Kepentingankepentingan sungai kepada kita

Sungai dapat memberikan pelbagai sumber kepada manusia. Antara, salah satu kepentingan sungai kepada manusia ialah memancing ikan di tepi sungai untuk mengisi masa lapang. Oleh yang demikian, sungai memberi hiburan kepada penduduk setempat.

Selain itu, sungai juga memberi bekalan air kepada penduduk yang tinggal kawasan pedalaman seperti di negeri Sabah dan Sarawak. Contohnya, penduduk membasuhkan pakaian mereka di tepi sungai. Justeru, air sungai juga menyegarkan dan membersihkan tubuh badan kita. Misalnya, penduduk mandi dan berenam di dalam sungai yang sejuk itu. Selanjutnya, sungai juga membawa pendapatan kapada orang ramai. Contohnya kepada nelayan serta ahli penternakan ikan di sebuah perkampungan yang berhampiran sungai.

‘Sayangilah sungai kita’ haruslah dipupuk dalam setiap orang sebelum nasi menjadi bubur.