P. 1
Ikatan Dan Simpulan

Ikatan Dan Simpulan

|Views: 11,109|Likes:
Published by Hishamuddin Ishak

More info:

Published by: Hishamuddin Ishak on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2015

pdf

text

original

IKATAN DAN SIMPULAN(aSAS

)
IKATAN DAN SIMPULAN(aSAS)
        
Ikatan dan simpulan sememangnya penting untuk kita  Ikatan dan simpulan sememangnya penting untuk kita 
berekreasi atau berkemah mahu pun untuk hidup.....Ianya  berekreasi atau berkemah mahu pun untuk hidup.....Ianya 
macam ikatan Silaturahim laaa.....Haaa...heeeaa....heaa...  macam ikatan Silaturahim laaa.....Haaa...heeeaa....heaa... 
Bukan ape senang kalau pandai ikat nee...Ikatan tue boleh  Bukan ape senang kalau pandai ikat nee...Ikatan tue boleh 
mengukuhkan lagi sambungan antara tali atau simpulan  mengukuhkan lagi sambungan antara tali atau simpulan 
penyambung.Pulak tue tidak laa.. serabut mata  penyambung.Pulak tue tidak laa.. serabut mata 
memandang atau kusut kepala nak buka balik....Walaupun  memandang atau kusut kepala nak buka balik....Walaupun 
kita memandang remeh dengan ikatan dan simpulan tetapi  kita memandang remeh dengan ikatan dan simpulan tetapi 
sebagai ahli rekreasi kita perlu ambil tahu.Paling tidak pun  sebagai ahli rekreasi kita perlu ambil tahu.Paling tidak pun 
ikatan-ikatan asas.. Jangan terlampau berfikiran sempit  ikatan-ikatan asas.. Jangan terlampau berfikiran sempit 
sampai merasakan pelajaran ikatan dan simpulan hanya  sampai merasakan pelajaran ikatan dan simpulan hanya 
untuk budak sekolahbudak pengakappandu puteri atau  untuk budak sekolahbudak pengakappandu puteri atau 
budak jengkelan sahaja.....   budak jengkelan sahaja.....  
!s"#$%$& b"'#$J$' ($)a*+ !s"#$%$& b"'#$J$' ($)a*+
LILIT ( Taut-Line )
LILIT ( Taut-Line ) 
Kegunaannya : - Kegunaannya : - 
Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Dan Untuk Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Dan Untuk
Mematikan Ikatan Ke Pacang Khemah Mematikan Ikatan Ke Pacang Khemah
Kerana Kepanangan Tali B!leh Di U"ah- Kerana Kepanangan Tali B!leh Di U"ah-
U"ah U"ah 
SIMPUL P#MATI BIASA
SIMPUL P#MATI BIASA
($%MM%N &'IPPIN()
($%MM%N &'IPPIN() 
Kegunaannya : - Kegunaannya : - 
Untuk Mematikan 'uung Tali Supa)a Tidak Untuk Mematikan 'uung Tali Supa)a Tidak
Terurai Terurai 
TINDI' KASI'
TINDI' KASI' 
Kegunaannya : - Kegunaannya : - 
Simpulan ini digunakan untuk mengikat leher Simpulan ini digunakan untuk mengikat leher
"inatang *upa)a tidak tererut+ dan mem"uat "inatang *upa)a tidak tererut+ dan mem"uat
lu"ang tali )ang tidak tererut untuk mengangkat lu"ang tali )ang tidak tererut untuk mengangkat
mang*a atau "inatang ke ata* *eperti kucing mang*a atau "inatang ke ata* *eperti kucing
teratuh ke dalam telaga teratuh ke dalam telaga 
BUN(A K#TI
BUN(A K#TI
 
Kegunaannya : - Kegunaannya : - 
Simpulan ini digunakan "agi Simpulan ini digunakan "agi
men)am"ung huung tal )ang tidak men)am"ung huung tal )ang tidak
*ama "e*ar+ mi*aln)a tali perahu *ama "e*ar+ mi*aln)a tali perahu
dengan tali kapal dengan tali kapal
LILIT , SIMPUL - SIMPUL B#LIT
LILIT , SIMPUL - SIMPUL B#LIT 
Kegunaannya : -
Kegunaannya : -
 
Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Untuk
Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Untuk
Mematikan Ikatan Ke P!k!k Atau Ke Pacang
Mematikan Ikatan Ke P!k!k Atau Ke Pacang
Kerana $ara Begini Mudah DI Buka Dan Tidak
Kerana $ara Begini Mudah DI Buka Dan Tidak
Mudah Tanggal Ikatann)a
Mudah Tanggal Ikatann)a
 


BUN(A K#TI B#.(ANDA
BUN(A K#TI B#.(ANDA 
Kegunaannya : - Kegunaannya : - 
Simpulan "unga keti "erganda digunakan Simpulan "unga keti "erganda digunakan
untuk men)am"ung dua tali )ang tidak *ama untuk men)am"ung dua tali )ang tidak *ama
"e*ar dan dapat digunakan dengan *elamat/ "e*ar dan dapat digunakan dengan *elamat/ 


SIMPUL PULI'
SIMPUL PULI'
 


Kegunaannya : -
Kegunaannya : -
 
Simpulan ini digunakan "agi memendekkan
Simpulan ini digunakan "agi memendekkan
tali )ang panang tanpa mem!t!ngn)a/ Ia
tali )ang panang tanpa mem!t!ngn)a/ Ia
uga digunakan untuk menguatkan "ahagian
uga digunakan untuk menguatkan "ahagian
)ang tidak kukuh
)ang tidak kukuh
 


LILIT BALAK
LILIT BALAK
 
Kegunaannya : - Kegunaannya : - 
Untuk Mengikat Tapi Pada Balak Dan Untuk Mengikat Tapi Pada Balak Dan
Untuk Memindahkan Atau Mengheret Untuk Memindahkan Atau Mengheret
Ka)u Atau Batang Balak Ka)u Atau Batang Balak
SIMPULAN P#N(AIL
SIMPULAN P#N(AIL
(0i*herman1* Kn!t)
(0i*herman1* Kn!t)
 
   
  
Kegunaannya : -
Kegunaannya : -
 
Simpulan pengail digunakan untuk
Simpulan pengail digunakan untuk
men)am"ung tali pada mata kail atau
men)am"ung tali pada mata kail atau
men)am"ung tali )ang licin
men)am"ung tali )ang licin
 
SIMPUL MAN%K ($l!2e 'itch)
SIMPUL MAN%K ($l!2e 'itch)
 
Kegunaannya : -
Kegunaannya : -
 
Simpulan ini akan digunakan
Simpulan ini akan digunakan
*e"agai permulaan untuk
*e"agai permulaan untuk
mengikat pada ka)u atau
mengikat pada ka)u atau
*e"again)a/
*e"again)a/
 


BUKU SILA
BUKU SILA
 
Kegunaannya : -
Kegunaannya : -
 
Ikatan "uku *ila digunakan untuk
Ikatan "uku *ila digunakan untuk
mengikat kain pem"alut luka+
mengikat kain pem"alut luka+
men)am"ung tali )ang *ama "e*ar
men)am"ung tali )ang *ama "e*ar
*ai3n)a dan untuk mematikan
*ai3n)a dan untuk mematikan
ikatan "arang-"arang/ Kedua-dua
ikatan "arang-"arang/ Kedua-dua
punca atau huung tali ter*e"ut
punca atau huung tali ter*e"ut
*enang di"uka *emula
*enang di"uka *emula
.
.
                       S"(,#$H %"*"*-$H .$&,/ $#I H$JI $H%$.
                                               P,*&I$*J,H,'.
                                                        S0,1&S      
                          234
                    S0 234 ISH$%1.I* %$1#$ISH$(
                    
                  5S"($#I B"'P"*-$($P &"'1S B"'P"*-$($P6
(I&$ %"S&I %"%P1*7$I %$&#$%$& HI.1P JI($ (I&$   
    %$H1 B"'J$7$..
 '"*1*--'"*1*-($*88 ("P$.$ S"SI$P$ 7$*- 
$($* %"*.1.1(I   SP% S"P"'&I S$7$999  P$.$ 
&$H1* I*I8 J$*-$* #$H ($%1 #"($8  #$-I B'$P$ 
B1#$* J"' *$( ":$%8.
   
                                               '";"' *1%B"'<
                                        2=4-4>3?344

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->