KERTAS KERJA: CADANGAN MENGADAKAN PROGRAM KLINIK USAHAWAN BERSAMA AGENSI KERAJAAN DAN INSTITUSI KEWANGAN MIKRO KREDIT

DI MELAKA SENTRAL BERMULA: 8 OKTOBER 2009 ANJURAN : PUSAT KHIDMAT PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA (PKPKS) DENGAN KERJASAMA: MAJLIS TINDAKAN EKONOMI & SOSIAL BUMIPUTERA BAHAGIAN PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM) BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA (SME BANK) MAJLIS AMANAH RAKYAT YAYASAN TEKUN NASIONAL BANK RAKYAT MALAYSIA BERHAD AMANAH IKHTIAR MALAYSIA

CADANGAN MENGADAKAN PROGRAM KLOINIK USAHAWAN BERSAMA AGENSI KERAJAAN DAN INSTITUSI KEWANGAN DI MELAKA SENTRAL 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini bertujuan untuk mengemukan cadangan mengadakan program sesi Klinik Usahawan bersama agensi kerajaan dan institusi kewangan di Melaka Sentral secara bulanan. 2.0 LATARBELAKANG 2.1 Pusat Khidmat PKS telah menjalankan program khidmat nasihat dan rundingcara ini dengan jayanya di bangunan World Youth Foundation. Agensi kerajaan yang terlibat didalam program ini adalah Majlis Amanah Rakyat, Yayasan TEKUN Nasional, SME Bank, SMIDEC, MIDF dan UTeM. 2.2 Program ini telah terhenti sementara oleh kerana perpindahan pejabat PKPKS ke Aras 1, Menara MITC. Ruang pejabat ini didapati kurang sesuai dijadikan tempat rundingcara kerana tidak mesra kepada orang ramai untuk datang. 2.3 Didapati Melaka Sentral mempuyai tempat yang ideal untuk diadakan Klinik Usahawan.

3.0

OBJEKTIF PROGRAM 3.1 Memberikan khidmat nasihat kepada usahawan mengenai

bantuan-bantuan perniagaan dan pembiayaan kewangan. 3.2 Memberikan khidmat nasihat dan tatacara mengisi borang permohonan pembiayaan, bantuan dan geran kepada usahawan. 3.3 Memberikan khidmat menguruskan permohonan pembiayaan kepada usahawan. 4.0 KAEDAH PENGENDALIAN 4.1 PKPKS akan mengaturkan jemputan kepada agensi-agensi dan institusi kewangan yang terlibat. 4.2 PKPKS akan membuat hebahan umum dan promosi untuk menarik orang ramai ke program tersebut. 4.3 4.4 Program akan bermula dari 10.00 pagi sehingga 5.00 petang. Beikut adalah cadangan jadul sesi rundingcara yang akan diadakan.

5.0

AGENSI KERAJAAN DAN INSTITUSI KEWANGAN YANG BOLEH DILUBATKAN 5.1 Agensi Kerajaan 5.1.1 SME Corp Malaysia 5.1.2 Majlis Amanah Rakyat 5.1.3 TEKUN Nasional 5.1.4 Amanah Ikhtiar Malaysia 5.1.5 Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) 5.1.6 Pusat Khidmat PKS Melaka 5.2 Insitusi Kewangan 5.2.1 Bank Perusahaan Kecil & Serderhana (SME Bank) 5.2.2 Bank Kerjasama Rakyat Berhad 5.2.3 Bank Simpanan Nasional 5.2.4 Ambank Berhad

6.0

PENYERTAAN 6.1 6.2 6.3 Usahawan yang ingin mendapatkan bantuan kewangan Peniaga baru yang ingin mendapatkan bantuan kewangan Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat

7.0

PROMOSI 7.1 7.2 7.3 Iklan di Melaka Hari Ini Siaran di Radio Melaka FM Risalah dan Poster

8.0

PENGANJUR PKPKS akan menganjurkan dan menjadi urusetia program ini dan mengendalikan rekod serta kehadiran perundingcara.

9.0

TEMPAT 9.1 Setelah membuat kajian PKPKS mendapati Melaka Sentral adalah tempat yang paling sesuai untuk dijalankan program rundingcara kerana faktor-faktor berikut : 9.1.1 Tempat tumpuan orang ramai 9.1.2 Ramai peniaga beroperasi situ 9.1.3 Ruang legar yang luas untuk menempatkan pameran.

10.0

ANGGARAN PERBELANJAAN Banting dan risalah = RM 500.00

11.0

KESIMPULAN Adalah diharapkan supaya program ini dapat membantu meningkatkan lagi kadar kesedaran orang ramai tentang peluang-peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk membangunkan usahawan bagi memberi pembiayaan kewangan dan bantuan-bantuan lain bagi perniagaan mereka.