LPM/AM 18.

pin 5/96 LAMPIRAN "A"

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI
BAGI
OKTOBER & NOVEMBER

2008
(Tahun)

(Bulan)

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama (Huruf Besar): No. Kad Pengenalan: Gred/Kategori/ [Kumpulan (*)]: Jawatan: NAZRIE BIN A. RAHMAN 761121-13-5275 DG41 IV PPP. SISWAZAH Gaji Pendapatan (RM) Elaun-elaun Jumlah Jenis/Model Kenderaan No. Pendaftaran Kuasa (C.C) Kelas Tuntutan : RM : RM : RM 2690.80 984.54 3675.34 No. Akaun : 157157157720590 Nama Bank : Maybank Alamat Bank : Jalan Sultan Azlan Syah,Gelugor

: PROTON GEN-2 : PGP8495 : 1600 : A/B/C/D/E (**) Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat Kilometer

Alamat Pejabat

SMK BUKIT JAMBUL, JALAN BUKIT GAMBIER, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG 1-G-11 HALAMAN TERATAI, LEBUH NIPAH 2, SG. NIBONG, 11900 BAYAN BARU, PULAU PINANG

9

Alamat Rumah

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat Kilometer

10

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh 24/10/08 Waktu Bertolak 8.10AM Sampai 8.25AM Tujuan/Tempat Bertolak ke IPPPP untuk Mesyuarat Penyelarasan Tempatan (1) PMR (pergi dan balik) Bertolak ke IPPPP untuk Mesyuarat Penyelarasan Tempatan (1) PMR (pergi dan balik) Bertolak ke IPPPP untuk Mesyuarat Penyelarasan Tempatan (1)PMR (pergi dan balik) Jarak (Km) Teksi (RM)

18

25/10/2008

8.10AM

8.25AM

18

26/10/2008

8.10AM

8.25AM

18

Jumlah

54

Tarikh

Waktu Bertolak 9.40AM Sampai 10.00AM

Tujuan/Tempat

Jarak (Km)

Teksi (RM)

01/11/2008

Bertolak ke IPPPP untuk Hantaran 1 Penyelarasan Tempatan PMR (pergi dan balik) Bertolak ke IPPPP untuk Mesyuarat Penyelarasan Tempatan (2) PMR (pergi dan balik) Bertolak ke IPPPP untuk Mesyuarat Penyelarasan Tempatan (2) PMR (pergi dan balik) Bertolak ke IPPPP untuk Mesyuarat Penyelarasan Tempatan (3) PMR (pergi dan balik) Bertolak ke IPPPP untuk Mesyuarat Penyelarasan Tempatan (3) PMR (pergi dan balik)

18

10/11/2008

8.10AM

8.25AM

18

11/11/2008

8.10AM

8.25AM

18

12/11/2008

8.10AM

8.25AM

18

13/11/2008

8.10AM

8.25AM

18

Jumlah

144

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi: 144 km 500 km pertama: 501 - 1 000 km: 1 001 - 1 700 km: 1 701 km dan seterusnya: 144 0 0 0 km km km km x x x x 70 sen/km: sen/km: sen/km: sen/km: Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [ Resit Bas [Resit Kereta Api [Resit Feri [Resit Lain-lain [Resit ]: ]: ]: ]: ]: Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN x x Elaun Makan Sebanyak RM Elaun Harian Sebanyak RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING x BSH sebanyak RM [Resit Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: x Elaun Lojing sebanyak RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Resit Tempat Letak Kereta [Resit Dobi [Resit Pos [Resit Telefon, Teleks, Faks [Resit Kerugian Pertukaran Matawang Asing ( @ 3% ) ]: ]: ]: ]: ]: : Jumlah Tuntutan RM RM RM RM RM RM RM 100.80 /hari: RM RM RM 0.00 0.00 /hari: RM 0 /hari: /hari: RM RM RM 0.00 0.00 0.00 RM RM RM RM RM RM 0.00 RM RM RM RM RM 100.80 0.00 0.00 0.00 100.80

[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja]

PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa: (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi: (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;

(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM
(d) panggilan telefon sebanyak RM

100.80

telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya;

dibuat atas urusan rasmi; dan

(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh:

14/11/2008
(Tandatangan)

PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Tarikh:

……………………………………………………….
(Tandatangan)

(Nama)

(Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal

PENDAHULUAN DIRI (jika ada)
Pendahuluan Diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang Baki dituntut/Baki dibayar balik RM RM RM

Catatan: (*) jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB

(**)

potong mana yang tidak berkenaan

(LPM/AM(17) -- Pin.10/2004

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TUNTUTAN BAGI BAYARAN-BAYARAN DAN PERBELANJAAN

Peperiksaan

PMR
2. No. Kad Pengenalan

20

08

1. Nama Penuh (Dalam Huruf Besar) 4. Jawatan

NAZRIE BIN A.RAHMAN
PPPS
5. Gred

7 6 1 1 2 1 1 3 5 2 7 5

3. No. Fail Cukai

DG41

6. Gaji Pokok 9. No. Tel : 046564826
9.1 E-mail: narsmkbj@streamyx.com

7. No. Akaun Bank 7.1 Nama Bank

MAYBANK

8. Alamat Sekolah 10 Rumah

SK TANJUNG GEM

1-G-11, Teratai View, Lebuh Nipah 2, Sungai Nibong, 11900 Bayan Baru,Penang

7.2 Cawangan Bank: Gelugor 13 Nombor Kod Pemeriksa 15 No. Pusat Kod Ringgit Sen

11 Nama Matapelajaran 14 Nama Pusat/Tempat*

SAINS

12 Kod Kertas

55/2

P1507

(Untuk Diisi oleh semua Pengawas) 16 Bayaran Pengelolaan 16.1 Bayaran bagi lain-lain perlantikan RM 16.2 Bayaran bagi Penyelia Kawasan/Penyelia Matapelajaran/Ketua Pengawas/Penolong Pengawas RM Jumlah Kecil ( 16.1 + 16.2 ) 17 Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Pentaksir 18 Perbelanjaan pos surat-surat 18.1 Belanja setem bagi surat-surat berdaftar (dengan resit) RM 18.2 Belanja setem bagi surat-surat biasa RM Jumlah Kecil ( 18.1 + 18.2 ) (seperti borang LPM/AM(17A)

A B

C D

19 Belanja setem menghantar bungkusan-bungkusan (dengan resit-resit seperti LPM/AM (17C) 20 Bayaran Pemeriksaan 20.1 20.2 20.3 20.4 226 kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksa) RM kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LPM/AM(19)) RM kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LPM/AM(19)) RM Jumlah Kecil ( 20.1 + 20.2 ) 21 Bayaran Ketua Pemeriksa/Timbalan Ketua Pemeriksa 21.1 Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM Jumlah Kecil ( 21.1 + 21.2) 22 Bayaran Ketua Pasukan Penolong Pemeriksa di bawah jagaan saya dengan kadar RM 23 Jumlah tuntutan perjalanan (seperti borang LPM/AM (18)) 24 Bayaran bagi panggilan Telefon (seperti borang LPM/AM (17D)) 25 Bayaran untuk membeli alat-alat tulis menulis/bahan peperiksaan (dengan resit seperti borang LPM/AM(17E)) 26 Bayaran Elaun Kerani / Pegawai Sambilan / Pengemas Bilik 27 Jumlah perbelanjaan minuman mesyuarat (dengan resit atau surat akuan) 28 Jumlah tuntutan dengan perkataan ( Ringgit Malaysia Jumlah Tuntutan ) 29 Saya mengaku bahawa butir-butir yang tersebut di atas ialah bayaran-bayaran dan perbelanjaan-perbelanjaan tuntutan yang sebenar. bagi setiap Penolong Pemeriksa. bagi tiap-tiap Pasukan RM 21.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelajaran yang mempunyai seorang sahaja Pemeriksa RM

2

senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksa) RM 452

E

4 5 2 0 0

F G H I J K L

1 0 0 8 0

Lima ratus lima dua puluh ringgit lapan puluh sen

5 5 2 8 0

Tandatangan yang membuat tuntutan (Nama:

NAZRIE BIN A. RAHMAN

)

Tarikh :

14/11/2008

30 Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar.

Tandatangan Nama : Jawatan :** Tarikh : Disemak oleh :

Tarikh :

UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LPM

14/11/2008

Tarikh :

* Potong yang tidak sesuai ** Nyatakan sama ada Pengarah Pendidikan.Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Penyelia Kawasan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab.