KESAN MEMBACA NOVEL Selepas membaca novel “Di hadapan pulau”, saya berasa amat sedih kerana novel

ini berlaku pada zaman peperangan, rakyatnya terpaksa hidup dalam kesengsaran. Watak utama iaitu Aziz perlu menghadapi masalah walaupun dia seorang yatim piatu dan berumur 13 tahun sahaja. Selain itu, watak sampingan iaitu rohsiah , pada mulanya , dia ialah seorang perempuan yang bersopan santun ,tetapi akhirnya dia sanggup menjual maruah dirinya kepada orang jepun untuk mendapat makanan. Selain itu , saya juga berasa bangga terhadap Aziz kerana kegigihannya. Aziz berusaha mencari makanan contohnya dia telah menolong Syed Fikri bercucuk tanam. Dia sudi pergi bekerja dengan afidah dan upah itu digunakan untuk membeli todi. Aziz berani pergi ke kubu lama untuk mencari makanan walaupun kubu itu menggerunkan.

NILAI KEBIJAKSANAAN WATAK UTAMA Dalam novel “Di hadapan Pulau” yang saya kaji , nilai kebijaksanaan ditunjukkan semasa Aziz berusaha untuk menangai masalah walaupun zaman peperangan . Contohnya samasa berlaku masalah kekurangan masalah, aziz telah menolong Syed Fikri bercucuk tanam dan menanam sayur. Selain itu, Aziz juga mengambil upah untuk membeli todi.

Selain itu, Aziz juga bijaksana dan membuat keputusan mencari makanan di kubu lama walaupun kubu itu amat mengerunkan . Dalam novel “Puncak Gunung Tahan ”pula, nilai kebikjasana ditunjuk semasa Ratu Bongsu menghadapi ancaman musuh. Ratu Bongsu menyuruh Kusina memerangkap Tuan William di dalam bilik Khazanah sehingga menyebabkan Tuan William meninggal dunia yang menyendup gas beracun itu yang digugurkan oleh kapal terbang inggeris. Selain itu , kebijaksaaan Ratu Bongsu menjaga keselamatan rakyatnya. Ratu Bongsu telah menyuruhkan semua orang buyian menyembunyian diri semasa 2 kapal terbang menyerang puncak gunung tahan.