KESELAMATAN AM

PUNCA KEMALANGAN
Kebanyakan kemalangan yang berlaku berpunca daripada kegagalan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di bengkel. Kemalangan bukan sahaja mengakibatkan kecederaan atau kematian, malah akan rnenyebabkan kerugian harta benda. Terdapat tiga punca utama kemalangan :

a)Kecuaian manusia b)Keadaan tempat kerja c)Keadaan mesin dan peralatan

A)

Kecuaian Manusia

Kecuaian merupakan faktor yang boleh menyebabkan kemalangan. Antara kecuaian yang boleh berlakunya kemalangan dan langkah pencegahan.

Punca Kemalangan
Tidak memberikan tumpuan terhadap kerja yang dilakukan. Tidak membuat perancangan yang betul sebelum melaksanakan sesuatu kerja. Tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang cara-cara mengendalikan peralatan atau mesin.

Langkah Pencegahan
Menumpukan perhatian terhadap kerja yang sedang dilakukan. Merancang terlebih dahulu kerja yang akan dilaksanakan. Mempelajari cara mengendalikan peralatan atau mesin.

Punca Kemalangan
Tidak mematuhi peraturan bengkel dan tanda amaran Keselamatan yang ditetapkan.

Langkah Pencegahan
Mematuhi peraturan keselamatan ketika berada di bengkel.

Tidak menggunakan peralatan mengikut kegunaan sebenar alatan tersebut.

Menggunakan peralatan mengikut kegunaan sebenar peralatan tersebut.

Tidak mematuhi prosedur penggunaan peralatan dan mesin

Mengendalikan peralatan dan mesin mengikut prosedur yang ditetapkan.

b) Keadaan tempat kerja
Suasana tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan

Punca Kemalangan
Keadaan lantai yang kotor. Keadaan Iantai licin kerana berlaku tumpahan bahan cecair seperti air atau minyak. Peralatan, bahan dan serpihan ogam dibiarkan berselerak di lantai.

Langkah Pencegahan
Lantai hendaklah dibersihkan sebaik sahaja selesai bekerja. Lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan kering. Susun peralatan yang tidak digunakan. Buang serpihan logam di tempat yang dikhaskan

Punca Kemalangan
Kawasan kerja yang terhad, tiada ruang untuk bergerak dengan selesa

Langkah Pencegahan
Kawasan kerja mestilah mempunyai susun atur yang baik dan laluan berjalan tidak dihalang Sistem pengalihudaraan dan pencahayaan peru berfungsi dengan baik.

Keadaan persekitaran tidak mempunyai pengalihudaraan dan pencahayaan yang baik

Kawasan kerja yang teralu bising.

Pakai palam ton telinga jika suasana kerja terlalu bising.

c) Keadaan mesin dan peralatan
Keadaan mesin dan peralatan yang boleh menyebabkan kemalangan

Punca Kemalangan
Bahagian mesin yang bergerak tidak dilindungi penghadang keselarnatan.

Langkah Pencegahan
Pastikan penghadang keselamatan pada mesin tidak ditanggalkan. Ketatkan skru penghadang keselamatan jika longgar. Setiap mesin hendaklah disenggarakan secara berkala. Mesin perlu disusun dengan teratur.

Mesin tidak disenggarakan dengan baik. Kedudukan mesin tidak teratur.

Punca Kemalangan
Menggunakan mesin yang tidak memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan.

Langkah Pencegahan
Pastikan mesin yang digunakan memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Pastikan peralatan yang rosak atau kebocoran bar elektrik dibaiki segera.

Kerosakan pada peralatan atau kebocoran litar elektrik.

Menggunakan alat yang rosak. Contohnya menggunakan pahat berkepala cendawan.

Pastikan alat yang digunakan sentiasa berkeadaan baik.

Jenis Kemalangan di Bengkel
A. Renjatan elektrik Renjatan elektrik ialah keadaan tubuh manusia yang terkena arus elektrik. Antara langkah keselamatan yang perlu diambil bagi mengatasi renjatan elektrik ialah: Memastikan semua pendawaian dibumikan, suis keselamatan dan suis kecemasan berfungsi dengan baik serta diperiksa secara berkala. Langkah ini perlu dilakukan kerana kadar voltan yang dibekalkan terlalu tinggi, iaitu 240 V atau 415 V Memastikan wayar atau kabel yang bocor diganti atau dibalut dengan penebat. Memastikan kawasan kerja mengimpal sentiasa kering. Mernakai sarung tangan kulit yang kering apabila melakukan kerja mengimpal arka.

B. Kebakaran Antara langkah keselarnatan yang perlu diambil mengelakkan berlakunya kebakaran di bengkel ialah: Jauhkan baban mudah terbakar seperti petrol, pencair (thinner), cat, turpentin dan silinder gas asetilena dan kawasan mengimpal Beritahu penyelia sekiranya berlaku litar pintas, peralatan rosak atau kebocoran pendawaian. Pastikan kedudukan alat pernadam api diletakkan di tempat yang dikenal pasti serta mudah diambil. Pastikan peralatan pencegahan kebakaran seperti hos bantu mula, penggera api dan alat pemadam api sentiasa dalam keadaan yang boleh digunakan. Seperti rajah di bawah:

penggera api

hos bantu mula

C. Radiasi daripada kimpalan Sinar infrarnerah dan sinar ultraungu yang terhasil daripada sinaran arka boleh rnenyebabkan kulit terbakar dan mata berasa sakit. Radiasi daripada kimpalan boleh diatasi dengan memakai dan menggunakan peralatan mengimpal yang lengkap

D. Wasap beracun Kerja mengimpal dan pemotongan oksiasetilena akan menghasilkan gas atau wasap beracun, terutamanya apabila mengimpal atau memotong besi galvani, tembaga, loyang dan plumbum. Langkah keselamatan yang perlu diambil sekiranya berlaku wasap heracun ialah: 1. Memakai topeng penapis pernafasan apabila melakukan kerja mengimpal di tempat yang tidak rnernpunyai sistern pengalihudaraan yang baik. 2. Memastikan stesen mengimpal mempunyai sistem pengalihudaraan yang baik. Penggunaan penyedut asap merupakan kaedah terbaik untuk mengatasi masalah mi.

E. Kecederaan diri Bekerja di bengkel mendedahkan anda kepada risiko kecederaan seperti luka dan melecur. Walau bagaimanapun, masalah kecederaan dapat dikurangkan sekiranya anda mengamalkan tatakerja yang baik dan mernatuhi segala peraturan keselamatan bengkel yang telah ditetapkan.

Pertolongan Cemas
Rawatan awal boleh dilakukan jika berlaku kecederaan atau renjatan elektrik sebelum bantuan dan rawatan perubatan daripada pegawai perubatan bertauliah diberikan. Anda perlu mengetahui teknik untuk membantu mangsa yang tercedera akibat kemalangan semasa bekerja di bengkel. Jika berlaku kecederaan teruk, anda perlu bertenang dan jangan panik. Langkah awal yang boleh dilakukan ialah: Putuskan bekalan elektrik serta-merta dengan menekan butang kecemasan. Selamatkan mangsa daripada punca bahaya.

Kenal pasti bentuk kecederaan. Periksa mangsa untuk menilai tahap kecederaan agar mudah diberi rawatan yang sepatutnya. Berikan bantuan pernafasan jika perlu.

Kotak pertolongan cemas
Kotak pertolongan cemas seperti dalam rajah dibawah perlu dilengkapi ubat-ubatan dan diletakkan di tempat yang boleh dilihat dan mudah diambil apabila diperlukan. Senarai ubat-ubatan yang perlu ada di dalam kotak pertolongan cemas dan kegunaannya.
Jenis Ubat` Cecair akriflavina Krim antiseptik Eusol/spirit Pembersih mata (eye wash Titis mata (eye drop) Serbuk kalsium karbonat Plaster Tablet antasid Perribalut krep (crepe) Kapas penyerap Kegunaan Merawat luka bahagian luar Merawat luka kecil Merawat luka/kudis Mengatasi keletihan mata Menyegarkan mata Merawat luka kecil Merawat luka kecil Merawat gastrik Merawat luka/melecur Mencuci luka Kaedah Penggunaan Sapu di tempat luka Sapu di tempat luka Cuci di bahagian luka/kudis Cuci mata Titiskan ke dalam mata Sapu di tempat luka Tampal di tempat luka Telan Balut di bahagian luka/cedera Tekap di tempat luka

Pencegahan Kebakaran
Kebakaran boleh rnenyebabkan kecederaan, kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Oleh itu, anda perlu rnengetahui beberapa .alat pemadam api yang dapat rnencegah kebakaran daripada merebak
Jenis Pemadam Api Kelas A:- Jenis air Kegunaan Memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kain dan kertas Kaedah Penggunaan 1.Cabut pin keselamatan pada tuas. 2.Halakan muncung ke pangkal api kertas. 3.Tekan tuil. Air akan menyembur keluar.

Kelas B: Jenis Buih

Memadam kebakaran yang 1.Cabut pin keselamatan m&ibatkan bahan cecair dan pada tuas. gas mudah terbakar seperti 2.Halakan muncung ke minyak, cat, varnis, gas ash pangkal api. dan gas asetilena. 3.Tekan tuil. Lapisan buih akan mehimpah dan memenuhi permukaan bahan yang terbakar.

Jenis Pemadam Api Kelas C: Jenis Karbon Dioksida

Kegunaan

Kaedah Penggunaan

Memadam kebakaran 1. Cabut pin keselamatan yang berpunca daripada pada tuas. arus elektrik seperti 2. Halakan muncung ke papan transtormer, pangkal api. peralatan kuasa elektrik, 3. Tekan tuil. Gas gas dan wap. termampat dalam sihinder akan keluar sendiri.

Kelas D: Jenis Serbuk Kering

Memadam kebakaran 1. Cabut pin kesetamatan yang mehibatkan bahan pada tuas. logam dan bukan logam 2. Halakan muncung ke seperti kalium, pangkal api. magnesium, natrium, 3. Tekan tuil. Serbuk kering titanium dan kebakaran akan terkeluar sendiri. yang boleh dipadamkan oleh pemadam api kelas A. B dan C.