembiakan. Contoh : paku resam, paku langsuir dan paku gajah.

PANDAN WANGI. Tidak mempunyai batang, akar dan daun yang sebenarnya. Membiak melalui anak pokok. Menghasilkan spora untuk pembiakan Membiak melalui akar bawah tanah

UBI SAREK Hidup pada kawasan lembap dan teduh Mempunyai batang, daun berklorofil dan akar serabut Membiak melalui keratan batang..

Daun berbentuk tapak tangan

5

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

TERATAI Hidup pada kawasan berair Mempunyai batang, daun berklorofil dan akar serabut Mengasilkan bunga dan biji benih. Biji benih disebarkan melalui air.

TERUNG PIPIT Hidup di kawasan yang kurang berair. Mempunyai batang, daun berklorofil dan akar tunjang. Mengasilkan bunga untuk pembiakan. Disebarkan oleh haiwan.

LOBAK MERAH Hidup di darat . Tidak mempunyai akar dan batang yang keras. Daun berwarna hijau berklorofil. Membiak melalui akar bawah tanah..

6

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

(b) Gambar-gambar haiwan. IKAN GUPI Berdarah sejuk (poikiloterma) Bernafas dengan insang Badan diliputi sisik berlendir Melakukan persenyawaan luar Biasanya bertelur

IKAN KALOI Hidup di dalam air Berdarah sejuk (poikiloterma) Bernafas dengan insang Melakukan persenyawaan luar Biasanya bertelur

7

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

KURA-KURA Hidup di air dan ada di darat Bernafas dengan menggunakan peparu Berdarah sejuk (poikiloterma) Bercengkerang keras dan telur dengan cangkerang

SESUMPAH Berkebolehan untuk menukar warna. Bernafas dengan menggunakan peparu Berdarah sejuk (poikiloterma) Melakukan persenyawaan dalam Kebanyakannya bertelur

KATAK KODOK Boleh hidup di air dan darat Kulit lembap dan terdedah Bernafas guna insang semasa kecil dan peparu semasa dewasa Melakukan persenyawaan luar.

8

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

KATAK PURU Kulit lembap dan terdedah Bernafas guna insang semasa kecil dan peparu semasa dewasa Berdarah sejuk (poikiloterma) Bertelur tanpa cangkerang

BURUNG MERPATI Hidup di atas darat Badan diliputi oleh bulu pelepah Mempunyai sepasang kepak Bernafas dengan peparu Melakukan persenyawaan dalam Berdarah panas (homoioterma)

BURUNG PIPIT Badan diliputi oleh bulu pelepah Mempunyai sepasang kepak dan berparuh. Bernafas dengan peparu/ bertelur Berdarah panas (homoioterma)

9

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

ARNAB Hidup di atas darat Badan diliputi bulu atau rambut Bernafas dengan menggunakan peparu Mempunyai cuping telinga Berdarah panas (homoioterma) Melakukan persenyawaan dalam Menyusu dan menjaga anak yang masih kecil

TUPAI Kebanyakan hidup di atas darat Badan diliputi bulu atau rambut Bernafas dengan menggunakan peparu Mempunyai cuping telinga Berdarah panas (homoioterma) Melakukan persenyawaan dalam Menyusu dan menjaga anak yang masih kecil Mempunyai diafragma yang mengasingkan bahagian dada dan abdomen

10

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

Soalan (b) 1. PENGENALAN: Memandangkan era sains dan teknologi, mata pelajaran sains bukan sahaja melibatkan pembelajaran di dalam bilik darjah atau makmal sains, pihak KPM memberi peluang kepada setiap sekolah membina satu taman berkonsepkan sains dan alam sekitar bagi memupuk pelajar meminati sains yang berkaitan dengan alam sekitar. Justeru itu untuk memupuk semangat diadakan pemuliharaan hidupan yang melibatkan Taman Mini sains ini. Untuk tidak ketinggalan maka SK Maraba ingin menyertai Projek dan Program ini demi kepentingan para pelajarnya. RASIONAL PEMBINAAN TAMAN BIOLOGI. Menurut Mc Clelland,( 2007), Berdasarkan kajian didapati bahwa, minat dan penguasaan pelajar terhadap pembelajaran sains meningkat dengan adanya pengalaman dan murid dapat merasai mengalami sendiri prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menjadi tunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti taman biologi sains,makmal sains, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasiliti yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan semua.
11

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

3.1 Memupuk pelajar supaya meminati mata pelajaran sains yang banyak berkaitan dengan alam sekitar. Dalam Tema Menyiasat Alam Kehidupan dalam Tahun 4. Hadiat (1998/1999:5), menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi pembelajaran berbantukan taman biologi di sekolah agar pelajar-pelajar memahami konsep-konsep keperluan asas haiwan dan tumbu-tumbuhan dan kaitannya dengan peranan manusia. Berserta mampu menggunakan metode ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga menyedari akan kebesaran dan kekuasaan penciptanya 3.2 Guru serta pelajar boleh mengadakan beberapa aktiviti luar yang berkaitan apabila terbinanya taman ini. Johar (1990), menjelaskan betapa perlunya hidupan di sekeliling pelajar merupakan pendekatan sosialisasi yang terbaik untuk mendidik terhadap objek dan persoalan biologi di sekeliling mereka. Pada persekitaran yang mana mereka mampu mendapat memahami dan hidup dengan persekitaran tersebut,serta berkomunikasi dengan ekosistemnya. Sisoalisasi yang sedemikian dengan merapatkan lagi alam dan budaya setempat kepada anak didik akan mengikut objektif yang dikehendaki di dalam Falasafah Pendidikan Negara iaitu melahirkan warga negara yang cinta tanah air, berkeperibadian dan berkesadaran nasional. Sekaligus dapat menumbuhkan pemahaman mengenai kepentingan antara ilmu biologi dengan alam sekitar, dan kehidupan sehari-hari. 3.3 Merangsang minda dan kreativiti pelajar dalam menjayakan taman ini. Berdasarkan pemerhatian, didapati pelajar sangat tertarik ketika menyiapkan tugasan yang diberi tugasan apabila mereka keluar mencari bahan dan menemukan fakta dengan melakukan pembelajaran biologi di luar kelas. Pelajar memiliki pengalaman belajar biologi secara kontekstual atau sesekali ke taman biologi. Pengalaman tersebut menimbulkan minat dan merangsang perasaan ingintahu pelajar jika dibandingkan dengan pembelajaran yang sarat dengan hafalan. Mereka merasa bosan dan pembelajarannya kurang menarik. Mereka kurang memahami konteks hubungan biologi dengan kehidupan alam sekitar dan keseharian. 3.4 Memupuk nilai-nilai murni kepada pelajar supaya cinta kepada tumbuhan/flora. Dengan adanya taman biologi ini juga pelajar dapat membuat perkaitan antara rantai makanan, dan menganalisis serta mengatasi gangguan atau perubahan keadaan berdasarkan rantai makanan yang telah dibuat.(Tema : Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 5) 3.5 Melahirkan pelajar yang peka kepada alam sekitar.

12

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

Justeru itu pelajar dapat mengaplikasi pengetahuan mereka tentang langkah pemeliharaan dan pemuliharaan flora dan fauna. Dengan penelitian ini dapat dikembangkan lagi secara eksploratif dengan menggabungkan beberapa pengetahuan pelajar dengan aneka isi pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. 3.6 Menanam semangat kerjasama kepada pelajar supaya sayangkan alam sekitar. Pelajar adalah pembentukan hubungan di antara pelajar untuk memilih anggota kumpulan yang terdiri daripada rakan yang saling bekerjasama dan dapat bantu membantu dalam menyelesaikan masalah atau membincangkankan permasalahan. Bruner (Siberman, 2000:8) mendeskripsikan belajar secara bersama merupakan keperluan manusia yang asas untuk merespon yang lain dalam mencapai suatu tujuan. Suatu adunan yang merupakan sumber motivasi yang setiap pengajar dapat menjalankan stimulasi untuk belajar.

BIBLIOGRAFI

1. De Potter et.al ( 2000) . Quantum Teaching.Edisi ketiga Kumpulan Budiman.Kuala

Lumpur
2. Tin Chew Peh,(1990). Pendidikan Biologi Mengantarkan Manusia Berpengetahuan,

Berilmu dan Berpenedidikan Menuju Pembangunan Manusia. Edisi Pertama.Fajar Bakti.Petaling Jaya.
3. Norlia A. Bakae et.al (2003). Pendidikan Sains dan Masyarakat Berbudaya Teknologi

Edisi Pertama: Quantum Books, Tanjong Malim.
4. Mohammad Sani Ibrahim (2004). Perancangan Dan Strategi Pengajaran Sains

Bestari.Edisi Kedua: Universiti Kebangsaan Malaysia.
5. Dr. Nagalingam a/l Karupiah (2009). Modul HBSC1203 Teaching Of Science: Living

Things Primary School.Open University Malaysia
13

HBSC1203 TEACHING OF SCIENCE: LIVING THINGS PRIMARY SCHOOL smayang_7@oum.edu.my

6. http:// re-searchengiens.com/0306hidayat.html
7. http://upm.edu.my/?aktvt=content&kat=D&kod=200712364651103 8. http://www.pbs.org/kratts/world/index.html 9. Hhtp://Wikipedia.scientificname_plants/animals.7502211.

14