myUsahawan Global

2009/KORIDOR UTARA, MALAYSIA
<mug09@bizmalaysia.com>

Pergerakan Usahawan Sedunia...

TERBITAN KHAS OLEH KUS BALIK PULAU SEMPENA Minggu Keusahawanan Global-Sedunia 2009 (MUG) (16-22 NOVEMBER ’09) & Bulan Keusahawanan KUS-PID @ Balik Pulau 2009 (22 OKT - 22 NOVEMBER ’09)
GAMBAR Ais Kacang / Air Batu Campur (ABC) @ Anjung Indah, Balik Pulau

Dengan kerjasama

Persatuan Usahawan ICT P u l a u P i n a n g

MEMBAWA YANG LOKAL KE GLOBAL!

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

KANDUNGAN
Mukadimah ................................................................................................................................... 3 Minggu Keusahawanan Global 2009 (#MuG09) ...........................................................................4 MuG 2008 dalam liputan .............................................................................................................. 5 Tentang Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) .........................................................................6 Aktiviti-aktiviti MuG ’09 di Koridor Utara ......................................................................................7 Latar Belakang Kelab Usahawan Sosial (KUS) Balik Pulau ......................................................... 8 The Beginning (and Introduction to Social Entrepreneurship) ..................................................... 9 Pasukan KUS & RaPID Balik Pulau ............................................................................................ 10 Bulan Keusahawanan KUS-PID Balik Pulau 2009 ..................................................................... 11 Pusat Internet Desa (PID) - Pusat Ilmu di Zaman Siber ............................................................. 12 Blog Bash 2009 - Pembangunan Sosio-Ekonomi Melalui Media (Baru) .................................... 13 Berniaga Secara Koperasi (dengan KUMUDA) .......................................................................... 14 DPMMPP - 50 Tahun Memperkasakan Usahawan .................................................................... 15 TechBiz Penang - Spearheading Technopreneurship ................................................................ 16 Rakan-Rakan Usahasama & Penyokong KUS-PID Balik Pulau ................................................. 17 Usaha Merapatkan Jurang Digital di PID ................................................................................... 18 Borang Pendaftaran & Pesanan KUMIK 2009 (21 NOV 2009) ....................... Kepilan Boleh Cerai Jadual Aktiviti & Pasukan KUS Baru 2009 .................................................. Dalam Kulit Belakang

Bersatu kita teguh (berdiri)!

Mukasurat 2

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Mukadimah:
Penasihat Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau & Penaung Pusat Internet Desa Balik Pulau, YB Sr. Haji Muhamad Farid bin Haji Saad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh & Salam 1 Malaysia Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau (KUSBP) para usahasama organisasiorganisasi dalam menjayakan program Minggu Keusahawanan Global 2009/ Koridor Utara terutamanya Persatuan Usahawan ICT Pulau Pinang yang disokong oleh Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau, Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Berhad dan sebagainya. Terima kasih tidak terhingga kepada pihak Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau yang bernaung di bawah Pusat Internet Desa Balik Pulau yang telah sudi memberi sedikit ruangan editorial kata-kata aluan untuk membolehkan saya memberi sokongan setakat kemampuan saya demi kemajuan Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau seterusnya mengembangkan pembangunan ekonomi dan sosio tempatan. Apa yang saya ketahui, KUSBP telah bermula pada 19/08/2008. Saya menghargai perlantikan saya  sebagai penasihat kelab untuk menyokong penubuhan Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau. Saya percaya dengan kepimpinan  jawatankuasa yang mantap  yang bekerja keras untuk p rog ra m pemb a n gun a n KU SBP ini  dan sokongan padu daripada Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Berhad (KUMUDA) yang dipengerusikan oleh Tuan Haji Mohd. Noor Bin Yusuf, saya percaya dengan kemajuan-kemajuan pembangunan m e n g g e r a k k a n p e m b a n g u n a n yang akan dibangunkan bersama. ekonomi dan sosio tempatan. Saya difahamkan bahawa Kelab Sekian, Terima Kasih. Usahawan Sosial Balik Pulau mempunyai pakej yang menarik yang berupaya menarik minat usahawan Pengerusi Kelab dengan menggunakan ICT dan Web Usahawan Sosial 2.0 sebagai alat komunikasi yang Balik Pulau, Saudara paling efektif dalam Yu h e z r i b i n M o h d memperkembangkan dunia perniagaan tidak kira sama ada dari Yusuf segi pemasaran mahupun rangkaian niaga. Oleh itu marilah kita bersamaMinggu Keusahawanan sama menyertai Kelab Usahawan Global (MuG/GEW) ialah Sosial dengan menyertai sebagai ahli sebuah kempen sedunia untuk dan mendapat latihan Web 2.0 secara menggalakan keusahawanan, kreativiti percuma. dan inovasi ataupun pembaharuan. Saya amat bertuah dijemput semasa MUG adalah idea cetusan Yayasan sesi Dialog Pembangunan Ekonomi & Ewing Marion Kauffman dari Amerika Sosio Tempatan pada 2 April yang lalu Syarikat dan Make Your Make dari yang dianjurkan KUSBP mengenai United Kingdom dan kini disambut m o d e l p e r n i a g a a n y a n g p e r l u oleh jutaan orang di seluruh dunia. diwujudkan bagi membantu KUSBP, Sepanjang seminggu tersebut, jutaan PID & komuniti dapat berdiri di atas anak-anak muda dan para belia dan kaki sendiri. Saya telah menyarankan remaja akan sama-sama menjanakan bahawa jika Kelab Usahawan Sosial idea-idea baru dan mengilhankam Balik Pulau memerlukan dana maka koperasi perlu diwujudkan di mana k a e d a h - k a e d a h b a r u d a l a m l e b i h b a n y a k b a n t u a n d a p a t perlaksanaan harian. disalurkan kepada usahawanSepanjang MUG, rakan-rakan usahawan tempatan. usahasama terdiri daripada kalangan Saya berasa bangga kerana saranan ribuan organisasi di seluruh dunia s a y a i t u d i s a m b u t b a i k , d a n akan menjalankan pelbagai aktiviti Alhamdulillah  saya berasa gembira dari ceramah ringkas hinggalah d a n b e r s y u k u r k e r a n a s e b u a h kepada pertandingan komprehensif koperasi yang diberi nama Koperasi yang direka khas untuk memberi Usahawan Muda Pulau Pinang Berhad (KUMUDA) di mana 35% penyertaan ilham, menghubungkan, menyampai juga terdiri daripada KUSBP telah maklum, membimbing dan melibatkan berjaya ditubuhkan dalam masa yang generasi usahawan-usahawan masa singkat. Saya amat berharap jika ada depan. lebih banyak penyertaan dari KUSBP di dalam keahlian koperasi dan begitu Pihak KUS mengucapkan ribuan juga sebaliknya. terima kasih kepada hos GEW Malaysia, Warisan Global Sdn Bhd, di Saya amat berharap sekiranya jika b a w a h pimpinan Encik setiap ahli dapat sama berfikir dan Dhaksinamoorthy Balakrishnan yang membangunkan projek tempatan untuk diperkembangkan.  Saya akan memberi ilham untuk KUS Balik Pulau t e r u s g i a t m e n g g a l a k k a n p a r a untuk turut sama terlibat secara aktif. usahawan untuk  bergerak maju dan mengunakan segala  kemudahan yang d i s e d i a k a n o l e h  k e r a j a a n ...MuG 2009/KUSBP. Malaysia  melalui pelbagai agensi  yang tersedia untuk disalurkan bagi 
Mukasurat 3

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Minggu Keusahawan Global-Sedunia 2009 / M.u.G.

Dari sifar ke mercu kewiraan, bak terma jiran dari negara seberang, usahawan itu adalah “wira usaha!” [GAMBAR di hari pelancaran Global Entrepreneurship Week di Kuala Lumpur anjuran Warisan Global dan dihoskan oleh MSC Malaysia (MDeC).

Pergerakan Usahawan Sedunia! Minggu Keusahawanan Global / M.u.G. (Global Entrepreneurship Week G.E.W.) ialah sebuah kempen untuk menggalakkan keusahawanan, kreativiti dan inovasi. G.E.W. adalah hasil cetusan Yayasan Ewing Marion Kauffman di Amerika Syarikat dan Make Your Mark di United Kingdom. Objektif MuG ialah sebuah inisiatif antarabangsa yang menyasarkan untuk memberi ilham kepada pemuda-pemudi untuk menyerlahkan inovasi, imaginasi dan kreativiti. Penyeliaan pelbagai aktiviti-aktiviti oleh hos-hos yang berbeza dari seluruh dunia akan menghubungkan peserta dari meratamerata dan membantu mereka meneroka potensi mereka sebagai usahawan. Siapakan yang boleh menyertai M.u.G.? Organisasi boleh terlibat dengan merancangan aktiviti setempat sebagai

Rakan Usahasama. Peserta khususnya dari kalangan muda yang berminat untuk meneroka idea-idea baru dan merealisasikan visi-visi tersebut melalui aktiviti-aktiviti setempat dan dalam talian -- yang mana terdapat ribuan aktiviti yang diadakan di seluruh dunia atau melalui laman-laman rangkaian sosial untuk dicari idea-idea tersebut di persimpangan budaya dan bidang. Usahawan sedia ada bolehlan membimbing usahawan-usahawan baru di samping mengonskan pengalaman mereka. Semua boleh terlibat - pelajar, pendidik, usahawan, pemimpin perniagaan, pekerja, pemimpin NGO, pegawan kerajaan dan lain-lain. Adakah aktiviti-aktiviti M.u.G. hanya dalam minggu 16-22 Nov? Pelbagai aktiviti dilaksanakansepanjang tahun. Bagaimanapun, sepanjang minggu 16-22 Nov 2009, terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti besar. Sila rujuk

www.gewmalaysia.com untuk maklumat acara. Adakan apa-apa caj untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti M.u.G.? Apa saja aktiviti yang memercukan amalam keusahawanan adalah wajar. Aktiviti-aktivitiini peru menggalakan orang muda untuk yakin pada diri sendiri, dan berusaha untuk merealisasikan idea-ida mereka. Misalnya, pertandingan mencipta, acara perangkaian, perjumpaan usahawan, bengkel, seminar dan aktiviti-aktiviti online. Adakan apa-apa caj untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti M.u.G.? Ia bergantung kepada penganjur acara. Sila rujuk jadual acara di www.gewmalaysia.com untuk mengetahui lebih lanjut tentang aktvitiaktiviti yang terbabit. Anda boleh juga mendaftar di laman berkaitan untuk mengesahkan penyertaan anda!

Mukasurat 4

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

MuG 2008 dalam liputan: Seluruh dunia dialun bersama...
Tahun 2008 menyaksikan pergerakan terbesar keusahawanan di seluruh dunia yang mana ia telah melibatkan:• 77 buah negara • 8,892 rakan-rakan usahasama • 24,966 perlaksanaan aktiviti keusahawanan • Lebih 3 juta peserta • Hampir sebillion orang dicapai melalui media arus perdana dan media baru (web). MUG 2009 telah mendapat sokongan bukan sahaja dari kalangan pemimpinpemimping kerajaan tapi juga ahli-ahli perniagaan terkemuka dan para artis & selebiriti. Malaysia tak ketinggalan, malah menyerlah! Melalui usaha tak kenal lesu Warisan Global berserta semua rakan-rakan usahasama, Malaysia telah mencipta gegaran warta tahun lepas meletakkan negara di tangga yang cukup membanggakan dengan pencapaian-pencapaian seperti berikut:• Antara negara ke-5 paling atas di segi jumlah rakan-rakan usahasama dan aktiviti. •Lebih 450 aktiviti dilaksanakan seluruh Malaysia •Dianggarkan pembinaan semangat keusahawanan. Semangat ini cukup hidup!” Tersuluh terang! Media-media arus perdana turut membantu menguar-uarkan desas-desus pergerakan ini, termasuklah, New Straits Times, Malaysia SME, The EDGE, Sinar Harian, Utusan Malaysia, Harian Penulis bersama Dato’ Saifuddin, patron MUG 2009 keusahawanan. Kita perlu memperkasakan mereka supaya mereka dapat Metro, BFM Radio, NTV7, Astro Awani dan banyak lagi. Sasaran untuk 2009 Kita telah mencapai kejayaan mengagumkan tahun lepas. Sama-sama kita mencapai kejayaan yang lebih tinggi tahun ini! Sertailah MUG 2009 dan sama-sama membawa yang lokal ke global! <Data-data berdasarkan laporan oleh Warisan Global>

mencorak minda, mencari peluang-peluang dan merebut mendapat penglibatan masa untuk membawa perubahan kepada kehidupan 50,000 peserta masing-masing serta • Liputan oleh lebih 20 kehidupan orang lain melalui media penceburan keusahawnan”. • Lebih 100 rakan-rakan Boyd McCleary, usahasama Pesuruhjaya Tinggi Britain ke Malaysia mengulas, “Malaysia Kata patron GEW Malaysia, YB Dato’ Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, “Orang muda penuh dengan potensi dan Pasukan GEW telah cemerlang pada tahun 2008, dan kami menjangkakan Malaysia untuk naik dari lingkungan negara ke-5 teratas terus kepada yang pertama di dunia! Kami akan menjadi rakan usahasama pada tahun 2009, dan akan sedia menyahut cabaran ini.” Andrew Wong, CEO MIRC Incubator Sdn Bhd berkata, “Inilah kali pertama perkara sebegini berlaku yang mana melihat begitu banyak organisasi terlibat dalam

Deruman Deram bersama Anak-anak Warisan Alam YAWA Mukasurat 5

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Koridor Utara/NCER
Wilayah Ekonomi Koridor Utara (Northern Corridor Economic Region) atau NCER Malaysia merupakan kawasan pembangunan ekonomi dan sosial yang membabitkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan utara Perak. Istilah ini mula diperkenalkan sejak Rancangan Malaysia ke-9 (2006-2010) pada Januari 2007 bagi merujuk kepada Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER). Koridor Utara dirasmikan pada 30 Julai 2007 oleh Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi. Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) mahu menjadikan NCER sebagai kawasan untuk melahirkan pembangunan ekonomi negara secara seimbang dan sama rata. Statistik menunjukkan kadar kemiskinan di Kedah dan Perlis lebih tinggi berbanding kadar purata kemiskinan bagi seluruh negara. Fasa pembinaan Koridor Utara membabitkan beberapa fasa iaitu : Fasa 1: Penyediaan rangka tindakan Fasa 2: Pembabitan semua agensi kerajaan, menteri besar dan ketua menteri di 4 negeri tersebut. Fasa 3: Pembabitan sektor awam dalam penyediaan infrastruktur. Fasa 4: Sektor awam dan swasta digandingkan. Fasa 5: Sektor swasta memainkan peranan utama (2012). Kedaifan lokasi •Koridor Utara melibatkan 7% keluasan tanah tetapi melibatkan 60% penduduk 4 negeri tersebut. 2/3 penduduknya terlibat dengan jelapang padi. Hanya 1/3 pelancong datang ke kawasan ini. Hanya 20% industri pembuatan berada di kawasan ini. 3/4 isi rumah hanya mendapat purata RM2000 pendapatan tahunan. Kadar pendapatan ini amat rendah berbanding enam wilayah lain di Malaysia kecuali pantai timur.

Pusat Pertanian, Pembuatan, Pelancongan, Pemasaran, Pendidikan, Modal Insan & Pembangunan Sosial
9. penanaman tanaman hiasan dan bungabungaan. 390,000 hektar tanah di NCER ditanam dengan kelapa sawit oleh syarikat perladangan. Kira-kira 20,000 hektar tanah ditanam dengan pokok getah oleh para pekebun kecil. Syarikat besar akan memajak sawah dan tanah pertanian terbiar untuk diusahakan secara giat dan produktif sebagaimana di Jepun dan Korea. Penerangan dan maklumat akan disalurkan kepada petani, nelayan, guru, anggota Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), imam dan semua golongan supaya mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan cara hidup. Rakyat bertukar corak dan masa bekerja dari hanya empat jam sehari kepada lapan jam. Remaja seawal 15 tahun ke atas dilatih menyertai sektor pertanian moden dan mestilah mengangggap pertanian adalah juga perniagaan yang menguntungkan dan menjanjikan pendapatan yang lumayan.

10.

Wilayah yang dinamik • penanaman padi, tebu, kelapa sawit dan getah. 167,598 hektar daripadanya akan ditanam dengan padi. Luasnya bersamaan dengan 64% daripada jumlah kawasan penanaman padi di Malaysia. Pengeluaran padi daripada 3.0 -5.0 tan sehektar kepada 8.0 tan sehektar pada 2012 dan 9.0 - 10 tan sehektar pada 2020. Sektor pertanian dijangka memberi sumbangan KDNK daripada 12% tahun 2007 kepada 15% menjelang 2012 nanti. Penternakan anak ikan premium untuk makanan atau hiasan, pendalaman tali air dan pengezonan kawasan persisiran pantai tertentu untuk penternakan ikan dan kerang di dalam sangkar. Eksport hasil pertanian asas dan hiliran yang termasuk buah-buahan segar, buah-buahan diproses dan hasil daging disasarkan RM48 bilion menjelang 2012. Sungai Petani, Tasik Gelugor dan Padang Besar akan dibangunkan sebagai ladang ternakan premium dan pusat pemprosesan halal. 110 hektar tanah di Perak dan Pulau Pinang dikhaskan bagi

2.

3.

4.

5.

Koridor Utara memerlukan pelaburan sebanyak RM177 bilion dalam tempoh 2007 - 2025. 1/3 pelaburan daripada kerajaan, 2/3 pelaburan swasta dan inisiatif pembiayaan swasta (PFI). Peruntukan awal daripada kerajaan sebanyak RM5 bilion .Penduduk dijangka berjumlah 4.29 juta orang dalam tempoh lebih 20 tahun. Laman web khusus tentang NCER ialah www.ncer.com.my yang menyediakan maklumat mengenai rangka kerja pertanian, pelancongan, alam sekitar, pembuatan dan pembangunan modal insan bagi wilayah utara Semenanjung.

• • • •

6.

7.

Sasaran 1. 595,615 hektar akan digunakan bagi

8.

Kempen Koridor Utara Mukasurat 6

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Aktiviti-aktiviti MuG ’09 Di Koridor Utara Malaysia
Lebih seratus aktiviti-aktiviti akan dihoskan oleh puluhan rakan-rakan usahasama Minggu Keusahawanan Global 2009 di Koridor Utara.

ACARA UTAMA:KHAMIS, 19 NOV 2009 • Perasmian MuG ‘09 di Politeknik Seberang Perai (PSP), Permatang Pauh bermula jam 11 pagi.

• Perasmian MuG ‘09/ Koridor Utara oleh YB D a t o ’ M u k h r i z Tu n Mahathir, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) di Dewan Budaya USM, bermula jam 8 malam. SABTU, 21 NOV 2009 • Karnival Usahawan Muda Inovasi & Kreative KUS-MDeC (KUMIK) di Island College of Technology, Sungai Rusa, Balik Pulau, Pulau Pinang (9 pagi hingga 5 petang)

Maklumat terkini akan diwartakan di laman http:// bizmalaysia.com, http:// gewmalaysia.com/event.php dan http:// unleashingideas.org Jumpa kami di Minggu Keusahawanan Global!

Mukasurat 7

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Spotlight: Tentang KUS Balik Pulau
Mengaktifkan Komuniti! Kelab Usahawan Sosial (KUS) adalah sebuah inisiatif kelolaan Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK) dengan seliaan oleh Warisan Global Sdn Bhd, dan sokongan langsung 1-untuk-1 melalui 42 buah Pusat-pusat Internet Desa (PID) di seluruh negara. Di Balik Pulau, kelab tersebut telah ditubuhkan pada bulan Ogos 2008 dan kini ditadbir oleh sepuluh sukarelawan yang mengganggotai Jawatankuasa Protem yang dipengerusikan oleh En. Yuhezri bin Mohd Yusof. KUS Balik Pulau (KUSBP) telahpun mendaftar lebih 100 ahli berbayar setakat 1 OKTOBER 2009 dan akan mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan tak lama lagi setelah diluluskan permohonan pendaftarannya dengan Pendaftar Pertubuhan (RoS). KUSBP telah menganjurkan beberapa program pembangunan sosio-ekonomi termasuk:30 peserta di PID Balik Pulau), GEW Showcase (Lebih 30 peserta dari Balik Pulau ke USM Pulau Pinang), Pelancaran & Penutupan GEW Malaysia (Kuala Lumpur).

2.

Penyertaan dalam Ekspo Gerak Usahawan 2008 peringkat Daerah Barat Daya Balik Pulau di Kompleks Pasar Awam (MPPP) Balik Pulau – Nov 2008. Pemasaran & Perhubungan Awam Melalui Internet/Media Baru:Penyeliaan blog sejak Ogos 2008 di http://kusbp.pp.my maklumat keusahawanan sosial dan komersil termasuk maklumat berkaitan perniagaan dan pautan ke laman-laman web usahawan terbabit. Penyeliaan Kumpulan “Balik Pulau” di laman rangkaian sosial Facebook yang disertai oleh lebih 200 pengguna Internet setakat Oktober 2009- http:// facebook.com/group.php? gid=6466449620 Promosi dan diskusi “Balik Pulau” sejak Februari 2009 di platform media sosial Twitter yang diikuti/dilanggani oleh l e b i h 1,400 pengguna Internet dari seluruh dunia setakat Oktober 2009 - http://twitter.com/ BalikPulau

3.

5.

Dan demonstrasi penggunaan beberapa aplikasi dan elemen perhubungan dan perkongsian media sosial seperti RSS, Yahoo Flickr, Google Picasa/Map/Docs, Scribd, DocStoc, Slideshare dan sebagainya. Penganjuran dan penghosan Acara Sehari 3-dalam-1 “Blog Bash 2009/PenangCity” di Kongsi, Balik Pulau (MAC 2009) - Forum, Seminar dan Bengkel “(Perkongsian) Media Baru” dengan sokongan Multimedia Development Corporation (MDeC) dan beberapa organisasi tempatan dari keempat-empat kluster masyarakat – kerajaan (gov), perniagaan (com/biz), badan bukan kerajaan NGO (org) dan akademik (edu) seperti yang dilaporkan di http:// usahawan.balikpulau.org/ 2009/03/terima-kasih-thankyou-xie-xie-syukran.html Hampir 100 kehadiran telah dicatatkan walaupun kos penganjuran dan hebahan hanya kurang daripada RM3,000.

Penganjuran dan penghosan Perjumpaan Diskusi Bersama Wakil Rakyat (Ahli Dewan U n d a n g a n N e ge ri P ulau Betong, Balik Pulau – YB Muhamad Farid Saad) – APRIL 2009. Penyeliaan penubuhan Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Berhad (KUMUDA) dengan kerjasama Pusat Internet Desa dan Koperasi Usaha Kampung Balik Pulau Bhd (KUKAM) - MEI – JUN 2009 dan seterusnya menyokong aktiviti-aktiviti awal perniagaan kendalian KUMUDA dalam bidang pemasaran rangkaian/ kelompok, peruncitan, pendidikan, pengurusan acara, pengurusan kertas kerja, pemasaran dan edagang Internet dan sebagainya.

6.

4.

1.

Penyertaan beberapa ahli dalam dan penganjuran beberapa aktiviti semasa sambutan Minggu Keusahawanan Global yang pertama (17-23 NOV 2008) di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur – Bengkel ICT (Lebih

Maklumat lanjut tentang KUSBP dan PID ada diterbitkan di:

h t t p : / / usahawan.balikpulau.org /2008/01/kelabusahawan-sosial-balikpulau-kusbp.html h t t p : / balikpulau.pid.net.my http://www.pid.net.my /

 

KUS Remaja Balik Pulau dalam peringkat penubuhan.

Mukasurat 8

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

KUS BP - The Beginning...

Fokus kepada kawasan Parlimen Balik Pulau mencakupi KADUN Teluk Bahang, KADUN Pulau Betong dan KADUN Bayan Lepas (tidak termasuk kawasan industri Bayan Lepas dan Bayan Baru), atau Daerah Barat Daya Pulau Pinang amnya.

The movement had begun. And the virus started spreading across the country bringing a powerful message to both urban and rural areas of Malaysia - not H1N1 sickness but healthy self-development that is! August 19, 2009 marked the day when the smallest ripple spreaded out and virally infected the entire pool with synergetic movements to better impact the society, at least, in Balik Pulau. And surely many more small ripples were being initiated in various villages and towns at that very moment to move the entire nation, and when nations collaborate, the entire world vibrates. We started with a formation of Kelab Usahawan Sosial (Social Entrepreneurs Club - BPSEC/ KUSBP) where a dozen local residents of Balik Pulau congregated at one of the only two Pusat Internet Desa (Rural Internet Centre) in Penang (with another one in Tasek Gelugor, Seberang Perai) and agreed to push forward with its establishment as fast as possible.

En. Yuhezri Mohd Yusoff agreed to serve as a the pro tem Chairman and he was to be assisted by Siti Huraizah Abdul Rahman as the pro tem Honorary Secretary. The other ten attendees will serve as the committee pro tem executives. This small group of 'enterprising' individuals came from various walks of economic life including a farmer, a shop operator, a financial consultant, a telecentre manager, an IT engineer, an IT system administrator, a heath gym supervisor, a kindergarten teacher etc. A week later, the committee welcomed representatives from Kuala Lumpur-based Warisan Global Sdn Bhd, host for Global Entrepreneurship Week (GEW) Malaysia 2008. And during later weeks, intense discussions on activities planned for GEW 2008 and back-to-back training for would-be social entrepreneurs ("usahawan sosial", as an opposed to commercial/for-profit-only entrepreneurs) were held.

Related resources on social entrepreneurship:1. 2. 3. 4. Wikipedia WikiVersity GKP's Young Social Enterprise Initiative (YSEI) UK-based School for Social Entrepeneurs (SSE) and Canada-based University of Alberta School of Business's CCSE. Palo Alto, USA-based Skoll Foundation and its Social Edge portal Switzerland-based Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Inspired Pragmatism Blog by Madhukar Shukla New York University (NYU) Catherine B. Reynolds Foundation Program in Social Entrepreneurship Telecentre.org And supporting agencies including Canada-based IDRC, Swiss-based SDC, Microsoft (Unlimited Potential Program) and Global Knowledge Partnership (GKP, with Kuala Lumpur, Malaysia based Secretariat)

5. 6. 7. 8.

9. 10.

Mukasurat 9

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

KUS Balik Pulau 2008-2010
Pasukan Penggerak & Tulang Belakang Aktiviti Karnival Usahawan Muda Inovasi & Kreatif 2009 (#KUMIK09) - Sabtu, 21 NOV 2009
Penama-penama Yuhezri Mohd berikut adalah rakanYusof, (Pengerusi rakan PID (RaPID) atau KUS & Usahawan) “keluarga PID” (KePID) & Cikgu Abdul Said, dari kalangan ahli-ahli KUS dan/atau (Pengerusi GPeK & KUMUDA yang telah PID) terlibat dalam penganjuran acarac) MEDIA & PROMOSI acara kendalian KUS - Siti Huraizah Abdul dan masing-masing Rahman telah menunjukkan (Setiausaha kesungguhan dan kewibawaan dalam Kehormat PID, menjalankan tugas KUMUDA & GPeK) masing-masing. dan Muzaffar Ghazali (Usahawan
a) PENASIHAT UMUM

(Usahawan)
h) Kelab & JUALAN

CENDERAMATA KUS Rosidah (Usahawan)
i)

CENDERAHATI Saleha Yahaya (Usahawan)

Dialog bersama Wakil Rakyat, YB Farid di sebuah restoran.

j) MAKANAN - Noriha

& Bakhauri Hussin (Usahawan)
k) JURUGAMBAR &

& iGM KUMUDA). Dengan kerjasama MDeC/WG.
e) KOORDINASI

& Pengurus InfoBiz KUMUDA)
d) KOORDINASI

PEMANTAUAN – Shahril (Usahawan/ Kontraktor)
l)

- YB Hj Muhamad Farid Hj Saad, ADUN Pulau Betong, Balik Pulau
b) PERHUBUNGAN

PESERTA Fardhilah Suhaimi (Guru) & Asraf (Usahawan)
f)

ACARA - Nasir Sobri (Timbalan Pengerusi KUS Balik Pulau, Setiausaha Kehormat Persatuan Usahawan ICT Pulau

PENJAGA MASA & KUS REMAJA Syuhadah

AWAM & VIP -

PENDAFTARAN & LAPORAN - Sarina Ishak (Setiausaha Kehormat KUS Balik Pulau & Penolong Pengurus PID Balik Pulau)

g) GIMIK &

PERSEMBAHAN Pinang

M Faris

Usahawan-usahawan sosial Mukasurat 10

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

22 OKT - 22 NOV 2009 Bulan Keusahawanan KUS-PID
2009/11/11 Tahun lepas, ahli-ahli Kelab Usahawan Sosial (KUS) & Pusat Internet Desa (PID) Balik Pulau telah turut serta dalam sambutan/kempen Minggu Keusahawanan Global (Global Entrepreneurship Week) yang pertama kali di adakan di lebih 70 negara, serentak dalam minggu yang sama sepanjang 17 hingga 23 NOVEMBER 2008. Semua 42 KUS-KUS seliaan PID-PID di seluruh negara telah terlibat menyumbang kepada ratusan aktiviti di Malaysia dengan jayanya mengangkat negara kita ke tangga yang ke-empat teratas di dunia dari segi jumlah penganjuran aktiviti. Kali ini, untuk sambutan tahunan yang kedua, KUS & PID Balik Pulau akan menganjurkan lebih banyak acara, dan yang menariknya, lebih banyak hadiah untuk peserta: Bulan Keusahawanan P I D ( 2 2 O KTO B E R h i n g g a 2 2 N O V E M B E R 2 0 0 9 ) , m e l i ba t k a n aktiviti-aktiviti berikut:1. Anugerah Usahawan Baru PID (New PID Entrepreneur Award) - pencalonan dibuka sehingga 2 NOV.. Pertandingan Reka Cerita Digital PID (Digital Storytelling Award) penyertaan dibuka sehingga 2 NOV. Penjenamaan KUS-PID di sekitar Jalan Balik Pulau (22 OKT) Bengkel Web 2.0 KUMUDA & Mesyuarat Agung Tahunan KUS Balik Pulau (24 OKT) 5. Bengkel Blog & Multimedia di PID (26-27 & 29-30 OKT) Sesi Teh Tarik KUSBP untuk MuG ’09 di Restoran Kassim Mustafa (29 OKT) KUS & PID Balik Pulau di Politeknik Seberang Perai, Permatang Pauh untuk Perjumpaan ke-4 MuG ’09 Pu l a u Pi n a n g / K o r i d o r Utara. (29 OKT) KUS Balik Pulau ke Ekspo Persidangan Usahawan Bumiputera Kebangsaan 2009 di Sungai Petani, Kedah (31 OKT & 1 NOV) Pe l a n c a r a n M e d i a S e t e m p a t Pe r t a m a InfoBiz-KUMUDA (1 NOV) KUS-KUMUDA di Ekspo Jualan Karnival Riang Ria Balik Pulau di perkarangan Masjid Daerah al-Mokhtar (2 NOV - 1 DIS) Lawatan ITU-UUM ke KUSPID Balik Pulau & AMANKUMUDA (4 NOV) Pemadanan Niaga KUMUDA & Usahawan PERDA di Buerworth (5 NOV) Diskusi Penubuhan Kelab Usahawan Sosial Remaja (KUSR) Balik Pulau bersama pelajarpelajar Sekolah Menengah Seri Balik Pulau (5 NOV) 14.G l o b a l Innovation Tournament (GIT - 4 - 13 NOV) anjuran Stanford University, Amerika Syarikat dan Global Innovation To u r n a m e n t 19. Balik Pulau di Karnival Riang Ria Balik Pulau (11 NOV) Mesyuarat Acara Karnival Usahawan Muda Inovasi & Kreatif KUS-PID Balik Pulau 2009 - #KUMIK09 (14 NOV) Lawatan Kenali Usahawan Contoh (16-22 NOV) KUMIK 2009 (21 NOV) termasuk Pertandingan Akademi Usahawan, bengkel multimedia & ICT, forum dan seminar keusahawanan. Dan banyak lagi!! 6.

20.

7.

21.

8.

Pertandingan Inovasi Global Malaysia (16-26 OKT) & Sedunia (4-16 NOV)

22.

9.

Liputan GEW08 oleh UnleashingIdeas boleh ditontoni di hp://vimeo.com/ 4865911

Malaysia (GITmy) seliaan Alpha Catalyst & Warisan Global. "Students may partake in either the Malaysian challenge or the global challenge, or they may also register for both. The Malaysian challenge will commence from the 16th till 26th October. Winners will be noti ed before the 4th of November 2009." 15. Lawatan CEO The Rights Priviledge Berhad & CEO The Rights Pri viledge (Pulau Pinang) Bhd ke Gerai KUS-KUMUDA (7 NOV) Lawatan Delegasi Dewan Pe r n i a g a a n M e l a y u Malaysia Pulau Pinang ke Gerai KUS-KUMUDA Karnival Riang Ria Balik Pulau (8 NOV) Lawatan Socio-Economic & Ebviromental Research Institute (SERI) to KUSPID & AMAN-KUMUDA Balik Pulau (10 NOV) Mesyuarat Tengah Bulan Keusahawanan KUS-PID

10.

2.

11.

12.

3.

13.

4.

16.

17.

18.

Sertai kami... Mukasurat 11

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Pusat Ilmu Di Zaman Siber
1. Simpang Empat, Perlis 2. Bukit Kayu Hitam, Kedah 3. Yan, Kedah 4. Kupang, Kedah 5. Kuala Nerang, Kedah 6. Tasek Gelugor, Pulau Pinang 7. Balik Pulau, Pulau Pinang
Latar Belakang Projek Pusat Internet Desa (PID) atau Rural Internet Centre ini adalah salah satu telecentre yang ada di Malaysia yg ditubuhkan pada bulan April 2000 oleh Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi Malaysia (KTAK). Terdapat 42 PID diseluruh negara dan setiap PID diuruskan oleh 2 org iaitu penyelia dan penolong penyelia. PID ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk masyarakat dalam menghubungkan jurang digital antara kaum luar bandar dan bandar melalui kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti komputer dan internet. Lokasi Lazimnya, PID tersebut terletak bersebelahan dengan pejabat pos dan setiap PID dibekalkan dengan 5-7 komputer, sebuah pencetak dan sambungan ke internet. Tahun 2008 ini, dibawah projek penambahbaikan, PID telah menerima 2 komputer riba, sebuah mesin faks, sebuah projektor, 2 webcam serta peralatan wayarles daripada KTAK. Indicators) supaya ia kearah yang mampan dan teguh. Dengan sokongan yang padu serta latihanlatihan yang diberikan, ia dapat membantu PID berdiri dengan sendiri yakni mampan dan teguh pada tahun 2010 serta dapat memberikan

8. Selama, Perak 9. Kuala Kurau, Perak
Perkhidmatan PID juga menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti internet, latihan asas ICT, pembangunan web dan blog. Ia juga menyediakan eservis utk komuniti setempat serta aktiviti-aktiviti bersama komuniti seperti Hari PID bersama masyarakat, kemajuan kepada komuniti. bengkel dan seminar. Setakat ini, kesemua program yang dijalankan oleh PID telah dapat menambahkan kesedaran pada masyarakat desa tentang teknologi komunikasi dan informasi. Misi Terbaru
Bukan setakat kafe siber, tapi membantu usahawan meluaskan jangkauan niaga...

Sekarang, PID mempunyai misi iaitu membangunkan "vibrant communities" ! dimana aktivitiaktiviti pembelajaran dan "networking" menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat dan ia adalah sebahagian PID-PID di Koridor Utara terletak di daripada KPI (Key kawasan-kawasan berikut:P e r f o m a n c e

Mukasurat 12

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

‘Blog Bash 2009’...
Peranan & Penggunaan Media (Massa) Baru untuk Membangunkan Ekonomi & Sosial Setempat
Pada hari Ahad, 22hb Mac 2009 yang lalu, Kelab Usahawan Sosial telah berjaya menghimpunkan pakar-pakar dan para usahawan yang telah berjaya di dalam bidang IT bersama-sama dengan penduduk setempat di dalam suatu seminar dan bengkel yang dikenali sebagai ‘Blog Bash’. Seminar tersebut mendapat sambutan yang di luar jangka, dengan hehadiran seramai 70 orang peserta serta ahli-ahli panel yang didatangkan khas dari Cyberjaya dan Kuala Lumpur. Di antaranya ialah En. Roslan Bakri Zakaria dari Te c h n o p r e n e u r Development Division MDEC/ MSC Malaysia yang juga sudi meluangkan masa m e n y o k o n g program tersebut. Seminar ini adalah atas sokongan Pusat Internet Desa Balik Pulau (PIDBP), sebuah inisiatif Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK) dan kerjasama oleh Warisan Global Sdn Bhd (WG) serta Persatuan Usahawan ICT Pulau Pinang (ICT Penang). Anjuran bersama dengan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC,

!

sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Dalam pembentangan mengenai Pemerdanaan Media Baru yang membincangkan mengenai peranan dan penggunaan media baru untuk membangunkan ekonomi dan sosial tempatan tersebut, para peserta didedahkan dengan kebaikan, kelebihan dan peluangpeluang yang dapat diwujudkan tersebut ialah untuk menghubungkan masyarakat dengan pemimpin kerajaan dan pemimpin sosial secara langsung, berkongsi bagaimana menggunakan alatan media Web untuk manfaat sosial dan ekonomi serta melatih peserta agar cepat maklum tentang alat-alat media Web 2.0/3.0, Blog, Facebook, Twitter, Yo u t u b e d a n sebagainya. U s a h a menganjurkan seminar dan bengkel seperti ini, patut diteruskan agar negara kita tidak ketinggalan di dalam arus pembangunan yang berkembang dengan amat pesat demi m e n c a p a i dengan penggunaan media digital di Wawasan 2020. dalam kehidupan seharian, serta manfaat yang dapat diperolehi oleh suatu komuniti terutamanya bagi penduduk yang tinggal jauh dari bandar-bandar besar seperti di Balik Pulau. Di antara perkara yang difokuskan di dalam seminar
Mukasurat 13

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

KUMUDA Berniaga secara Koperasi
oleh Muzafar Ghazali Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Berhad (KUMUDA) telah ditubuhkan pada 17hb Julai 2009 dengan No. Pendaftaran P-04-0398. Ianya mempunyai matlamat yang sama iaitu mengeratkan sillaturrahim di antara komuniti terutamanya di kalangan para usahawan, di samping menghubungkan para usahawan dengan badan-badan dan agensiagensi kerajaan untuk mendapatkan maklumat dan peluang-peluang yang telah disediakan oleh kerajaan. KUMUDA akan membantu mendapatkan maklumatmaklumat mengenai cara-cara mendapatkan modal niaga, pembungkusan, penjenamaan, pemasaran dan sebagainya, untuk mencari jalan penyelesaian dalam beberapa masalah pembangunan para usahawan. Dalam beberapa bulan penubuhan koperasi ini, pelbagai program telah diadakan, di antaranya membuat promosi tentang kelebihan dan aktiviti koperasi di beberapa buah negeri termasuk di sebelah pantai timur, mengumpul produk-produk usahawan bumiputera yang telah pun menjadi ahli, mengadakan perbincangan dengan beberapa agensi kerajaan untuk mendapat maklumat pengenai bantuan yang disediakan dan membuka beberapa kiosk perniagaan. Antara aktiviti yang telah dan sedang dijalankan ialah:

• Pusat pengumpulan dan
pemasaran produk tempatan (ahli)

iaitu di antaranya kopi tenaga dan air berion yang amat sesuai sebagai makanan berkhasiat tambahan kepada para pengguna. Di samping itu, perjumpaan mingguan turut diadakan pada setiap hari Sabtu jam 8:30 malam di Dewan KUMUDA, Taman Sri Genting, Balik Pulau, bagi menerangkan maklumat terkini ataupun perkembangan KUMUDA kepada ahli. Perkembangan terkini koperasi ialah:

dianjurkan oleh PERDA pada 5 November 2009

• Menjemput beberapa wakil
kehormat dari Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang untuk memperkenalkan KUSPiDKUMUDA pada 8 November 2009

• Perjumpaan dengan para
usahawan dan agensi-agensi kerajaan

• Kegiatan yang boleh
membantu mengembangkan usaha ahli sedia ada

• Membuka kiosk perniagaan di
Ruang Perniagaan Sungai Batu, Bayan Lepas, Pulau Pinang pada 8 November 2009 KUMUDA sedang berusaha untuk mengambil lebih ramai ahli dan mengadakan beberapa lagi pertemuan dengan agensi-agensi serta mencari peluang-peluang yang terbaik yang dirasakan mampu membantu para usahawan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 04-8662706 atau kunjungi Pusat Usahawan kami di No. 4, Ruang Niaga Seri Genting PERDA, 11000 Balik Pulau.

• Kegiatan menambah
pendapatan ahli

• Menyertai usahasama dan
menjadi anggota kepada koperasi-koperasi yang lain

• Melancarkan keluaran sulung
INFOBIZ pada 1 November 2009 iaitu suatu saluran pengiklanan untuk mempromosikan perniagaan

• Menyewa tapak-tapak
pameran di ekspo-ekspo dan

para usahawan

Terbitan Bulanan Media Pemasaran Bercetak Setempat
karnival-karnival usahawan

• Program Pemadanan
Perniagaan di PERDA, Butterworth

• Lawatan dari UUM-ITU pada
3 November 2009, untuk membuat penyelidikan tentang pembangunan keusahawan di luar Bandar.

• Kursus-kursus dan seminar
pembangunan usahawan termasuklah kursus-kursus pengurusan, maklumat teknologi (IT), perniagaan, seminar keusahawanan serta pemasaran dan sebagainya. Koperasi juga bercadang untuk mengeluarkan produk-produk berjenama sendiri untuk menambah pendapatan koperasi

• Menyewa tapak niaga di
Karnival Riang Ria Balik Pulau bermula dari 2 November hingga 1 Disember 2009

• Mengadakan program
pemadanan perniagaan (business matching) dengan para usahawan yang telah

Perjumpaan Mingguan & Taklimat Perniagaan Untuk Ahli Mukasurat 14

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang

50 tahun memperkasakan usahawan...
DPMMPP dalam era transformasi untuk lebih bermanfaat kepada ahli. Pada tahun 1959, sekumpulan ahli perniagaan yang terdiri daripada 20 usahawan muda telah berkumpul dan berbincang mengenai peranan usahawan Melayu yang perlu d i m a i n k a n s e l e p a s Ta n a h Melayu mencapai kemerdekaan. Hasil daripada perbincangan tersebut, maka tertubuhlah Dewan Perniagaan Melayu, Pulau Pinang dan Jajahan Wellesley. Tugas utama Dewan adalah untuk membantu dan menyatukan usahawan Melayu di Tanah Melayu. Pada tahun 1973, Dewan Perniagaan Melayu, Pulau Pinang dan Jajahan Wellesley telah ditukar nama dan dikenali sebagai Dewan Perniagaan Melayu dan Industri Malaysia, Cawangan Pulau Pinang. Falsafah Dewan DPMM Pulau sebagai badan e k o n o m i Melayu yang menghayati d a n menunjangi perjuangan Pinang induk Perlembagaan DPMM dengan memberi penekanan kepada keperluan negeri Pulau Pinang. Objektif ini dilaksanakan melalui strategi, kaedah da program-program tertentu melalaui perancangan tiga tahun DPMM Pulau Pinang seperti mana yang tersenarai di bawah : usahawan dan ekonomi Melayu sejajar dengan keperluan ekonomi semasa

Menyatukan dan menyelaras semua kegiatan usahawan Melayu di Pulau Pinang Mempertingkatkan kuantiti dan menyalurkan keahlian Dewan dengan kegiatan yang lebih terarah M e m b e r i perkhidmatan dan m e n y a l u r k a n maklumat secara efisyen dan professional Membangunkan dan mempertingkatkan

Rizal Faris Mohideen bin Abdul Kader, Yang Dipertua
bangsa, yang mempunyai kewibawaan, keberkesanan dan kecemerlangan di peringkat negeri, nasional dan antrabangsa. Objektif Selaras dengan objektif yang termaktub d a l a m

Memangkinkan projek-projek yang m e m b e r i keberkesanan kepada ekonomi Melayu di Pulau Pinang Memupuk dan merubah minda dan sikap Melayu ke arak keunggulan sumber tenaga manusia, profesionalisme dan penguasaan teknologi yang strategik dan sejajar dengan arus ekonomi masa hadapan Memperjuangkan agenda Melayu dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kerajaan dan Swasta Mempertingkatkan latihan sumber tenaga Melayu Menyalurkan bantuan secara khidmat bakti kepada mereka yang memerlukan.

• •

Majlis Perangkaian Niaga dengan Delegasi IMT-GT di Teluk Tempoyak. Mukasurat 15

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

TechBiz Penang

TechBiz Penang is a Bumiputera ICT Cluster under Invest-in-Penang Bhd, wholly owned by the State Government of Pulau Pinang

PENANG BUMIPUTERA ICT CLUSTER techBiz Penang is a collaborative platform for members to forge strategic marketing and networking alliances locally • T o and globally!

We leverage on the strength of each member to promote PENANG BUMIPUTERA ICT CLUSTER as the • To encourage members to SHARE EXPERTISE, COLLECTIVE source of ICT excellence and innovative KNOWLEDGE AND solutions. EXPERIENCE in the technical and business areas techBiz Penang is an intiative of the

P e n a n g B u m i p u t e r a I C T • Telephony / VOIP companies through a unified • Electronic Design / Services group • Mechanical Design / Services • Support / Services a c t a s a n I N D U S T R Y • E-commerce / Internet Business REPRESENTATIVE in the • Technology promotion activities organized by the PENANG STATE

Penang State Government to promote • To identify and address issues that are World-Class Bumiputera ICT Players. common to members and the We welcome competitive Penang-based industry Technopreneurs to be part of the cluster. Goals • To UNITE the Penang Bumiputera ICT companies under one cohesive group for the purpose of IDENTIFYING THE MARKET and establishing BUSINESS NETWORK GLOBALLY. Our Focus Technologies • • • • • • Creative Multimedia Hardware Design Software Development Shared Services/Outsourcing Support / Services Internet-Based Businesses
TechBiz Chairman, Dato’ Mohd Noor Kamaludin flanked by then personnel of InvestPenang and Penang Development Corporation (PDC) at to-be opened Mayang Mall Enterprise Lab, an MSC-Status Incubator.

Membership is FREE! Contact Secretariat: c/o investPenang, 1, Jalan Sultan Azlan Shah, PSDC Building, 11909 BAYAN LEPAS Tel: +604-646 8833 Fax: +604-646 881 Email: enquiry@investpenang.gov.my Mukasurat 16

Core Competencies • To STRENGTHEN and SHOWCASE THE CAPABILITIES AND • Software Development COMPETENCIES in the value • Industrial Automation chain and innovation of the • Infrastructure (Networking)

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Rakan-rakan Usahasama & Penyokong
myUsahawanGlobal (& InfoBiz) & Bulan Keusahawanan KUS-PID Balik Pulau 2009
1. 1oasis.net 2. Alpha Catalyst Consulting (ACC) 3. Anjung Urus Jenazah Sdn Bhd (Asmana Group) 4. Arts-Ed-Penang.org 5. Azlan Tomyam 16.Koperasi Pelancongan Pulau Pinang Bhd/ Homestay (KOPEL) 17.Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Bhd (KUMUDA) 18.Koperasi Usaha Kampung Balik Pulau Bhd (KUKAM) 30.Printer2u.net 31.Pusat Komputer Balik Pulau (PKBP) 32.Saleha @ Tupperware Brands Corporation 33.Sinar Harian/Kumpulan Karangkraf 34.SME Bank Bayan Baru 35.Rabina Krystal 36.Red Black Studio 37.Rizman Suzaidi (Jururawat.net) 38.Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (SKMM) 39.Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 40.Syifa Gris 41.TechBiz Penang 42.Unipek Herbs

6. Bumi Hijau Management 19.Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang 7. Dewan Perniagaan (PERDA) Melayu Malaysia 20.LTT Global (DPMM), Pulau Pinang Communications Sdn 8. D’ Farmer Fruits Bhd (GoMobile!) (Pertubuhan Peladang) 21.Mairag Hj Saad 9. Double Z Global 22.Mohd Ezam Enterprise (e-wawasan) 10.Dr. Norsiah (Poliklinik Dr 23.Muzafar Ghazali Azhar & Rakan-Rakan, (Ejen Takaful Iklhas) Balik Pulau) 11.EnakPinangJeruk.blogsp 24.Noor’s Cookies ot.com 25.NWC Dot Com Sdn Bhd (nwc.my) 12.Flyshoot2u.com 13.Island College of Technology (ICT) 14.ITU-Universiti Utara Malaysia (UUM) 15.Jamal, Amin & Partners (JAP Group) 27.Persatuan Penjaja & Peniaga Kecil Melayu Negeri Pulau Pinang 28.Persatuan Usahawan ICT Pulau Pinang (ICT Penang) 29.Politeknik Seberang Perai (PSP)

43.Universiti Sains Malaysia 26.PBA Resources Sdn Bhd (USM) 44.Warisan Global Sdn Bhd (WG) 45.Yayasan Kemajuan Sosial Malaysia (YKS)

Mukasurat 17

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

Usaha merapatkan jurang digital...
Penggunaan IT secara aktif masih rendah di kawasan luar bandar, dianggarkan masih kurang daripada lima peratus!

Sektor Komunikasi dan Multimedia yang berprestasi tinggi adalah suatu kemestian yang tidak boleh tidak di dalam usaha Malaysia mengangkat statusnya menjadi sebuah negara berasaskan masyarakat bermaklumat seperti yang telah digariskan di bawah wawasan 2020. Sejajar dengan peranan kritis sektor ini di dalam pembangunan negara, Akta Komunikasi dan Multimedia (Akta 588) telah berjaya mewujudkan suatu rangkakerja perundangan untuk sektor komunikasi dan multimedia. Akta ini juga telah menggariskan 10 Objektif Dasar Negara untuk sektor komunikasi dan multimedia bertujuan untuk mengukuhkan prestasi sektor juga akses sama rata dan penglibatan entiti tempatan di dalam sektor. Dalam hubungan ini, kesediaan (availability), akses sama rata dan kemampuan adalah tiga prinsip asas bagi konsep Perkhidmatan Sejagat, yang mana merupakan objektif ke-enam Dasar Komunikasi dan Multimedia Negara. Kesediaan (Availability) di sini bermakna liputan bagi perkhidmatan rangkaian (telefon, Internet, dan sebagainya) mestilah disediakan di seluruh negara, tanpa mengira di mana dan bila ianya diperlukan. Akses sama rata bermakna semua pengguna perlu diberikan layanan yang sama, tanpa diskriminasi dari segi harga, perkhidmatan serta kualiti, tidak kira di mana lokasinya. Kemampuan boleh diterjemahkan sebagai perkhidmatan rangkaian yang termampu oleh pengguna. Perkhidmatan Sejagat berhasrat untuk mencapai pembangunan yang sama atau seimbang di antara kawasan-kawasan serta kumpulan masyarakat supaya pemisahan digital di antara mereka yang kaya maklumat dengan mereka yang kurang maklumat dapat dirapatkan. Dari sudut pengagihan komputer di bandar dan luar bandar, tumpuan lebih diberikan ke kawasan bandar, terutamanya di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang yang menyumbang lebih daripada 65 peratus kepadatan komputer di Malaysia. Dalam pada itu, kadar penembusan komputer bagi isi rumah masih rendah, iaitu 5 peratus. Bagi capaian Internet, statistik pada tahun 1998 menunjukkan penembusan pada 6 peratus untuk setiap 100 penduduk dan 11.9 peratus untuk setiap isi rumah. Sementara Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan sebanyak 182 peratus bagi pelanggan Internet, sekali lagi kepadatan pertumbuhan adalah lebih di kawasan Lembah Klang, Selangor dan beberapa bandar utama negara. Bagi memastikan kesediaan (avaiability) dan akses sama rata kepada perkhidmatan dan juga infrastruktur rangkaian, Malaysia perlulah menyediakan liputan meluas dan saksama di antara kawasan dan kumpulan masyarakat yang berbeza. Penyediaan infrastruktur melalui "rangkaian menyeluruh" untuk meningkatkan kedua-dua penembusan komputer dan Internet boleh merapatkan jurang digital yang terpisah di antara kawasan dan kumpulan penduduk di dalam negara.

Mukasurat 18

Catalyst for Change Innovation Process

Innovation Consulting : Solution Design: Learning www.alphacatalyst.com

Alpha Catalyst Consulting Level 36, Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088, Kuala Lumpur, Malaysia 603 26150133

KENAPA MASIH MEMPROMOSIKAN JENAMA ORANG LAIN SETIAP HARI?
DAPATKAN NAMA SENDIRI UNTUK EMEL, BLOG DLL., BERMULA CUMA 10-SEN SEHARI!

www.1oasis.net

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA

PERCUMA!

NOV 2009

PENGIKLAN DAN SEBAHAGIAN PENAJA ACARA MUG 2009
Multimedia Development Corporation (MDeC) ...........................Officiation Ceremonies Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) Pulau Pinang .......................................15 TechBiz Penang, sebuah kluster di bawah Invest-in-Penang Bhd ..............................16 International Telecommunication Union-Universiti Utara Malaysia (ITU-UUM) ...........19 Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (SKMM) .......................................... 19 Alpha Catalyst Consulting ...........................................................................................20 PBA Resources Sdn Bhd .............................................................................................21 Jamal, Amin & Partners (JAP Group) ...........................................................................22 Anjung Urus Sdn Bhd (Asmana Group) ...................................................................... 23 1Oasis.net (WebPod Group) ........................................................................................24
Memacu ke mercu perubahan! Page 25

Karnival Usahawan Muda Inovasi & Kreatif KUS Balik Pulau 2009 (#KUMIK09) 8 pagi - 5 petang, Sabtu, 21 NOV ‘09
DAFTAR MENGGUNAKAN BORANG INI ISLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY (ICT), BALIK PULAU, PENANG ATAU ONLINE DI: http://karnivalusahawan-mug.eventbrite.com BENGKEL - nyatakan jumlah peserta RM15 untuk ahli, RM20 untuk bukan ahli (termasuk makan-minum, mug percuma & sijil)

1. Multimedia & Media Sosial ICT Praktikal 2. Pemasaran Intenet Praktikal 3. Motivasi Keusahawanan dan Taklimat Inovasi & Industri Kreatif

T-SHIRT - nyatakan jenis (V/O), kuantiti dan saiz

RM25 setiap helai (hitam atau ungu)

S M L XL XXL XXXL
“Mug” Kopi Minggu Keusahawanan Global (2009) RM15 setiap satu

Putih Biru Hitam
MAKLUMAT ANDA

Nama Alamat Bandar Poskod

No Telefon Bimbit No Telefon R/P Alamat Emel

Sila tulis cek kepada “PUSAT KOMPUTER BALIK PULAU” atau deposit/pindahkan tunai ke Akaun Maybank#5570-8101-5761

JADUAL AKTIVITI BULAN KEUSAHAWANAN KUS-PID 2009
22 OKT
Penjenamaan KUS-PID di sepanjang Jalan Balik Pulau dari Simpang EmpatGenting hingga ke Pasar Awam MPPP di Jalan Tun Sardon.

1-2 NOV

Pelancaran InfoBiz-Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Bhd (KUMUDA) & Lawatan Niaga ke Ekspo Persidangan Usahawan Bumiputera di Sg. Petani

24 OKT

Bengkel ICT KUMUDA di Dana Ilmu & Mesyuarat Agung Tahunan KUS Balik Pulau 2009 di Kompleks Sukan Balik Pulau, Jalan Sungai Nipah.

3 NOV - 1 DEC
Stanford U’s Global Innovation Tournament, Forum KUMUDA & Seminar Keusahawanan Sosial KUS, KUS-KUMUDA @ Ekspo Jualan Karnival Riang Ria Balik Pulau

26-27 & 29-30 OKT

Bengkel Blog Untuk Usahawan dan Reka Cerita Digital di PID Balik Pulau (Tarikh Tutup Pertandingan: 2 NOV 2009)

21 NOV 2009

Karnival Usahawan Muda Inovasi & Kreatif (KUMIK) 2009

Balik Pulau Social Entrepreneurs Club (KUSBP) got her new sets of wings...
by Nasir Sobri, Vice Chairman of KUS Balik Pulau (2009/2010) BALIK PULAU (25 OKT 2009) - Kelab Usahawan Sosial (KUS) Balik Pulau organized its 2009 Annual General Meeting (AGM) yesterday at Balik Pulau Sports Complex, that was attended by over 50 people from various walks of life, including kids as young as under 5 years of age to senior citizens over 65 years of age of course, only those over 18 years old legally participated in the election of its 2nd pro tem committee en route to become a registered society towards empowering the local community with entrepreneurial and socially-benefitting activities and ventures. KUSBP's incumbent Chairman, En. Yuhezri bin Mohd Yusuff, 39, of Landsea Enterprise was re-elected to continue chairing the pro tem commitee, and he will be assisted by nine other committee members including four other sitting committee members namely Cik Sarina, Cik Fardilah, Puan Siti Huraizah and En. Nasir. The newly refreshed committee of KUS Balik Pulau now includes members from as young as 23 and as senior as 69 representing various adult generations in Balik Pulau. During the first committee meeting for 2009/2010 session held afterwards, Cik Sarina bt. Ishak of Challenger Enterprise (as well as presently serving as Assistant Manager for PID Balik Pulau) and Puan Rosidah bt. Mohamad Ismail, 36, of Kesidang Rose Enterprise (maker of Kesidang Rose carbonated beverage as marketed at KUMUDA-AMAN centre) have

been appointed as KUSBP's pro tem Honorary Secretary, and Honorary Treasurer respectively. Prior during the AGM session, a Member of Penang State Legislative Assembly (ADUN) for Pulau Betong, Balik Pulau, YB Hj Muhamad Farid bin Hj Saad delivered a keynote and later officiated the meeting. In his speech, he rallied members of KUSBP to also join and support a new cooperative corporation - Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Bhd (KUMUDA) that KUS has been instrumental in setting it up and supporting its early months of activities, following several meetings and dialogues since March 2009 which Muhamad Farid also participated in - KUMUDA was officially registered with Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) in June 2009, facilitated by KUS and a pro tem committee/ board of directors secretariat based at PID Balik Pulau. Besides financial contribution totalling RM1,500 to KUSBP in 2009 particularly for the Blog Bash @ Penang City, a social media sharing event held in Kongsi earlier this year, Muhamad Farid also pledged double the monetary support to at least RM3,000 for KUSBP activities in 2010. YB Farid, as he's affectionately refered to, is also a patron of PID Balik Pulau as well as an advisor for KUS Balik Pulau and KUMUDA.

twelve months from today by not limiting it to just residents of Kongsi town/Pulau Betong village area of Balik Pulau, in order to represent at least 2-percent of adult population in Balik Pulau parliamentary area including DUN areas of Teluk Bahang, Pulau Betong and Bayan Lepas (not including Bayan Lepas Industrial Zone and Bayan Baru) or Southwest District of Penang State - half the size of Penang island. KUS-BP currently maintains its online presence at http://balikpulau.org (or http://bp.pp.my) and http:// kusbp.pp.my besides at various social media sites with its Facebook page newly set up in October garnering dozens of fans, its Balik Pulau Group on Facebook has been joined by over 200 members, and its "@BalikPulau" Twitter identity set up eight months earlier is being followed by over 1,400 users making it into top-400 most popular Twitter identities in Malaysia (or Top-55 as of 25 OCT 2009, according to TwitterHolic). KUS-BP welcomes everyone to join its Balik Pulau Facebook Group towards populating it with at least 1,000 users by or before 10/10 '10.

What are you waiting for?

Let's activate the community and fly high, locally, The meetup at Kompleks Sukan Balik Pulau MPPP also nationally and globally! includes a presentation by En. Hazhari from Penang Rural Development Authority (PERDA), a briefing on PID Global Entrepreneurship Month 2009 by Siti Huraizah from Pusat Internet Desa (PID) and a talk on Karnival Usahawan & ICT KUS 2009 by En. Nasir who is also the Honorary Secretary for Persatuan Usahawan ICT Pulau Pinang (ICT Penang), regional host for Global Entrepreneurship Week 2009/Malaysia. KUS Balik Pulau has registered paid members totalling over 90 by 30 September 2009, as detailed in its AGM 2009 report. Besides, it has also received over 30 online registrations via its blog site - memberships pending confirmation and joining fee completion. KUSBP plans to register over 1,000 members within

MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KUS BALIK PULAU

PERCUMA!

NOV 2009

Sertai Kelab Usahawan Sosial Hari Ini!
Silalah berkunjung ke mana-mana Pusat Internet Desa (PID) untuk mendaftar. Yuran pendaftaran: Cuma RM20
(termasuk yuran tahunan dan keahlian PID untuk kemudahan perkhidmatan Internet percuma dan banyak lagi perkhidmatan bantuan perniagaan dan sosial di semua PID-PID di seluruh Malaysia berjumlah 42 buah semuanya)

Maklumat lanjut & pendaftaran:
SMS “SERTAI KUS-ICT <NAMA> <NO IC> <EMEL>” kepada: (019) 579-6575 -Ija atau (019) 437-0147 -Ina

http://gewmalaysia.com http://mug09.bizmalaysia.com http://karnivalusahawan-mug.eventbrite.com

Pendaftaran dan pembayaran yuran melalui kad kredit atau pindahan/deposit bank juga diterima secara online di http://usahawan.balikpulau.org

KELAB USAHAWAN SOSIAL BALIK PULAU
d/a Pusat Internet Desa, Bangunan Pejabat Pos 11000 BALIK PULAU, PP, Malaysia T/F: +60 4 866-2706
E: usahawan@balikpulau.org W: http://kusbp.pp.my

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.