Disediakan oleh, EE KAI POH 23 JULAI 2009 SMK SRI RAHMAT, JOHOR BAHRU

DEFINISI  Merupakan satu ujian formatif.  Data-data yang diperolehi menunjukkan kelemahan dan kekuatan murid.

 Membantu guru mengenalpasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran.  Analisa keputusan membantu guru merancang program pengajaran kepada individu atau kumpulan secara tepat dan sistematik.

PENULISAN BACAAN BAHASA LISAN

PENGAMATAN (PENGLIHATAN, PENDENGARAN DAN SENSORI MOTOR)

PRA NOMBOR

TAHU NILAI

MATEMATIK

KENAL NOMBOR

OPERASI ASAS

 Penggunaan tandas

Kemahiran makan dan minum

 Menentukan tahap tingkah laku murid ( Rujuk Manual IPP, 2007, ms 4 – 5)

Penguasaan kemahiran manipulatif Kemahiran motor kasar Kemahiran motor halus

 Dilaksanakan setelah guru mengenalpasti murid yang dipilih melalui ujian saringan.  Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu.  Ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil.

Kaedah temu bual dan pemerhatian boleh digunakan untuk Komponen Pengurusan Diri, Pengurusan Tingkah Laku dan Komponen Kemahiran Manipulatif

 Ujian disediakan mengikut urutan kognitif daripada rendah kepada lebih tinggi (pengetahuan, pemahaman, aplikasi).  Ujian ini dimulakan dengan ujian lisan serta diikuti dengan ujian bertulis.

 Ujian ini diberhentikan sekiranya seseorang murid gagal menjawab dengan betul dalam tiga kemahiran yang berturut-turut.  Setiap jawapan murid direkodkan ke dalam borang rekod ujian diagnostik.

 menentukan tahap kebolehan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran.  Murid yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dikumpulkan dalam satu kumpulan kecil untuk membolehkan guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai.

 membolehkan guru merancang rancangan pengajaran individu (RPI).

Contoh 1 (Lisan) Kemahiran 5 : Sukukata KV Arahan : 5.1 Tunjuk sukukata yang guru sebut. 5.2 Sebut sukukata yang guru tunjuk.

ba

pa lu ni

ji

ri

mu ne

ca gu

so de

Contoh 2 (Praktik ) Kemahiran 3 : Huruf vokal Arahan guru : Suaikan huruf awal dengan gambar yang sesuai.

Contoh 3

(Bertulis )

 Kemahiran 12 : Menulis perkataan dan sukukata KVK +KV  Arahn guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. di bawah ini.

__ __ __ pu

__ __ __ ci

__ __ __ pu

__ __ __ di

__ __ __ __ __

Komponen Pengurusan Diri Sila rujuk Manual IPP, 2007 – ms 3 Komponen Tingkah Laku Sila rujuk Manual IPP, 2007 – ms 4 Komponen Manipulatif Sila rujuk Manual IPP, 2007 – ms 6 Komponen Bahasa Melayu Sila rujuk Manual IPP, 2007 – ms 7 Komponen Matematik Sila rujuk Manual IPP, 2007 – ms 9

ANALISIS TUGASAN

proses pembahagian kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah yang dapat dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid.  membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar memberi latihan yang konsisten menilai tahap pencapaian murid.

Langkah-langkah Penyediaan Analisis Tugasan : memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid mengikut tahap keupayaan huraikan secara ringkas kemahiran yang dipilih kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah kecil

 buat penyesuaian langkah-langkah pembelajaran mengikut kelemahan dan kebolehan murid
 guru menjalankan analisis tugasan  guru membuat pemerhatian dan penilaian apabila murid telah menguasai kemahiran yang diajar  membuat penambahan dan perubahan dimana perlu sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak diajar

CONTOH ANALISIS TUGASAN

Senarai Semak – Analisis Tugasan Nama Murid:________________ Kemahiran: Membancuh jus oren
 Bil. Aktiviti   Dengan Bimbingan Guru Sebahagian Dengan Bimbingan Guru  Tanpa Penilaian Bimbingan 1=Sangat Guru  Lemah 2=Lemah 3=Sederhana 4=Baik 5=Cemerlang Tarikh    

   1 Pergi ke dapur  2 Ambil gelas

 

 Tarikh Mula Tarikh Mula  Tarikh Mula

Skor

3  Letak gelas di atas meja  4 Ambil botol jus oren 5  Letak botol jus oren di atas meja 6 7 8 9 Buka penutup botol jus oren Ambil sudu makan Tuang jus oren ke dalam sudu Tuang ke dalam gelas

 

10 Tuang jus oren ke dalam sudu semula 11 Tuang ke dalam gelas

Senarai Semak – Analisis Tugasan Nama Murid:________________ Kemahiran: Mengelap cermin tingkap
 Bil. Aktiviti   Dengan Bimbingan Guru
  Sebahagian Tanpa Penilaian Dengan Bimbingan 1=Sangat Bimbingan Guru  Lemah Guru  2=Lemah 3=Sederhana 4=Baik 5=Cemerlang

 

 

 Tarikh Mula

Tarikh Mula

 Tarikh Mula

Tarikh

Skor

1 Ambil baldi 2 Masukkan air sehingga ½ baldi 3 Ambil kain pengelap 4 Basahkan kain pengelap 5 Perahkan kain pengelap 6 Lap semua kawasan cermin berserta bingkai cermin tingkap 7 Bilas kain pengelap yang kotor 8 Sangkutkan kain pengelap yang telah dibilas di tempat penyangkut 9 Buang air kotor daripada baldi 10 Simpan baldi di tempat simpanan

Bengkel Pembinaan Analisis Tugasan 1. Kumpulan A – Komponen Bahasa. Contoh: Membina Ayat 2. Kumpulan B – Komponen Matematik. Contoh: Mengenal Wang 3. Kumpulan C – Komponen Pengurusan Diri. Contoh: Memberus Gigi 4. Kumpulan D – Komponen Manipulatif. Contoh: Menggunting 5. Kumpulan E – Komponen Pengurusan Tingkah Laku. Contoh: Tideak Boleh duduk Diam.

KESIMPULAN
Merupakan satu prosedur yang membahagikan sesuatu tugasan kepada komponen yang lebih kecil. Guru perlu mengenalpasti komponen yang belum ada dan memberikan pengajaran yang sepatutnya. Membantu guru mencapai objektif RPI