Ta j u k s o a l a n

:

PENGENALAN
Definasi Perundangan
Undang-undang yang digubal Diluluskan oleh sesuatu badan perundangan

Sumber undang-undang 
Undang-undang bertulis  Undang-undang tidak bertulis

FOKUS * Undang-undang bertulis
8 Perlembagaan Persekutuan Parlimen 8 Parlimen-Perlembagaan Malaysia, Perkara 4 8 Cthnya, berkaitan dgn hal ehwal luar negeri, p¶tahanan, keselamatan dlm ngri, dll 8 Kerajaan negeri ± Dewan Undangan Negeri 8 Cthnya; menggubal ttg p¶gawalan penyu tetapi tdk ttg hal ehwal luar negeri 8 Melaka, P.Pinang ,Sabah & Srwk-Yg DiPertua Ngri: TYT (gabenor) Yg DiPertuan Besar-Ng Sembilan & Raja Perlis

Perlembagaan B P¶rundgan B P¶tadbiran B K¶hakiman

Jenis-jenis undang-undang bertulis

Akta B igubal dilulus leh Parlimen

tatut B Undang undang Enakmen B undg-undg U digubal leh UN ( ¶mjung M¶sia)
digubal Parlimen leh U

Ordinan B undg2 yg diluluskan oleh Badan Persekutuan

u b si d ia r i ibuat leh menteri / adan2 b h kuasa mereka

B

Akta

Perundangan Parlimen sejak 11.9.1959

Enakmen

Perundangan DUN di Semenanjung Malaysia

Ordinan

* Perundangan DUN di Sabah & Sarawak * Badan P sekutuan 1.2.1948 10.9.1959

, ,
Akta: undg-undg diluluskan oleh Parlimen sejak 11.9.1959 hingga kin kini. Ordinan: diluluskan oleh bdn perundangan Persekutuan h Cth: Ordinan Undg-undg Sivil yg diperkenalkan di Malaya pd 1956 il tlh diperluaskan ke Sabah & Sarawak pd thn 1972

Diluluskan di baw Bdn Perundangan bawah Pers Persekutuan 

Badan P¶rundangan P¶sekutuan ialah Parlimen. n P¶se  undang-undang tertingg yg menentukan rtinggi
kebebasan asasi, kewargan arganegaraan, agama, bahasa, dll

i

t P rli i

, l i

r i , ,t j cil l i . Ct P r t P r

S

f l

t

tirii tir f l

tir

i

t P r 967 (

9 0 i t 77).

P t

i tir f ri t l

i iP rt iP rt ri l

ti , j r t Ct t

Ct i j 955 ( l

r l t P t 265) ji rj t

t r r j t ( t 77)

l 972

t

Mencukupi bg segala maksud utk menamakan akta Parlimen, enakmen dan ordinan.

Merangkumi tajuk ringkas ± nama, thn yg dibuat dan nombor2

Buktinya, Akta Penyemakan itu sendiri diberikan nombor 1.

Cth-cth lain: ,senarai akta yg digubal mengikut urutan nombor. No. 2 Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 No.3 Akta Penerbangan A am 1969 No.4 Akta eselamatan osial Pekerja 1969 dan seterusnya

esemua akta sehingga kini mengikut nombor sebanyak 654 yg digubal Parlimen.

Cthnya : di Malaysia semenjak thn 1968 dgn pengenalan µAkta Penyemakan undg-undg 1968¶ kesemua akta dan rang undg-undg diberikan nombor turutan dlm siri undgundg Malaysia.

Akta, enakmen dan ordinan di bwh ungundg bertulis-terdapat keluaran edisi semakan±diperuntukkan oleh Seksyen 1 (1) Akta Penyemakan Undg-undg 1968 (Akta 1)-undg yang disemak akan diterbitkan dlm warta

Semakan melalui topik ringkasnya, nombor babnya, dll

Malayan Union-dikuasai Ordinan2 MU1948 pembentukan Persekutuan Tnh Melayu ± Ordinan Persekutuan Tnh Melayu slps merdeka±Akta Parlimen Tanah Melayu.

Misalnya; Edisi Semakan Johor kuatkuasa 1 Jan 19 5, Edisi semakan Kedah 13 Julai 1934.

Edisi Semakan Undangundang Terengganu dibuat tetapi tidak dikuatkuasakan. Cthnya; Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu ± Majlis negeri-majlis negeri masing-1959 majlis perundangan dipanggil Dewan Ngri (Enakmen)

Perundangan negeri diterbitkan dlm edisi semakan sebahagian Edisi Semakan Undg-Undg Negeri ±Negeri Melayu Bersekutu (1953)

.

Rang undg- undg spt akta diterbitkan dlm warta kerajaan

erkuatkuasa pd ari slps diterbitkan atau terda ulu

k , ipi l rlim & DUN Ct : r i Undang Sarawak1949-ganti rdinan Undg-Undg Srwk 19 8

Dim

s

Senarai Akta Parlimen yg dimansuhkan Cth : Akta Perlindungan Wanita dan Gadis (Akta 106)dimansuhkan oleh Akta 611

Akta belum dikuatkuasakan oleh Parlimen. Cth : Akta Kesihatam Mental 2001, Akta Agensi Anti Dadah Kbgsaan 2004

Senarai Akta yg disemak oleh Parlimen Cth : Akta Hasutan 1948, Akta Orang Asli 1954

Akta, nakm n, rdinan yg sah ±m sti diwartakan Para menteri & pengawai yg berkuasa terikat dgn undg ±dlm pelembagaan

Subsidiari yg dibuat oleh YDPA mengatasi subsidiari yg lain

Cth : pengisytiharan berikutan satu rusuhan perkauman org Melayu dgn org bukan Melayu

Cth: Pengisytiharan darurat oleh PA pd 5 Mei 969. dibwh rdinan arurat (kuasa perlu)

Proses Penggubalan Undang-Undang Parlimen Un
Menteri rangka dasar Rang Undang-Undang r

Menteri perolehi kelulusan kabinet i kelu Draf Rang Undg-Undg disediakan Jabatan dg di Peguam Negara m Ne Kelulusan kabinet terhad draf undg-undg erhadap Kelulusan parlimen: Bacaan 1, 2, men: Jawatankuasa, B asa, Bacaan 3 Persetujuan Yg Dipertuan Agong Dipe

Undg-Undg berkuatku uatkuasa/diwartakan

Perbezaan ttg cara Akta, Enakmen & Ordinan digubal
Akta
Undg- ndg dil l skan ol h Parlim n

Enakmen
Undg- ndg diluluskan DUN Undg-undg dil l skan di Semenanjung Malaysia

Ordinan
Undg-undg diluluskan DUN di Sabah dan Sarawak sahaja

Diluluskan slps tarikh kemerdekaan Tnh Melayu iaitu 11 September 1959 sehingga kini

Diluluskan undg-undg mengikut dn Persekutuan

Diluluskan oleh Bdn Perundangan Persekutuan antara 1Feb 1948 ± 10 Sept. 1959

Akta

Enakmen
Rang undg-undg diluluskan di DUN di erkenankan ± *Raja/Sultan - negeri eraja/ ersultan * Yg Di ertua Ngri ± negeri tidak eraja

Ordinan

Seseorang enteri erlu erangka dasar undang

Rang undg-undg digu al oleh Ga enor dgn nasihat ± ersetujuan Majlis Negeri (Sa ah Sarawak)

* dgn antuan engawai ke enteriannya

Akta Sesudah dirangka dasardasar ang Undang, menteri berkenaan perlu perolehi kelulusan drpd kabinet

Enakmen ‡ ang undang-undang diluluskan dgn majoriti ‡Biasa berdasarkan bilangan ahli yg hadir

Ordinan Di Sarawak ±pentadbiran keluarga Brooke (18411946)-majlis negeri ditubuhkan utk : ‡Mengkanunkan undgundg Inggeris ‡Beri kuatkuasa kpd undgundg yg dikeluarkan oleh keluarga Raja Brooke sendiri

Akta
Draf rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara dgn kerjasama kementerian berkenaan

Enakmen
Jika diluluskan mengikut bilangan ahli yg hadir, rang undg-undg itu perlu dikemukakan ke Parlimen

Ordinan
Undg-undg am (Common Law) Inggeris mula di masukkan secara rasmi menerusi rdinan UndangUndang Sarawak 19 8kemudian digantikan Ordinan Undang-Undang Sarawak 1949. * Undang-Undang Inggeris berkuatkuasa sejauh yg bersesuaian dgn UndgUndg adat tempatan.

Akta
Kelulusan daripada Parlimen, Dewan Rakyat & Dewan Negara 1) Bacaan Pertama 2) Bacaan kedua 3) Peringkat Jawatankuasa 4) Bacaan ketiga

Enakmen
Rang Undang-Undang disahkan melalui resolusi Dewan Rakyat & Dewan Negara

Ordinan
Undang ±undang negeri akan meminta persetujuan badan persekutuan. ‡Badan Perundangan Sabah & Sarawak juga laksanakan undang-undang sendiri : cthnya, cukai jualan ± senarai negeri

Akta
Sesuatu Rang Undang yg telah diperkenankan oleh Yg DiPertuan Agong hendaklah diwartakan sebelum dikuatkuasakannya

Enakmen
Rang Undang ±undang yg diperkenankan oleh Raja atau Yang DiPertua Negeri mesti diwartakan sebelum berjalan kuatkuasanya

Ordinan
Di Sabah; utk tujuan penyelarasan , Ordinan Undang-undang 1949 dan Ordinan Pemakaian Undangundang 1951 tlh dimansuhkan . * Ordinan Undang-undang Sivil 1956 telah diselaraskan melalui Akta Undang-Undang Sivil 1956 (perluasan) 1971utk diperluaskan ke Sabah pd thn 1972.

Akta
Parlimen berkuasa menangguhkan kuatkuasa sesuatu undg-undg .

Enakmen
DUN mempunyai kuasa untuk menangguhkan kuatkuasa sesuatu undang-undang * Atau membuat undangundang yg berkuatkuasa kpd satu tarikh yg lebih awal.

Ordinan
DUN mempunyai kuasa menangguhkan kuatkuasa sesuatu undang-undang,

* atau membuat undangundang yg berkuatkuasa kebelakangan (iaitu berkuatkuasa mulai tarikh yg lebih awal daripada tarikh diwartakan.

*atau pihak Persekutuan akan menangguhkan/pindaan undang-undang itu.

Akta
Perkara 159 mengaitkan pindaan Perlembagaan Malaysia

Enakmen
Perlembagaan Negeri boleh dipinda oleh DUN melalui undi 2/3 drpd bil ahli DUN * Dipersetujui oleh Sultan / Yg Dipertua Negeri

Ordinan
Mendapat 2/3 ahli Majlis Parlimen dan dipersetujui Yang DiPertua Negeri Sabah & Sarawak.

‡Mendapat persetujuan 2/3 majlis Parlimen dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja

Perlembagaan Malaysia b ysia berasaskan sistem pentadbiran yang adil dan saksama. Pemilihan l pemimpin berdasarkan s kan sistem pilihanraya kebebasan rakya memilih. rakyat

RUMU USAN
Perlembagaan di negara kita me ita menggariskan kesamarataan dan kepentingan hak sebagai rakyat Malaysia. Ini sebag merangkumi soal agama, k ma, kebebasan asasi, harta, kehakiman, perkhidmatan a atan awam dan sebagainya.