PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING Sifat Manusia Teori Pemusatan Perorangan a. Individu harga Matlamat Proses a.

Klien memerlukan kaunseling
b. Kaunselor

Teknik membuat a. Refleksi perasaan b. Sikap mendengar msalah dengan empati kepada c. Menggalakkan klien menyatakan masalahnya akan secara terbuka di mana perasaan klien diterima d. Perhubungan kaunseling dipenuhi kemesraan kefahaman e. Kaunselor meletakkan tanggungjawab pada tindakan, pemikiran dan setiap dengan dan penilaian menerima yang klien penuh

mempunyai Klien akan menjadi lebih diri dan realistik, objektif dan lebih tepat dalam tanggapannya dan lebih berkesan dalam penyelesaian masalahnya.

keputusan bahawa dia

penghormatan diri b. Tingkahlaku dilihat

dari sudut persepsi c. Kecenderungan arah kendiri d. Manusia adalah baik dan boleh dipercayai ke

menjelaskan

klien apa yang berlaku dalam kaunseling. c. Kaunselor menolong klien untuk menyatakan perasaan dan sikapnya.
d. Kaunselor tidak akan

kesempurnaan

membuat tetapi perasaan

dilahirkan oleh klien e. Menyusuli pernyataan negatif yang positif ialah yang kemunculan perasaan menunjukkan

perkembangan pertumbuhan. f. Kaunselor mengenalpasti menerima positif peringkat mula dirinya klien. ini, dan

atau akan dan Pada klien sifat

membuat keputusan
f. Kaunselor

bertoleransi memberi

iaitu

perasaan

kebebasan kepada klien untuk berfikir, merasa bertindak membenarkan klien menerokai perasaannya secara mendalam. dan dan

memahami

peribadinya.
g. Klien boleh menerima

ketiadaan struktur yang kurang

aspek kendiri baik. h. Klien

kendiri yang

baik dan juga aspek

memahami akan menilai memahami

pilihan yang ada dan kaunselor menolongnya dan

pilihan-pilihan ini i. Seterusnya, klien akan memperoleh celik akal dan tindakan yang

positif mula dilahirkan dari dalam diri klien.
j.

Klien mampu

akan

lebih untuk

membuat pilihan dan mengambil Klien bersikap mempertahankan tetapi menunjukkan penerimaan dirinya. k. Akhir sekali, klien telah mula dapat membuat keputusan sendiri dan bersedia menamatkan sesi kaunseling Teori Tingkah Laku a. Manusia itu dilihat sebagai biasa jahat manusia tidak ada dan a. Mengatasi kekurangan terdapat tingkahlaku b. Mengukuhkan tingkahlaku yang yang dalam a. Definisi masalah b. Perkembangan Sejarah Sosial c. Menyatakan matlamat tingkahlaku d. Strategi mengubah a. Ketidak pekaan yang bersistem b. Persetiaan tingkah laku c. Menteladani masyarakat terhadap diri mula tindakan. lagi tidak

yang sepenuhnya sepenuhnya baik,

tetapi yang

adalah

disesuaikan c. Mengurang menghapuskan tingkahlaku kurang sesuai d. Menangani yang membimbangkan e. Meningkatkan kawalan kendiri f. Meningkatkan kemahiran mengendur g. Menguasai kemahiran sosial h. Meningkatkan kompetensi seksual i. Menguasai fungsi reaksi yang atau

tingkahlaku

d. Latihan penegasan

sebagai organisma berpengalaman yang potensi
b. Manusia

mempunyai ke arah

semua tingkahlaku berkeupayaan memahami konsep serta tingkah sendiri c. Manusia berupaya memperoleh tingkah laku yang baru d. Manusia mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi tingkah laku yang lain-lain sebagaimana ia mengawal lakunya

kemahiran latihan asertif

dalam

dipengaruhi orang terhadap

oleh lain tingkah

lakunya sendiri.

Teori REBT

a. manusia dilahirkan Membantu dengan berfikir rasional b. Manusia unik mencipta kerana potensi memperkembangkan

klien

a. Peringkat Mengkategorikan Masalah b. Mengenalpasti kepercayaan rasional
c. Peringkat bekerjasama

a. Kerja Rumah b. Menilai c. Mengajar tidak ABCDE d. Mengisi Rasional borang Emotif semula konsep kerja rumah

secara pemikiran yang rasional dan dengan mereka rasional menggalakkan ia pemikiran tidak

rasional dan tidak logikal

adalah memikirkan dan memahami yang diwarisi pada masa membawa kepada

Bahagian 1 d. Peringkat bekerjasama Bahagian 2

Tingkah Laku e. Penerokaan diri

kepercayaan yang lalu sebagai punca utama mengganggu dan yang mengulanginya hingga meneruskan gangguan kepada diri mereka Teori Transaksion al Analisi a. Keinginan kepemimpinan Matlamat yang dikehendaki adalah perubahan serta kepada diri sendiri kini. masalah psikologikal masa

a. Tahap Analisis b. Tahap Sintesis

a. Transaksi

sejajar

b. Keinginan pengiktirafan c. Keinginan memeriahkan diri d. Keinginan berstruktur e. Keinginan diterima

pembaharuan pendirian ego dalam swadiri klien agar dapat menjurus ke arah perubahan perlakuannya.

c. Tahap Diagnosis d. Tahap Kaunseling e. Tahap Tindak Lanjut

b. Transaksi bersilang c. Transaksi berlapis