KONSEP PERTUMBUHAN

Satu proses perubahan yang bersifat kuantitatif. perubahan dari segi saiz dan struktur, cth: aspek fizikal serta mental dan akan mencapai puncaknya sebaik sahaja seseorang individu itu mencapai kematangan. Perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat kepada satu peringkat yang lain dan dari semasa ke semasa (Atan Long, 1978). Perkembangan seseorang individu dalam bentuk saiz badan cth: perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar. Proses pertumbuhan boleh memperlihatkan perubahan dari aspek jasmani, mental, sosial dan emosi. Pertumbuhan lebih dipengaruhi oleh baka.

Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial, menurut Crow dan Crow (1983).

Perkembangan dipengaruhi oleh baka & persekitaran.

Karl E. Garrison; perkembangan terhasil drp tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Menurut Atan Long; -Perkembangan ialah perubahan kualitatif. -Tidak boleh KONSEP diukur PERKEMBAN secara kuantitatif GAN -Perubahan jelas dilihat berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Perkembangan adalah bersifat berterusan, bermula dari lahir hinggalah mati. Perkembangan adalah satu proses individu mencapai kematangan.

KONSEP PERTUMBUHA N

CIRI-CIRI

PROSES

Dilihat dan diukur melalui peredaran masa dan bersifat kuantitatif Kadar kecepatan pertumbuhan berbeza Kadar pertumbuhan anggota berlainan Proses perubahan berlaku dalam berbagai sifat Perubahan berlaku secara peringkat Corak pertumbuhan unik Pertumbuhan ditentukan oleh baka Pertumbuhan bergantung kepada kematangan

Jasmani Mental Emosi Rohani

PROSES

HURAIAN

1. Jasmani

Perubahan kuantiti dan saiz Berat badan meningkat Bilangan gigi bertambah

2. Mental

Keupayaan untuk memikirkan banyak perkara Contoh: fikirkan tentang makan, minum, bermain, tidur. Wujud banyak jenis emosi. Gembira, suka, duka, marah.

3. Emosi

4. Rohani

Mula berinteraksi dengan lebih ramai orang luar. Rakan sebaya, jiran, guru.

Bidang bersifat multidimensi dan kumulatif. Perubahan dari segi kemahiran dan kebolehan. Perubahan ke arah sifat-sifat yang sejagat / aturan semulajadi. Berterusan sepanjang hayat. Berperingkat-peringkat Dipengaruhi baka dan persekitaran. Setiap individu berbeza.

Jasmani Mental Emosi Rohani

CIRI CIRI
KONSEP PERKEMBAN GAN

PROS ES

ASPE K

PERINGKA T

Fizikal Kognitif Bahasa Sosio-Emosi Moral dan Kerohanian

Prenatal Bayi Awal kanak-kanak Kanak-kanak Awal remaja

PROSE S
1. Jasmani

HURAIA N
Kemahiran mengguna anggota badan meningkat. Berjalan, berlari, bermain, berenang.

2. Mental

3. Emosi

Kemahiran menggunakan bahasa meningkat. Dapat membuat soalan maths. Dapat mengingati untuk masa yang lama. Contoh: Berbual, mengira, menyanyi, ingat nombor telefon. Dapat mengawal perasaan. Dapat menguasai perasaan. Tidak menangis apabila di marah.

4. Rohani

Lebih banyak kawan. Belajar berkawan. Dapat membezakan peranan jantina. Mempelajari tentang disiplin kumpulan. Membuat kerja-kerja kasar seperti berkebun. Menghormati kawan.

ASP EK

FIZIKA L

MORAL DAN KEROHANI AN

BAHAS A

SOSIOEMOSI

KOGNITI F

Motor kasar Berjalan Berlari

Motor halus Pergerakan otot jari Menggengam objek

Freud Oral Anal Falik Latensi Genital

Erikson

Maslow

Behaviourisme

Piaget Sensori motor Praoperasi Operasi konkrit Operasi formal

Vygotsky

TEORI BEHAVIOU RISME

Dengan bahasa manusia membuat refleksi.

Percakapan kendiri / bisikbisik membantu pemikiran atau tindakan.

Bisik-bisik tanpa hala adalah permulaan percakapan dalaman (Vygotsky).

TEORI FREUD
PERINGKAT
1. Oral (0-18 bulan)

HURAIAN
• Mulut dan bibir zon yang aktif. • Menyusu merupakan punca keseronokan dan kepuasan kanak-kanak. • Keperluan fisiologi dipenuhi dengan kasih sayang. • Bayi yang tidak dapat kepuasan mulut dan bibir berlaku kesan negatif apabila dewasa.

2. Anal (2-4 tahun)

3. Falik (3-5 tahun)

3. Latensi (5-11 tahun)

4. Genital (12-18 tahun)

• Dubur adalah zon paling aktif. • Kanak-kanak dilatih buang air secara langsung / tidak langsung. • Kanak-kanak merasa puas apabila dapat buang air. • Kanak-kanak belajar merasai bebas, berkuasa dan berautonomi. • Peringkat paling kritikal dalam pembentukan sahsiah. • Kanak-kanak mula merasa alat jantina punca keseronokan. • Kanak-kanak lelaki berahi pada ibunya dan perempuan berahi pada bapanya. • Kanak-kanak mula meneroka alat jantina dari segi persamaan dan perbezaan dengan kanak-kanak lain. • Kanak-kanak mula berkhayal mengenai seks. • Kanak-kanak cenderung bergaul dengan kanak-kanak lain. • Kanak-kanak memerendam kehendak seksual. • Kanak-kanak lelaki berkawan dengan kanak-kanak lelaki. • Kanak-kanak perlu diberi peluang bergaul bagi • Kanak-kanak lekas mencapai akhir baligh. • Khayalan dan fantasi wujud semula. • Timbul keinginan mengguna alat jantina dengan rakan berlainan jantina. • Tidak mahu dilayan seperti kanak-kanak. • Kasih sayang dan bekerja boleh memberi kepuasan.

Percaya lawan tidak percaya (018 bulan)
Ke s law epa du a As n Pu an tah as (6 tus 0 u ata n ke s)

Autonomi lawan malu/ragu. (18 bulan- 3 tahun)

ti f a ia s i s Ra In an lah w rs a 6 la Be (3 – un) h ta

K la er k w a ek an jina u ra ras n 1 1t (6 – nga a ah n un )

Keperluan Keselamatan

TEORI ERIKSON

Keperluan fisiologi
TEORI MASLOW

Identiti lawan kekeliruan (11 – 20 tahun)

Ge ne r Ke law ativ r a Ke agu n iti n a 60 (4 dir n ta 0 – i h un )

Keperluan Kasih Sayang Penghargaan Kendiri Sempurna Kendiri Keperluan Mengetahui Estetik TEORI PIAGET
Sensori Motor 0-2 tahun Pemikiran terhad kepada skema. Terbina konsep kewujudan objek. ContohBayi enam bulan memahami sesuatu objek, walaupun objek tidak kelihatan. Mula menggunakan imitasi, memori dan pemikiran.

Operasi formal 11-15 tahun Pemikiran abstrak dan berfikir secara sistematik. Mampu menggunakan konsep.

Interaksi dengan orang lain membantu
Operasi konkrit 7-11 Praoperasi tahun perkembangan pemikiran. 2-7 tahun Pemikiran secara Boleh mengguna simbol logik dan deduktif. Kanak-kanak yang menguasai bahasa untuk mewakili objek. Pemikiran kurang Libatkan diri dalam dibatasi keegoan. aktiviti penyelesaian berinteraksi dan pertukaran idea. dapat masalah. Pemikiran dibatasi keegoan. Orang dewasa dan rakan sebaya

memain

peranan

penting

dalam

pemindahan budaya. Kanak-kanak belajar dengan melibatkan

TEORI diri dengan aktiviti. VYGOTSK PerkembanganY kognitif

berkait rapat

dengan input orang lain.

TEORI PERKEMBANG AN
Arnold Gesell Peringkat pertama ( Sejak lahir – 1 tahun ) Peringkat kedua ( 1-2 thn ) Peringkat ketiga ( 2-3 thn ) Peringkat keempat ( 2-3 thn ) Peringkat kelima ( 4-5 thn )

Robert Havighurst Bayi-awal kanak-kanak ( lahir-2 tahun ) ‘Toddlerhood’ atau Pertengahan kanak-kanak ( 2-3 tahun ) Prasekolah ( 4-6 tahun ) Sekolah Rendah ( 6-12 tahun ) Awal Remaja ( 12-18 tahun ) Akhir Remaja ( 18-22 tahun ) Awal Dewasa ( 22-34 tahun ) Pertengahan Dewasa ( 34-60 tahun ) Akhir Dewasa ( 60-75 tahun ) Tua ( 75 – meninggal dunia