A Kristy Anne Nunis Production ©.

All rights reserved

*Tolong gantikan perkataan warna (Merah) dengan maklumat sendiri ! (Padamkan semua di atas garisan ini ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tajuk Kajian Geografi)

1 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

1. SENARAI KANDUNGAN

1. Tajuk kajian..............................................................................1 2. Senarai kandungan...................................................................2 3. Penghargaan.............................................................................3 4. Pendahuluan.............................................................................4 5. Objektif kajian..........................................................................5 6. Kawasan kajian.........................................................................6 7. Kaedah kajian..........................................................................10 8. Dapatan kajian.........................................................................11 • • • • • Jenis dan pola petempatan............................................11 Faktor yang mempengaruhi petempatan......................12 Fungsi petempatan.......................................................14 Masalah petempatan....................................................17 Langkah mengurangkan masalah petempatan............19

9. Rumusan..................................................................................21 10. Lampiran..................................................................................22 11. Rujukan....................................................................................27

2 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

2. PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada (nama pengetua) selaku pengetua (nama sekolah) kerana telah memberi keizinan kepada saya untuk menggunakan segala peralatan dan kemudahan yang diperlukan bagi melaksanakan tugasan ini.

Tidak ketinggalan guru mata pelajaran Geografi saya, (nama cikgu) atas segala bimbingan, tunjuk ajar, teguran dan nasihat yang amat berguna serta telah banyak menolong saya dan rakan-rakan sekelas saya bagi menyempurnakan tugasan ini.

Ribuan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada ibu bapa saya iaitu (nama ayah) dan (nama ibu) yang telah banyak memberi sokongan moral dan dorongan kepada saya serta sudi mengorbankan masa mereka untuk menolong saya mengumpulkan maklumat-maklumat tentang bangunan yang saya kaji.

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya kepada rakan-rakan sekelas saya terutamanya (nama rakan) kerana telah memberi saya banyak pendapat dan idea.

3 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

PENDAHULUAN

Kajian Kursus Geografi ini dijalankan bagi memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dalam sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 3. Saya merupakan salah seorang pelajar Tingkatan 3 di (nama sekolah) . Saya telah memilih tajuk (tajuk) .Tujuan saya memilih kawasan (kawasan awak) ini adalah kerana kawasan ini merupakan kawasan tempat tinggal saya dan sekolah saya. Ekoran itu, kawasan ini memudahkan lagi saya menjalankan kajian ini. Tempoh kajian yang diberikan kepada saya serta rakan seperjuangan saya yang lain adalah selama satu minggu untuk mengumpulkan maklumat dan dua minggu untuk menyiapkan kerja kursus. Saya telah menemu ramah seramai 30 orang responden yang terpilih untuk mendapatkan maklumat terkini tentang fungsi petempatan, masalah yang dihadapi dan cadangan untuk mengatasinya dan kesemua mereka telah memberi kerjasama yang baik kepada saya. Kerjasama yang diberi telah dapat menjimatkan masa dan memudahkan kerja bagi melengkapkan Kerja Kursus Geografi ini. Semua data dan maklumat yang dipilih telah direkod.

4 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

OBJEKTIF KAJIAN

Saya menjalankan kajian di kawasan (kawasan awak) dan membandingkannya dengan (kawasan bandingan) adalah untuk mencapai objektif-objektif berikut :

1. Mengenal pasti jenis dan pola petempatan.

2. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan.

3. Menghuraikan fungsi petempatan.

4. Menyatakan masalah petempatan.

5. Mencadangkan dan menghuraikan langkah mengurangkan masalah petempatan.

6. Meningkatkan tahap kecintaan terhadap kawasan (kawasan awak) .

* Saya amat bersyukur kerana dapat menjalankan kajian ini.

5 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

3. KAWASAN KAJIAN

Kawasan Ayer Keroh terletak di bahagian selatan Melaka Tengah. Kawasan ini merupakan kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB).

Kawasan ini terletak (jarak <km> ) dari bandar. (contoh-contoh kawasan berdekatan) adalah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kawasan (kawasan awak) .

Perjalanan menaiki bas dari (kawasan awak) ke pusat bandar mengambil masa selama (masa) jika tiada kesesakan lalu lintas. Tambang bas ialah (harga) .

Saya memilih kawasan ini sebagai kawasan kajian kerana rumah dan sekolah saya terletak dalam kawasan ini.

Bentuk bumi kawasan ini adalah tanah pamah yang rata dan beralun. Syarikat pemaju telah membina kawasan perumahan, petempatan, kawasan rekreasi dan jalan raya di kawasan ini.

6 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Peta Daerah

7 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Peta (negara bandingan)

8 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Peta kawasan (kawasan awak)

9 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

KAEDAH KAJIAN

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh saya, antara kaedah-kaedah yang telah digunakan ialah :

1. Pemerhatian. Saya telah melawat kawasan kajian saya bersama-sama keluarga saya untuk melihat kegiatan jenis-jenis ekonomi kawasan tersebut.

2. Soal selidik. Saya telah membuat soal selidik di kawasan kajian serta penduduk-penduduk kampung berdekatan.

3. Rujukan. Saya telah membuat banyak rujukan dari internet, buku ilmiah serta buku teks geografi serta beberapa buku rujukan geografi yang lain.

10 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

DAPATAN KAJIAN

8.1 Jenis dan pola petempatan

(Nama kawasan) : Jenis petempatan di kawasan kajian, iaitu (nama kawasan) adalah petempatan (jenis

petempatan.contoh: bandar, kampung...) . (nama kawasan) merupakan pola petempatan (jenis pola petempatan) . (Nyatakan kelebihan kawasan awak. Contoh: Terdapat banyak kawasan perumahan dan di kawasan Ayer Keroh. Antara kawasan perumahan termasuklah Taman Tasik Utama, Taman Muzaffar Shah, Taman Ayer Keroh Heights dan Oxana.Kawasan Ayer Keroh juga terdapat jalan raya utama termasuklah Lebuh Ayer Keroh, Lebuh SAS dan Lebuh Raya Utara Selatan ( PLUS ). )

(Nama negara bandingan) : Jenis petempatan bagi (nama negara) adalah petempatan (jenis petempatan) . Ia

merupakan pola petempatan (jenis pola petempatan) . Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terpesat, dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif. (Nyatakan kelebihan negara bandinga. Contoh : Bandar Bangkok dalam bahasa Thailand ialah Krung Thep atau Krung Thep Maha Nakhon. Bandar Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. )

*Saya amat bersyukur kerana tinggal di kawasan (nama kawasan) kerana kawasan ini sesuai dijadikan petempatan. 11 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

8.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan

(Nama kawasan):

- Bentuk Muka Bumi Saya mendapati kawasan kajian saya, (Nama kawasan) terletak di kawasan tanah pamah dan berbentuk bumi rata, serta beralun. Ekoran itu, kerja-kerja membangunkan dan membina jalan-jalan raya serta bangunan lebih mudah dilakukan. Kwasan ini sesuai untuk petempatan.

- Kegiatan ekonomi Salah satu kegiatan ekonomi di kawasan kajian, (Nama kawasan) ialah perkilangan dan perindustrian, contohnya kilang (nama kilang di kawasan awak jika ada) . Kegiatan perlancongan, contohnya (nama tempat perlancongan jika ada) juga terdapat di kawasan (Nama kawasan). Selain itu, pusat-pusat pentadbiran contohnya (nama tempat pentadbiran jika ada) juga terletak dalam (nama kawasan) .

-Tahap ketersampaian Tahap ketersampaian bagi kawasan kajian, (nama kawasan) adalah tinggi. Hal ini demikian kerana, banyak pengangkutan awam seperti bas, teksi dan sebagainya telah disediakan untuk memudahkan ke kawasan kajian. Selain itu, jalan-jalan raya seperti (nama lebuh raya/ jalan raya berdekatan kawasan kajian) bagi memudahkan lagi untuk ke kawasan (nama kawasan).

12 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

(nama kawasan bandingan) :

-Sejarah: (Nyatakan sejarah kawasan bandingan secara ringkas...anda boleh dapatkan maklumat di laman web Wikipedia.) Contohnya: Bangkok adalah kawasan yang paling awal dimajukan oleh Maharaja Thai. Bangkok merupakan pintu masuk utama ke negara Thai dari Telukan Siam ke kawasan pedalaman melalui Sungai Chao Phraya.

-Bentuk muka bumi: (Nyatakan bentuk muka bumi kawasan bandingan secara ringkas...contohnya: tanah beralun, tanah pamah/tanah tinggi) Contohnya : Bentuk muka bumi di kawasan Bangkok, Thailand adalah tanah rata dan luas. Ekoran itu, banyak pembinaan bangunan dan prasarana yang lain boleh didirikan di kawasan tersebut menyebabkan Bangkok, Thailand menjadi tumpuan penduduk dan menjadikan ia maju.

-Tahap ketersampaian: (Nyatakan tahap ketersampaian kawasan bandingan secara ringkas...contohnya : mempunyai banyak kenderaan awam yang memudahkan penduduk) Contohnya : Tahap ketersampaian bagi kota Bangkok, Thailand amat tinggi. Hal ini demikian kerana, banyak alternatif untuk ke kawasan tersebut disediakan seperti pengangkutan awam, bas, kereta, teksi dan sebagainya. Selain itu, pembinaan jalan-jalan raya juga memudahkan perjalanan ke kota tersebut.

*Saya amat bersyukur kerana lahir di kawasan (nama kawasan kajian) . 13 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

8.3 Fungsi Petempatan

(nama kawasan kajian) :

-Pentadbiran: Contohnya :Petempatan kawasan Ayer Keroh berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Seri Negeri dan Malacca International Trading Center ( MITC ) merupakan contoh-contoh pusat pentadbiran.

-Perlancongan: Contohnya: Petempatan Ayer Keroh juga berfungsi sebagai pusat perlancongan. Zoo Melaka, Taman Seribu Bunga, Taman Buaya dan Mini Malaysia merupakan contoh-contoh pusat perlancongan di Ayer Keroh.

(contoh jadual) Jadual Jenis Pekerjaan Penduduk Ayer Keroh

PERKERJAAN Kerajaan Swasta Kilang Sendiri Tidak Bekerja Bersara Jumlah

BILANGAN ( orang ) 10 14 2 8 1 1 36

Sumber : Borang Soal Selidik (contoh sahaja) (contoh ) Carta Pai Pekerjaan Penduduk Ayer Keroh

14 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Pekerjaan Kerajaan Swasta Kilang Sendiri Tidak Bekerja Bersara

Bilangan (orang) 10 14 2 8 1 1

Peratus (%) 28 39 5 22 3 3

Darjah 100 140 20 80 10 10

Tidk bekerja Bersara 3% 3% Sendiri 22% Swasta 39% Kilang 5% Kerajaan 28%

Sumber : Borang Soal Selidik (contoh) 15 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

(nama kawasan bandingan) :

-Ekonomi : Contohnya: Fungsi petempatan Bangkok tertumpu kepada aspek perindustrian, perdagangan, perkhidmatan dan juga pelancongan.

-Sosial : Contohnya: Fungsi petempatan kepada aktiviti sosial di Bangkok adalah memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam bidang perindustrian dan juga perkhidmatan.

(Contoh gambar)

16 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

* Saya berbangga dengan kemajuan kawasan kajian saya..

8.4 Masalah petempatan • (nama kawasan kajian) :

-Penipisan lapisan ozon Contohnya: Pelepasan CFC ke udara menyebabkan penipisan ozon. Ini disebabkan kebocoran saluran penghawa dingin di tempat-tempat tertentu seperti di sekolah, bank, dan sebagainya. -Jenayah Contohnya: Masalah jenayah seperti mencuri, semakin meningkat di kawasan kajian. Hai ini demikian kerana berlakunya pertambahan pekerja asing dari Bangladesh, Nepal dan negara-negara jiran lain. -Kesesakan lalu lintas Contohnya: Kesesakan lalu lintas biasanya berlaku pada hujung minggu. (contoh) Peta minda Masalah petempatan kawasan Ayer Keroh

17 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Sumber : Borang Soal Selidik ( contoh) • (Nama kawasan bandingan) :

-Pencemaran Contohnya: Asap-asap kenderaan yang sentiasa banyak pada setiap masa telah menimbulkan masalah pencemaran udara seperti jerebu yang teruk. Ini boleh mengakibatkan banyak penyakit yang akan berjangkit kepada penduduk sekitar kawasan tersebut.

-Pulau haba Contohnya: Pembangunan yang pesat seperti pembinaan banyak bangunan pencakar langit menyebabkan berlakunya pulau haba di Bangkok.

-Kepupusan flora dan fauna

18 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Contohnya: Penebangan hutan yang dilakukan untuk pembinaan kawasan pelancongan menyebabkan kepupusan flora dan fauna.

( Contoh gambar )

*Penduduk haruslah bersama-sama menyelasaikan masalah-masalah ini.

8.5 Langkah mengurangkan masalah petempatan

(nama kawasan kajian) :

-Kempen Contohnya: Mengadakan kempen untuk kesedaran penduduk tentang penipisan ozon yang semakin meningkat. Hal ini dapat mengurangkan pelepasan gas CFC ke udara dan juga meningkatkan kesedaran terhadap penduduk bahayanya pelepasan gas CFC ke udara.

19 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

-Menguatkuasakan undang-undang Contohnya: Pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang bagi kes-kes jenayah yang berlaku. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan kes-kes jenayah di kawasan kajian.

-Menaikkan taraf jalan Contohnya: Pihak kerajaan juga haruslah menaikkan taraf jalan dan membina jalan bertingkat bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di Ayer Keroh.

(nama kawasan bandingan) :

-Kempen Contohnya: Melancarkan kempen-kempen serta program-program untuk kesedaran masyarakat agar mengetahui bahayanya pencemaran udara yang berlaku yang akan mengakibatkan penipisan ozon serta jerebu. Hal ini berkemungkinan besar dapat mengurangkan pencemaran ini dari terus meningkat.

-Hijau kebangsaan 20 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Contohnya: Melalui hari penanaman pokok hijau kebangsaan dapat memberi ruang kepada penduduk di kawasan kajian untuk member kesempatan membantu daripada berlakunya pulau haba di kawasan tersebut.

-Kitar semula Contohnya: Penebangan pokok bagi menghasilkan kertas dan bahan-bahan lain telah menyebabkan flora dan fauna pupus. Kitar semula kertas boleh menyelamatkan banyak pokok daripada ditebang. Pihak kerajaan Bangkok sepatutnya mengalakkan penduduknya untuk mengitar semula.

*Saya amat bersyukur dan berterima kasih kerana tinggal di kawasan saya.

4. RUMUSAN (contoh)

Jenis petempatan di Kawasan Ayer Keroh merupakan sebuah bandar. Mempunyai bentuk muka bumi yang rata, tanah pamah dan beralun yang menyebabkan kawasan tersebut berkembang maju. Pola petempatan bagi kawasan tersebut adalah berpusat jenis terancang. Fungsi petempatan bagi kawasan Ayer Keroh banyak tertumpu kepada aktiviti-aktiviti perkilangan, perlancongan, pentadbiran dan pendidikan. Di kawasan Ayer Keroh juga mempunyai beberapa masalah seperti masalah kesesakan lalu lintas, pencemaran, kecurian dan sebagainya. Ekoran itu, saya telah membuat kajian cara untuk mengatasi masalah

21 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

tersebut, iaitu dengan menguatkuasakan undang-undang, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan sebagainya. Jenis petempatan Bangkok, Thailand merupakan sebuah Bandar. Mempunyai bentuk muka bumi yang rata dan luas menyebabkan banyak bangunan-bangunan didirikan di kawasan tersebut. Hal ini demikian menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk dan semakin pesat membangun dan menjadi sebuah Bandar yang penting bagi Thailand. Pola petempatan bagi kawasan tersebut adalah pola petempatan berpusat. Fungsi petempatan bagi kawasan Bangkok, Thailand banyak tertumpu kepada aktiviti-aktiviti perindustrian, perlancongan dan juga perkhidmatan. Namun begitu, kawasan Bangkok, Thailand juga mempunyai beberapa masalah seperti pencemaran udara, pulau haba, kepupusan sumber dan sebagainya. Oleh yang demikian, beberapa langkah telah diambil bagi mengatasi masalah tersebut, antaranya, menampal poster-poster, mengadakan kempenkempen serta program-program yang sesuai.

*Melalui dari kajian ini menyebabkan saya lebih bangga menjadi rakyat Malaysia.

22 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat kepada ibu bapa/ penjaga untuk kebenaran menjalankan kajian ini.

23 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Lampiran 2 : Surat makluman menjalankan kajian ini untuk ibu bapa/ penjaga.

24 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Lampiran 3 : Surat makluman menjalankan kerja kursus Geografi PMR.

25 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Lampiran 4 : Borang soal selidik kajian

26 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Lampiran 5 : Gambar-gambar. ( contoh)

Bangunan-banguna tradisional Bangkok, Thailand.

Bangunan-bangunan pencekar langit Bangkok, Thailand.

27 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

5. RUJUKAN (contoh)

1. Internet    http://kristyannenunis.blogspot.com/ http://ms.wikipedia.org/ http://www.scribd.com/

2. Buku Teks  Abd Rahim Md Nor, 2004, Geogarafi Tingkatan 3, Selangor Darul Ehsan, Percetakan: Monosetia Sdn. Bhd.

3. Atlas  Oxford Atlas, 2003, Atlas Moden Malaysia dan Dunia Edisi Bahru, Ipoh, Percetakan: Chee Leong Press Sdn. Bhd.

28 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Tamat ! (Semoga berjaya menyiapkan kajian ini ! –Kristy Anne Nunis-)

29 A Kristy Anne Nunis Production ©. All rights reserved

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.