PENDIDIKAN

CARA MEMBANTU MURID MEMBACA AYAT RINGKAS DENGAN LANCAR

Oleh:

Ramzi B. L. Yaakob

Membaca

merupakan satu topik yang sentiasa mendapat perhatian serius daripada semua peringkat masyarakat di negara ini. 
Kelemahan

membaca penghalang kepada usaha untuk menjadikan anakanak kita sebagai pelajar berpengetahuan dan cemerlang .

 "Pelajar  "Pelajar  "Pelajar  "Pelajar

tidak suka membaca." tidak berminat membaca." tidak mahu membaca." malas membaca."

Deria (sensori) Pengamatan (perceptual) Bahasa (linguistik) Mental (kognitif)

HURUF
 Huruf kecil hampir sama bentuk
 Huruf  Bunyi  Nama

berbalik seakan sama huruf yg seakan sama bentuknya bahasa ibunda nama huruf kecil besar apabila berubah

 Gangguan  Keliru

bentuk.

SUKUKATA

Tidak boleh mengadun/membatang sukukata terbuka/tertutup Keliru membunyikan sukukata yang melibatkan e taling dan e pepet Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja/membatang sukukata Tidak boleh membunyikan dengan betul sukukata VK diawakl perkataan

SUKUKATA

Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak sukukata Keliru membatang perkataan diftong/vokal berganding Tidak boleh membatang perkataan yang ada imbuhan

 Kenalpasti  Kenalpasti  Susun

kanak-kanak masalah kanak tersebut

strategi pemulihan

 Pelaksanaan  Penilaian

mengeja suku kata KV 1 suku kata ba sa ku ta ti ma da pe r o lo

Mengeja 2 suku kata KV + KV bola kaki mata satu beca buku lori roda raga koma

Mengeja 3 suku kata KV + KVK + KV 1. menyapu 2. menampi KVK + KV + KV 1. membeli 2. membaja

 

murid menamakan gambar. murid memadankan huruf supaya menjadi perkataan yang bermakna. murid membaca perkataan yang telah disusun

 Murid

diminta meneliti semula gambar

yang diberi kemudian mengeja perkataan berpandukan gambar.
 Latih-tubi

mengeja perkataan berpandukan perkataan-perkataan baru.

gambar.
 Mengenalkan

 Mengenalkan

kepada murid beberapa ayat

mudah daripada perkataan yang telah di pelajari.
 Bimbing

murid membaca ayat mudah. murid membaca ayat mudah.

 Latih-tubi  Ujian

membaca ayat mudah.

menyusun huruf supaya menjadi perkataan
kaki

ka ro tu ra ri

sa ki ga lo da

roda satu lori raga

mengeja 2 suku kata KV + KV

buku

bola

mata

Kereta. Ini kereta. Ini kereta bapa. Kereta ini berwarna merah dan cantik.

Pensel. Ini pensel Abu. Pensel ini baru. Abu beli pensel ini di kedai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful