KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS & TEKNOLOGI 2009

PENGENALAN

Karnival Pendidikan Sains & Teknologi Peringkat Kebangsaan merupakan satu program tahunan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Universiti Sains Malaysia merupakan salah satu agensi yang terlibat dengan penganjuran pertandingan-pertandingan seperti berikut: • Solar Car Competition Efficiency Energy Cooking Competition (EECC) EUREKA Renewable Energy and Energy Efficiency Beach House Competition

• • •

Solar Boat Competition (Pilot Competition)

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

2

OBJEKTIF

1.

Memberi kesedaran di kalangan pelajar, guru dan masyarakat mengenai kepentingan menggunakan tenaga dengan efisien dan sumber tenaga alternatif sebagai elemen penting dalam kehidupan seharian.

2.

Meningkatkan kefahaman terhadap kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan konsep sains dan teknologi di kalangan pelajar.

3.

Membimbing pelajar kepada kaedah penyelesaian masalah dan membina keyakinan diri.

4.

Mencetus budaya rekacipta dan inovasi berunsurkan terma suria di peringkat sekolah lagi.

5.

Menyemai rasa tanggungjawab terhadap penggunaan tenaga secara cekap dan berhemah.

6.

Meningkatkan daya kreativiti, sikap berdaya saing dan cuba jaya di kalangan pelajar.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

3

7.

Mengembangkan bakat dan potensi pelajar selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan PIPP.

8. bina.

Menggilap minat pelajar ke arah bidang kejuruteraan, arkitek dan seni

9.

Mengalakkan kempen tenaga diperbaharui dan memupuk kecintaan terhadap alam sekitar.

10.

Memupuk kejelikitan, semangat kerjasama dan berpasukan di kalangan pelajar.

11.

Menyediakan aktiviti atau program merentas kurikulum dengan penggabungjalinan di bidang Sains, Matematik, Kemahiran Hidup, Pendidikan Seni Visual dan ICT.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

4

SOLAR CAR COMPETIT ION

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 SYARAT PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

5

1.

TAJUK: PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION

2.

TEMA: PENGGUNAAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER ALTERNATIF BARU

TENAGA 3. AKTIVITI: Pertandingan rekacipta model kereta yang dilengkapi dengan ciri-ciri kecekapan tenaga dengan menggunakan sumber tenaga solar secara optimum. 4.0 4.1 5. 4.2 4.3 Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang peserta dengan seorang guru pembimbing. Setiap pasukan wajib melibatkan sekurang-kurangnya seorang peserta bumiputera kecuali pasukan dari sekolah menengah jenis kebangsaan. 4.4 Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar 1 pasukan sahaja. Peserta pasukan hendaklah terdiri daripada pelajar dari sekolah yang sama. 4.5 4.6 Semua penyertaan hendaklah mendapat kebenaran dan pengesahan Pengetua sekolah masing-masing. Setiap penyertaan mestilah disertakan dengan borang pendaftaran C3/D-SCC. 4.7 Borang penyertaan yang lengkap hendaklah dihantar kepada pihak penganjur pada tarikh yang telah ditetapkan. Rekabentuk hendaklah berasaskan konsep sains dan mempunyai ciriciri aerodinamik. Saiz dan berat model Solar Car Competition adalah bebas. 4.8 Konsep kelajuan dan kedudukan sel solar akan diambil kira semasa penghakiman. Sebarang penambahan dan penggunaan tenaga selain SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN: Terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah Tingkatan 1 hingga

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

6

daripada cahaya matahari bagi menggerakkan model Solar Car Competition, adalah tidak dibenarkan. 4.9 4.10 Kuasa maksima setiap rekabentuk model Solar Car Competition tidak boleh melebihi 1 watt. Sel solar bagi penggunaan di peringkat kebangsaan akan disediakan oleh pihak penganjur. 4.11 Peralatan lain seperti alat gantian dan aksesori kereta seperti soldering iron, screw driver, motor, tayar untuk kegunaan peringkat kebangsaan juga akan disediakan oleh pihak penganjur. 4.12 Hanya 1 sahaja alat tambahan elektronik dibenarkan dipasang pada model Solar Car Competition. Jenis alat adalah bebas. Kit tambahan juga akan disediakan oleh pihak penganjur. 4.13 Rekabentuk asas kereta terbahagi kepada 3 komponen iaitu: a) b) c) 4.14 sahaja. 4.15 Hiasan bagi tujuan menambah kecantikan model Solar Car Competition turut diambil kira. 4.16 Pertandingan ini terbahagi kepada 4 peringkat iaitu: a) b) c) d) 5.0 5.1 Pembinaan dan pembangunan model kereta – 4 jam Persediaan persembahan Multimedia Power Point – 4 jam Persembahan multimedia – 10 minit Pertandingan Kelajuan binaan badan chasis tayar (mengandungi sekurang-kurangnya 4 unit)

Pertukaran hanya dibenarkan untuk komponen tayar dan motor

KAEDAH PENGHAKIMAN Pembinaan dan pembangunan kereta haruslah memenuhi

kriteria berikut: 5.1.1 Kemahiran Manipulatif 5.1.2 Kemahiran Proses Sains 5.2 Persembahan Multimedia:

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

7

Setiap

pembentangan

persembahan

multimedia

mestilah

menggunakan format Power Point dan disediakan dalam Bahasa Inggeris. Kriteria pemarkahan adalah meliputi aspek-aspek berikut: 5.2.1 Abstrak 5.2.2 Objektif 5.2.3 Inovasi 5.2.4 Teori Saintifik 5.2.5 Rekabentuk 5.2.6 Trial Result 5.2.7 Setiap pasukan dihadkan masa selama 10 minit sahaja (termasuk 3 minit sesi soal jawab) 5.3 Bahagian 2 – Pertandingan Kelajuan

5.3.1 Trek bagi tujuan pertandingan kelajuan akan disediakan oleh pihak penganjur. 5.3.2 Semua model Solar Car Competition akan disusun mengikut trek masing-masing sebelum memulakan perlumbaan. 5.3.3 Trek perlumbaan adalah berukuran 5m panjang X 45cm lebar. 5.3.4 Pertandingan kelajuan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu: a) b) c) saringan separuh akhir akhir 4 model Solar Car Competition akan diundi dan

5.3.5 Sebanyak

dikelompokkan dalam satu kumpulan. 5.3.6 Setiap kumpulan akan berpeluang berlumba sebanyak 3 pusingan. 5.3.7 Masa akan dicatatkan bagi setiap perlumbaan. 5.3.8 Jika terdapat model Solar Car Competition yang tidak mengikut trek yang telah ditetapkan semasa perlumbaan, kereta berkenaan akan mengulangi semula perlumbaan dengan mengecualikan kereta yang telah mengalami pelanggaran. 5.3.9 Jika terdapat mana-mana model Solar Car Competition yang berlanggaran, catatan masa model berkenaan akan dibatalkan dan perlumbaan bagi pusingan berkenaan akan diulang semula tanpa melibatkan kereta yang telah berlanggaran itu.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

8

5.3.10 Perlumbaan akan dijalankan hanya setelah light intensity mencapai tahap 600-700 Lux. 6.0 6.1 6.2 KAEDAH PERTANDINGAN Semua peserta yang berdaftar akan diberikan kod kereta K1, K2,...K16. Pertandingan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu: a) b) c) Semua model Solar Car Competition akan dihakimi berdasarkan 2 justifikasi iaitu rekabentuk dan kelajuan. Penghakiman rekabentuk akan dijalankan terlebih dahulu diikuti dengan penghakiman kelajuan. Markah rekabentuk dan kelajuan akan dijumlahkan bagi memilih 8 model Solar Car Competition yang terbaik untuk ke pusingan separuh akhir. 6.2.2 Separuh Akhir: a) b) Hanya pertandingan kelajuan sahaja yang akan dihakimi. 4 model Solar Car Competition paling laju akan terpilih ke

6.2.1 Saringan:

pusingan akhir. 6.2.3 Akhir: a) b) Hanya pertandingan kelajuan sahaja yang akan dihakimi. Masa yang paling laju akan dicatat dan disusun semula bagi menentukan pemenang iaitu johan, naib johan dan tempat ketiga. 6.3 Kuasa semua model Solar Car Competition yang berjaya akan diuji semula sebelum ke peringkat seterusnya bagi mengelakkan peserta membuat sebarang pengubahsuaian. 7.0 7.1 7.2 BANTAHAN Keputusan hakim adalah muktamad. Bantahan hanya boleh dibuat kepada pihak urus setia Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi Peringkat Kebangsaan dalam tempoh 1 jam selepas pertandingan dengan melengkapkan Borang C3/B-SCC yang telah disediakan oleh pihak CETREE. 7.3 Setiap bantahan hendaklah disertakan dengan wang cagaran berjumlah RM50.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

9

7.4

Sebarang bentuk bantahan terus kepada panel hakim pertandingan tidak akan dilayani.

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

HAL-HAL LAIN Guru pembimbing tidak dibenarkan sama sekali membantu pelajar sepanjang pertandingan dijalankan. Para pelajar diwajibkan membawa komputer riba dan kamera digital bagi tujuan penyediaan persembahan Multimedia Power Point. Para peserta dibenarkan memakai kemeja-T, topi, seluar dan kasut sukan semasa pertandingan dijalankan. Jika pertandingan bahagian kelajuan tidak dapat dijalankan akibat cuaca redup atau hujan, keputusan akan ditentukan oleh panel hakim.

SULIT

SULIT

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION

( C3/M-SCC )
Negeri : Nama Sekolah :

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

10

MARKAH MARKAH PENUH DITERIMA 1. Kemahiran Manipulatif (semasa pembinaan dan pembangunan model kereta dijalankan) Menggunakan alatan yang betul dan bersesuaian 2 Menggunakan alatan dengan cara yang betul 2 Membersihkan dan menyimpan alatan dengan betul 2 2. Persembahan Multimedia Power Point: Objektif Inovasi rekabentuk Kelajuan maksimum pada kecerahan tertentu Tujuan Objektif Objektif khusus Teori Saintifik Penjanaan elektrik oleh sel suria Penjelasan bergambar penyusunan sel suria Penjelasan bergambar rekabentuk aerodinamik Penjelasan pemilihan nisbah gear Penjelasan pemilihan bahan Inovasi Penjelasan pemilihan tayar Penerangan bergambar pembuatan kereta suria Penerangan spesifikasi model kereta a. tinggi b. lebar c. berat Rekabentuk Pembuatan d. diameter tayar Jadual percubaan ( tarikh, masa, kecerahan, Cuba Jaya kelajuan ) Perbincangan dan kesimpulan 3. Rekabentuk Model Abstrak Badan Hiasan Kereta ringan Aerodinamik Kesesuaian nisbah gear Kesesuaian tayar Memaksimumkan kuasa Nilai komersial (marketable) 4. Kelajuan Kelajuan JUMLAH MARKAH 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 30 100

KRITERIA

Tanda tangan hakim: Disahkan oleh, Nama hakim ……………………. ) Tarikh :

……………………………………………. ……………………………………………. ( : …………………………………………….

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 BORANG PENDAFTARAN PESERTA
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

11

PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION

( C3/D-SCC )

Kumpulan Negeri

......................................................... ………………………………………………………

Sekolah ……………………………………………………... Nama Guru Pembimbing ……………………………………………………... No. Telefon Bimbit ……………………………………………………….

Nama Peserta Pengenalan 1 ............................................................... ..................... 2 ............................................................... ..................... 3 ............................................................... ...................... 4 ............................................................... ......................

No. Kad ...................

...................

..................

..................

Cop dan tandatangan Jabatan Pelajaran Negeri
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

12

Tarikh BORANG BANTAHAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION C3/B-SCC ……………………..............

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009

TARIKH MASA TEMPAT PERKARA YANG DIBANTAH:-

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

13

Bersama ini dikepilkan wang sejumlah RM50.00 sebagai wang cagaran bantahan. Saya difahamkan bahawa jika bantahan saya didapati tidak berasas, wang cagaran ini tidak akan dikembalikan. DIBANTAH OLEH NAMA NEGERI :_________________________ :_________________________ :_________________________

NO KAD PENGENALAN :_________________________ KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 KEPERLUAN DAN PERSIAPAN TEMPAT PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION 1. Persiapan Tempat

a. Bilik untuk pembinaan dan pembuatan. b. Bilik untuk menyediakan persembahan multimedia dan bilik
pembentangan persembahan multimedia yang dilengkapi dengan kemudahan komputer dan LCD projektor.

c. Dataran kejat yang terdedah kepada sinaran matahari yang terik. d. Khemah perlu dilengkapi dengan kemudahan meja dan kerusi untuk
kegunaan panel hakim pertandingan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

14

e. Kawasan pertandingan hendaklah dipagar menggunakan pita
penghadang bagi mengawal kemasukan penonton ke kawasan pertandingan. 2. Alatan Siaraya

a. 1 hailer hendaklah disediakan di bilik pembinaan dan pembuatan
model.

b. 2 mikrofon mudah alih turut disediakan di bilik persembahan. c. 1 hailer untuk kegunaan panel hakim dan pihak urus setia di dataran
kejat. 3. Panel Hakim

a. Bilangan panel hakim adalah 3 atau 5 orang. b. Terdiri dari kalangan individu yang mempunyai pengetahuan berkaitan
RE & EE, Sains dan Matematik. c. Terdiri dari kalangan mereka yang tidak mempunyai kepentingan dengan mana-mana pasukan. 4. Borang Pemarkahan

a. Borang pemarkahan hendaklah disediakan secukupnya untuk
kegunaan panel hakim.

b. Mesin kira hendaklah disediakan.
5. Keperluan lain

a. Sebarang keperluan tambahan akan dimaklumkan oleh panel hakim.
6. Jawatan Kuasa lain a. Dibentuk mengikut keperluan dan kesesuaian pertandingan.

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION Lampiran B/SCC/1 KUANTITI 3 unit 5 unit mengikut bilangan peserta dan urus setia

BIL 1 2 3

BAHAN Khemah Meja panjang ( pendaftaran ) Kerusi dan meja

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

15

4 5 6

Punca bekalan elektrik 3 fasa Landasan ( trek ) Lampu ( sportlight )

1 unit 8 lorong ( 5m panjang x 45cm lebar ) 8 unit (200 watt) soldering iron timah penyedut timah wayar (5 unit ) 3 unit LCD projektor dan portable screen, Komputer riba dan mesin pencetak , video timer dan TV, handycam dan stand, set mikrofon mudah alih 10 unit 8 unit 2 unit 8 unit 3 unit 10 unit 48 unit 16 unit 16 unit

7

R & R ( pitt stop )

8

Pita penghadang

9

Alat siaraya

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hard file (hakim) Stopwatch Wisel Board penghadang kereta Alat tulis (mesin kira, stapler, pen, pembaris) Extension wire Tag ahli kumpulan (1 kump 3 peserta: PK1,PK2,PK3….PK48) Label model kereta (K1...K16) Label meja (K1,K2,K3……K16)

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION

Lampiran B/SCC/2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAHAN Compress foam board Sel solar ( 1V, 80 mA ) Motor DC Twin-flex wire Tayar Batang aiskrim Gandar Gear besar Gear kecil KUANTITI 2 unit 12 unit 3 unit 1 meter 8 unit 15 unit 4 unit 4 unit 4 unit

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

16

10 11 12 13 14 15 16 17

Plastic cover warna A4 Corrugated board Double tape ½ inci Double tape foam 1 inci Berus ½ inci Gam UHU ( 33ml ) Silicon seal Pelaka ( merah , kuning , hitam dan biru )

8 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit setiap warna

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION Lampiran B/SCC/3 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALAT TULIS Kertas A4 Pen biru, hitam dan merah Pembaris ( 30cm ) Cellotape ½ inci Binding tape hitam 1 inci Pemadam Stapler Dawai kokot Pensel Yosogo / Faber Castle permanent marker KUANT ITI 20 set 2 set 2 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 2 set 1 set

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

17

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN UNTUK PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION Lampiran B/SCC/4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ALAT TANGAN Penjalur wayar Papan pemotong Gunting Pisau Soldering iron Pemegang soldering iron Timah Penyedut timah KUANT ITI 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 uint 1 unit

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

18

EFFICIENCY ENERGY COOKING COMPETITION
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

19

(EECC)

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 SYARAT PERTANDINGAN EFFICIENCY ENERGY COOKING COMPETITION (EECC) 1. TAJUK: PERTANDINGAN MEMASAK MENGGUNAKAN TENAGA SOLAR 2. TEMA: EFFICIENCY ENERGY COOKING 3. AKTIVITI: Pertandingan rekacipta peralatan memasak menggunakan sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui secara optimum. 4. 4.1 4.2 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN: Pertandingan terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah rendah Tingkatan 1 hingga 3. Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang peserta dan seorang guru pembimbing.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

20

4.3

Setiap pasukan wajib melibatkan sekurang-kurangnya seorang peserta bumiputera kecuali pasukan dari sekolah menengah jenis kebangsaan.

4.4

Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar 1 pasukan sahaja. Peserta pasukan hendaklah terdiri daripada sekolah yang sama.

4.5 4.6

Semua penyertaan hendaklah mendapat kebenaran dan pengesahan Pengetua sekolah masing-masing. Setiap penyertaan mestilah disertakan dengan satu borang pendaftaran C3/D-EEC pertandingan. Borang pendaftaran yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada pihak penganjur.

4.7 4.8 4.9 4.10

Peserta bebas menentukan rekabentuk, saiz atau bahan yang hendak Bekas yang direka mestilah boleh menampung isipadu air sebanyak Alat yang dibina haruslah berkemampuan memasak air atau makanan pejal. Alat memasak yang dicipta hendaklah menggunakan tenaga solar sahaja tanpa sebarang sokongan komponen elektrik tambahan untuk meningkatkan suhu.

digunakan. 500ml (air).

4.11

Hasil

ciptaan

hendaklah

didokumentasikan

dalam

bentuk

persembahan Multimedia Power Point yang ditulis di dalam Bahasa Inggeris. 4.12 4.13 Persembahan perlulah mengandungi butiran seperti jenis bahan, kecekapan menyerap tenaga solar, kebaikan dan sebagainya. Pihak penganjur berhak meminda sebarang syarat dan kriteria pertandingan dari masa ke semasa demi kepentingan pengurusan serta objektif pertandingan setelah mendapat persetujuan daripada semua pengurus pasukan. 5. 5.1 KAEDAH PENGHAKIMAN Penghakiman akan dijalankan berdasarkan kepada kriteria berikut: - alat akan diuji dari segi kebolehupayaan memasak air dalam masa yang ditetapkan.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

5.1.1 Pengujian kebolehfungsian peralatan (25%)

21

5.1.2 Rekabentuk (25%) - rekabentuk hendaklah praktikal dan mempunyai ciri-ciri mudah alih serta mudah mengisi dan mengeluarkan makanan dengan mengaplikasikan konsep-konsep sains. 5.1.3 Kekemasan (15%) - kekemasan dan kesempurnaan rekaan. 5.1.4 Persembahan (35%) - penerangan perlulah jelas dengan pengaplikasian fakta sains yang tepat. 6. 6.1 6.2 BANTAHAN Keputusan panel hakim adalah muktamad. Bantahan hanya boleh dibuat kepada pihak urus setia Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi Peringkat Kebangsaan dalam tempoh 1 6.3 6.4 jam selepas bantahan pertandingan hendaklah dijalankan disertakan dengan dengan melengkapkan wang cagaran Borang C3/B-EEC yang disediakan oleh pihak CETREE. Setiap berjumlah RM50. Sebarang bentuk bantahan terus kepada panel hakim pertandingan tidak akan dilayani. 7. 7.1 7.2 HAL-HAL LAIN Semasa pertandingan berlangsung, guru pembimbing tidak dibenarkan Para pelajar diwajibkan membawa komputer riba dan digital kamera bagi tujuan penyediaan persembahan Multimedia Power Point. 7.3 7.4 Para peserta dibenarkan memakai kemeja-T, topi, seluar dan kasut sukan semasa pertandingan dijalankan. Jika pertandingan bahagian kebolehfungsian peralatan tidak dapat dijalankan disebabkan keadaan cuaca redup atau hujan, keputusan akan ditentukan oleh panel hakim. 7.5 Untuk maklumat lanjut, peserta boleh melayari laman web : i. ii. http://solarcooking.org/ http://home.earthlink.net/

membantu.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

22

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 KEPERLUAN DAN PERSIAPAN TEMPAT PERTANDINGAN EEC
1. Persiapan Tempat

a. Bilik untuk pembinaan dan pembuatan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

23

b. Bilik untuk menyediakan persembahan multimedia dan bilik
pembentangan persembahan multimedia yang dilengkapi dengan kemudahan komputer dan LCD projektor.

c. Dataran kejat yang terdedah kepada sinaran matahari yang terik. d. Khemah perlu dilengkapi dengan kemudahan meja dan kerusi untuk
kegunaan panel hakim pertandingan.

e. Kawasan pertandingan hendaklah dipagar menggunakan pita
penghadang bagi mengawal kemasukan penonton ke kawasan pertandingan. 2. Alatan Siaraya

a. 1 hailer hendaklah disediakan di bilik pembinaan dan pembuatan
model.

b. 2 mikrofon mudah alih turut disediakan di bilik persembahan. c. 1 hailer untuk kegunaan panel hakim dan pihak urus setia di dataran
kejat. 3. Hakim

a. Bilangan panel hakim adalah 3 atau 5 orang. b. Terdiri dari kalangan individu yang mempunyai pengetahuan berkaitan
REEE, Sains dan Matematik. c. Terdiri dari kalangan mereka yang tidak mempunyai kepentingan dengan mana-mana pasukan. 4. Borang Pemarkahan a. Borang pemarkahan hendaklah disediakan secukupnya untuk kegunaan panel hakim. b. Mesin kira hendaklah disediakan. 5. Keperluan lain a. Sebarang keperluan tambahan akan dimaklumkan oleh panel hakim. 6. Jawatan Kuasa lain a. Dibentuk mengikut keperluan dan kesesuaian pertandingan.
SULIT

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

24

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN EEC ( C3/M-EEC) Negeri : Nama Sekolah :
KRITERIA Kebolehfungsian Projek Peningkatan suhu air signifikan (T1 = T2 = Mudah digunakan (mengisi/mengeluarkan air) Mudah alih (portable) Praktikal Rekaan Aplikasi konsep sains i. pantulan ii. kesan rumah hijau iii. pembiasan Rekabentuk menarik Kesesuaian saiz projek Pemilihan dan penyesuaian warna Insulator Nilai komersial (marketable) Kekemasan Persembahan Multimedia Power Point kekemasan dan ketelitian Abstrak Objektif Pengenalan dan pernyataan masalah Teori saintifik - pengumpulan haba Penjelasan mengenai pemilihan warna Penerangan bergambar semasa pembuatan Cuba jaya i. Rekod Ujian Projek ii. Perbincangan Kesimpulan JUMLAH ) MARKAH PENUH 10 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 15 3 3 4 5 3 3 5 5 4 100 MARKAH DITERIMA

Tanda tangan hakim: Disahkan oleh, Nama hakim ……………………… 25 :

……………………………………………. …………………………………………….

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

( ) Tarikh Ketua Hakim : …………………………………………….

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 BORANG PENDAFTARAN PESERTA PERTANDINGAN EEC ( C3/D-EEC ) Kumpulan .........................................................

Negeri ……………………………………………………… Sekolah ……………………………………………………... Nama Guru Pembimbing …………………………………………………….... No. Telefon Bimbit …………………………………………………….....

Nama Peserta Pengenalan 1 ............................................................... ........................... 2 ............................................................... ........................... 3 ............................................................... ...........................

No. Kad

.............

.............

.............

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

26

4 ............................................................... ...........................
BORANG BANTAHAN PERTANDINGAN EEC C3/B-EEC

.............

Cop dan tandatangan Jabatan Pelajaran Negeri

Tarikh

……………………..............

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009

TARIKH MASA TEMPAT PERKARA YANG DIBANTAH:-

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

27

Bersama ini dikepilkan wang berjumlah RM50.00 sebagai wang cagaran bantahan. Saya difahamkan bahawa jika bantahan saya didapati tidak berasas, wang cagaran ini tidak akan dikembalikan. DIBANTAH OLEH NAMA NEGERI :_________________________ :_________________________ :_________________________

NO KAD PENGENALAN :_________________________

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN EEC Lampiran B/EEC/1
BIL BAHAN Khemah Meja panjang dan kerusi (pendaftaran) Kerusi dan meja (meletak kit) Pita penghadang Sistem siaraya Hard file (hakim) Alat tulis (calculator, stapler, pen, pembaris) KUANTITI 2 unit 2 unit mengikut bilangan peserta dan urus setia 3 unit 1 unit 3 unit 3 unit

1 2 3 4 5 6 7

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

28

8 9 10 11 12

Tag ahli kumpulan (PC1,PC2,PC3,……PC48) Label model dapur (C1….C16) Label meja (C1,C2,C3,……C16) Air 500ml Thermometer

48 16 16 16 16

unit unit unit unit unit

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN EEC Lampiran B/EEC/2
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAHAN Poly foam ½ inci Foil paper - chrome Pembalut buku plastik Spray paint : black no. 30 flat no. 29 Thinner Binding tape hitam: 1 inci 2 inci A1 D’Arte black matboard Lidi Bekas aluminium 500ml Silicon seal Gam UHU ( 33ml ) KUANTITI 1 unit 10 unit 6 unit 2 unit 2 unit 1 unit 6 unit 6 unit 15 unit 10 unit 2 unit 1 unit 1 unit

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

29

12

Batu kelikir

1 bungkus

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN EEC Lampiran B/EEC/3
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALAT TULIS Kertas A4 Pen biru, hitam dan merah Pembaris ( 30cm ) Binding tape hitam 1 inci Pemadam Stapler Dawai kokot Pensel Yosogo permanent marker KUANTITI 20 unit 2 unit setiap warna 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 set

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

30

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN EEC Lampiran B/EEC/4
BIL 1 2 3 4 5 6 ALAT TANGAN Berus ½ inci Gunting aluminium Papan pemotong Gunting Pisau Cellotape ½ inci KUANT 1 1 1 1 1 1 ITI unit unit unit unit unit unit

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

31

EUREKA

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

32

RE & EE BEACH HOUSE

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 SYARAT PERTANDINGAN EUREKA RE & EE BEACH HOUSE 1. TAJUK :

EUREKA REEE 2. TEMA : RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENT BEACH HOUSE

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

33

3.

AKTIVITI: Menghasilkan satu model rumah di tepi pantai yang dilengkapi dengan ciri-ciri kecekapan tenaga dan menggunakan sumber semulajadi secara optimum.

4. 4.1 4.2 4.3

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar Tahun 4 dan 5. Setiap negeri dibenarkan menghantar 1 pasukan yang terdiri daripada 4 orang peserta. Setiap pasukan wajib melibatkan sekurang-kurangnya seorang peserta bumiputera kecuali pasukan dari sekolah rendah jenis kebangsaan.

4.4

Peserta pasukan hendaklah terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan 2 murid perempuan kecuali sekolah yang hanya terdiri dari 1 jantina.

4.5 4.6

Peserta hendaklah diiringi oleh seorang guru pembimbing. Tema projek adalah Renewable Energy and Energy Efficiency (REEE) atau Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (TDKT).

4.7 4.8

Tajuk projek ialah Energy Efficient Beach House. Setiap pasukan dikehendaki membina sebuah model rumah di tepi mengaplikasikan konsep-konsep Renewable Energy and Energy

pantai yang Efficiency (REEE). 4.9 4.10 boleh digunakan untuk menghasilkan projek yang ditetapkan. 4.11 Penggunaan bahan, alatan atau apa juga bentuk bantuan dari luar penyertaan pasukan dibatalkan. 4.12 Sebarang masalah yang dihadapi oleh para peserta berkaitan dengan hendaklah dirujuk kepada urus setia pertandingan. 4.13 Peserta hendaklah mempunyai kemahiran menggunakan anti cutter.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

Bahan-bahan pertandingan akan disediakan oleh pihak penganjur. Hanya bahan dan alatan yang disediakan oleh pihak penganjur sahaja

boleh menyebabkan

alatan atau bahan

34

4.14

Pihak penganjur pertandingan akan memberi satu tugasan tambahan sebaik saja pertandingan dimulakan (elemen of suprise) dan menggunakan kaedah penyelesaian masalah.

kepada para peserta

4.15 Tugasan ini mengandungi arahan untuk menempatkan LED di bahagian tertentu di dalam atau di luar rumah dan mestilah boleh menyala atau berfungsi dengan baik. 4.16 Projek yang dihasilkan hendaklah dibuat dan disiapkan di tempat Setiap pasukan diminta membawa alat tulis masing-masing. Pihak penganjur akan menyediakan kertas putih A4 sahaja. 4.17 Setiap pasukan dikehendaki menyediakan buku idea yang disediakan Malaysia atau Bahasa Inggeris di tempat dan semasa pertandingan dijalankan. Buku ini perlu menerangkan hasil projek yang merangkumi aplikasi konsep sains, fungsi dan peranan setiap bahagian-bahagian projek yang dihasilkan serta aspek lain yang berkaitan. Kandungan buku idea mestilah merupakan penulisan yang merekodkan hasil kerja yang mengandungi lakaran ahli sendiri. Tampalan keratan dari mana-mana sumber adalah tidak dibenarkan. 4.18 Semasa pertandingan dijalankan, guru pembimbing dibenarkan berada berhampiran pasukannya pada jarak yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur tetapi tidak dibenarkan menyentuh sebarang bahan atau alatan yang digunakan. 4.19 Setiap kali guru pembimbing menyentuh barang atau alatan ditolak.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

pertandingan.

dalam Bahasa

pertandingan, 1 markah akan

35

4.20 Setiap pasukan diberi masa 5 jam untuk menyempurnakan projek. 4.21 Peserta akan berehat selama 1 jam (3 jam sesi pagi dan 2 jam pada sesi petang). 4.22 Penghakiman akan merujuk kepada kriteria-kriteria berikut: i. Kebolehan kreatif ii. Pemikiran saintifik iii. Kemahiran saintifik iv. Kerja berpasukan v. Ketelitian dan kekemasan vi. Komunikasi (soal jawab) vii. Buku idea 4.23 - 20 markah - 20 markah - 20 markah - 10 markah - 10 markah - 10 markah - 10 markah

Pihak penganjur berhak meminda mana-mana syarat atau kriteria pertandingan dari masa ke semasa demi kepentingan pengurusan dan objektif pertandingan berdasarkan keputusan mesyuarat bersama pengurus pasukan.

4.24

Model tersebut hendaklah berskala 1:25 atas tapak rumah di mana adalah seperti berikut; a) Keluasan Rumah : seratus meter persegi (100 m2). b) Mempunyai kemudahan: 2 bilik tidur 1 bilik air 1 dapur 1 ruang makan 1 ruang tamu

dimensinya

4.25 4.26 5. 5.1 5.2

Penilaian hasil adalah berdasarkan daya kreatif reka bentuk rumah dan rupa bentuk elemen-elemen KT & TD. Sesi soal jawab akan dikendalikan di dalam Bahasa Inggeris. BANTAHAN Keputusan panel hakim adalah muktamad. Bantahan hanya boleh dibuat kepada pihak urus setia Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi Peringkat Kebangsaan dalam tempoh

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

36

1 jam selepas pertandingan dijalankan menggunakan Borang C3/BREEE yang disediakan oleh pihak CETREE. 5.3 5.4 Setiap bantahan hendaklah disertakan dengan wang cagaran berjumlah RM50. Sebarang bentuk bantahan terus kepada panel hakim pertandingan tidak akan dilayani.

6. 6.1 6.2

HAL-HAL LAIN Semasa pertandingan berlangsung, guru pembimbing tidak dibenarkan Para peserta dibenarkan memakai kemeja-T, topi, seluar dan kasut sukan semasa pertandingan dijalankan.

membantu.

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 Pelan Rumah Eureka REEE : Energy Efficient Beach House

PAGI

15 m

15 m

Sempadan tapak rumah

ANGIN BAYU LAUT

PANTAI

TAPAK RUMAH

PETANG
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

37
Cadangan Hasil Pertandingan

KERATAN

PANTA I 100 m

PELAN

Rujukan: Buku keluaran tempatan yang boleh dijadikan bahan rujukan: Low-Energy Cooling Technology for Malaysian Homes oleh Abdul Malik Abdul Rahman terbitan Penerbit Universiti Sains Malaysia. Buku yang ditulis di dalam Bahasa Inggeris ini boleh diperolehi dari kedai mana-mana buku MPH atau Popular dengan harga RM38.00 senaskhah.

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 BORANG PENDAFTARAN PESERTA PERTANDINGAN EUREKA RE&EE BEACH HOUSE ( C3/D-REEE ) Kumpulan ....................................................... Negeri …………………………………………………… Sekolah …………………………………………………... Nama Guru Pembimbing ……………………………………................. No. Telefon Bimbit ……………………………………………………

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

38

Nama Peserta Surat Beranak 1 ............... .................. .................. ............ BORANG BANTAHAN PERTANDINGAN EUREKA RE&EE BEACH HOUSE C3/B-REEE ........................................

No.

2 ............................................................... ........................... 3 ............................................................... ........................... 4 ............................................................... ...........................

.............

.............

.............

Cop dan tandatangan Jabatan Pelajaran Negeri

Tarikh

……………………..............

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

39

TARIKH MASA TEMPAT PERKARA YANG DIBANTAH:-

Bersama ini dikepilkan wang berjumlah RM50.00 sebagai wang cagaran bantahan. Saya difahamkan bahawa jika bantahan saya didapati tidak berasas, wang cagaran ini tidak akan dikembalikan. DIBANTAH OLEH NAMA NEGERI :_________________________ :_________________________ :_________________________

NO KAD PENGENALAN :_________________________

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 PERTANDINGAN EUREKA RE & EE BEACH HOUSE SENARAI BAHAN DAN PERALATAN YANG DIBEKALKAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN

Lampiran B/REE/1
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

40

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ITEM Pisau (NT Cutter) besar Gunting Stapler Pemutar skru pipih Pemutar skru Philips Playar Playar muncung panjang Pembaris besi ( 30 cm ) Pembaris ( 30 cm ) Penjalur wayar Pembaris meter Masking tape Tali No.4 Plasticine Corrugated card Plastik transparensi Pasir Hard board/mountain board (0.1cm tebal) Benang Sel solar LED Twin-flex wire Marker pelbagai warna Gelang getah Jarum peniti Paku ½inci Gam UHU Paku tekan Lidi buluh Dawai (jika perlu) Sarung tangan getah Kad manila

BILANGAN 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 gulung kongsi 1 unit 1 keping 1 keping kongsi 3 unit (saiz A2) 1 unit 2 unit 1 biji 1 meter 1 set 4 warna 20 unit kongsi kongsi 3 unit 1 kotak 10 unit 1 meter 2 unit 2 unit

* Sebahagian dari bahan/alatan ini boleh dikeluarkan dari senarai tetapi hanya akan dibekalkan/dimaklumkan pada hari pertandingan.

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 SENARAI BAHAN DAN PERALATAN PERTANDINGAN “EUREKA”

Lampiran B/REE/2
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

41

BI L

ALAT TANGAN Tag ahli kumpulan (satu kumpulan 4 peserta) ( PE1, PE2, PE3.......PE16) Label model rumah (ED1....ED16) Label meja ( E1, E2, E3........E16) Hard file (hakim) Khemah (jika di luar dewan) Meja panjang (3 meja setiap kumpulan) Kerusi Pita penghadang Sistem siaraya Alat tulis (mesin kira,stapler, pen, pembaris) Meja panjang dan kerusi (pendaftaran)

KUANTITI 64 unit 16 unit 16 unit 3 unit 6 unit 48 unit 16 unit 3 unit 1 unit 3 unit 2 unit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

SULIT KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN EUREKA ( C3 / M-REEE )
Nama Sekolah:____________________________________________ KRITERIA MARKAH SKOR PERINGKAT 1 – PROSES PEMBINAAN MODEL RUMAH (30 MARKAH) Kerja berpasukan (10m) 4 • Agihan kerja bersesuaian TOLAK MARKAH

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

42

• Identiti kerja berpasukan • Tiada bantuan luar Kemahiran saintifik • Aspek keselamatan diutamakan • Aspek kebersihan diutamakan

1 5 (20m) 5 5 3 2


Cara pemotongan mountain board Cara pemotongan wayar

• •

5 Penggunaan peralatan lain (paku, playar, benang, jarum, lidi) PERINGKAT 2 – PENILAIAN MODEL RUMAH & PERSEMBAHAN PELAJAR (60 MARKAH) Kebolehan kreatif (20m) 5 • Kesesuaian penggunaan bahan Kebolehan menyalakan LED • Hiasan pada model • Label dan penerangan bertulis pada model Pemikiran saintifik • Konsep pencahayaan pada rumah • Konsep pengudaraan pada rumah • Konsep ruang pada rumah • Penggunaan jenis bumbung 5 5 5 (20m) 2 2 2 2 5 1 1 1 1 3 (10m) 3 2 1 1 1 1 1 (10m) 2 4 2 2 PERINGKAT 3 – PENILAIAN BUKU IDEA (10 MARKAH) (10m) 2 1 1 2 2 2 JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan hakim :…………………………………… Nama hakim :…………………………………… …………………… Tarikh :…………………………………… ) 100 Disahkan oleh, (

• • •
• •

Konsep EE lain pada rumah (i.e: cat, pokok, creepers, penebat bumbung, cermin tingkap dll) Konsep tenaga suria pada rumah Konsep Biomass pada rumah Konsep Tenaga Angin pada rumah Konsep tenaga ombak

Penerangan konsep RE & EE secara saintifik Ketelitian dan kekemasan • Ketepatan ukuran • Kekukuhan model • Bilik tidur • Dapur • Tandas

• •

Ruang makan

Ruang tamu/istirehat Komunikasi (soal jawab) • Kelancaran • Penglibatan semua ahli pasukan • Penyampaian idea jelas • Kualiti jawapan soal jawab Buku idea • Objektif


• •

Metodologi/Kaedah Peralatan digunakan Pelan/layout Penerangan konsep EE Penerangan konsep RE

• •

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

43

SOLAR BOAT COMPETIT ION
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

44

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION 1. TAJUK :

SOLAR BOAT COMPETITION 2. TEMA : SOLAR ENERGY BOAT 3. AKTIVITI: Menghasilkan satu rekabentuk bot yang dilengkapi dengan ciri-ciri kecekapan tenaga dan menggunakan sumber semulajadi secara optimum. 4.0 4.1 5. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang peserta dengan seorang guru pembimbing. Setiap pasukan wajib melibatkan sekurang-kurangnya seorang peserta bumiputera kecuali pasukan dari sekolah menengah jenis kebangsaan. Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar 1 pasukan sahaja. Peserta pasukan hendaklah terdiri daripada sekolah yang sama. Semua penyertaan hendaklah mendapat kebenaran dan pengesahan Pengetua sekolah masing-masing. Setiap penyertaan mestilah disertakan dengan satu borang pendaftaran C3/D-SBC pertandingan. Borang pendaftaran yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada pihak penganjur. 4.7 Rekabentuk hendaklah berasaskan konsep sains dan mempunyai ciriciri aerodinamik. Saiz dan berat model Solar Boat Competition adalah bebas. 4.8 Konsep kelajuan dan kedudukan sel solar akan diambil kira semasa penghakiman. Sebarang penambahan dan penggunaan tenaga selain SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN: Terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah Tingkatan 1 hingga

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

45

daripada cahaya matahari bagi menggerakkan model bot, adalah tidak dibenarkan. 4.9 4.10 Kuasa maksima setiap rekabentuk model tidak boleh melebihi 1 watt. Bilangan dan jenis sel solar yang akan digunakan di peringkat kebangsaan akan dibekalkan oleh pihak penganjur. 4.11 Peralatan lain seperti alat gantian dan aksesori bot seperti soldering iron, screw driver, motor di peringkat kebangsaan juga disediakan oleh pihak penganjur. 4.12 Hanya 1 alat tambahan elektronik sahaja dibenarkan dipasang pada model bot. Jenis alat adalah bebas. Kit tambahan turut disediakan oleh pihak penganjur. 4.13 Hiasan bagi tujuan menambah kecantikan model akan diambil kira. 4.14 Pertandingan ini terbahagi kepada 4 peringkat iaitu: a) b) c) d) 5.0 5.1 Pembangunan dan pembinaan model kereta – 4 jam Persediaan persembahan Multimedia Power Point – 4 jam Pembentangan persembahan multimedia – 10 minit Pertandingan Kelajuan

KAEDAH PENGHAKIMAN Pembinaan dan Pembangunan bot hendaklah memenuhi

kriteria berikut: 5.1.1 Kemahiran Manipulatif 5.1.2 Kemahiran Proses Sains 6.0 Persembahan dan Pembentangan: Setiap persembahan mestilah menggunakan perisian Power Point dan disediakan 6.1.1 Abstrak 6.1.2 Objektif 6.1.3 Inovasi 6.1.4 Teori saintifik 6.1.5 Rekabentuk 6.1.6 Trial result 6.1.7 Setiap pasukan dihadkan masa selama 10 minit sahaja.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

dalam

Bahasa

Inggeris.

Kriteria

pemarkahan

adalah

meliputi aspek-aspek berikut:

46

(termasuk 3 minit sesi soal jawab) 6.2 Bahagian 2 – Pertandingan Kelajuan

6.2.1 Trek bagi tujuan perlumbaan akan disediakan oleh pihak CETREE. 6.2.2 Semua bot disusun serentak mengikut trek masing-masing. 6.2.3 Trek perlumbaan adalah berukuran 2m panjang X 45cm lebar. 6.2.4 Perlumbaan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu saringan, separuh akhir dan akhir. 6.2.5 Sebanyak 4 Solar Boat Competition akan diundi dan dikelompokkan dalam satu kumpulan. 6.2.6 Setiap kumpulan akan berlumba sebanyak 3 pusingan. 6.2.7 Masa akan dicatatkan bagi setiap perlumbaan. 6.2.8 Selang masa di antara setiap perlumbaan ialah 3 minit. 6.2.9 Perlumbaan akan dijalankan hanya setelah light intensity mencapai tahap 600-700Lux. 7.0 7.1 7.2 KAEDAH PERTANDINGAN Semua peserta yang berdaftar akan diberikan kod bot PB1,

PB2,...PB48. Pertandingan ini terbahagi kepada 3 peringkat iaitu: a) b) c) Semua model Solar Boat Competition akan dihakimi 7.2.1 Saringan: berdasarkan 2 justifikasi iaitu rekabentuk dan kelajuan. Penghakiman rekabentuk akan dijalankan terlebih dahulu dan diikuti dengan penghakiman kelajuan. Markah rekabentuk dan kelajuan akan dijumlahkan bagi mendapatkan 8 model Solar Boat Competition yang terbaik bagi pusingan separuh akhir. 7.2.2 Separuh Akhir: a) b) Hanya pertandingan kelajuan sahaja yang akan dihakimi. Sebanyak 4 model Solar Boat Competition dipilih ke pusingan akhir. 7.2.3 Akhir: a) Hanya pertandingan kelajuan sahaja yang akan dihakimi. yang mencatatkan

masa paling laju

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

47

b)

Masa yang paling laju akan direkod dan disusun semula bagi menentukan pemenang iaitu johan, naib johan dan tempat ketiga.

7.3

Kuasa semua model Solar Boat Competition yang berjaya, akan diuji semula sebelum ke peringkat seterusnya bagi mengelakkan peserta dari membuat pengubahsuaian.

8. 8.1 8.2

BANTAHAN Keputusan panel hakim adalah muktamad. Bantahan hanya boleh dibuat kepada pihak urus setia Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi Peringkat Kebangsaan dalam tempoh 1 jam selepas pertandingan dijalankan menggunakan Borang C3/BSBC yang disediakan oleh pihak CETREE.

8.3 8.4

Setiap

bantahan

hendaklah

disertakan

dengan

wang

cagaran

berjumlah RM50. Sebarang bentuk bantahan terus kepada panel hakim pertandingan tidak akan dilayani. 9.0 9.1 9.2 9.3 HAL-HAL LAIN Semasa pertandingan berjalan, guru pembimbing tidak dibenarkan Semasa pertandingan berlangsung, guru pembimbing tidak dibenarkan Para peserta dibenarkan memakai kemeja-T, topi, seluar dan kasut sukan semasa pertandingan dijalankan.

membantu. membantu.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

48

SULIT SULIT

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION ( C3/ M–SBC )

Negeri : Nama Sekolah :

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

49

MARKAH PENUH 1. Kemahiran manipulatif semasa pembinaan dan pembangunan bot Menggunakan alatan yang betul dan bersesuaian 2 Menggunakan alatan dengan cara yang betul 2 Membersihkan dan menyimpan alatan dengan betul 2 2. Persembahan Multimedia Power Point: Objektif 2 Inovasi rekabentuk 2 Abstrak Kelajuan maksimum pada kecerahan tertentu 5 Tujuan 2 Objektif Objektif khusus 2 Teori saintifik Penjanaan elektrik oleh sel suria 2 Penjelasan bergambar penyusunan sel suria 2 Penjelasan bergambar reka bentuk aerodinamik 2 Penjelasan pemilihan rekabentuk kipas 2 Inovasi Penjelasan pemilihan bahan 2 Penerangan bergambar pembuatan bot suria 3 Penerangan mengenai spesifikasi bot: a. tinggi 2 b. lebar 2 Rekabentuk pembuatan c. berat 2 Jadual percubaan (tarikh, masa, 5 Cuba Jaya kecerahan, kelajuan) Perbincangan dan kesimpulan 5 3. Rekabentuk Badan 3 Hiasan 3 Bot ringan 3 Aerodinamik 3 Kesesuaian kipas 3 Memaksimumkan kuasa 3 Nilai komersial (marketable) 4 4. Kelajuan Kelajuan 30

KRITERIA

MARKAH DITERIMA

JUMLAH MARKAH Tanda tangan hakim: Disahkan oleh, Nama hakim ……………………. ) Tarikh :

100

……………………………………………. ……………………………………………. ( : …………………………………………….

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

50

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 BORANG PENDAFTARAN PESERTA PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION

(C3/D-SBC)

Kumpulan

........................................................

Negeri ……………………………………………………. Sekolah …………………………………………………….. Nama Guru Pembimbing …………………………………………………….. No. Telefon Bimbit Nama Peserta Pengenalan 1 ............................................................... ........................... 2 ............................................................... ........................... 3 ............................................................... ........................... 4 ............................................................... ........................... ............. ............. ............. ............. ……………………………………………………… No. Kad

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

51

Cop dan tandatangan Jabatan Pelajaran Negeri

Tarikh

BORANG BANTAHAN PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION C3/B-SBC ……………………..............

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009

TARIKH MASA TEMPAT PERKARA YANG DIBANTAH:-

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

52

Bersama ini dikepilkan wang sejumlah RM 50.00 sebagai wang cagaran bantahan. Saya difahamkan bahawa jika bantahan saya didapati tidak berasas, wang cagaran ini tidak akan dikembalikan. DIBANTAH OLEH NAMA NEGERI :_________________________ :_________________________ :_________________________

NO KAD PENGENALAN :_________________________ KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION

Lampiran B/SBC/1
BIL BARANG Khemah Meja panjang (pendaftaran) Kerusi dan meja Punca bekalan elektrik 3 fasa Landasan (Trek) Lampu (Sportlight) R & R (Pitt stop) Pita penghadang KUANTITI 3 unit 5 unit mengikut bilangan peserta dan urus setia 1 unit 8 lorong ( 2m panjang x 45cm lebar ) 8 unit (200w) Soldering Iron, timah, penyedut timah, twin flex wire 5 unit 3 unit LCD Projektor dan skrin mudah alih komputer riba dan mesin pencetak video timer dan TV handycam dan stand set mikrofon mudah alih 10 unit 8 unit 2 unit 1 unit 3 unit 10 unit 48 unit 16 unit

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Siaraya

10 11 12 13 14 15 16 17 53

Hard file (hakim) Stopwatch Wisel Board penghadang bot Alat tulis (Mesin kira-kira, stapler, pen, pembaris) Extension wire Tag ahli kumpulan (1 kump 3 peserta, PB1,PB2….PB16) Tag pada boat (B1…..B16)

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

18 19

Label meja ( B1,B2,B3…B16) Penyediaan kolam

16 unit 1 unit

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN UNTUK PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION

Lampiran B/SBC/2
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Polistrin compress Gam silikon 33ml Straw vitagen Pelaka ( merah , biru , kuning dan hitam ) Pisau Sel solar Twin-flex wire Pembaris 30cm Timah Motor Botol air mineral Gunting Berus ½ inci BAHAN KUANTITI/KUMP ULAN 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit setiap warna 1 unit 12 unit 1 meter 1 unit 1 unit 2 unit 5 unit 1 unit 1 unit

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

54

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION

Lampiran B/SBC/3
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ALAT TANGAN Penjalur wayar Papan pemotong Gunting Pisau Soldering Iron Pemegang Soldering Iron Timah Penyedut Timah KUANT 1 1 1 1 1 1 1 1 ITI unit unit unit unit unit unit uint unit

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

55

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI KEBANGSAAN 2009 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR BOAT COMPETITION

Lampiran B/SBC/4
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ALAT TULIS Kertas A4 Pen biru, hitam dan merah Pembaris ( 30cm ) Cellotape ½ inci Binding tape hitam 1 inci Pemadam Gam UHU ( 33ml ) Stapler Dawai kokot Pensel Yosogo permanent marker KUANTITI 20 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 set

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE), Suite 125,Komplek Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Tel / Fax : 6575444

56