PENDIDIKAN

CARA MEMBANTU MURID MEMBACA AYAT RINGKAS DENGAN LANCAR

Oleh:

Ramzi B. L. Yaakob

Membaca

merupakan satu topik yang sentiasa mendapat perhatian serius daripada semua peringkat masyarakat di negara ini. 
Kelemahan

membaca penghalang kepada usaha untuk menjadikan anakanak kita sebagai pelajar berpengetahuan dan cemerlang .

 "Pelajar  "Pelajar  "Pelajar  "Pelajar

tidak suka membaca." tidak berminat membaca." tidak mahu membaca." malas membaca."

Deria (sensori) Pengamatan (perceptual) Bahasa (linguistik) Mental (kognitif)

HURUF
 Huruf kecil hampir sama bentuk
 Huruf  Bunyi  Nama

berbalik seakan sama huruf yg seakan sama bentuknya bahasa ibunda nama huruf kecil besar apabila berubah

 Gangguan  Keliru

bentuk.

SUKUKATA

Tidak boleh mengadun/membatang sukukata terbuka/tertutup Keliru membunyikan sukukata yang melibatkan e taling dan e pepet Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja/membatang sukukata Tidak boleh membunyikan dengan betul sukukata VK diawakl perkataan

SUKUKATA

Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak sukukata Keliru membatang perkataan diftong/vokal berganding Tidak boleh membatang perkataan yang ada imbuhan

 Kenalpasti  Kenalpasti  Susun

kanak-kanak masalah kanak tersebut

strategi pemulihan

 Pelaksanaan  Penilaian

mengeja suku kata KV 1 suku kata ba sa ku ta ti ma da pe r o lo

Mengeja 2 suku kata KV + KV bola kaki mata satu beca buku lori roda raga koma

Mengeja 3 suku kata KV + KVK + KV 1. menyapu 2. menampi KVK + KV + KV 1. membeli 2. membaja

 

murid menamakan gambar. murid memadankan huruf supaya menjadi perkataan yang bermakna. murid membaca perkataan yang telah disusun

 Murid

diminta meneliti semula gambar

yang diberi kemudian mengeja perkataan berpandukan gambar.
 Latih-tubi

mengeja perkataan berpandukan perkataan-perkataan baru.

gambar.
 Mengenalkan

 Mengenalkan

kepada murid beberapa ayat

mudah daripada perkataan yang telah di pelajari.
 Bimbing

murid membaca ayat mudah. murid membaca ayat mudah.

 Latih-tubi  Ujian

membaca ayat mudah.

menyusun huruf supaya menjadi perkataan
kaki

ka ro tu ra ri

sa ki ga lo da

roda satu lori raga

mengeja 2 suku kata KV + KV

buku

bola

mata

Kereta. Ini kereta. Ini kereta bapa. Kereta ini berwarna merah dan cantik.

Pensel. Ini pensel Abu. Pensel ini baru. Abu beli pensel ini di kedai.